Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Hansa Biopharma: Nytt avtal ger starkt signalvärde

Ludvig Svensson

2020-07-02

14:21

Redeye ser positivt på dagens pressmeddelande från Hansa där man tecknat ett licensavtal med Sarepta Therapeutics, en ledande spelare inom genterapi riktad mot sällsynta muskelsjukdomar, avseende imlifidase inom två indikationer. Vi ser avtalet som en signifikant validering av Hansas plattform och höjer vårt Base case till 210 (200) kronor.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Premium Plan required to unlock