Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Targovax: Lovande data för TG01 i andra dosgruppen

2017-10-12

08:34

KP

Klas Palin

Ettårsuppföljningen för den andra (modifierade) dosgruppen för TG01, i patienter med pankreascancer, visar på bra biverkningsprofil. Framför allt positivt är att samtliga 13 patienter var vid liv vid uppföljningen och för dessa uppvisade 85 procent immunologisk respons. Vi förväntar oss en positiv aktiereaktion och upprepar vårt motiverade värde.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers