Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Allgon: Resultat i linje med förväntningar

2017-11-15

10:02

DB

Dennis Berggren

Omsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 42,6 MSEK och kom därmed in under vår prognos om cirka 47 MSEK. Vi hade även räknat med högre kostnader vilket resulterar i att rapporterat resultat ligger i linje med våra förväntningar. EBITDA-resultatet för perioden uppgick till 1,7 MSEK (jämfört med förväntade 1,8 MSEK). Rörelseresultatet för perioden blev -0,05 MSEK och ligger därmed också i linje med förväntat nollresultat.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers