ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: En första kommentar på Q2-rapporten

ZetaDisplay visade stark tillväxt i både omsättning och i de repetitiva intäkterna. Omsättningstillväxten var driven av genomförda förvärv samt av nya installationer, vilket initialt driver hårdvaruförsäljningen. Framgent förväntas de nya installationerna att bidra med fortsatt tillväxt i de repetitiva intäkterna, vilket vi räknar med att gynna bolagets lönsamhet.

Omsättningen i det andra kvartalet kom in på 90,8 MSEK och slog därmed våra förväntningar på 72,8 MSEK. De repetitiva intäkterna fortsätter att växa och uppgick till nästan 22 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 86 procent Y/Y. Vidare genomfördes installationer av nya projekt under kvartalet, vilket inledningsvis driver hårdvaruförsäljningen för att sedan generera repetitiva intäkter. Som vi har beskrivit i tidigare analyser och kommentarer innebär ett större antal nya installationer en högre andel hårdvaruförsäljning. Då hårdvara generellt sett har lägre marginal än licenser, support och övriga avtalsintäkter innebär det en kortsiktigt lägre bruttomarginal. På sikt innebär nya installationer att de repetitiva intäkterna växer, vilket kommer att gynna bolagets lönsamhet och stabilitet.

Under det rapporterade kvartalet kom EBITDA-resultatet in på 11,0 MSEK (justerad EBITDA 11,7 MSEK), vilket var i linje med våra förväntningar på 10,9 MSEK. Bolaget har fortsatt investera i den svenska marknads- och försäljningsorganisationen vilket i kombination med den förändrade produktmixen påverkade lönsamheten.

Sett till bolagets geografiska försäljningsområden visade Norge externa intäkter på 30,2 MSEK (19,8 MSEK) och en justerad EBITDA-marginal på 29,6 procent (35,3 procent). Omsättningstillväxten uppges främst vara organisk, vilket vi ser som ett styrketecken. Vidare påverkade implementeringen av större projekt lönsamheten under kvartalet. Finland (inklusive Baltikum) uppvisade externa intäkter på 27,5 MSEK (13,0 MSEK) och en justerad EBITDA-marginal på 9,9 procent i jämförelse med 13,0 MSEK och 7,1 procent i Q2 2017. Försäljningstillväxten förklaras huvudsakligen av genomförda förvärv. Vidare visade Nederländerna externa intäkter på 17,3 MSEK. Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 25,8 procent. Slutligen visade Sverige (inklusive Danmark och övriga marknader) externa intäkter på 15,5 MSEK (8,7 MSEK) och en justerad EBITDA-marginal på -3,9 procent (2,1 procent). Tillväxten förklaras till stor del av den inledande implementeringen av ATG då 6,7 MSEK intäktfördes under kvartalet. Lönsamheten påverkades av förstärkningar i säljorganisationen. 

Sammanfattningsvis levererade ZetaDisplay en bra rapport och över tid förväntar vi oss att de nya installationerna kommer att driva tillväxten i de repetitiva intäkterna. Vi återkommer med en mer utförlig uppdatering. 

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download