Company overview

Nanexa: Intervju med vd David Westberg (video)

Redeye Research Interview timeStamp 2021/01/19

I en intervju med Redeye berättar David Westberg, VD på Nanexa, om bolagets nya läkemedelskandidat NEX-20 samt samarbetet med företaget Applied Materials.

Ni annonserade en ny kandidat den här veckan, NEX 20, med fokus på läkemedlet Revlimid inom blodcancerindikationen. Hur föll valet på denna kandidat?

Jo men den passar bra. För det första passar den bra i vår pipeline. I och med att vi har vårt produktprojekt inom MDS, men vi tittar på tre kriterier framför allt när vi tittar på nya kandidater, clinical needd, market och technical fit. Substansen revlimid passar väldigt bra. Vi ser en användning av som är fantastiskt stor på marknaden och det som är förvånande är att en tredjedel av de patienter som tar revlimid är så kallade core adherer. De håller sig inte till den behandlingsregim som är givet för att få en bra behandling, så där har vi ett tydligt kliniskt behov. Marknaden är fantastiskt stor nu även fast revlimid kommer att gå off-patent så räknar marknadsbolag eller analyssbolag, global data till exempel, att marknaden framgent kommer att vara över en miljard dollar,man räknar på 1,3 miljarder 2027. Vi vet sedan tidigare att den här typen av substanser passar väldigt väl med vår ALD-teknologi så det följ rätt naturligt efter att vi gått igenom väldigt många olika substanser och indikationsområden.

Hur ser tidslinjen ut och när kan ni gå in i klinik?

Vi räknar med att gå in i klinik 2022. Vi kommer att fortsätta utvecklingen nu under det här året. Preklinik framförallt och kommer att förbereda oss för en första klinisk studie 2022.

Och vad betyder det för Nanexa som företag att ni nu mer och mer börjat intressera flera kandidater?

Det är en naturlig utveckling av bolaget. Vi har gått från att vara ett rent teknikbolag till att bli ett drug delivery-bolag och nu växer vi in i två stycken projekt som har en bra potential framåt och vi ser oss mer och mer som ett nischeläkemedelsföretag även om vi inte riktigt är där ännu, men vi har en intressant pipeline och jag hoppas ju på att bygga på den pipelinen ytterligare framgent. Men med de här två projekten så tycker jag att vi har tagit steget till att bli ett läkemedelsbolag.

Och ni annonserade också under hösten ett samarbete med amerikanska företaget Applied Materials. Kan du berätta lite om det samarbetet och hur ni kom i kontakt med dem?

Ja vi kom i kontakt med dem eller egentligen var de som tog kontakt med oss. Det är en typisk sak som kan hända, det var när vi fick vårt första patent godkänt i USA. Strax därefter kontaktade dom oss. Vi hade sedan tidigare, vi visste om varandra så kan man säga sedan tidigare men då blev det aktualiserat. Sedan har vi fört en del diskussion och en förhandling under förra året som ledde fram till det här samarbetsavtalet. Det är ett avtal som jag tycker är väldigt viktigt för oss när vi går framåt både för våra egna projekt men för de här partnerprojekten som vi pratat rätt mycket om så är det också väldigt viktigt för samarbetet med Applied. Det ger en tydlig väg från labskala, pilotskala, uppskalad pilotskala och sen en möjlighet för kommersiell produktion. Det vi kommer att göra nu med Applied är ju att vi kommer bygga en pilotanläggning i Uppsala där de kommer in med sin utrustning som sedan går att skala upp till produktionsskala och då får vi tillverkning för klinisk prövning i den typen av reaktor som sedan blir kommersiell skala och det är någonting som underlättar hela vägen till en kommersiell produkt. Vi har sänkt tröskeln rejält för att kunna ta den här teknologin från en idé till kommersiell produkt, så det väl det det handlar om och det är det jag tycker är extremt viktigt för oss.

Samtidigt så investerade också en del av Applied Materials i Nanexa.

Deras Venture-del och har då valt att gå in i Nanexa med den första investeringen redan gjord nu på en miljon dollar. Vi ser framför oss ytterligare två investeringar eller upp till två miljoner 2 dollar ytterligare under det här året. Det är väldigt bra för oss att få in en industriell långsiktig partner som investerar i Nanexa. Det ser vi verkligen som ett plus.

Vad planerar ni att använda kapitalet till?

Dels så kommer vi ju använda investeringen till att bygga organisation och pilotanläggningen men det kommer också gå in pengar för våra egna projekt, att bygga dem vidare så det är pengar som kommer väl till pass i den här satsningen som vi nu gör att bli ett läkemedelsbolag.

Utöver era egna projekt så har ni också samarbetsavtal med andra läkemedelsbolag, kan du berätta lite om utvecklingen?

Ja men där går utvecklingen bra tycker jag. Under förra året så kan vi inte sticka under stol med att covid har påverkat lite grann, men generellt sett går utvecklingen bra även där. Så som jag sa så det här med att vi själva går in i klinik. Vi bygger den här vägen framåt till uppskalning och att vi nu kan garantera att det finns möjlighet att producera material till ett helt kliniskt program. Det sänker tröskeln för att kliva in i större väldigt attraktiva avtal framåt så att det rullar på ett väldigt bra sätt.

2020 har varit ett händelserikt år för er och 2021 förväntas vara det också, kan du summera lite året som gått och vad vi kan förvänta oss framöver?

Året som har gått har varit extremt händelserikt tycker jag. Vi har ju ett antal nyheter som vi har släppt kring dels att vi har fått ett GMP-certifikat från Läkemedelsverket. Det är en resa som för oss som är involverade i det hela. Där vet vi att det är ett gediget arbete som behövs för att få det. Vi har fått Läkemedelsverkets godkännande att börja vår första kliniska studie med NEX-18 som också är ett väldigt stort steg tycker jag. Vi har växt organisationen plockat in spetskompetens inom olika områden och vi har kanske framförallt tecknat det här samarbetsavtalet med Applied Materials som ger en väldigt bra väg framåt. 2020 tycker jag har varit kanske det mest händelserika året under Nanexas historia. Tittar man 2021 så tror jag vi kommer att fortsätta i den riktningen givetvis. Det som ligger närmast till hands är att vi kommer igång med den här kliniska studien, NEX-18, vilket vi räknar med att göra inom kort. Det ser jag verkligen fram emot och då är vi igång börjar generera kliniska resultat vilket kommer vara väldigt viktigt både för projektet och för partnerprojekt. Sedan kommer vi ju som sagt att komma igång med NEX-20 vilket också långsiktigt kommer vara väldigt viktigt. Jag ser fortfarande framför mig att vi kommer att teckna avtal vad gäller samarbetsprojekt under det här året så det är också värdeskapande aktiviteter och organisationen kommer att växa bland annat med den här kapaciteten i den här pilotanläggningen som vi räknar med ska vara på plats någon gång runt slutet av andra kvartalet eller någonstans under tredje kvartalet så att alla är förberedelser på gång ordentligt. Vi kommer att ha ett händelserikt 2021.

Tack så mycket.

Mentioned companies