På Redeye Growth Day den 10 juni presenterar ett fyrtiotal utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology. Varmt välkommen att följa livesändningen!

På Redeye Growth Day den 10 juni presenterar ett fyrtiotal utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology. Varmt välkommen att följa livesändningen!

Welcome

To watch this video you need to be a Redeye member.
It’s free of charge - and only takes 30 seconds to register.

08:20

Redeye är specialister på innovativa och snabbväxande nordiska företag inom Life Science och Technology. Bolaget har en marknadsledande position och erbjuder tjänster inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Analyserna utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades år 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

08:30

Isofol Medical är ett biotechbolag med inriktning mot onkologi. Bolaget utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencance...


About the Company in Redeye Universe

08:50

09:10

Q-linea är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av instrument och förbrukningsartiklar. Produkterna används huvudsakligen vid behandling av infektionssjukdomar och blodförgiftning, och innefattar diagnostik- och analysverktyg, samt övrig grundläggande provhantering. Tekniken baseras på den så kallade ID- samt AST tekniken. Bolaget grundades 2008 och...


About the Company in Redeye Universe

10:00

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).


About the Company in Redeye Universe

10:20

Bonesupport är ett företag verksamt inom orthobiologics. Företaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben, baserat på den patenterade teknologiplattform CERAMENT. BONESUPPORTs produkter CERAMENT®|BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT®|G och CERAMENT® V riktar sig mot en användningsområden inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionskirurgi (utbyte av ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

10:40

IRLAB Therapeutics är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Göteborg. Verksamheten är fokuserad mot behandling av sjukdomstillstånd inom det centrala nervsystemet (CNS) och, för närvarande, specifikt mot ännu icke-tillfredsställda medicinska behov inom Parkinsons sjukdom och som ett andra mål demenssjukdomar inom andra indikationsområden. Bolaget grundades 2013 och har i dagsläget 12 anställda varav de flesta är verksamma inom forskning och utveckling. Sedan februari 2017 är bolagets A-aktie noterat på First North Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

11:00

Alzinova är ett bioteknikbolag. Bolaget är specialiserade inom terapeutiskt behandling av Alzheimers och bedriver idag forskning och utveckling av peptider som vidareutvecklas som vaccin. Utöver utvecklar bolaget även diverse forskningsverktyg inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

11:20

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas ”sjukdomsmodifierande”. De påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta innebär ett stort paradigmskifte från dagens symtominriktade terapier.

11:40

Episurf Medical är ett verksamma inom medicinteknik. Bolaget driver forskning och utveckling av produkter som används för behandling av broskskador. Episurfs primära fokus är riktat mot återhämtning avknäleder men bolagets implantat kan vara applicerbara även på övriga leder. Episurf befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

13:00

CellaVision är ett globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör underlag för sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. Företagets kunder är sjukhuslaboratorier och kommersiella laboratorier i Europa, Nordamerika, Asien och Mellanöstern. Nordamerika stod för drygt 60% av omsättningen. Produkter: CellaVision DM9600 , CellaVision DM1200 och mjukvaran CellaVision Remote Review Software.


About the Company in Redeye Universe

13:20

13:40

Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikföretag som utvecklar, tillverkar och producerar kommersiella biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform och världsledande expertis inom biosimilar utveckling. Xbrane har sitt huvudkontor i Solna, strax utanför Stockholm, och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane har noterats på Nasdaq First North sedan 3 februari 2016 med ticker XBRANE.

14:00
Play video

Ascelia Pharma utvecklar nyskapande särläkemedel inom onkologi med känd verkningsmekanism för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer.

14:40

InDex Pharmaceuticals Holding är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). Huvudkontoret l...


About the Company in Redeye Universe

15:00

IDL Biotech är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar och tar fram diagnostiska tester, framförallt inom onkologi och bakteriologi, för den globala hälsovårdssektorn. Inom onkologi har bolaget markörer för några av de vanligaste cancerformerna. Inom bakterologi har bolaget en markör för diagnos av tyfoidfeber. Försäljningen av bolagets produkter sker via ett 40-tal distributörer i olika länder.

15:20

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget befinner sig just nu i fas III med läkemedelskandidaten Nefecon för IgA Nefrit.


About the Company in Redeye Universe

15:40

Acarix är ett medicinteknikbolag i tidig kommersiell fas som marknadsför automatiserade akustiska system, företagets produkt CADScor®System, kan detektera blåsljud från hjärtat som uppkommer vid förträngningar i kransartärerna. Ljuden analyseras och översätts senare genom avancerade algoritmer till ett enkelt och handlingsbartprovsvar. Med hjälp av bolagets produkt går det att utesluta patienter med symptom på kransartärsjukdom som inte har sjukdomen.

16:10

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där Orexos kompetens och teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende.


About the Company in Redeye Universe

16:30

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie kallad OCEAN, en fas 2-studie kallad HORIZON samt i två ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

16:50

Medivir är ett forskningsbaserat bolag med fokus på artros och onkologi.

