Online Group går åt rätt håll

Q3-rapporten kom in något över våra justerade förväntningar. Försäljningen blev 66,8 miljoner kronor (förväntat var 63 miljoner kronor) och EBIT blev -1,6 miljoner kronor (förväntat utfall var -3,5 miljoner kronor). Bolaget är fortsatt i en övergångsperiod där fokus kommer vara på att få ordning på verksamheterna.. Vår rating förblir oförändrad men våra omsättningsestimat höjs något sedan vinstvarnings uppdateringen, vilket leder till att vårt nya motiverade DCF värde blir 13 kronor per aktie. Vi har som vanligt våra Bull och Bear värden i PDF-analysen.

Videointervju med Saniona

Bioteknikföretaget Saniona, listat på Aktietorget, har köpt klinisk substans till fetmabehandling från Neurosearch. Den kliniska substansen, tesofensine, har i fas 2-studier visat på betydande viktminskningseffekter hos överviktiga patienter. Vi har intervjuat bolagets vd Jørgen Drejer där han bland annat går igenom varför de anskaffat substansen.  

Senaste Bolagskommentarer

  • Mycronic
  • Multiq
  • Respiratorius
  • Opus Group
  • Saniona
  • Cortus Energy
  • Karo Bio
  • Dibs
  • Sensys Traffic
  • Interfox Resources
Ledning
6.0
Ägarskap
7.5
Tillv.utsikt.
5.5
Lönsamhet
5.5
Finans.styrk.
7.5

Intäkterna för årets tredje kvartal blev 338 MSEK och i linje med vår prognos om 336 MSEK. Mycronic, som nu varit lönsamma i fem kvartal i rad, stoltserade även med ett EBIT-resultat på 37 MSEK, jämfört med vår prognos om till 31 MSEK. Den totala orderingången på 842 MSEK resulterar i en rekordstor orderbok på 740 MSEK, vilket är mer än dubbelt så högt som det förra rekordet och en bra bit över våra förväntningar.

MultiQ lanserar en ny bildskärm

MultiQ meddelade i veckan att de lanserar en ny bildskärm och de stärker därmed sin position på marknaden för något större pekskärmar. Den nya skärmen inkluderar både pekfunktion och mediaspelare. Till  stora delar liknar den 15-tumsskärmen som bolaget lanserade under 2013. Det unika med MultiQs skärmar är kombinationen hållbarhet och design som lämpar sig väl för offentliga miljöer.

Respiratorius förhandlar med Genovis

Dagens rapport från Respiratorius bekräftar ett tidigare intryck av att bolagets båda huvudprojekt, VAL-001 och RESP-3000, inte fortskrider med den hastighet som vi tidigare hoppats på. Vi ser ingen dramatik i dessa förskjutningar på tidsaxeln och gör inga förändringar i värderingen av aktien. Respiratorius och Genovis fortsätter diskussionerna kring ett avtal om RESP-3000, en biomarkör vid diagnos av kranskärlssjukdom. Av dagens kvartalsrapport från Respiratorius framgår att den proof-of-concept-studie som Genovis ansvarar för är slutförd och uppvisar”gott resultat”, vilket bör undanröja eventuell oro för att projektet stött på oväntade tekniska svårigheter. Vi tolkar förseningen i förhandlingarna som att bolagen är inne i ett avslutande förhandlingsskede. Dagens rapport föranleder oss inte att göra några stora förändringar i prognoserna. Vårt motiverade värde för Respiratorius-aktien ligger i ett base case kvar på 53 öre, varav 30 öre hänför sig till VAL-001 och 23 öre tillfaller RESP-3000.

Ny upphandling i Illinois för Opus

Idag meddelade Opus att delstaten Illinois beslutat att ta om upphandlingen av kontraktet för bilbesiktning, som tidigare blev tilldelat Opus Inspection. Orsaken till att den första upphandlingen nu har annulerats uppges vara att underlaget var tvetydigt. Sannolikt hävdade Applus, som förlorade kontraktet, att de därför inte hade möjlighet att ge ett optimalt erbjudande efter rådande förutsättningar. Eftersom hela processen har dragit ut på tiden så är vi inte alls överraskade över detta beslut. Annars hade vi fått ett besked redan för ett par månader sedan. Aktiekursen verkar också ha inprisat att affären inte går igenom eftersom aktien halkat utför ända sedan halvårsrapporten. Inom kort blir det nu en ny upphandling där de främsta deltagarna troligtvis återigen blir Applus och Opus.

Största orderboken någonsin för Mycronic

Intäkterna för årets tredje kvartal blev 338 MSEK och i linje med vår prognos om 336 MSEK. Mycronic, som nu varit lönsamma i fem kvartal i rad, stoltserade även med ett EBIT-resultat på 37 MSEK, jämfört med vår prognos om till 31 MSEK. Den totala orderingången på 842 MSEK resulterar i en rekordstor orderbok på 740 MSEK, vilket är mer än dubbelt så mycket som det förra rekordet och en bra bit över våra förväntningar. Vi reviderar därför upp våra estimat och får ett nytt motiverat värde på 23 kronor (19). Jämfört med dagens aktiekurs finns en potentiell uppsida på 19 %. Vi reviderar även upp våra positiva och negativa scenarier, som vi går igenom i PDF-analysen.

Orexo - Zubsolv tar marknadsandelar

Rapporten för tredje kvartalet var bättre än vi hade räknat med, både vad gäller omsättning och lönsamhet. Omsättningen uppgick under kvartalet till 130,7 miljoner kronor mot förväntade 120,7 miljoner kronor och rörelseresultatet hamnade på -29,3 miljoner kronor mot förväntade -40,9 miljoner kronor. Zubsolv försäljningen steg under kvartalet till 68,4 miljoner kronor och var därmed något bättre än de 63,5 miljoner kronor vi förväntat oss. Läkemedlet fortsätter ta marknadsandelar som ligger på 4 procent. Förbättrade subvention för Zubsolv hos exempelvis Express Scripts från årsskiftet talar för en fortsatt positiv utveckling. Till vårt motiverade värde finns en potentiell uppsida på 32 %. I vår PDF-analys har vi med värdedrivande faktorer i olika scenarier (Bull och Bear).

Saniona tar över bantningsprojekt

Saniona tecknade på onsdagen ett avtal med Neurosearch om att ta över affärsutvecklingen av tesofensine (NS2330), en substans som visat tydligt viktsänkande effekt i tidigare kliniska studier. Några större kostnader är inte involverade i övertagandet men affären ger Saniona chansen att marknadsföra ett intressant projekt i en senare fas än vad bolaget i dagsläget kan erbjuda. Tesofensine har i Neurosearchs regi genomgått ett flertal kliniska studier, senast på överviktiga patienter. Preparatet visade efter sex månaders behandling viktminskningar på 7-13 kg beroende på dos, vilket tyder på en potent effekt, men Neurosearch valde att inte ta projektet vidare på grund av biverkningar i form av snabbare hjärtrytm och högre blodtryck. Saniona räknar nu med att komma runt denna biverkningsprofil genom att tillsätta en blodtryckssänkande substans, betablockeraren metoprolol. Troligen kommer läkemedelsmyndigheter med FDA i spetsen ställa krav på omfattande fas III-studier för att säkerställa kombinationens säkerhet.

Knappt några intäkter för Cortus Energy

Delårsrapporten innehöll inga större nyheter och siffermässigt är utfallet fortfarande ganska ointressant då bolaget knappt har några intäkter. Några viktiga händelser bör dock falla på plats under de kommande månaderna. Cortus Energy släppte sin Q3-rapport en dag före utsatt tid, vilket kanske var den största överraskningen. Intäkterna är ytterst blygsamma och resultatet som väntat några miljoner kronor minus. Kassan var 32 MSEK vid utgången av kvartalet vilket kan hålla bolaget flytande ett par år. Planen är annars att dra igång de första kommersiella investeringarna i Italien, vilket kommer innebära ett behov av kapitaltillskott. Man behöver därmed lösa finansieringen och starta sina projekten i Italien.

Omorganisation för Karo Bio

Morgonens rapport innehöll besked om att RORgamma-projektet vid årsskiftet helt och hållet övergår till partnern Pfizer. Detta innebär att forskningsstödet som finansierar ett antal tjänster inom Karo Bio upphör i samband med detta. För att möta de lägre intäkterna från och med nästa år aviserar Karo Bio att en bantning av organisationen kommer genomföras. Exakt hur passa omfattande neddragningar som behöver göras är ännu inte klart. Vi känner ingen ökad osäkerhet kring själva RORgamma-projektet till följd av detta, utan uppfattar att Pfizer fortsätter lägga betydande resurser på det. Inför dagens rapport uppgick vårt fundamentala värde för Karo Bio till 1,0 kronor per aktie.

Stark rapport från Sensys Traffic

Sensys rapporterar under morgonen ett rörelseresultat för sitt tredje kvartal på 12,5 MSEK och en omsättning på 43 MSEK. Vi väntade oss ett rörelseresultat på 13,8 MSEK och intäkter på 45,5 MSEK. Höjdpunkten var att bruttomarginalen förbättrades till 48,5 procent jämfört med 40,7 procent under Q2, vilket indikerar att Trafikverket-avtalet rullar på i bra takt. Vi tror på en positiv kursrörelse under dagen då ingenting egentligen hänt under de senaste månaderna som skulle kunna motivera en kursnedgång till under en krona. Vi upprepar vårt DCF-värde på 1,3 SEK. Till vårt motiverade värde finns i skrivande stund en uppsida på 38 %. I vanlig ordning har vi med bull och bear scenarier i PDF-analysen.  

Addnode Group presterar över förväntan

Addnode rapporterade siffror som var klart över förväntan och slog rekord i både försäljningstillväxt och rörelsemarginal för det generellt svagaste kvartalet på året. Ett lyft möjliggjort av förvärv och effektiviseringsåtgärder. Hela 49 procent av försäljningen var återkommande intäkter och dess egenskap och fördel visade sig tydligt under kvartal tre som normalt är ett säsongsmässigt svagt kvartal för konsultbolag, vilket inte var lika markant för Addnode. Värderingsmässigt anser vi att bolaget är fullvärderat, dock har vi lyft vårt motiverade värde med en krona till 42 kronor per aktie. Aktiekursen ligger i skrivande stund strax över detta.

Nets lägger bud på DIBS

Nets meddelade nu på morgonen att de lämnar ett kontanterbjudan till Dibs aktieägare på 82,50 SEK, vilket innebär en premie om 45 procent på gårdagens slutkurs på 57,00 SEK. Staffan Persson, Christoffer Häggblom och Thord Wilkne, som tillsammans äger 28,2 procent i Dibs direkt och via bolag, har accepterad budet givet vissa villkor. Huvudägarna kan bland annat återkalla sina åtaganden om ett konkurrerande erbjudande som inte understiger 91 kronor inkommer. Acceptfristen för erbjudandet förväntas vara mellan 7 november och 15 december 2014, med utbetalning omkring den 22 december 2014. Vår motiverade värde var 63 kronor och vårt bull case motiverade ett värde på 100 kronor, och Nets bud ligger alltså där i mellan. Fidelity som sitter på 10 procent av kapitalet och rösterna skulle kunna stoppa budet som är villkorat av en 90-procentig accept från befintliga aktieägare.

Interfox är på väg att ta in nytt kapital

Interfox Resources har gått ut med ett pressmedelande att de kallar till en extra bolagstämma för att styrelsen skall bemyndiga bolaget att göra en framtida kapitalanskaffning. Stämman skall hållas den 12 november 2014. För att uppfylla de formella licenskraven och erhålla 75% av licensen måste bolaget fortsätta med sina investeringar. Tillvägagångssättet kan både handla om en riktad emission till en grupp investerare och/eller en företrädesemission till aktieägarna. Till vårt motiverade värde (där vi redan har tagit hänsyn till dessa framtida investeringar) finns en potentiell uppsida på 77 %.

Bra drag för Nolato

Nolato rapporterade idag ett tredje kvartal som var något bättre än förväntat. Framförallt var det telekomsegmentet som visade bra försäljningssiffror, vilket medförde att även totalresultatet blev bättre än förväntat. Vi kommer därför att göra lite uppjusteringar på våra estimat. Den totala försäljningen i Q3 blev 1095 miljoner kronor (Redeyes förväntningar: 989 miljoner kronor) där försäljningen inom telekom, industri och medical blev 502 (väntat: 395 miljoner kronor), 264 (väntat: 270 miljoner kronor) respektive 330 (väntat: 325 miljoner kronor) miljoner kronor. Således var försäljningen klart bättre inom det största området telekom och ungefär som förväntat inom industri och medical.

Hög risk för ny körning nedåt

Den uppenbara korrigeringen uppåt är över och risken för en ny nedgångsfas har ökat igen. Stockholmsbörsen i form av OMXS30-index har den senaste veckan återhämtat sig rejält med en uppgång på 4,1 procent. Uppgången är bred och spänner över samtliga större sektorer. Rapporterna har överlag överträffat analytikernas förväntningar och tagits emot positivt av investerarna. I toppen på vinnarlistan återfinns ett flertal rapporterande bolag och ett antal aktier som till exempel Assa Abloy har till och med mäktat med att notera nya all time high-nivåer.

Continued strong performance from Hexatronic

Hexatronic continues its strong performance in Q4, exceeding our expectations. The company reported revenue of 140 MSEK and EBIT of 15 MSEK, compared to our estimate of 105 MSEK and 8 MSEK, respectively. The company has within a year gone from a turnover level of about 70 MSEK to almost 500 MSEK, with improved profitability. We continue to see good growth prospects going forward. We have adjusted our estimate of future CAPEX and future net working capital levels. Our fair value estimate for the company is marginally revised upwards. We find that the share has a potential upside of 34 % to our estimated value.

Intäkterna ökar för Bredband2

Intäkterna ökade återigen med 15 procent på årsbasis, till 75 MSEK, vilket överensstämde med vår prognos. EBIT uppgick till 6,3 MSEK, jämfört med förväntade 6,2 MSEK. EBITDA-marginalen steg från 11 till 13 procent. Företagsintäkterna ökade med 32 procent och fortsätter därmed sin snabba tillväxt, men även privatsidan avancerar. De över 6000 nya bredbandskunderna i Q3 visar att den stora vältajmade privatmarknadskampanjen gett resultat. Vi reviderar upp våra estimat marginellt. Det nya DCF-värdet blir 0,54 SEK (0,52).

Bra omsättning för Exini Diagnostics men dåliga finanser

Bolagets nettoomsättning för det tredje kvartalet blev något bättre än vad vi hade räknat med och hamnade på 5,2 miljoner kronor mot förväntade 4,7 miljoner kronor. För perioden redovisas en rörelsevinst på 0,8 miljoner kronor mot förväntade 0,1 miljoner kronor. Det är dock på sin plats att påpeka att stora delar av nettoomsättningen för perioden utgörs av periodiserade intäkter av tidigare ersättningar från avtalet med Fujifilm RI Pharma och det förklarar det negativa kassaflödet trots redovisad vinst. Som rubriken anger är det finansiella läget svagt och till och med relativt akut. Inför rapporten uppgick vårt fundamentala värde till 9,6 kronor per aktie.

Moberg Pharma startar en ny klinisk studie

Den första patienten har doserats i fas II-studie som bolaget ska genomföra med dess nyligen förvärvade läkemedelsprojekt BUPI (oral mukosit). Studien sker med 40 patienter som genomgår behandling av huvud- och halscancer och som lider av smärta orsakad av oral mukosit. Det primära målet i studien är att studera BUPI’s effekt på genomsnittlig oral smärtintensitet. Marknaden har fortsatt att ha en mycket ljum inställning till aktien som handlas till halva vårt motiverade värde. Fortsatta förbättringar i lönsamheten för de receptfria produkterna och bra möjlighet till att få till ett partneravtal för MOB-015 (nagelsvamp) är faktorer som vi anser talar för en omvärdering av aktien.

Fortsatt stark utveckling för DIBS

DIBS Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4 miljoner kronor (+13 procent), vi hade räknat med 44,7 miljoner kronor. EBITDA-marginalen kom in på 27,8 procent, vilket var i nivå med våra estimat. Bolaget har därmed nått sina finansiella mål på en årlig tillväxt över 10 procent och en EBITDA-marginal på över 25 procent även i detta kvartal. Mest positivt var att alla geografiska marknader visade tillväxt i kvartalet samt att transaktionsvolymen ökade kraftigt bland de stora kunderna. Detta sker som resultat av en fortsatt ökande andel av mobila betalningar. Vår motiverade värde ligger cirka 12 % över dagens aktiekurs. Som vanligt finns det även ett bull och ett bear case scenario med i PDF-analysen.

Immunicum förvärvar en modifierad virusvektor

Bolaget har förvärvat en genetiskt modifierad virusvektor från det svenska bolaget Virex AB. Förvärvet skapar möjlighet för Immunicum att på egen hand ta vaccinprojekt Subcuvax vidare i utvecklingen mot kliniska studier. Genom förvärvet behövs inte längre en partner för att ta projektet framåt, då vektorn kan användas för att effektivt ladda vaccinceller med ett flertal olika tumörantigen. För teknologin betalar Immunicum upp till 1,5 miljoner kronor (uppdelad i tre delbetalningar) samt en mindre royalty på framtida intäkter från en kommersiell produkt. I dagsläget vilar vårt fundamentala värde helt på Intuvax och vårt motiverade värdet ger en potentiell uppsida på omkring 50 %. Det är dock viktigt att poängtera att riskerna är höga för bolaget.

Mycronic fick en orderbok på 740 MSEK för Q3

Mycronic rapporterar under morgonen en försäljning under det tredje kvartalet på 338 MSEK och ett rörelseresultat på 37 MSEK, våra prognoser låg på 336 MSEK och 31 MSEK. Orderboken på 740 MSEK, som var rapportens höjdpunkt, överskred våra förväntningar om 705 MSEK. Höga förväntningar har gjort att aktien har handlats upp inför rapporten och nu tangerar årshögsta (justerat för extrautdelningen), vilket talar mot en större kursuppgång under dagen.

En tillväxt på 15 % för Cybercom

Cybercom är nu tillbaka på en bra tillväxt med en omsättning om 287 MSEK, jämfört med förra årets 249 MSEK. Även intäkterna och EBIT, som uppgick till 12,3 MSEK, överraskade positivt. Vi har reviderat upp vår rating för ledning och tillväxtutsikter. Vi får ett nytt motiverat värde på 3,2 SEK per aktie (3,1), att jämföra med aktiekursen på 2,6 SEK, vilket ger en uppsida på runt 23 procent. I vår PDF-analys går vi även igenom positiva och negativa scenarier och hur de kan påverka det motiverade värdet.