ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Stark hårdvarutillväxt väntas i Q3

Torsdagen den 8 november publicerar ZetaDisplay sin rapport för det tredje kvartalet. Vi räknar med en hög omsättningstillväxt, vilken väntas vara driven av genomförda förvärv och bolagets hårdvarutunga stororder till ATG. Bruttomarginalen bedöms å andra sidan bli låg till följd av ordern.

 

Vår bedömning är att Q3 kommer visa hög tillväxt YoY och karakteriseras av stora hårdvaruleveranser till ATG, vilka vi uppskattar till 36,5 MSEK i kvartalet. Bruttomarginalen på denna typ av större hårdvaruorder är låg – vi räknar med 20% i detta fall – vilket resulterar i att bruttomarginalen på gruppnivå väntas falla till 46% (59). Kombinerat med den goda förväntade tillväxten, bedöms dock bruttoresultatet nästan dubbleras jämfört med motsvarande kvartal ifjol – vilket delvis väntas vara förvärvsdrivet. Även avseende EBIT räknar vi med en tydlig ökning YoY. Som brukligt har ZetaDisplay under perioden aviserat ett antal nya order, varav bland annat en uppföljningsorder från Hurtigruten.

Enligt vår mening bör investerare ej fokusera på försäljningen och bruttomarginalen i sig, utan istället koncentrera sig på bruttoresultatet. Detta då vi anser att bruttoresultatet bäst fångar den underliggande utvecklingen i bolag där de olika intäktsslagen har vitt skilda bruttomarginaler. Därtill är, som alltid, utvecklingen i de mjukvarutunga repetitiva intäkterna av stort intresse. Detta då de både har hög marginal och är återkommande.

Efter att Q3-rapporten har publicerats kommer vi som vanligt att följa upp med en första kommentar för att sedan återkomma med en längre uppdatering.

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download