Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Genovis: Ett potentiellt game changer case

2019-09-12

07:30

AH

Anders Hedlund

I slutet av augusti rapporterade Genovis sina Q2’19 siffror. Den verkliga händelsen förra månaden var dock storordern inom ett potentiellt nytt applikationsområde, bioprocess, för bolagets enzym. Inom bioprocess handlar det om monumentalt högre marknadsvolymer för bolagets enzym än inom kvalitetsanalys, givet att det blir ett stadigvarande applikationsområde. Signalvärdet för denna order tycker vi dock är så pass starkt att samtliga våra motiverade värden har justerats upp i denna update.

Disclosures and disclaimers