17:10

Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom nämnt arbetsområde. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret b...


About the Company in Redeye Universe

08:20

Redeye är specialister på innovativa och snabbväxande nordiska företag inom Life Science och Technology. Bolaget har en marknadsledande position och erbjuder tjänster inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Analyserna utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades år 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

08:30
Play video

FRISQ tar fram lösningar för att patienten och vårdteamet ska kunna arbeta gemensamt i framåtblickande vårdplaner. Tanken med tjänsterna är att patienter både vill och kan bli mer engagerade i sin vård. Därför utvecklas globalt skalbara digitala verktyg för att möjliggöra interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. Deras användarvänliga tjänster anpassade för läsplatta och mobil fungerar som ett stöd i vardagen för vårdpersonal samtidigt som patienter ges nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. FRISQ:s lösningar är CE-märkta, bygger på internationella standarder och är diagnosoberoende. I patientens digitala vårdplaner kan patienten enkelt få information om sin behandling, sina läkemedel och sin vårdhistorik direkt i telefonen. Samtidigt får vårdteamet ett verktyg för patientens behandlingsplan och kan kommunicera effektivt inom teamet samt med patienten. På så sätt kan vårdpersonalen arbeta mer effektivt ihop, spara tid och säkerställa hög vårdkvalitet. FRISQ har idag ett team på ca 25-30 personer med bakgrund inom alltifrån sjukvård, systemutveckling, verksamhetsutveckling och ekonomi.

08:50
Play video

Impact Coating är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar diverse processer inom PVD-beläggning (Physical Vapor Deposition), vilket innefattar ytbehandlingar av diverse metaller och keramik, men även av bipolära plattor för bränsleceller. Produkterna säljs under separata varumärken, där kunderna vanligen återfinns inom fordons- och elektronikindustrin. Bolaget etablerades 1997 och har sitt huvudkontor...


About the Company in Redeye Universe

09:10
Play video

A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är en teleoperatör samt leverantör av bredbandstjänster. Tjänsterna riktar sig huvudsakligen till företagskunder samt privata aktörer, där tjänsterna är heltäckande och levereras i samarbete med lokala samarbetspartners. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden och huvudkontoret ligger i Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

09:30

Westpay levererar transaktions- och betalningslösningar som används inom butik, hotell och restaurang. Bland bolagets erbjudanden återfinns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och övriga relaterade produkter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men även direkt till slutkund. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsb...


About the Company in Redeye Universe

10:00

PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är även designade för att klara av vätgas från exempelvis biogas, naturgas eller biodiesel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

10:20

Christian Berner Tech Trade är en teknikhandelskoncern. Koncernen tillverkar komponente och system som används inom olika fordon och innefattar exempelvis vibrations- och bullerdämpande material, filterteknik, samt övrig industriell utrustning. Störst marknad innehas inom Norden, där bolagets kunder återfinns inom industri- och kommunal verksamhet. Bolaget grundades ursprungligen 1897 och har sitt...


About the Company in Redeye Universe

10:40

Railcare Group är en koncern med verksamhet inom järnvägsindustrin. Idag innehas affärsinriktning inom underhåll av järnvägar runtom den skandinaviska marknaden. Störst kompetens återfinns inom hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning, renovering, byggnation och tillhandahållande av dragfordon. Bolagets huvudkontor ligger i Skelleftehamn.


About the Company in Redeye Universe

11:00

Gapwaves utvecklar och säljer antennlösningar som är baserade på patenterad GAP-vågledarteknologi. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat antenner för mobilbasstationer, bilradar, mobiltelefoner samt radiolänkar inom data- och telekom.


About the Company in Redeye Universe

11:20

Sivers IMA Holding utvecklar och säljer komponenter inom data- och telekommunikationsmarknaden. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare.


About the Company in Redeye Universe

11:40

Ranplan Group utvecklar tekniska planeringsverktyg. Bolaget är inriktade mot att erbjuda lösningar inom trådlöst nätverk, vilket innefattar planeringslösningar och konfigurering av trådlöst nätverk. Lösningarna erbjuds både för inomhus och utomhusmiljöer, antingen som enskilda lösningar eller kombinerat tillsammans. Produktutbudet baseras på olika tekniska lösningar som inkluderar vågutbredningsmo...


About the Company in Redeye Universe

13:00

Proact IT Group är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom molnbaserade lösningar och datalagring av affärskritisk information. Exempel på lösningar som bolaget levererar innefattar virtualisering, nätverksfunktioner, backup och helhetslösningar inom IT-infrastruktur. Utöver huvudverksamheten erbjuds strategisk rådgivning. Bolaget har verksamhet inom Norden, Baltikum och Europa, med kunder...


