Xspray: Q3-presentation och Q&A - 22 november 2017

Members Exclusive

Basic membership is free - Sign up in 20 seconds

Xspray Pharmas VD Per Andersson presenterar bolagets kvartalsrapport för Q3 följt av en Q&A.

Program

10.00 KVARTALSRAPPORT VD Per Andersson presenterar finansiella resultat och den senaste utvecklingen i bolaget.

10.20 Q & A - Moderering av Redeyes redaktör Eddie Palmgren.


Xspray utvecklar förbättrade och generiska versioner av redan marknadsförda läkemedel med hjälp av en avancerad teknologi. Xspray tillämpar en patentskyddad teknologiplattform för att skapa en pipeline av anti-cancerprodukter med kliniskt relevanta förbättringar eller värdehöjande generiska versioner för patienter. I första hand utvecklar Xspray proteinkinashämmare (PKI) för målinriktad behandling av cancer. PKI är det näst största segmentet inom cancerläkemedel.

Läs mer och följ bolaget i Redeye Universe