Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

CYBAERO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 128 MSEK

CYBAERO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 128 MSEK

Information & teckningssedel

CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak och person. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 128 MSEK i syfte att öka den finansiella flexibiliteten och stödja bolagets målsättning om tillväxt.

Om Cybaero

CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak och person. Systemen, så kallade VTOL RPAS (Verticaly Take-Off and Landing, Remotely Piloted Aircraft System), består av fjärrstyrda helikoptrar, markstationer, sensorer och datalänkar. Systemen anpassas efter varje kunds specifika behov och kan användas både för civila uppdrag, såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering, och inom försvarssektorn. Den nya generationen APID är baserad på Bolagets mångåriga erfarenhet av utveckling av förarlösa helikoptersystem, parad med kompetens från världsledande leverantörer av utvalda, kvalificerade delsystem. I och med lanseringen av APID One har CybAero tagit steget från att vara ett produktbolag till att bli en systemleverantör.

Företrädesemission - Säkerställd genom emissionsgarantier till 90 procent

Nyemissionen kommer att tillföra CybAero 128 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 16 MSEK (inklusive ersättning om ca 8,9 MSEK relaterat till garantiåtaganden). Bolaget avser använda nettolikviden om ca 112 MSEK från nyemissionen främst till att stärka balansräkningen genom återbetalning av lån om ca 54 MSEK, vilket även inkluderar kortfristig finansiering om 20 MSEK som upptagits i september 2016 i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital till dess att nettolikviden från Nyemissionen har erhållits, och öka den finansiella flexibiliteten för att stödja målsättningen om tillväxt, men även för att skapa finansiell beredskap för att hantera perioder med fluktuationer då inflöde av order kan påverkas av långa beslutsprocesser och ledtider.

Styrelse och ledning

Claes Drougge
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Claes Drougge

Erfarenhet: Claes Drougge har i 30 år varit verksam som entreprenör, grundare och ägare/delägare i flera högteknologiföretag. Han är idag bland annat styrelseordförande i Ocean Modules Sweden AB som är verksamt inom områdena undervattensteknik och programvaruutveckling för den internationella marknaden. Förutom stor erfarenhet av företagande och entreprenörskap så har Drougge även erfarenhet som politiker i flera politiska organ.

Rolf Schytt
Ledamot och VD
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Rolf Schytt

Erfarenhet: Rolf Schytt har varit engagerad i bolaget sedan april 2014. Han kommer senast från Ocean Modules Sweden AB (som utvecklar obemannade ubåtar) där han verkat som operativ chef. Dessförinnan verkade han som vd vid Expander System Sweden AB (2009-2013), vd Motalaverken AB (2006-2009) samt vd Animex AB (2002-2006). Vidare har Schytt arbetat i ledande befattningar med produktutveckling och produktion inom olika branscher.

Jan Ahlgren
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Jan Ahlgren

Erfarenhet: Jan Ahlgren har under 15 år arbetat som informationsdirektör vid Saab Aerospace i Linköping. Utöver denna tjänst var han även informationschef för Industrigruppen JAS AB mellan 1989 och 2003, och under 1995 till 2000 dessutom ansvarig för den internationella kommunikationen inom Saabs joint venture med BAE Systems rörande Gripen. Jan Ahlgren har tjänstgjort som observatör åt Förenta Nationerna i Mellanöstern under drygt tre år. Sedan 2003 har han varit verksam som fristående konsult inom flygbranschen med ett flertal uppdrag åt bland annat Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Linköpings kommun och Saab AB.

Michael Auerbach
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Michael Auerbach

Erfarenhet: Michael Auerbach är senior vice president på ASG, där han främst specialiserat sig i att arbeta med finansiella tjänstekunder samt i särskilda projekt med strategisk underrättelsetjänst, rådgivning och riskhantering. Auerbach har tidigare varit vice VD på Control Risks, ett globalt riskkonsultföretag. Han är en s.k. dot-com-bubbel veteran, som började sin karriär inom teknik då han ledde Panopticon Inc. – en VC inkubator som koncentrerar sig på Internet och mobil teknik.

Auerbach har haft ledande befattningar på Center for American Progress och likaså på Century Foundation, där han koncentrerade sig på frågor som rör den amerikanska utrikespolitiken, nationell säkerhet och konfliktlösning. Hans arbete har publicerats i en rad olika nationella och internationella publikationer. Han har även varit gästprofessor vid NewSchool for Social Research, och har undervisat vid University of Cape Town samt Cypern College.

Adam Rothstein
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Adam Rothstein

Erfarenhet: Adam L. Rothstein har sedan 2011 arbetat som huvudrådgivare till GFI ett investeringskonto. Samt sedan 2014 varit partner i det israelisk fokuserande Disruptive Technology och som partner i Subversive Capital (regelverks fokuserad investeringsfond) sedan 2015. Innan sin tid på Subversive, GFI och Disruptive, tjänstgjorde Rothstein som Chief Investment Officer på Intana Management LLC mellan 2006-2010. Intana Management LLC är en marknadsneutral hedgefond koncentrerad inom teknik, media och underhållning.

2000-2005 arbetade Rothstein som VD vid Robeco Investment Management, ett moderbolag åt Weiss, Peck & Greer. Där jobbade han även som partner med Select Technology and Software Funds.

Rothstein har över 20 års erfarenhet av investeringar, han har tidigare utfört analys på teknik och mediesektorerna för Weber Capital Partners / Bluewater Capital Management, Scripps Ventures / United Media och UBS Securities. Rothstein började sin karriär med bank/skatterådgivning Group på Arthur Andersen & Co.