Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

XMReality AB genomför nyemission inför notering på First North

XMReality AB genomför nyemission inför notering på First North

Information & teckningssedel

XMReality är pionjärer inom Augmented Reality (AR) och har en stark marknadsposition med sin mjukvara – XMReality Remote Guidance – en lösning som revolutionerar kunskapsöverföring via internet. Bolaget fokuserar på industriella kunder och kundlistan innefattar ett antal globala industribolag. Bolaget genomför nu en nyemission inför notering på Nasdaq First North.

Mer om XMReality

XMReality grundades 2007 av forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Linköping. Inledningsvis inriktades företaget mot uppdragsforskning inom AR, där militären såg stora möjligheter inom utbildning och service av teknisk utrustning i fält. Man experimenterade även med AR-lösningar för fältsjukhus och minröjning, situationer där kraven på tillförlitlighet i lösningen var mycket höga. Sedan starten har bolaget genomgått en transformation från konsultbolag mot försvarsmarknaden till produktbolag mot industrin och nu alltmer till ett mjukvarubolag som är väl positionerat på industrimarknaden och rustat för snabb tillväxt med en skalbar lösning.

Sedan 2012 har XMReality fokuserat på industriella kunder med lösningar för effektiv fältservice och säljer sedan 2014 applikationen för remote guidance till sina kunder på prenumeration. Antalet användare ökar snabbt. XMRealitys kunder utgörs främst av ett antal globala industribolag, med vardera tusentals servicetekniker över hela världen. I och med att Remote Guidance nu även går att köra i mobiltelefonen får tekniken en allt snabbare spridning. XMReality är baserat i Linköping med drygt 20 medarbetare som arbetar med produktutveckling, marknadsföring och försäljning.

Styrelse och ledning

CLAES NYLANDER
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Född 1952. Styrelseordförande sedan 2012
Innehav i XMReality: 537 200 Aktier (400 000 Aktier privat och 137 200 Aktier genom det helägda bolaget Valunova AB).
Utbildning och erfarenhet: Claes Nylander är tekn. dr. från Tekniska Högskolan i Linköping där han även har studerat företagsekonomi. Han har också studerat Growth Management vid Kungliga Tekniska Högskolan. Claes har arbetat i ledande befattningar på Unilever och Alcatel. Han har även varit VD i Sensistor Technologies AB (numera Inficon AB) och har erfarenhet av att starta och driva dotterbolag i UK, USA, och Hongkong. Claes har tidigare varit verksam inom Bolaget som affärsutvecklare och ekonomiansvarig, teknisk konsult och t.f. VD.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Prodelox AB. Styrelseledamot i Valunova AB och i Delphinarium 359 AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseordförande i Termisk Systemteknik i Sverige AB och Thermirage AB. Styrelseledamot i Plasmon AB, Cognicatus AB, MPV Sensors AB och Sensorum AB.

ANDERS FERNTOFT
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2014
Innehav i XMReality: 93 334 Aktier genom det helägda bolaget A Ferntoft Consulting AB, som i sin tur äger 16,7% av Active Partners East Sweden AB.
Utbildning och erfarenhet: Anders Ferntoft har en Ek. lic. samt en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Anders arbetar bl.a. som affärscoach på företagsinkubatorn LEAD och projektledare för det regionala affärsängelnätverket East Sweden Tillväxtkapital. Anders har vidare varit Business Development Manager på Agama Technologies AB samt VD på Anelda AB. Anders har tidigare varit verksam inom Bolaget som konsult inom affärsutveckling.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i A Ferntoft Consulting AB. Styrelseledamot i Active Partners East Sweden AB och Bostadsrättsföreningen Berzelii i Linköping. Styrelsesuppleant i Eiram Management AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i Markus Reklambyrå AB.

BJÖRN PERSSON
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Styrelseledamot sedan 2016 (samt mellan 2014–2015)
Innehav i XMReality: Inget innehav.
Utbildning och erfarenhet: Björn Persson har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Björn har vidare deltagit i ett antal styrelseutbildningar och utbildningar inom ekonomi och juridik under sin yrkeskarriär. För närvarande arbetar Björn som VD i Almi Invest Östra Mellansverige AB. Björn har över tolv års erfarenhet från investeringar i entreprenörer och svenska teknikbolag samt erfarenhet från styrelseuppdrag i ett ertal tillväxtbolag. Pågående uppdrag: Styrelseordförande i PP7 Affärssystem AB och Clean Combustion Technologies Sverige AB. Styrelseledamot i Renall AB, Roxen AB, Kanalhamnen Fastigheter AB, Dapresy AB, Fyrvakten AB, Klösen AB, Cloudme AB och Urbans Spol & Tankservice AB. Styrelsesuppleant i PP7 Dynamics AB. VD i ALMI Invest Östra Mellansverige AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseordförande i HANZA KA Åtvidaberg AB. Styrelseledamot i Quickomat AB, Anacatum Design AB och Quicktic AB.

LARS SVENSSON
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Född 1944. Styrelseledamot sedan 2015
Innehav i XMReality: 831 560 Aktier genom det till 50 % delägda bolaget Rambas AB.
Utbildning och erfarenhet: Lars Svensson har en civilingenjörsexamen från Lunds Universitet. Lars har tidigare erfarenhet från IT- relaterade uppdrag hos Saab och Ericsson och har arbetat utomlands i sex år hos ESA (European Space Agency) som delprojektledare i ett större rymdprojekt. Han var medgrundare till IT-företaget LinSoft och var dess VD i 17 år. Numera är Lars engagerad i ett antal styrelseuppdrag i teknikorienterade bolag.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Rambas AB och Plumasoft AB. Styrelseledamot i Wematter AB och Mimove AB. Bolagsman i Handelsbolaget Dako.
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i mSC Group AB.

JONAS TORNEREFELT
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2016
Innehav i XMReality: Inget innehav.
Utbildning och erfarenhet: Jonas Tornerefelt har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet samt en M.B.A. från Uppsala Universitet. Jonas är chef för konsument- och kundservice på Electrolux Hemprodukter AB i Norden med ansvar för bl.a. mobil serviceverksamhet. Tidigare har Jonas varit marknadschef och affärsområdeschef Europa inom Toyota, innehaft VD-och styrelseuppdrag i Toyotas dotterbolag samt ingått i ledningsgruppen för N Holding AB. Pågående uppdrag: -
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseordförande i Toyota Material Handling Greece. Styrelseledamot i Toyota material Handling Sweden AB, Toyota Material Handling Denmark, Toyota Material Handling Finland och Toyota Material Handling Norway.

JOHAN CASTEVALL
VD
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

VD sedan 2015
Innehav i XMReality: 213 700 Aktier genom det helägda bolaget Audendo Group AB och 10 000 teckningsoptioner.
Utbildning och erfarenhet: Johan Castevall har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och har gått kurser i management vid University of Massachussetts. Johan har cirka tio års erfarenhet av ledningsarbete inom startup-bolaget Medius AB. Johan har tidigare varit verksam inom Bolaget som operationsmanager på konsultbasis.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande och Vd i Audendo Group AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Bergsunds Strand 27.
Avslutade uppdrag de senaste fem (5) åren: Styrelseledamot i Medius International AB, Medius Sverige AB, Medius Research and development AB, Medius Ascendo AB, EG Dynamics AB (tidigare firma Medius Dynamics AB) och Sensorum AB.