Cookies

Redeye AB använder sig av cookies när du besöker www.redeye.se. En cookie är en informationsfil som lagras i användarens dator.

Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookies gör också så att du når just "dina" internetsidor och personliga tjänster på redeye.se. Cookien lagras under den tid du är ansluten till den aktuella tjänsten, eller under så lång tid uppgifterna erfordras för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Informationen i cookien ger också uppgifter om vilka tjänster du använt och hur lång tid du var uppkopplad till redeye.se.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av redeye.se. Vissa funktioner och tjänster kommer inte att fungera korrekt så som inloggning.