ZETA

ZetaDisplay

News article

Print

ZETADISPLAY: RÖRELSEMARGINAL 8,0% 3 KV, ORG TILLVÄXT 58%

STOCKHOLM (Direkt) Zetadisplay redovisar ett resultat efter skatt på 7,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-0,4)

STOCKHOLM (Direkt) Zetadisplay redovisar ett resultat efter skatt på 7,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-0,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:24 kronor (-0:23).

Ebitda-resultatet blev 14,1 miljoner kronor (5,7), motsvarande en ebitda-marginal på 12,1 procent (13,2)..

Rörelseresultatet blev 9,3 miljoner kronor (2,7) och rörelsemarginalen var 8,0 procent (6,2). Resultatet har påverkats av jämförelsestörande poster om -0,8 miljoner kronor (-1,6).

Nettoomsättningen uppgick till 117 miljoner kronor (43,2). Den organiska försäljningstillväxten var 57,5 procent.

Kontrakterade tjänster (repetitiva) ökade till 26,5 miljoner kronor (14,9).

"Den starka omsättningsökningen under kvartalet är dels hänförlig till våra förvärv under förra året och dels storaffären med ATG på den svenska marknaden som under kvartalet bidragit med intäkter på 50 miljoner kronor", skriver vd Leif Liljebrunn.