Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Pledpharma: Positiva resultat i snabbt genomförd studie

2018-02-09

09:38

KP

Klas Palin

En fas I-studie på friska asiatiska försökspersoner har slutförts med positiva resultat. Studieutfallet var väntat, men det som framför allt är positivt är den snabba genomförandetakten, vilket ger ett visst positivt signalvärde inför de större fas III-studierna.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers