Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Information & documents

Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 MSEK, till en bolagsvärdering (pre-money) på ca 125,1 MSEK. Teckningsperioden sträcker sig från den 28 november till den 12 december 2017. Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner med tydliga fördelar jämfört med dagens produkter. Företrädesemissionen genomförs för att i första hand finansiera den fortsatta utvecklingen av den nasala influensakandidaten Immunose™ FLU genom den nya fas I/II kliniska studien under influensasäsongen 2017/2018.

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines utvecklar ett näsdroppsvaccin mot influensa, som förväntas vara effektivt även för de yngsta. Eurocine Vaccines använder en kliniskt validerad teknologi Endocine™ för att utveckla det patentskyddade nasala influensavaccinet Immunose™ FLU, vilket är Bolagets huvudprojekt. I den senast genomförda kliniska fas I/II studien i vuxna under influensasäsongen 2016/2016 visade influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU immunologiska resultat (antikroppar i slemhinna och serum) på en nivå jämförbar med Fluenz (FluMist i USA) som är det enda nasala influensavaccinet i världen. Den kliniska studien utgör en god grund för fortsatt utveckling av influensavaccinkanditaten.

Strategi och Affärsmodell

Målet för Eurocine Vaccines är att driva utveckling av ett komplett, bekvämt, säkert och effektivt influensavaccin för barn och äldre. Efter den genomförda studien i vuxna planerar nu Eurocine Vaccines att genomföra en ny klinisk studie i äldre under influensasäsongen 2017/2018, för att fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram kunskap från ett nytt ålderssegment. Strategin öppnar för fler affärsmöjligheter för Bolaget samtidigt som Eurocine Vaccines kan tillgodogöra sig värdefull kunskap. Tillgång till ett eget antigen ger kontroll över utvecklingen och värdeökningen i projektet.

Baserat på resultaten från den kliniska studien kommer Eurocine Vaccines att söka en affärspartner för vidare utveckling och kommersialisering. Med tillgång till ett eget influensaantigen är företaget inte begränsat till det fåtal partnerkandidater som redan har eget antigen utan kan även välja en affärspartner som är intresserad av att komma in på den intressanta marknaden för influensavacciner men ännu inte har tillgång till ett eget influensa antigen.

Bolaget utvärderar även ytterligare affärsmöjligheter med teknologiplattformen Endocine™, t.ex. förebyggande vacciner mot andra sjukdomar som överförs via luftvägarna. Där kan nasal vaccinering ha en särskild fördel genom sin förmåga att skapa immunitet i både slemhinnor och blodserum, och därmed ge så kallat ”dubbelt skydd”.

Finansiering av fortsatta kliniska studien

Det kapital som Bolaget tillförs genom denna Företrädesemission är avsett att i första hand finansiera den fortsatta utvecklingen av nästa kliniska fas I/II studie under influensasäsongen 2017/2018 och i andra hand användas till övriga projekt. Företrädesemissionen stärker också Bolagets finansiella ställning, vilket förbättrar Bolagets position i diskussioner med potentiella partners.

Board and management

Michael Wolff Jensen
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Michael Wolff Jensen

Född 1971. Styrelseordförande sedan 2013 (styrelseledamot sedan 2011)

Utbildning: Jur kand och advokat

Yrkeslivserfarenhet: Michael Wolff Jensen har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i både privata och publika listade bolag och av företagsjuridik i samband med bland annat finansiering, börsnotering och licensiering. Michael Michael Wolff Jensen är även styrelseordförande, senior vice president och general counsel i Ascendis Pharma A/S och styrelseordförande i Xspray Pharma AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande, senior vice president och general counsel i Ascendis Pharma A/S samt styrelseordförande i Xspray Pharma AB, MWJ Partners ApS och VANX ApS.

Innehav i Bolaget: -

Pierre A. Morgon
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Pierre A. Morgon

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2013

Utbildning: Doctorate of Pharmacy (University Lyon I), Master i business & economic law (University Lyon III) och MBA (ESSEC).

