Småbolagsdagen 2017

By Aktiespararna & Redeye
08:30
Analytiker Mathias Spinnars om Hansa Medical
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

09:10
Richard Goldman, Head of Redeye Corporate Finance
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

09:50
Aktiespararnas eventverksamhet - intervju med Lars Håkanson
Play video

10:30
Intervju med Promore Pharmas vd Jonas Ekblom
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

11:10
Analytiker Viktor Westman om Invisio Communication
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

11:50
Varför spara i aktier? Intervju med medlem Kjell Gunnarsson
Play video

12:30
Intervjuer med Anna Leissner, Event och Daniel Kolvik, CTO
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

13:10
Fyra skarpa boktips från Redeyes analytiker Viktor Westman
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

13:50
Analytiker Kristoffer Lindström om West International
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

14:30
Kan man lita på uppdragsanalys? Intervju med Anders Elgemyr, vd Jarl Securities
Play video

15:10
Om ASCO-konferensen med Mathias Spinnars och Arvid Necander
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

15:50
Gaming med Johan Ekström och Kristoffer Lindström
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

16:30
Redeye Top Picks-portfölj med Johan Ekström
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

17:10
Avslutning med Redeye och Aktiespararna
Play video

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Redeyes nya hemsida: https://www.redeye.se/

08:00
Play video

Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och F&U i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® (buprenorfin och naloxon) för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

08:40
Play video
09:20
Play video

Immunicum är verksamma inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av diverse allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkter vidare används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

10:00
Play video
10:40
Play video
11:20
Play video
12:00
Play video

Nuevolution är ett bioteknikbolag med störst verksamhet inom Norden. Målet är att leverera framtidens läkemedel för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar. Nuevolution tillämpar en affärsmodell med primärt fokus på intäktsgenerering och riskminimering vilket uppnås genom att diverse interna program utvecklas parallellt med varandra. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

12:40
Play video

BioInvent International är ett läkemedelsbolag. Bolaget fokuserar på forskning och utveckling av antikroppsläkemedel som används i behandlingen mot olika cancertillstånd. Bolaget har en egen utvecklad utvecklingsplattform och samarbeten sker via bolagets partners. I tidig utvecklingsfas arbetar bolaget med att återskapa sjukdomsbiologin för att få indikationer om substansernas effekt på sjukdomen....

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

13:20
Play video
14:00
Play video

LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av olika injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

14:40
Play video

Hamlet Pharma är ett läkemedelsbolag med stark forskningsanknytning som arbetar med naturliga och biologiska substanser. Den verksamma substansen HAMLET är ett protein-lipidkomplex som kan användas vid behandling av cancer. då den dödar mer än 40 olika typer av cancerceller. Företaget avser att genomföra Fas II-studier rörandee kolon- och blåscancer.

About the Company on Aktiespararna
Play video

15:20
Play video

Spago Nanomedical utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

16:00
Play video

Respiratorius är ett forskningsbolag. Idag är bolaget främst inriktade mot att utveckla nya läkemedelskandidater inom behandlingen av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma och cancer. Utöver fokuserar bolaget på projektutveckling som berör hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget etablerades 1999 som en avknoppning från Lunds Universitet. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

16:40
Play video

Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom nämnt arbetsområde. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret b...

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

08:00
Play video

Imint AB erbjuder mjukvarulösningar för analys, optimering och förbättring av video i realtid. Visionen är att inta en världsledande position inom dessa områden för att skapa mervärde åt konsumentmarknaden, till exempel bland smartphones, liveströmmar och appar.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

08:40
Play video

XMReality levererar mobila lösningar inom industriell fältservice. Bolaget är särskilt inriktat mot remote guidance, en teknisk lösning som möjliggör att kunskap kan delas på distans mellan användare. Tekniken är särskilt användbar inom service- och supportarbete. Bolaget startades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Linköping.


About the Company in Redeye Universe
Play video

09:20
Play video

Allgon är en svensk företagsgrupp som verkar globalt och erbjuder produkter och system för industriella- och krävande miljöer. Samlat under Allgon ingår ett antal nischade bolag. Dessa bolag utvecklar, levererar och säljer robusta, trådlösa produkter och system för ökad konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

10:00
Play video

Gapwaves AB grundades 2011 av professor Per-Simon Kildal vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Sverige, i syfte att möjliggöra en effektiv trådlös kommunikation genom den patenterade GAP vågledare teknik.

About the Company on Aktiespararna
Play video

10:40
Play video

INVISIO är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom röstkommunikation, där utvecklingen är inriktad mot kommunikationslösningar som avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio. Kunderna återfinns inom militär och specialstyrkor, polis och insatsstyrkor, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier på global nivå. Huvudkontoret ligger i Hvido...

