ZETA

ZetaDisplay

Press release

Print

Penser Access: ZetaDisplay - Mjukvaruresan fortsätter

ZetaDisplay redovisar, som väntat, ett hårdvarutungt kvartal med en försäljning på SEKm 117,4 (43,2), nästan 4% över väntat. Den totala tillväxten uppgick till 172%, varav 58% organiskt. Bruttomarginalen dämpades tillfälligt av utrullningen av ATG-ordern och landade på 38% (59%). De repetitiva intäkterna steg kraftigt till SEKm 26,5 (14,9), och har nu uppvisat en CAGR på drygt 16% q/q de senaste 6 kvartalen. ZetaDisplay rör sig snabbare än väntat mot att bli ett mjukvarubolag (från hårdvarubolag) vilket motiverar högre värderingsmultiplar. Detta bedöms som värdedrivande framgent, där vi ser fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk givet de repetitiva intäkterna. Vi ser även goda möjligheter till uppjusterade finansiella mål då bolaget bedöms nå sitt omsättningsmål för 2020 på SEKm 350 redan i år.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/mjukvaruresan-fortsatter/ (https://drive.google.com/file/d/1MTxNBije_WPXgCPXB30KastRG6_7BlXy/view?usp=sharing)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se