Efter regn kommer solsken för Elos Medtech

Elos Medtech har haft ett antal tuffa kvartal bakom sig där kortsiktiga effekter slagit mot såväl försäljning som marginaler. VD har sagt upp sig och det har bidragit till osäkerheten som sänkt aktien. Nu ser de flesta negativa faktorer ut att åtminstone normaliseras, vilket bekräftas av Q1-rapporten. VD-frågan lär rimligen lösas inom kort och vi räknar med att resten av året blir starkt, inte minst eftersom jämförelsetalen är så pass enkla. Vi sänker vårt motiverade värde som en effekt av höjt avkastningskrav på grund av osäkerhet kring framför allt VD-posten och nedreviderade estimat. Vi räknar med fördubblade vinstnivåer 2016E, vilket gör att värderingen kommer se betydligt attraktivare ut framöver.

Svag öppning

Börserna i USA steg under gårdagen medan börserna i Asien har utvecklats varierande under morgonen. Ledande terminer indikerar en öppning i negativt territorium för OMXS30.

Senaste Bolagskommentarer

  • Arise
  • Cherry
  • Waystream Holding
  • LIDDS
  • Immunicum
  • Hexatronic Group
  • 203 Web Group
  • Fingerprint Cards
  • Nanologica
  • Allgon
Ledning
7.0
Ägarskap
7.0
Vinstutsikt
6.0
Lönsamhet
5.0
Finans.styrk.
4.0

Idag på förmiddagen höll Arise en relativt välbesökt kapitalmarknadsdag. Inga avgörande nyheter släpptes men delar av presentationen hade sannolikt en lugnande effekt på vissa av dem som varit oroliga för bolagets skuldsättning och förmåga att betala framtida räntor och amorteringar.

Cereno Scientific: Teckningstid avslutad - nyemissionen blev kraftigt övertecknad

Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 19 maj 2016. Emissionen tecknades till närmare 70 MSEK, inklusive teckningsåtagande om 14,3 MSEK. Det motsvarar en överteckning om 300 procent och emissionen tillför bolaget cirka 22 MSEK. Totalt inkom teckningar från 2700 konton. Sten R Sörensen, VD i Cereno Scientific, kommenterar: ” I samband med nyemissionen och listningen har vi presenterat bolaget för hundratals potentiella aktieägare. Det är mycket glädjande att så många av dessa har valt att teckna och ytterligare ett antal utöver de som vi presenterat för. Vi uppskattar det förtroende, som vi har fått, och kommer att förvalta det väl. Vi är också stolta över det totala teckningsbeloppet, som visar på ett stort intresse för bolaget”. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 14 juni 2016.
 

Arise kapitalmarknadsdag

Idag på förmiddagen höll Arise en relativt välbesökt kapitalmarknadsdag. Inga avgörande nyheter släpptes men delar av presentationen hade sannolikt en lugnande effekt på vissa av dem som varit oroliga för bolagets skuldsättning och förmåga att betala framtida räntor och amorteringar.

Cherry - Playtech acquires QuickSpin, confirming our positive view on the value of Yggdrasil

Playtech announced the acquisition of the Stockholm-based QuickSpin AB on the 24 of May. The company was founded in 2011 and develops software and games for online gambling, such as video slots. Playtech acquires QuickSpin for a maximum consideration of SEK 470m (EUR 50m). QuickSpin is a direct peer to Cherry’s subsidiary Yggdrasil. We believe the acquisition multiples confirms our positive view on the value of Yggdrasil.

Fartgupp i H1 för Sensys Gatso

Q1 bjöd på få överraskningar justerat för engångs-kostnaderna på 30 MSEK som bolaget tog i Q1 (istället för Q2) efter att förhandlingarna med facket förflutit något snabbare än vår förväntan. Intäkter samt underliggande EBITDA och EBIT uppgick till 164, 33 respektive 16 MSEK (väntat 172, 36 & 17). Mot bakgrund av bolagets världsledande position oroar vi oss inte över orderingången i H1 och dess volatilitet. Bolaget har den största delen av kakan på en systemmarknad som förväntas växa med i snitt 8 procent per år. Exakt när detta ger utväxling kan ingen veta men för en långsiktig investerare räcker det med att fokusera på vad som kommer hända. Vår syn på bolaget respektive våra långsiktiga estimat är intakta.

Fortsatt fokus på produktutveckling inför Waystreams Q1-rapport

Waystream presenterar sin rapport för det första kvartalet 2016 imorgon, torsdag 26 maj. Bolaget har under kvartalet haft fortsatt fokus på produktutveckling, vilket väntas fortgå under hela 2016. Med utgång i detta förväntar vi oss endast en mindre försäljningsökning. Vi bedömer att det viktiga i rapporten är att marknaden får ta del av ny information kring den nya produktlanseringen MPC480 och utvecklingen av expansionen utomlands. Den finansiella utvecklingen är i denna rapport av mindre vikt.

