ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Inför Q1

Måndagen den 21 maj publicerar ZetaDisplay sin rapport för det första kvartalet. Vi räknar med en hög omsättningstillväxt, vilken främst förväntas vara driven av genomförda förvärv. Under perioden har ZetaDisplay meddelat flera avtal avseende leverans av Digital Signage och även breddat sitt erbjudande genom att ingå partnerskapsavtal med SES-imagotag.

Försäljningen under Q1 förväntar vi oss uppgå till nästan 71 MSEK, där tillväxten till stor del förväntas vara driven av genomförda förvärv. Vidare räknar vi med att bolaget uppvisar ett EBITDA-resultat på cirka 12 MSEK och ett EBIT-resultat på drygt 8 MSEK. Det kommer bli intressant att ta del av utvecklingen på bolagets olika geografiska försäljningsområden. Sett till de redovisade siffrorna under 2017 gick den svenska marknaden något tungt, vilket beror på hög konkurrens och något längre försäljningscykler. Vi tror dock att ZetaDisplay har god potential att få fart på den svenska verksamheten, vilket bland annat avtalet med Stadium ger goda indikationer på.

Under inledning av det första kvartalet tecknade ZetaDisplay ett partnerskapsavtal med SES-imagotag. Bolaget, som är stora inom elektroniska hylletiketter, kommer att integreras i ZetaDisplays medieplattform. Vi ser samarbetet som intressant då det öppnar upp en ny vertikal till ZetaDisplays befintliga erbjudande. Vidare har bolaget ingått flera avtal avseende leverans av Digital Signage-lösningar. Exempelvis har ZetaDisplay ingått avtal med McKesson Europe där ZetaDisplay kommer att leverera Digital Signage-lösningar till kundens apotek i Europa. McKesson Europe är verksamt i 13 länder i Europa och dess varumärken inkluderar LloydsPharmacy i Storbritannien och Irland, LloydsPharma i Belgien, LloydsFarmacia i Italien, LloydsApotek i Sverige och vitusapotek i Norge.

Efter utgången av det första kvartalet utsåg ZetaDisplay Ola Burmark som ny CFO. Ola kommer att tillträda tjänsten senast den 1 juli 2018 och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i större bolag. Närmast kommer Ola från rollen som CFO för Medivir AB. Vidare har Ola även varit ansvarig för företagsförvärv och finansiering på Thule Group AB.

Efter att Q1-rapporten släpps måndagen den 21 maj kommer vi som vanligt att följa upp med en första kommentar för att sedan återkomma med längre uppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download