Company overview

Proact: Intervju med vd Jonas Hasselberg (video)

Redeye Research Interview timeStamp 2021/02/23

VD Jonas Hasselberg berättar om varför verksamheten blivit mer stabil senaste året trots pandemin. Vidare beskriver Hasselberg varför intaget av nya molnkontrakt var starkt under Q4. Hasselberg berättar även hur bolaget ser på ytterligare förvärv, vilka trender han ser i marknaden samt hur dessa förändrats under Coronakrisen.

Mentioned companies