Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Waystream Q1’19: En första kommentar

2019-04-24

09:52

HH

KL

Havan Hanna

Kristoffer Lindström

Waystreams rapport för det första kvartalet 2019 visar på både bättre försäljning och lönsamhet än väntat. Vd är också positiv till utvecklingen i Tyskland, vi upprepar att det är viktigt att den internationella satsningen tar fart för att mitigera avmattningen i Sverige. Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering, sannolikt utan större justeringar.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers