ZETA

ZetaDisplay

Press release

Print

ZetaDisplay: Har fått tilldelningsbeslut i upphandling gällande digital signage med Swedavia

ZetaDisplay har fått tilldelningsbeslut i upphandling med Swedavia för att leverera displayer till Swedavias 10 flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr

ZetaDisplay har fått tilldelningsbeslut i upphandling med Swedavia för att leverera displayer till Swedavias 10 flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr. ZetaDisplay är en av tre vinnande anbudsgivare på LCD displayer och en av tre vinnande anbudsgivare av LED displayer. ZetaDisplay är den enda leverantören som vunnit tilldelning i båda kategorierna.

Potentiellt ordervärde under avtalslängden 3 år med option på 2 års förlängning är ca. 40 MSEK. 

ZetaDisplay är en ledande leverantör till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har ca 140 anställda och försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

CFO Ola Burmark
Telefon: +46 70 821 57 86
E-mail: ola.burmark@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl 13.10.

Om ZetaDisplay
ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet ”ZETA”. Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.

Bilaga