Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Transtema: Intervju med vd Henning Sveder (video)

2023-02-09

12:17

FN

Fredrik Nilsson

Vd Henning Sveder berättar vad som ligger bakom kvartalets goda förvärvade och organiska tillväxt. Vidare beskriver Sveder hur bolaget ser på inflationstrycket och hur de lyckas upprätta hålla en god marginal i den miljön. Därtill berättar Sveder om bolaget order inom site maintenance och laddinfra. Slutligen beskriver Sveder det nyligen förvärvade UBConnect och hur det passar in i Transtema.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers