Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Annexin Pharmaceuticals Q1’20: I väntans tider

2020-05-07

11:04

AH

Anders Hedlund

Redeye ger sin syn på läget i Annexin Pharmaceuticals, efter publiceringen av Q1’20 rapporten. Sammantaget ser vi positivt på att reningsprocessen har startat, vilket är en förutsättning för att på nytt kunna skicka in ansökan om att starta kliniska fas I-studie med läkemedelssubstansen.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers