Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Targovax: Tummen upp för Oncos-102 efter säkerhetsutvärdering

2017-12-11

08:51

KP

Klas Palin

De två kombinationsstudierna med Oncos-102 inom melanom och mesoteliom har fått klartecken att gå vidare i rekrytering av patienter efter positivt besked vid en oberoende säkerhetsgranskning. Utvärderingen bygger på fyra patienter med melanom och tre patienter med mesoteliom. Beskedet innebär att vi gör en mindre sänkning av riskjusteringen för Oncos-102, men det ger ingen effekt på motiverat värde i basscenariot som blir oförändrat på 32 NOK.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers