Company overview

ZetaDisplay: Intervju med vd Per Mandorf (video)

Redeye Research Interview timeStamp 2020/07/21

VD Per Mandorf beskriver vilka signaler han får från bolagets kunder samt varför ARR minskade relativt föregående kvartal. Därtill berättar Mandorf om hur bolagets leveransförmåga påverkats av restriktioner samt hur bolaget arbetat med kostnadskontroll. Slutligen berättar Mandorf om hur bolagets erbjudande ska se ut om ett par år samt hur det ska öka kundnyttan.

Mentioned companies