Company overview

Corline Biomedical: Intervju med vd Henrik Nittmar (video)

Redeye Research Interview timeStamp 2021/01/20

I en intervju berättar Henrik Nittmar, vd på Corline, om status för de två affärsområdena läkemedelsutveckling och medicinteknik.

Mentioned companies