Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 24 MSEK

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 24 MSEK

Information & teckningssedel

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring).

Bakgrund

Ungefär hälften av alla män över 50 år och upp till 80 % av alla män över 80 år drabbas av godartad prostataförstoring. Förstoringen sker mitt i prostatan där urinröret passerar och de tidiga symptomen kommer när vävnaden trycker på urinröret. Till en början är besvären lindriga men det kan vara svårt med urintömningen och strålen är svag. Efter en tid blir besvären mer tilltagande och det är inte ovanligt att man måste tömma blåsan flera gånger på natten.

En skonsammare behandling med CORETHERM®

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa produkter för behandlingar inom urologi. Bolaget har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling som minskar prostatavävnaden vid BPH. Behandlingen tar i genomsnitt 10 minuter och görs på en urolog-mottagning. Metoden är skonsam för patienten vilket innebär att CoreTherm är säker även för högriskgrupper och därmed även ett bra komplement till befintliga behandlingar. Drygt 50 000 män har genomgått en behandling med CoreTherm och metoden används idag på sjukhus och läkarmottagningar runt om i världen.

Fullt garanterad företrädesemission

De som på avstämningsdagen den 28 november är registrerade som aktieägare i ProstaLund erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie i ProstaLund. Varje fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i ProstaLund. Erbjudandet omfattar högst 3 852 577 aktier och teckningskursen har fastställts till 6,25 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför ProstaLund cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är fullt garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Även allmänheten har möjlighet att teckna aktier.

Med tillfört kapital avser ProstaLund framförallt öka satsningen i Norden och USA. Bolaget har även observerat ett antal utvecklingsområden. En del av emissionslikviden är därför avsedd att finansiera vidareutveckling av CoreTherm. ProstaLund planerar även en modernisering av utbildningskonceptet med webb- och simulatorbaserad träning och inlärning.

Styrelse och ledning

Sonny Schelin
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Sonny Schelin, född 1945, är styrelseordförande i ProstaLund sedan 2015 och styrelseledamot i Bolaget sedan 2012. Schelin är medicine doktor, kirurg och urolog. Han har disputerat på mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring. Schelin är grundare av Specialistläkargruppen i Kalmar och har lång erfarenhet av prostatasjukdomar och olika behandlingsmetoder. Han har också vidareutvecklat ProstaLunds behandlingsmetod till dagens standard.
Sonny Schelin äger själv, genom bolag eller närstående 451 285 aktier (cirka 7,49 %) i ProstaLund.

Magnus Bolmsjö
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Magnus Bolmsjö, född 1950, är styrelseledamot i Bolaget sedan 2013 och tidigare VD. Bolmsjö är entreprenör och docent i radiofysik och har 30 års erfarenhet av life science-industrin. Han var tidigare utvecklingschef på bland annat Novo Diagnostic Systems i Danmark samt grundare av bland annat Lund Science Aktiebolag (IT-teknik), Fastighets AB East Coast City med flera. Bolmsjö grundade ProstaLund och var dess VD från starten fram till 1998, därefter åren 2003–2006 och 2012–2016. Bolmsjö var även styrelseordförande i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) under åren 2008–2012.
Magnus Bolmsjö äger själv, genom bolag eller närstående 288 853 aktier (cirka 4,50 %) i ProstaLund.

William Gunnarsson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

William Gunnarsson, född 1947, är styrelseledamot i ProstaLund sedan 2009. Gunnarsson är grundare, och var fram till 2008 VD, för Orphan Europe SARL och har mer än 30 års erfarenhet från life science-industrin i olika chefsroller inom bland annat Bristol Myers och Nobel Pharma. Gunnarsson är den störste enskilde ägaren i ProstaLund och är härutöver bland annat styrelseledamot i Sensidose, Adenovir och Laccure.
William Gunnarsson äger själv, genom bolag eller närstående 1 015 500 aktier (cirka 15,82 %) i ProstaLund.

Sören Johansson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Sören Johansson, född 1955, är styrelseledamot i ProstaLund sedan 2014. Johansson har varit chef för affärsutveckling på Elekta AB (publ) och har varit verksam inom svensk medicinsk och medicinteknisk industri i över 35 år. Han har internationell erfarenhet inom affärsutveckling på globala sjukvårdsmarknader och har tidigare innehaft styrelseuppdrag inom Swedish Medtech, den svenska branschorganisationen för medicinteknik. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm.
Sören Johansson äger själv, genom bolag eller närstående 40 000 aktier (cirka 0,62 %) i ProstaLund.

Hans Östlund
VD
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Hans Östlund, född 1958, är VD i ProstaLund sedan 2016 men har arbetat inom koncernen sedan hösten 2014 som nordisk säljchef och dotterbolagschef i Nordisk Medicin & Teknik AB. Östlund har nära 30 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring både inom medicinteknik och läkemedel där han haft ett flertal ledande befattningar.
Hans Östlund äger själv, genom bolag eller närstående 66 495 aktier (cirka 1,04%) i ProstaLund.