ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: En första kommentar

ZetaDisplay fortsätter sitt tydliga fokus på att öka de repetitiva intäkterna, vilka uppvisade en tillväxt på 27 procent jämfört med det tredje kvartalet 2017. Detta ser vi som positivt då det skapar möjlighet för en ökad stabilitet och lönsamhet i bolaget över tid.

Omsättningen i det tredjekvartalet kom in på 69,2 MSEK, vilket var linje med våra förväntningar på 73,2 MSEK. Som nämnt, ZetaDisplay har ett tydligt fokus på intäkter med högre marginal. Detta återspeglas i den starka bruttomarginalen som kom in på 56 procent och tillväxten i de repetitiva intäkterna. Till följd av trenden av minskad andel hårdvara var den organiska tillväxten negativ och uppgick till cirka -15 procent. Lägre försäljning av hårdvara påverkar således omsättningen negativt, men samtidigt har hårdvara låg marginal i jämförelse med licenser, support och övriga avtalsintäkter.  

Det justerade EBITDA-resultatet kommer in på 10,6 MSEK medan vi förväntade oss ett justerat EBITDA-resultat på 12 MSEK. Det justerade EBITDA-resultatet visar att den underliggande lönsamheten är god. Jämförelsestörande kostnader som påverkade lönsamheten under kvartalet uppgick till totalt cirka 5,8 MSEK. 2,1 MSEK är relaterade till den nu genomförda listningsprocessen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och 3,7 MSEK är kostnader relaterade till förvärven av Seasam, LiveQube och QYN.

Vidare har 2017 varit ett mycket händelserikt år för ZetaDisplay. Proforma för 2017, det vill säga inkluderat de förvärvade verksamheterna, var omsättningen 273,1 MSEK och det justerade EBITDA-resultat 46,9 MSEK. Proforma uppgick den organiska omsättningstillväxten till 4,6 procent.

Sett till bolagets geografiska försäljningsområden visade Norge en omsättning på 20,7 MSEK (23,7 MSEK) och en justerad EBITDA-marginal på 21,6 procent (21,8 procent). Den lägre omsättningen förklaras av att lägre andel hårdvarurelaterad försäljning. Finland uppvisade en omsättning på 26,9 MSEK och en justerad EBITDA-marginal på 19,3 procent i jämförelse med 14,7 MSEK och 18,8 procent i Q4 2017. Sett till de redovisade sifforna går Sverige fortsatt något tungt. Omsättningen kom in på 11,9 MSEK (18,2 MSEK) och den justerade EBITDA-marginalen på 5,6 procent (15,1 procent). Nederländerna, det nya segmentet som tillkom i samband med förvärvet av QYN visade fin lönsamhet med en justerad EBITDA-marginal på 32,9 procent. Omsättningen för segmentet kom in på 9,5 MSEK.

Vi återkommer med en mer utförlig uppdatering under de närmaste dagarna.  

 

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download