Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Invisio: Rekordstor Orderbok och Fortsatt Stigande Aktivitet

2022-05-19

07:32

HA

JW

Hjalmar Ahlberg

John Westborg

Redeye uppdaterar sin syn på Invisio efter Q1-rapporten som kom in under vår prognos bland annat pga förskjutna leveranser. Orderboken är emellertid rekordstor efter erhållna stororder och en allmänt ökad aktivitet. Vi justerar ned våra estimat för 2022-23E medan vårt base case minskar marginellt till SEK210 (SEK215).

Disclosures and disclaimers