About the Company in Redeye Universe

13:20

Sensys Gatso Group utvecklar och marknadsför system inom trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Utöver huvudverksamheten levererar bolaget varningssystem, mobila hastighetssystem, samt tillhörande backoffice tjänster. Bolagets kunder återfinns på en global nivå. Bolaget kom till via en sammanslagning av Sensys och Gatso under 2015. Huvudkontoret ligger i Jö...


About the Company in Redeye Universe

13:40

Nitro Games är en finsk mobilspelsutvecklare. Bolaget baserar sin spelutveckling via den egenutvecklade NG Plattformen och har tills idag utvecklat välkända spel som Medals Of War, Raids of Glory samt East India Company. En stor del av spelen återfinns inom kategorin strategispel. Sedan 2017 är bolaget noterat på svenska First North. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Kotka,...


About the Company in Redeye Universe

14:00

Flexion Mobile är ett IT-bolag. Bolaget har utvecklat olika tekniska plattformar inriktade mot kunder inom spelutveckling. Visionen är att erbjuda mobila plattformar som bolagets kunder kan använda för att lättare distribuera spel i sina försäljningskanaler. Störst verksamhet återfinns på den europeiska marknaden. Flexion Mobile grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i London.


About the Company in Redeye Universe

14:40

XMReality är verksamt inom Remote Guidance. Bolaget erbjuder en AR-baserad lösning som möjliggör att kunskap kan delas på distans mellan användare. Bolaget etablerades 2007 och har sitt huvudkontor i Linköping.


About the Company in Redeye Universe

15:00

ZetaDisplay är ett teknikbolag. Bolaget erbjuder en medieplattform som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Plattformen används för att skapa och vidare distribuera budskap och för att säkerställa att en stor mängd information visas på bildskärmar. Tekniken används inom en rad branscher, bland annat inom bygg, elektronik och dagligvaruhandeln.


About the Company in Redeye Universe

15:20
Play video

Image Systems är ett IT-bolag. Bolagets verksamhet är uppdelad i ett flertal affärsområden med fokus på bildbehandling, skanning av film och video för medieindustrin, samt automation och produktivitetsoptimering för tillverkningsindustrin. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med kunder inom varierande sektorer. Huvudkontoret ligger i Linköping.


About the Company in Redeye Universe

15:40

Polygiene säljer och utvecklar materialbehandling, funktionslösningar och luktkontroll för sportkläder, mode- och arbetskläder. Utöver levererar bolaget specialanpassade produkter för hemmet inkluderande handdukar och lakan. Distribution sker via bolagets globala distributörer, främst lokaliserade inom Europa och Asien. Bolaget grundades 2006 och har idag sitt huvudkontor i Malmö.


About the Company in Redeye Universe

16:10

Better Collective är verksamma inom iGaming industrin. Bolaget är specialiserade inom utvecklingen av spelapplikationer. Tjänsterna används huvudsakligen för jämförelse av odds och som plattform för tips och strategier. Kunderna består av kasinon och spelbolag och störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden. Better Collective grundades 2004 och har huvudkontor i Köpenhamn.


About the Company in Redeye Universe

16:30
Play video

I-Tech AB is a public held bio-technology company based in Mölndal, Sweden that owns all IP and regulatory rights to the antifouling agent Selektope® (generic name, medetomidine). I-Tech also controls the largest and most efficient source of medetomidine production. Since 2006, I-Tech has successfully transformed the scientific invention of Selektope® into a commercially ready and available antifouling agent. I-Tech is not a marine coatings manufacturer, supplying Selektope® to marine coatings manufacturers for inclusion in antifouling products. I-Tech’s quest to find, develop and commercialize a hard fouling prevention technology alternative commenced in the wake the IMO decision to ban the application of tributyltin (TBT)-based paints on vessels as of 1 January 2003. The I-Tech ‘Eureka’ moment yielded an organic, non-metal compound named Selektope®. This innovation milestone for the industry was subsequently followed by 15 years of trials, and exhaustive regulatory hurdles. The business concept is for Selektope® to take a significant role in vessel performance optimization by offering the technology to the global paint industry as the principal active agent in marine antifouling paints. I-Tech’s vision is to establish Selektope® as the leading alternative biocide to prohibit marine growth in an effective and sustainable way.

16:50
Play video

Under de senaste 5 åren har Zwipe arbetat med att utveckla betalkort med fingeravtrycksläsare som är direkt integrerat på kortet. Zwipe är idag världsledande inom detta nisch-segment som enda aktör med fullt fungerande betalningar med biometrisk verifiering. Tekniken både förenklar och ökar säkerheten med s.k contactless-betalkort. Zwipe befinner sig i ett mycket spännande läge med ett flertal pågående pilotprojekt tillsammans med VISA, Mastercard och världens största kortproducent Gemalto. Därtill involverar pilotprojekten ett flertal banker runt om i världen, däribland Intesa Sanpaolo som är Italiens största bank.

17:10

Jays Group AB utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility”. Bolaget är idag verksamt i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad. Koncernen expanderade under 2018 inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal. 2018 växte ”Audio & Sound” området genom förvärvet av det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.