Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Eurocine Vaccines teckningsoptioner till lösen till kurs 2,34 SEK

Eurocine Vaccines teckningsoptioner till lösen till kurs 2,34 SEK

Information & teckningssedel

Eurocine Vaccines AB (publ) genomför just nu en klinisk fas I/II-studie med sin läkemedelskandidat ImmunoseFLU. För att finansiera slutförandet av studien har bolaget emitterat teckningsoptioner, vilka nu förfaller till lösen. För nya investerare finns möjligheten att förvärva teckningsoptioner (EUCI TO 1) via börsen och delta i emissionen.

Om transaktionen

Eurocine Vaccines genomförde i mars 2016 en nyemission av units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption. Lösenpriset för teckningsoptionerna har i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna nu fastställts till 2,34 kronor. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Eurocine Vaccines AB (publ). I dag inleds teckningsperioden för teckningsoptionerna.

Lösenperioden för Eurocine Vaccines teckningsoption med kortnamnet EUCI TO 1 löper från och med den 17 oktober till och med den 28 oktober 2016. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till kursen 2,34 kr. Lösenpriset har i enligt med villkoren för teckningsoptionerna bestämts som 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 14 oktober 2016.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget 38 247 035 kronor före emissionskostnader om cirka 1 500 000 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökar då med 16 344 885 aktier, till totalt 54 482 953 aktier, samtidigt som aktiekapitalet ökar med 1 797 937 kronor, till 5 993 125 kronor.

Bolagets VD Hans Arwidsson har meddelat att han avser teckna cirka 120 000 nya aktier genöm teckningsoptioner. Styrelseledamoten Par Thuresson har meddelat att han avser att teckna cirka 90 000 nya aktier genom teckningsoptioner. Hans Arwidsson och Pär Thuresson har sålt sina resterande teckningsoptioner med hjälp av Redeye till investerare som ställt sig positiva till att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av nya aktier. Forskningschefen Anna-Karin Maltais och styrelseledamoten Jan Sandström har meddelat att de avser att teckna fullt ut för sina innehavda teckningsoptioner.

Om bolaget

Eurocine Vaccines utvecklar Immunose™ FLU med målet: ett bekvämt, säkert och effektivt influensavaccin för barn och vuxna. Influensavaccinet blir bolagets murbräcka in på en expanderande och lönsam marknad och framöver ska bolagets vaccinteknologi förebygga fler smittosamma sjukdomar.

Vi ska vara först med ett näsdroppsvaccin mot influensa för barn under två år, som på naturlig väg ger ett brett skydd. Vi ska modernisera branschen med en kostnadseffektiv vaccindistribution och bidra till en bättre hälsa i världen.

Genom tydlig marknadskommunikation av värdehöjande milstolpar ska aktieägarnas investeringar säkras. Bolagets patentfamilj skyddar verksamhetens unika förutsättningar. De resurskrävande studierna genomförs i partnerskap med världsledande företag.

Styrelse och ledning

Dr. Hans Arwidsson
VD
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Dr. Hans Arwidsson

Piloten som efter apotekarexamen gjorde karriär på AstraZeneca i ledande positioner inom forskning, marknadsföring och produktion. Samtidigt doktorerade han i farmaceutisk vetenskap vid Uppsala Universitet och tog en MBA på Handelshögskolan i Stockholm. Därefter rekryterades han till att leda och utveckla LipoCore Holding följt av Biosergen AS innan han 2006 tog Eurocine Vaccines till börsen. Sitter idag i flertal styrelser. Skönsjungande livsnjutare.

Dr. Marie Olliver
Forskningsledare för klinisk utveckling
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Dr. Marie Olliver

Närmast från Karolinska Institutet kommer Marie Olliver, doktor i immunologi, som bolagets senaste förstärkning. Efter flera framgångsrika forskningsprojekt inom immunologi och mikrobiologi, med fokus på vaccinsvar i både djurmodell och människa, stödjer hon forskningschefen i det expansiva skedet av Immunose™ FLU. Passionerad frilansfotograf.

Dr. Anna-Karin Maltais
Forsknings- och utvecklingschef
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Dr. Anna-Karin Maltais

Immunolog och doktor i immunbiologi från Karolinska Institutet, med särskild inriktning på vaccinadjuvans och administrering av vacciner. Har därefter under flera års tid drivit kliniska prövningar inom sin specialisering. Fokuset på vaccinadministrering ledde henne till positionen som Vice President, Corporate Development på Cyto Pulse Sciences Inc. innan hon 2011 rekryterades till Eurocine Vaccines. Tävlingsinriktad extremsportare.

Michael Wolff Jensen
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Michael Wolff Jensen

Michael Wolff Jensen är advokat med tidigare CFO-befattningar i börsnoterade bolag, Veloxis Pharmaceuticals A/S och Genmab A/S. Han har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i ett flertal privata och publikt listade bolag och av företagsjuridik i samband med finansiering, börsnotering och licensiering. I dag är han ordförande och Senior Vice President, General Counsel i danska Ascendis Pharma.

Pierre A. Morgon
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Pierre A. Morgon

Pierre A. Morgon är farmacie doktor från Lyons universitet med en Master i affärsjuridik samt en MBA. Han har över 26 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och biotech där han arbetat i lokala och globala marknadspositioner. Bolag i CV:t inkluderar bland annat ICI-Pharma, Synthelabo, Aventis Pasteur, Yamanouchi Pharma, Schering-Plough och Bio Alliance Pharma. Mellan 2009 och 2013 var Pierre A. Morgon medlem i ledningsgruppen i Sanofi Pasteur som ansvarig för global marknadsstrategi. I dag är han regional partner för Mérieux Développement och styrelseledamot i Theradiag.

Jan Sandström
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Jan Sandström

Apotekare med mångårig erfarenhet av läkemedelsbranschen, bland annat genom positioner inom Astra/AstraZeneca. Jan Sandström har arbetat med försäljning, marknadsföring, projektledning och affärsutveckling med internationell inriktning och har förhandlat många avtal med globala och japanska företag åt både AstraZeneca och Orexo. Pågående uppdrag inkluderar styrelsearbete i Nanexa AB, Accelerator Nordic AB, GrippingHeart AB, och TikoMed AB. Tidigare uppdrag innefattar styrelsepositioner i Sveriges Aktiesparares RiksFörbund, KaroBio AB, PledPharma AB, Betagenon AB och Independent Pharmaceutica AB.

Pär Thuresson
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Pär Thuresson

När de andra styrelsemedlemmarna har tagit många varv i life science-branschen kommer Pär Thuressons kommersiella fokus från en annan bransch. Han är VD och styrelseordförande i Arne Thuresson Byggmaterial AB, en grupp bestående av sex företag, som kanske är mest känd för skruven Grabber®. Pär är styrelseordförande i Metrolit Byggnads AB och han har tidigare varit styrelseordförande i Nordea Vällingby och Lunda Företagsgrupp samt styrelseledamot i Sävsjö Plåtindustri AB och Hårologi AB.