Avega Group - Under nytt ledarskap

Avegas rapport för det första kvartalet 2016 var något starkare än vi hade räknat med, primärt vad det gällde lönsamheten. Stockholm är stabilt, Öresund har det fortsatt tungt och Väst levererar toppresultat. Efter kvartalets utgång meddelades att Per Adolfsson tillträder som VD i Avega Group. Per kommer närmast från en tjänst som VD för Bisnode Sverige och har mer än 20 år inom IT-branschen i bagaget. I denna analys går vi igenom Pers meritlista. Vi gör några mindre prognosuppjusteringar, vilket leder till ett höjt motiverat värde. Risken vid dagens nivåer borde ses som tämligen begränsad. I jämförelse med övriga IT-konsulter ser Avega attraktivt värderad ut.

LIDDS stärker finanserna

Under morgonen kom beskedet att bolaget genomfört en företrädesemission på cirka 22,5 miljoner kronor. Styrelse, ledning och större aktieägare har lämnat teckningsförbindelser och ett konsortium av befintliga och externa investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket gör att emissionen är garanterad till 100 procent. Sju befintliga aktier berättigar till teckning av två nya aktier till kursen 5,75 kronor. Ledningen kommunicerade även att man uppskattar kostnaderna för fas IIb-studien till 15 miljoner kronor och att befintlig finansiering i kombination med emission är tillräcklig att finansiera bolagets framtida utveckling.

Tillväxten finns i nischerna (medlemsartikel)

Svensk telemarknad är mogen, men det finns fortfarande gott om nischer för specialiserade operatörer. Det är sammanfattningen från Redeyes operatörsdag

Vi justerar för Immunicums emission

Idag handlas Immunicum-aktien exklusive teckningsrätter i den pågående nyemission, där bolaget vill ta in 111 miljoner kronor från befintliga ägare. Eftersom emissionen i sin helhet är garanterad kan vi redan nu utgå ifrån att pengarna kommer in och därmed väger vi in den utspädningseffekt som emissionen ger upphov till vårt motiverade värde i basscenariot.

Next stop New Zealand for Hexatronic!

Hexatronic has announced that they have signed an agreement to acquire Ericsson’s fiber cable and duct business in New Zealand. The purchase price amounts to approximately 30 MSEK and is funded through the use of acquisition credit. We find the purchase attractive, both regarding the price tag and future growth prospects for the new subsidiary.

Preview of 203 Web Groups Q1 2016, user growth in focus

203 Web Group reports for their first quarter 2016 on Friday the 27 of May. We expect to see a continued growth of the app user base, and that the download rate has remained high. We anticipate net sales for the group of about SEK 11.1m and EBITDA close to break-even.

Fingerprint Cards announces share buy-backs and date for share split

Fingerprint Cards announced yesterday a date for the one-to-five share split resolved upon at the AGM May 4, 2016. The first day of trading in the share after the split will be Friday May 27, 2016. The AGM also resolved upon authorizing the Board to decide on share buy-backs. Whereas the split was expected and in theory should not affect the share price, the share buy-back was not fully discounted in the market. We reached out to the company to get some additional comments.

Additional setbacks for Anoto

Our sales estimates of SEK 66 million missed Anoto’s outcome of SEK 45 million, which implied a 5 percent y/y sales growth. However, excluding Livescribe we estimate the negative organic growth to at least -40 percent. Q1 EBITDA of SEK -55 million (exp: SEK -36 million) tells us that we likely have overestimated Livescribe’s gross margins while at the same time underestimated its fixed costs. The announced cost cuttings are more than offset by our lowered short term sales and earnings estimates, which has decreased our valuation in base case.

Nanologica - fokus på Indien och Alcyone under Q1

Nanologica rapporterade resultatet för Q1 under slutet av föregående vecka. Marknadens fokus som vi ser det bör riktas mot det avtal bolaget slöt med Alcyone och leverans av den order bolaget tog i Indien. Nanologica kommer som tidigare kommunicerat att leverera produkter först i 4Q16, således kommer de största delarna av intäktsflödet från kromatografi att koncentreras till slutet av året/ första halvåret 2017.

Omvänd split och genombrottsorder för Allgons dotterbolag Åkerströms

Allgon genomförde i slutet av föregående vecka en omvänd split 50:1. Vårt motiverade värde per aktie, efter omvänd split/sammanläggning, innebär en uppsida om drygt 50 procent jämfört med nuvarande kurs. Förra måndagen kom också en positiv nyhet från Allgons dotterbolag Åkerströms. Bolaget har i samarbete med sin tyska distributör och dennes kund tagit fram en ny produkt för att skicka nödsignaler vilket nu lett till en initial order om en halv miljon kronor.

Global Warning Systems - A journey into an emerging industry

An increasingly insecure world is driving the demand for security services among business and leisure travelers. GWS has noted this emerging need and developed a mobile-based safety service which uses innovative technology to alert and inform travelers of security threats. GWS has completed the product development and is now entering a phase of expansion. Contracts have recently been signed in the insurance, security, telecom and travel industry. Our Base case indicates an upside compared to the stock price.

Trådlöst är Allgons röda tråd

Den forna börsfavoriten Allgon har återuppstått när antenntillverkaren Smarteq i januari i år slutförde förvärvet av Åkerströms, en specialist på industriell radiostyrning, och samtidigt återtog namnet Allgon. Planen är att bygga en stark bolagsgrupp inom trådlös kommunikation och vi ser en intressant möjlighet att vara med på en tillväxtresa där ytterligare förvärv ligger i korten. Allgon är väl positionerat för att dra nytta av trenden med ett ökande antal uppkopplade maskiner, inte minst inom industri och infrastruktur. Allgon kommer under innevarande år framförallt fokusera på att ytterligare renodla sin antennverksamhet och på att integrera Åkerströms. 2017 ser vi att tillväxtresan kan ta fart på allvar. Vi räknar med 140 miljoner kronor i försäljning 2016 och ett positivt rörelseresultat på knappt 4 miljoner kronor. För 2017 räknar vi med att försäljningen når 173 mkr och att Allgon når en EBIT på 14 miljoner kronor.

Orexo - Zubsolv Prescription Data week 19

Latest data from Symphony Health Solutions shows a decrease in Zubsolv tablets market share (4-week rolling average) by 0.05 percentage points to 5.49%. Compared with last week’s numbers the market share were up by 0.05 percentage points to 5.46%. TRx market share were also lower by 0.05 percentage points reaching 5.55% (4-week rolling average). From last week the market share were down 0.09 percentage points to 5.50%. The overall market (buprenorphine/naloxone products) grew by 6.9% (4-week rolling average) compared to last year. TRx shows a 4-week rolling average growth rate of 8.0% compared to last year.

Kostnaderna ökade långsammare än väntat för Immunicum

Dagens rapport bjuder som sig bör inte på några större nyheter. Inget nytt framkommer om de pågående Intuvax-studierna, där senaste uppdatering av MERECA-studien (metastaserande njurcancer) var i januari och HCC-studien (levercancer) i april. Utöver dessa fortsätter uppföljning av fas I/II-studien med Intuvax inom njurcancer. Vi förväntar oss att bolaget med jämna mellanrum kommer ge marknaden uppdateringar kring utvecklingen i dessa studier.

Bättre lönsamhet väntar för Cinnober

Bolaget kom med en Q1-rapport som var något sämre än väntat. Omsättningen hamnade på 83,2 miljoner kronor mot förväntade 95 miljoner kronor. EBIT var 1,7 miljoner kronor (väntat 7,5 miljoner kronor). En stor del av vinsten väntas de närmaste åren komma från bolagets nya affärsområden inom dotterbolaget BOAT med dess rapporteringstjänster samt Client clearing. MIFID II-regleringar blir den självklara triggern och banar vägen för nya kunder och en förbättrad lönsamhet i bolaget i stort. Vi har höjt våra estimat när det gäller intäkter och lönsamhet. 

Cherry - ComeOn lets go!

Cherry’s report for the first quarter of 2016 was strong and exceeded our expectations. We expect to see a higher marketing activity within Online Gaming the coming quarters. This will bring down the margins but increase the future growth rate. Yggdrasil continues to impress, and we believe the segment will stand for a substantial part of Cherry’s reported profits in the coming years. The acquisition of ComeOn is in our view a good match for the Cherry family, and conducted at an attractive price tag. Our DCF value of ComeOn amounts to EUR 363m, compared to the maximum purchasing price of EUR 280m. We have increased our valuation per share. 

Opus Group ger ut obligation om 500 MSEK

Idag meddelade bolaget att de emitterat en obligation om hela 500 MSEK. Uppenbarligen har det gått snabbt och sannolikt finns en mycket konkret plan för vad pengarna skall användas till. Att Opus skulle ta upp ett obligationslån var redan känt och anledningen kommunicerades också i samband med delårsrapporten i förra veckan. Dels skall de lösa ett banklån och dels skall de rusta sig för att ”ta vara på intressanta affärsmöjligheter”. Det aktuella banklånet uppgavs vara motsvarande knappt 300 MSEK. Opus får med andra ord cirka 200 MSEK kvar till sin expansion. Dessutom hade de redan 194 MSEK i kassan vid utgången av Q1.