Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Acconeer - genomför nyemission inför planerad notering på First North

Acconeer - genomför nyemission inför planerad notering på First North

Information & dokument

Innovation inom radarsensorteknologi

Baserat på universitetsforskning har Acconeer skapat en radarsensor som kombinerar det bästa hos befintliga radartekniker och öppnar nya möjligheter för interaktion mellan människor och teknik.

Radarsensorn kombinerar den låga strömförbrukningen hos pulsade radarsystem med den höga precisionen hos koherent radar samt möjligheten att identifiera olika material, allt i en komponent på 5 gånger 5 millimeter. Radarsensorn kan användas för avståndsmätning, geststyrning, materialkarakterisering och kamerastödda applikationer.

Om Acconeer

Acconeer grundades 2011 av bland andra entreprenörerna Mats Ärlelid, Mikael Egard, Mårten Öbrink och professor Lars-Erik Wernersson. Med utgångspunkt i denna universitetsforskning, har Acconeer skapat en innovativ radarsensor som kombinerar fördelarna med befintlig radarteknik. Verksamheten har hittills finansierats genom tillskott om cirka 94 MSEK samt lån och bidrag om 3 respektive 2 MSEK.

Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. I juni 2017 mottog Acconeer den första ordern från en kund som arbetar inom Internet of Things (med fokus på så kallade smarta städer).

Användningsområden

Radarsensorn kan användas för avståndsmätning, geststyrning, materialkarakterisering och kamerastödda applikationer. Intressanta områden är framförallt:

• Robotar och drönare

• Wearables (mobiltelefoner, klockor)

• Internet of Things (sakernas Internet)

• Verktyg och industri

• Motion och hälsa

• Fordonsindustrin

För Acconeer är den låga energiförbrukningen, precisionen och den kompakta storleken stora konkurrensfördelar. Dessa egenskaper är särskilt viktiga i batteridrivna mobila konsumentprodukter och Acconeers radarsensor är därmed den första radarsensorn som kan integreras i produkter på denna högvolymmarknad.

Målsättning

Målsättningen är att under 2018:

• Färdigställa produkten A1 för massproduktion

• Skapa en kraftig intäktsutveckling under andra halvåret 2018

• Starta tillräckligt med kundprojekt för att kunna fortsätta en kraftig intäktsutveckling under 2019

• Starta design av nästa generation av hårdvara (generation A2)

Finansiella målsättningar

• Bolaget har som målsättning att ha sitt första lönsamma kvartal under 2019 samt första kvartal med positivt kassaflöde 2020

Styrelse och ledning

Bengt Adolfsson
Chairman of the board
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: 2 517 500 aktier (genom bolaget BGA INVEST AB).

Git Sturesjö Adolfsson
Member
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: 2 517 500 aktier (genom bolaget BGA INVEST AB).

Mårten Öbrink
Member
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: 366 000 aktier (genom bolaget Öbrink Management AB).

Lars-Erik Wernersson
Member
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: 556 500 aktier (genom bolaget Lars-Erik Wernersson AB).

Thomas Rex
Member
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: Privat innehav om 100 260 aktier.

Magnus Wide
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: 2 022 500 aktier (genom bolaget Winplantan AB)

Lars Lindell
CEO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: Privat innehav om 98 602 aktier.

Mats Ärelid
CTO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: Privat innehav om 563 500 aktier och 57 500 optioner.

Mikael Egard
COO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: Innehav privat och genom Ardventor AB om total 571 800 aktier och 57 500 optioner.

Henrik Ljung
CFO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Innehav: Privat innehav om 5 000 aktier.