Company overview

Railcare: Växlat upp lönsamheten

Redeye Research Update timeStamp 2021/02/22

Redeye har en fortsatt positiv syn på Railcare efter bokslutsrapporten som var lite starkare än väntat. Helåret 2020 var bolagets bästa hittills, avseende både intäkter, resultat och marginaler. Fortsatt goda marknadsutsikter, med möjligheter att ytterligare öka tempot inom Maskinförsäljning. Vi höjer nu prognoserna, främst avseende den långsiktiga lönsamheten. Motiverat värde för vårt Base case scenario ökar till 33 SEK per aktie (30 SEK).

Download research report
Mentioned companies