ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Förvärvar norska Webpro och genomför en företrädesemission

ZetaDisplay meddelade idag att bolaget har ingått avtal om att förvärva det norska Digital Signage-bolaget Webpro. Webpro har flera större och internationella kunder, vilket vi anser gör förvärvet intressant. Förvärvet kommer att finansieras genom en garanterad företrädesemission.

Det förvärvade bolaget Webpro utvecklar och säljer kundanpassade lösningar inom Digital Signage och har installationer runt om i världen. Under 2017 uppgick bolaget omsättning till 24 MNOK, där kontrakterade och repetitiva intäkter utgjorde cirka 6,5 MNOK. Det innebär att de repetitiva intäkterna uppgick till cirka 27 procent av omsättningen. Vidare uppgick EBIT-resultatet till 4,1 MNOK, vilket resulterar i en EBIT-marginal på 17 procent. Under 2017 hade Webpro således en högre lönsamhet än ZetaDisplay (justerad EBIT-marginal 10%). Vi ser förvärvet av Webpro som intressant och vi förväntar oss att ZetaDisplay kommer bidra med ett brett och konkurrenskraftigt Digital Signage-erbjudande medan Webpro framförallt kommer att bidra med en intressant och internationell kundbas. Webpro har bland annat gjort installationer för McDonalds, EVRY, Statoil och Bergen Group.

Köpeskillingen uppgår till 21 MNOK och erläggs kontant på tillträdet. Om Webpro uppnår vissa resultat under 2018 och 2019 kommer en tilläggsköpeskilling på maximalt 29 MNOK att betalas ut. Eventuell tilläggsköpeskilling kommer att fastställas och betalas ut under 2019 och 2020. Vidare har ZetaDisplay rätt att betala eventuell tilläggsköpeskilling i form av stamaktier i ZetaDisplay. Vi ser lösningen som positiv då bolaget därmed har en valfrihet i finansieringen. Tilläggsköpeskillingen ger även nuvarande ägare ett incitament, vilket vi anser är viktigt. 

Vidare kommer ZetaDisplay att finansiera förvärvet med en garanterad företrädesemission. Det totala antalet stamaktier kommer att öka med högst 4 807 062 stycken, vilket innebär en utspädning på 20 procent. Teckningskursen är satt till 15,50 SEK per aktie. Vid full teckning kommer bolaget därmed att tillföras cirka 74,5 MSEK före emissionskostnader och cirka 71,2 MSEK efter emissionskostnader. Efter att bolaget har betalat köpeskillingen för Webpro kommer cirka 50 MSEK att tillföras till bolagets kassa. Detta kan innebära att ZetaDisplay har fler förvärv i sikte. Vidare har bolaget, i samband med genomförda förvärv, emitterat preferensaktier och tagit upp lån och därför ser vi tillskottet till kassan som positivt. 

Sammanfattningsvis har vi en positiv inställning till förvärvet. Vi räknar med att det kommer finnas synergier där ZetaDisplay framförallt kommer att kunna dra nytta av Webpros kundbas. Utöver det har Webpro historiskt visat på en fin tillväxt och lönsamhet. Då vi anser att de positiva fördelarna väger upp för utspädningen gör vi ingen förändring i vår värdering. Base case uppgår därmed till 19 SEK per aktie.

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download