Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Transtema: Intervju med vd Magnus Johansson (video)

FN

Fredrik Nilsson

VD Magnus Johansson beskriver kort Transtemas verksamhet samt hur bolaget skapar kundnytta. Vidare berättar Johansson om bolagets framgångsrika omställning och vilka bolagets viktigaste konkurrensfördelar är. Slutligen beskriver Johansson vad som kan väntas driva försäljningstillväxt framgent.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers