Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Redeye Theme: Alzheimer

May 3 2022

07:00-08:30

Live broadcast and special invitees only

Live broadcast and special invitees only

Live events are available to Redeye members

Sign up for a free membership

Already a member?

Sign in

Live broadcast and special invitees only

About the event

Company Presentations

Schedule

Video Highlights

Läkemedelsutveckling inom Alzheimersområdet är ett ständigt högaktuellt tema och vi står nu inför ett viktigt paradigmskifte i och med kommande kommersialisering av de första sjukdomsmodifierande behandlingarna.

 

Vi har bjudit in Bioarctic, Alzecure och Alzinova – tre framträdande svenska Alzheimersföretag – till en paneldiskussion för att tala om vetenskapen bakom sina läkemedelskandidater, det återstående behovet och vad som krävs för att framgångsrikt lansera en ny generation Alzheimersläkemedel.

 

NOTE

Companies and schedules may change before the event starts. Save the date to your calendar by using Add to calendar.