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

11:20
Play video

DGC One är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drifts- och telefonilösningar. Exempel på lösningar som bolaget levererar inkluderar VPN- och internet anslutning, brandväggar, diverse kapacitetstjänster, samt mobil integration. Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot svenska företagskunder. Bolaget grundades 1987 och har varit börsnoterade sedan 2008. Huvudkontoret ligge...


About the Company in Redeye Universe
Play video

12:00
Play video

Neonode är verksamt inom human interaction-teknik. Den egenutvecklade, optiska zForce-touchteknologin är baserad på ljus och behöver inget känsligt eller dyrt s.k. overlay ovanpå skärmen till skillnad från den traditionella kapacitiva touchlösningen som används i bl.a. mobiltelefoner. Neonode har därför konkurrensfördelar inom kostnadsnivåer, energiförbrukning och även användarvänlighet då tekniken t.ex. tillåter att användaren använder handskar. Neonodes lösningar används främst i bilindustrin, samt i e-readers och printrar. Bolaget har även lanserat AirBar, en eftermarknadsprodukt mot konsumentmarknaden som kopplas in i USB-uttaget och adderar touchfunktionalitet till datorer som inte har touch.


About the Company in Redeye Universe
Play video

12:40
Play video

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en mikroradarsensor som öppnar en ny värld för bl a mänsklig interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer för bl a apparater med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Mikroradarsensorn kan ingå i rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, IoT, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem.


About the Company in Redeye Universe
Play video

13:20
Play video

Westpay levererar transaktions- och betalningslösningar som används inom butik, hotell och restaurang. Bland bolagets erbjudanden återfinns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och övriga relaterade produkter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men även direkt till slutkund. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsb...

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

14:00
Play video

Heliospectra utvecklar kompletta intelligenta belysningssystem med den senaste LED teknologin för kontrollerade odlingsmiljöer så som växthus och inomhusodlingar. Bolagets armaturer möjliggör för odlare att uppnå konstanta produktionsresultat i form av ökad avkastning, jämn hög kvalitét och snabbare produktion, samt sparar energi jämfört med konventionella armaturer. Primära marknader är Europa och Nordamerika.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

14:40
Play video

Polygiene säljer och utvecklar materialbehandling, funktionslösningar och luktkontroll för sportkläder, mode- och arbetskläder. Utöver levererar bolaget specialanpassade produkter för hemmet inkluderande handdukar och lakan. Distribution sker via bolagets globala distributörer, främst lokaliserade inom Europa och Asien. Bolaget grundades 2006 och har idag sitt huvudkontor i Malmö.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

15:20
Play video

Stillfront är en utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel i Europa. Bolaget bedriver verksamheten inom sex dotterbolag i Sverige, Tyskland, USA, Jordanien, England och Malta

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

16:00
Play video

Anoto is a global, combined hardware and software company within digital writing and pattern technology. Anoto's old pen hardware business in education, note taking and forms remains important in order to reach a profitable revenue base. The focus now, however, is on licensing the pattern technology for customers in various industries in the need for unique patterns.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

16:40
Play video

PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är även designade för att klara av vätgas från exempelvis biogas, naturgas eller biodiesel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

08:00
Play video

Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

08:40
Play video

Kontigo Care är ett svenskt teknologiföretag inom eHälsa som utvecklar och säljer eHälso-lösningar som baseras på avancerad mjukvara. Bolagets lösningar möjliggör diagnos, vård och individbaserad prediktion vid alkoholmissbruk och andra beroendesjukdomar.

About the Company on Aktiespararna
Play video

09:20
Play video

InDex Pharmaceuticals Holding är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). Huvudkontoret l...

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

10:00
Play video
10:40
Play video

Redwood Pharma AB är ett företag vars affärside är att utveckla nya ögonläkemedel. Bolaget har in-licensierat IntelliGel

About the Company on Aktiespararna
Play video

11:20
Play video

Cyxone AB är ett biofarmaceutiskt företag. Bolaget är verksamt inom utveckling av läkemedel baserade på en typ av naturliga växtproteiner , så kallad cyclotider för autoimmuna och andra sjukdomar. Dess produkt inkluderar T20K.

About the Company on Aktiespararna
Play video

12:00
Play video

SyntheticMR är verksamma inom utveckling av analys - och avbildningsmetoder. Tekniken används huvudsakligen för magnetisk resonanstomografi (MR) inom sjukvården. Tekniken baseras på kvantifieringsbaserad metod som ämnar öka effektiviteten och kvalitén i nuvarande MR-undersökningar. Bolaget etablerades under 2007 och har sitt huvudkontor i Linköping.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

12:40
Play video

Idogen är ett forskningsbolag. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkat immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvud...

