Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

August 25 2020

09:00-10:00

Acarix investerarpresentation

Live events are available to Redeye members

Sign up for a free membership

Already a member?

Sign in

About event

Schedule

Event Videos

Updated

11:47

Participating

Acarix genomför företrädesemission på 56 miljoner kronor, garanterad till 90 procent med teckningstid mellan 21 augusti och 4 september.
Emissionslikviden ska bland annat gå till marknadsexpansion i Europa, FDA-godkännande och etablering i USA, kliniska studier och vidare produktutveckling av CadScorSystem.

Acarix CEO Per Persson presenterar bolaget i samband med aktuell företrädesemission följt av en Q&A som modereras av Mark Siöstedt.

I formuläret på livesidan kan du också ställa frågor live till Per under sändningen.

Presentationen kommer att hållas på svenska.

Location

Livesändning på redeye.se/events

Contact organizer

Add to google calendar