Yrkeslivserfarenhet: Pierre A. Morgon har mer än 28 års erfarenhet från läkemedelsindustri och biotech, där han har arbetat i lokala och globala marknadspositioner och i positioner med fullt resultatansvar. Bolag som Pierre A. Morgon arbetat för inkluderar ICI-Pharma, Synthelabo, Aventis Pasteur, Yamanouchi Pharma, BMS, Drug Abuse Sciences, Schering-Plough och Bio Alliance Pharma.

Andra uppdrag: VD i MRGN Advisors, styrelseordförande i Virometix AG, styrelseledamot i Theradiag och Alma Biotherapeutics samt regional partner i Merieux Developpement.

Innehav i Bolaget: -

Jan Sandström
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Jan Sandström

Född 1938. Styrelseledamot sedan 2013

Utbildning: Apotekare (Farmis Stockholm) och Ekonomi (Stockholms universitet)

Yrkeslivserfarenhet: Jan Sandström är apotekare med mångårig erfarenhet av läkemedelsbranschen, framförallt från flertalet positioner inom Astra/AstraZeneca bland annat VP Business Development & Licensing i ett av forskningsbolagen. Han har arbetat främst inom försäljning/marknadsföring, projektledning och affärsutveckling med internationell inriktning och har förhandlat ett stort antal avtal med globala och japanska företag åt både Astra/AstraZeneca och Biolipox/Orexo.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nanexa AB, TIKOMED AB, Gripping Heart AB och Jan N. Sandström Consulting AB.

Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 75 000 aktier i Bolaget.

Pär Thuresson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Pär Thuresson

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2004

Utbildning: Ekonomi, marknad och AR (Frans Schartau)

Yrkeslivserfarenhet: Pär Thuresson har mångårig erfarenhet av styrelsearbete. Han är VD och styrelseordförande i Arne Thuresson Byggmaterial AB, en grupp bestående av sex företag. Pär Thuresson är även styrelseordförande i Metrolit Byggnads.

Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Arne Thuresson Byggmaterial Aktiebolag, Thuresson Fastening Aktiebolag, Arne Thuresson Fastigheter AB, Thuresson Sweden AB och TF Sweden AB, tillförordnad VD i Metrolit Byggnads Aktiebolag, styrelseordförande i Grabber Europé AB, Lodgeuthyrning i Mauritzberg AB, och styrelseledamot i Häverödalens Fastighetsaktiebolag samt styrelsesuppleant i The National Golf & Country Club Stockholm AB och Eurocine Securities AB.

Innehav i Bolaget: -

Hans Arwidsson
Verkställande Direktör
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Hans Arwidsson

Född 1958. Verkställande direktör sedan 2004

Utbildning: Apotekare (Uppsala Universitet), doktor i farmaceutisk vetenskap (Uppsala Universitet), Executive Master of Business Administration (Handelshögskolan i Stockholm), certifierad styrelseledamot (Styrelseakademien).

Yrkeslivserfarenhet: Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, marknadsföring och produktion. Hans Arwidsson är apotekare och doktor i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Nanexa AB och styrelseledamot i och ägare av Healthy Bizniz Europe AB, styrelseledamot i Xspray Pharma AB (publ) och Eurocine Securities AB.

Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 630 000 aktier i Bolaget.

Anna-Karin Maltais
Forsknings- och utvecklingschef
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Anna-Karin Maltais

Född 1977. Forsknings- och utvecklingschef sedan 2012

Utbildning: Magisterexamen (Uppsala universitet) och doktorsexamen (Karolinska Institutet)

Yrkeslivserfarenhet: Anna-Karin Maltais är immunolog och doktor i immunbiologi från Karolinska Institutet, med särskild inriktning på vaccinadjuvans och administrering av vacciner. Hon har tidigare arbetat som vice president, corporate development på Cyto Pulse Sciences Inc., ett amerikanskt bolag med inriktning på vaccinadministrering genom elektroporering. Anna-Karin Maltais har under flera års tid drivit kliniska prövningar med nya vacciner och har en solid erfarenhet inom vaccinutveckling.

Andra uppdrag: -.

Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 12 750 aktier i Bolaget.