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

13:20
Play video

Saniona är ett forskningsbolag. Idag bedrivs forskning och utveckling inom läkemedel för behandling av diverse nervsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Läkemedelsportföljen är bred och innefattar läkemedel i olika kliniska faser. En stor del av arbetet utförs i samarbete med andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Saniona har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

14:00
Play video

Senzime utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

14:40
Play video

SciBase Holding är en medicinteknisk koncern som fokuserar på att förbättra och effektivisera cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

15:20
Play video

Genovis är ett bioteknikbolag. Störst inriktning inom verksamheten sker mot utvecklingen av nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT teknologi är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Bolagets produkter säljs under ett flertal separata varumärken. Genovis etablerades 1999 och har sitt huvudkontor i Lund.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

16:00
Play video

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX.

About the Company on Aktiespararna
Play video

16:40
Play video

Cereno Scientific är verksamma inom bioteknologi. Idag är bolaget särskilt inriktade mot att utveckla läkemedel avsedda för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Visionen är att utveckla läkemedel som effektivare kan behandla uppkomsten av blodproppar som senare potentiellt kan leda till stroke, hjärtinfarkt, lungemboli samt ventrombos. Bolaget bildades 2012 och har sitt huvudkontor i Möln...


About the Company in Redeye Universe
Play video

08:00
Play video

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via ComeOn! Prestationsbaserad marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Highlight Games och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. För helåret 2016 uppgick Cherrys intäkter till 1 102 MSEK. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

08:40
Play video

Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktad immunterapier.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

09:20
Play video

Episurf Medical AB är ett svenskt medicintekniskt företag som syftar till att hjälpa människor med ledvärk att leva ett mer aktivt liv genom att förse dem med effektiva och individualiserade behandlingar. Den patientspecifika tekniken utvecklas i samarbete med universitet och kliniska centra i Sverige. Med hjälp av den internt utvecklade mjukvaran uiFidelity kan Episurf förändra informationen som MRI och CT bilder till ett individuellt anpassat implantat.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

10:00
Play video
10:40
Play video

Hedera Group erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Läkarresurs är ett helägt dotterbolag som erbjuder bemanning av läkare till Landstinget i hela Sverige.

About the Company on Aktiespararna
Play video

11:20
Play video

"Fastator är ett investmentbolag specialiserat mot fastighetssektorn. Affärsidén är att investera i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Fastator hette tidigare Rehact

About the Company on Aktiespararna
Play video

12:00
Play video
12:40
Play video

Sotkamo Silver är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget arbetar med prospektering och vidare utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

13:20
Play video

Savo-solar är ett finskt företag som tillverkar världens mest effektiva solfångare. Företagets unika produkter är baserade på en beläggningsprocess i en vakuumkammare där hela absorbatorer beläggs efter montering. Detta betyder att en direktflödes-design, med starkt förbättrad värmeöverföring, kan användas. Savosolars team har omfattande know-how och erfarenhet från beläggningstekniker i vakuum samt internationell försäljning och företagsledning. Företaget använder de senaste produktionsteknologierna i sina processer och är certifierat enligt ISO 9000. Vårt företag växer snabbt och hjälper våra kunder nå sina miljö- och affärsmål genom att sänka deras energikostnad. Savosolar investerar ständigt i produktutveckling för att alltid tillfredsställa den växande globala miljöenergimarknadens behov med de bästa lösningarna.

About the Company on Aktiespararna
Play video

14:00
Play video

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en evig licens från Kockums AB. Stirlingmotorn utgör grunden i den solhybrid som är bolagets första kommersiella produkt. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete med bolagets partner för tillverkning Sibbhultsverken Group AB, för att få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå

About the Company on Aktiespararna
Play video

14:40
Play video

Cortus Energys har en teknik som kan ersätta industrins fossila energibehöv med förnybar energi. Företaget har utvecklat förgasningsprocessen WoodRoll som förgasar biomassa och producerar en energigas med högt näringsvärde. Denna gas är lämplig för industriellt bruk.

About the Company on Aktiespararna
Play video

15:20
Play video

ZetaDisplay är ett teknikbolag. Bolaget erbjuder en medieplattform som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Plattformen används för att skapa och vidare distribuera budskap och för att säkerställa att en stor mängd information visas på bildskärmar. Tekniken används inom en rad branscher, bland annat inom bygg, elektronik och dagligvaruhandeln.

About the Company on Aktiespararna
About the Company in Redeye Universe
Play video

16:00
Play video

myFC är ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på bärbara bränsleceller för laddning av smarta mobiler, surfplattor och actionkameror. myFC siktar in sig på det behov som skapas av The Power Gap.

About the Company on Aktiespararna
Play video

16:40
Play video

Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden.

About the Company on Aktiespararna
Play video