ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Kommentar på Q1-rapporten och avtalet med ATG

ZetaDisplay meddelade under morgonen att bolaget har tecknat ett avtal med ATG. Ordervärdet uppskattas till 100 MSEK, där 80 MSEK beräknas att faktureras under 2018. Vi ser avtalet som mycket positiv då det visar att ZetaDisplay har fått utdelning för sin satsning på den svenska marknaden. Nedan kommenterar vi även Q1-rapporten som publicerades under förmiddagen.

Under morgonen meddelade ZetaDisplay att bolaget har tecknat ett avtal med Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) avseende leverans av Digital Signage till samtliga av ATG:s ombud i Sverige. Avtalsperioden uppgår till 5 år och det uppskattade avtalsvärdet uppgår till 100 MSEK, varav 80 MSEK beräknas att faktureras under 2018. Under 2017 utvecklades det geografiska området Sverige något tungt och hade externa intäkter på cirka 38,5 MSEK. Ordern från ATG ser vi därför som mycket positiv då den ger goda indikationer på att ZetaDisplay har fått utdelning för sin satsning.

Omsättningen i det första kvartalet kom in på 65 MSEK, vilket var något under våra förväntningar på 70,6 MSEK. ZetaDisplay har ett tydligt fokus på intäkter med högre marginal, vilket återspeglas i den starka bruttomarginalen som kom in på 61 procent och tillväxten i de repetitiva intäkterna. Till följd av en lägre andel försäljning av hårdvara var dock den organiska tillväxten negativ och uppgick till cirka -8,5 procent. Som vi diskuterat i tidigare analyser och kommentarer har en lägre andel försäljning av hårdvara en negativ påverkan på omsättningen. Hårdvara har dock låg marginal i jämförelse med licenser, support och övriga avtalsintäkter. Att de repetitiva intäkterna fortsätter att växa bör därmed gynna bolagets lönsamhet på sikt.

Det justerade EBITDA-resultatet kommer in på 7,4 MSEK medan vi förväntade oss ett EBITDA-resultat på 12 MSEK. Vidare kom det justerade EBIT-resultatet in på 3,1 MSEK. Till följd av genomförda förvärv och en förstärkning av sälj och marknadsorganisationen ökade personalkostnaderna med cirka 12,1 MSEK Y/Y, vilket påverkade lönsamheten negativt. De jämförelsestörande kostnaderna som påverkade lönsamheten under kvartalet uppgick till cirka 0,5 MSEK.

Sett till bolagets geografiska försäljningsområden visade Norge externa intäkter på 23,0 MSEK (18,5 MSEK) och en justerad EBITDA-marginal på 24,0 procent (32,4 procent). Omsättningstillväxten är främst relaterad till förvärv men området visade även en viss organisk tillväxt. Finland (inklusive Baltikum) uppvisade externa intäkter på 20,4 MSEK och en justerad EBITDA-marginal på 10,0 procent i jämförelse med 14,1 MSEK och 17,8 procent i Q1 2017. I jämförelse med Q1 2017 så hade Finland, under den rapporterade perioden, en högre andel hårdvaruintäkter vilket påverkade marginalen negativt. Det geografiska området Nederländerna visade externa intäkter på 13,6 MSEK. Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 25,1 procent. Vidare visade Sverige (inklusive Danmark och övriga marknader) externa intäkter på 7,8 MSEK (12,1 MSEK). Till följd av en lägre försäljning av hårdvara var tillväxten negativ. EBITDA-marginalen kom in på -12,7 procent (0,4 procent) och påverkades negativt av lägre externa intäkter samt högre personalkostnader. Som nämnt har dock ZetaDisplay, efter periodens slut, tecknat ett avtal avseende leverans av Digital Signage till ATG. Vi anser att avtalet med ATG och avtalet med Stadium ger goda indikationer på att ZetaDisplays satsning på den svenska marknaden ger effekt.

Vi återkommer med en mer utförlig uppdatering inom kort.

 

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download