På Redeye Growth Day den 10 juni presenterar ett fyrtiotal utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology. Varmt välkommen att följa livesändningen!

På Redeye Growth Day den 10 juni presenterar ett fyrtiotal utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology. Varmt välkommen att följa livesändningen!

Welcome

To watch this video you need to be a Redeye member.
It’s free of charge - and only takes 30 seconds to register.

08:30

08:50

Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livs...


About the Company in Redeye Universe

09:10

10:00

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).


About the Company in Redeye Universe

10:20

Bonesupport är ett företag verksamt inom orthobiologics. Företaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben, baserat på den patenterade teknologiplattform CERAMENT. BONESUPPORTs produkter CERAMENT®|BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT®|G och CERAMENT® V riktar sig mot en användningsområden inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionskirurgi (utbyte av ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

10:40

IRLAB Therapeutics är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Göteborg. Verksamheten är fokuserad mot behandling av sjukdomstillstånd inom det centrala nervsystemet (CNS) och, för närvarande, specifikt mot ännu icke-tillfredsställda medicinska behov inom Parkinsons sjukdom och som ett andra mål demenssjukdomar inom andra indikationsområden. Bolaget grundades 2013 och har i dagsläget 12 anställda varav de flesta är verksamma inom forskning och utveckling. Sedan februari 2017 är bolagets A-aktie noterat på First North Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

11:00

11:20

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas ”sjukdomsmodifierande”. De påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta innebär ett stort paradigmskifte från dagens symtominriktade terapier.

11:40

Episurf är ett medicintekniskt bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar för behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs primära fokus är riktat mot knäleder men bolagets implantat kan vara applicerbara även på andra leder. Episurf befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har idag sitt huvudkontor beläget i Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

13:00

13:20

13:40

Xbrane är ett biofarmaceutiskt företag som specialiserat sig på komplexa generika. Segmentet har höga inträdeshinder, drivet bland annat av hög produktionskomplexitet. Xbrane har för närvarande egen kompetens inom tillverkning av komplexa generika med långsam frisättning.

14:40

15:00

IDL Biotech är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar och tar fram diagnostiska tester, framförallt inom onkologi och bakteriologi, för den globala hälsovårdssektorn. Inom onkologi har bolaget markörer för några av de vanligaste cancerformerna. Inom bakterologi har bolaget en markör för diagnos av tyfoidfeber. Försäljningen av bolagets produkter sker via ett 40-tal distributörer i olika länder.

15:20

16:10

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där Orexos kompetens och teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.


About the Company in Redeye Universe

16:30

Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

16:50

Medivir är ett forskningsbaserat bolag med fokus på artros och onkologi.

17:10

08:30

PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med enbart el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är även designade för att klara av vätgas från exempelvis biogas, naturgas eller biodiesel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

08:50

09:10

09:30

Westpay levererar transaktions- och betalningslösningar som används inom butik, hotell och restaurang. Bland bolagets erbjudanden återfinns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och övriga relaterade produkter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men även direkt till slutkund. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsb...


About the Company in Redeye Universe

10:00

10:20

10:40

11:00

Gapwaves är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar och säljer antennprodukter baserade på patenterad GAP-vågledarteknologi. Gapwaves erbjuder produkter inom GAP-antenner, ultrabredbandsantenner och GAP-flänsadaptrar. Bolagets kunder återfinns bland radiolänktillverkare, rymdobservatorier, försvarskunder och laboratorier i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

11:20

11:40

Ranplan is an innovative UK-based wireless technology company that has developed world leading software tools for outdoor/indoor wireless network planning, design and optimisation, using advanced 3D in-building modelling and 3D RF propagation and simulation. The company is at the forefront of research and development in radio propagation, small cells and DAS networks, automatic RAN optimisation and the deployment of complex HetNets for in-building cellular networks, public safety, and IoT.

13:00

13:20

13:40

Nitro Games är en finsk mobilspelsutvecklare. Bolaget baserar sin spelutveckling via den egenutvecklade NG Plattformen och har tills idag utvecklat välkända spel som Medals Of War, Raids of Glory samt East India Company. En stor del av spelen återfinns inom kategorin strategispel. Sedan 2017 är bolaget noterat på svenska First North. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Kotka,...


About the Company in Redeye Universe

14:00

14:40

XMReality levererar ett brett utbud av mobila lösningar inom industriell fältservice. Bolaget är särskilt inriktat mot remote guidance, en teknisk lösning som möjliggör att kunskap kan delas på distans mellan användare. Tekniken är särskilt applicerbar inom diverse service- och supportarbete. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Linköping.


About the Company in Redeye Universe

15:00

ZetaDisplay erbjuder en medieplattform som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Bolagets medieplattform möjliggör för kunderna att producera budskap samt säkerställa att en stor mängd kommunikation visas på rätt bildskärmar vid rätt tillfälle. Bolagets medieplattform används inom en rad branscher, bland annat bygg-, elektronik-, sport-, konfektions- och dagligvaruhandeln, samt bank, r...


About the Company in Redeye Universe

15:20

15:40

16:10

Heliospectra utvecklar kompletta belysningssystem för växthusmarknaden. Tekniken baseras på LED teknologi och erbjuds idag med tillhörande digitala lösningar, där kunderna kan styra belysningen via egenutvecklade mjukvaruplattformar. Största marknaderna för bolagets produkter återfinns inom Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

16:30

I-Tech AB is a public held bio-technology company based in Mölndal, Sweden that owns all IP and regulatory rights to the antifouling agent Selektope® (generic name, medetomidine). I-Tech also controls the largest and most efficient source of medetomidine production. Since 2006, I-Tech has successfully transformed the scientific invention of Selektope® into a commercially ready and available antifouling agent. I-Tech is not a marine coatings manufacturer, instead we supply Selektope® to marine coatings manufacturers for inclusion in antifouling products. I-Tech’s quest to find, develop and commercialize a hard fouling prevention technology alternative commenced in the wake the IMO decision to ban the application of tributyltin (TBT)-based paints on vessels as of 1 January 2003. The I-Tech ‘Eureka’ moment yielded an organic, non-metal compound named Selektope®. This innovation milestone for the industry was subsequently followed by 15 years of trials, and exhaustive regulatory hurdles. The business concept is for Selektope® to take a significant role in vessel performance optimization by offering the technology to the global paint industry as the principal active agent in marine antifouling paints. I-Tech’s vision is to establish Selektope® as the leading alternative biocide to prohibit marine growth in an effective and sustainable way.