ZETA

ZetaDisplay

Research note

Print

ZetaDisplay: Stark tillväxt över hela linjen i Q3

ZetaDisplays Q3 visade som väntat en stark hårdvarutillväxt, där utfallet var något högre än vi räknat med. Mer glädjande var dock att även de mer lönsamma repetitiva intäkterna växte mer än väntat. Sammantaget var EBITDA i linje med förväntan.

Försäljningen uppgick till 117,4 MSEK (43,2), motsvarande en tillväxt om 172% jämfört med samma kvartal ifjol. Vår prognos var 105,5 MSEK. Avvikelsen förklaras till stor del av att bolaget bokat 50 MSEK från storavtalet med ATG under perioden, vi räknade med 36,5 MSEK. Vidare överraskade de viktiga repetitiva intäkterna och ökade med hela 4,5 MSEK relativt Q2 till 26,5 MSEK (14,9), vilket talar för uppjusterade prognoser avseende dessa intäkter i kommande kvartal. Däremot var de övriga hårdvaruintäkterna marginellt under prognos.

Bruttoresultatet blev 44,1 MSEK (25,6), att jämföra med vår prognos om 48,5 MSEK. Avvikelsen förklaras troligen av en lägre bruttomarginal i hårdvarudelen av ATG-avtalet än beräknat. Även om utfallet i kvartalet var svagare än väntat så gör den goda utvecklingen i de repetitiva intäkterna att prognosen avseende bruttoresultatet sannolikt justeras upp.

OPEX var klart under prognos, där vi trodde att förvärvet av Webpro skulle leda till en större ökning i antalet anställda. Vi återkommer kring slutsatser av detta i vår längre uppdatering, men utfallet indikerar att nuvarande prognoser överskattar kostnadskostymen framgent.

Med ett antal avvikelser åt olika håll, landade EBITDA tillslut på 14,1 MSEK, vilket var i linje med vår prognos.

Sammantaget en stark rapport, tack vare den goda utvecklingen i de repetitiva intäkterna snarare än den höga totala tillväxten. Vi återkommer med en mer utförlig uppdatering.

Vi vill också passa på att slå ett slag för ZetaDisplays livesända Q3-presentation och Q&A klockan 14:00.

https://www.redeye.se/live/zetadisplay-q3-2018

 

Download our latest Research Report from 2018-08-23

Download full report icon-download