Cybercom får andel av ett ramavtal

Cybercom meddelade man idag tecknat ett nytt ramavtal med Skatteverket, Kronofogden och E-legitimationsnämnden. Även om aktiekursen gått upp en del på sistone så ligger den fortfarande under vårt motiverade värde. Sett till vårt bästa scenario finns ännu mer potential.

Ljus framtid för Orexo

Enligt bloggaren LaBull ser det mycket bra ut för bolaget Orexo. Framförallt är det läkemedlet Zubsolv som väntas lyfta vinsterna genom ökad försäljning på den amerikanska marknaden. Det är naturligtvis av stor betydelse hur stor marknadsandel man får och hur många av de med behov som kommer att behandlas.

Senaste Bolagskommentarer

  • Cybercom
  • Sensys Traffic
  • Invisio
  • Orexo
  • Pledpharma
  • Axichem
  • Hexatronic
  • Systemair
  • Allenex
  • Cybercom
Ledning
5.0
Ägarskap
8.0
Tillv.utsikt.
4.0
Lönsamhet
4.0
Finans.styrk.
5.5

Cybercom meddelade idag att bolaget tecknat ett nytt ramavtal med Skatteverket, Kronofogden och E-legitimationsnämnden. Anledningen till att Cybercom väljs till leverantör är enligt bolaget en kombination av erfarenheter och referenser från tidigare uppdrag inom offentlig sektor. Detta gäller särskilt tidigare prestationer för de tre nämnda myndigheterna i fråga.

Positivt sentiment inför öppningen

De amerikanska indexen understöddes av statistik och avslutade föregående vecka uppåt. I Asien har kurserna däremot stigit på hopp om nya stimulanser och för Stockholmsbörsen indikerar de ledande terminerna en mindre rörelse uppåt.

Ny order för Sensys Traffic från Mexico

Idag fick bolaget en order på 1,6 MSEK från Mexico. Ordern föregicks av en mindre order under 2013 och nu har kunden bestämt sig för att gå vidare med Sensys system. Även om detta är en liten order kan den ha stor betydelse då marknaden i Mexico har hög potential. Vi bibehåller våra estimat och vårt motiverade värde på 1,3 SEK, vilket innebär en uppsida på 14 %.

Stor potential hos Systemair

Efter ett par relativt svaga kvartal är Systemair åter igång resultatmässigt. Bolaget har fortsatt organisk tillväxt för 18:e kvartalet i rad. Rörelseresultatet steg från 102 MSEK ifjol till 111 MSEK, medan vi hade räknat med cirka 80 MSEK. Vi kan nu justera upp prognoserna tack vare lyftet i Q1 samt de senaste förvärven. Då aktiepriset gått ned finns god potential upp till vårt motiverade värde.

Tredje ordern i rad till Invisio ifrån amerikanska armén

Invisio fick i dag en TCAPS-order från det amerikanska försvaret för tredje månaden i följd. Vi ser detta som ett gott tecken på att USA:s armé följer sina planer på att 4 brigader per år ska få tillgång till TCAPS, och därmed också Invisios produkter.

Orexo tar in mer pengar

Bolaget har gett Danske Bank i uppdrag att auktionera ut 1,1 miljoner aktier. I morse kom besked om att aktiekursen blev 139 kr, vilket innebär en rabatt på 3 % jämfört med gårdagens stängningskurs. Då intresset var högt har man haft möjlighet att emittera ytterligare 1,4 miljoner aktier. Total får man via emissionerna 346,5 miljoner.

Pledpharma fler patienter i PLIANT-studien

Pledpharmas rapport visade en stor ökning av antalet patienter i PLIANT-studien. Totalt har nu 70 av 126 patienter påbörjat behandling i den andra delen av PLIANT-studien. Data ifrån fem patienter som behandlats med PledOx indikerar relevant effekt och god säkerhet för PledOx. Överlag har vi en tilltro på projektet och förutsättningarna för ett positivt utfall i PLIANT-studien verkar goda.

Axichem fokuserar på produktförsäljning

Bolaget arbetar främst med att ställa om från ett forskningsbolag till ett produktbolag. Bolaget diskuterar inget om en eventuell försäljningsstart på oreglerade marknader, vi har tidigare lagt i vår prognos med en försiktig försäljningsstart under Q4 i år. I vårt Base-case uppgår det motiverade värdet för Axichem till 17,9 SEK per aktie.

Ny ägarstruktur i Hexatronic

Storägaren Gert Nordin har sålt 1 miljon aktier till institutionella investerare. Gert kommer även efter transaktionen att vara den största enskilda ägaren i bolaget med 23,4 procent av kapitalet. Det institutionella ägandet kommer uppgå till omrking 4 procent. Företaget siktar på att noteras på stockholmsbörsen Small Cap lista och att ha institutionella investerar i ägarbilden är ett steg i rätt riktning.

Små rörelser uppåt

Börserna i USA handlades ned under gårdagen och Asienbörserna följer efter nedåt nu på morgonen. Press kommer från ökad oro över Ukraina. Ledande terminer indikerar en svagt positiv öppning på Stockholmsbörsen idag.

Förutsättningarna för Cherry är goda

Q2-rapporten var i stort sett i linje med våra förväntningar och omsättningstillväxten låg på 24 %. Vi höjer det motiverade värdet då vi ser att bolaget har goda förutsättningar för att kunna uppnå en ännu högre tillväxt. 

Riktigt hyggligt från Systemair

Delårsrapporten från Systemair var genomgående lite bättre än vi hade räknat med. Både marknadsläge och resultat är riktigt skapligt, skriver Redeyes Henrik Alveskog.

Höga kostnader ett problem för Allenex

Även om försäljningen kom nära våra förväntningar backade rörelseresultatet på grund av högre kostnader. Marginalen var betydligt lägre än vi räknat med och det är möjligt att vi behöver förändra våra prognoser.

Africa Oil: Lovande oljefynd

Borrningar har bland annat påvisat oljekolonner i Auwerwer- och Upper Lokhone-formationerna. Baserat på dessa resultat har den pågående 3d seismiska undersökningen utökats till ytterligare 247 kvadratmeter i området. Det kommer dock ta ett tag innan fullskalig produktion kan ske men tecknen är än så länge goda.

Dämpade förväntningar inför Systemair rapport

Imorgon släpper Systemair sin Q1-rapport och det är framförallt utvecklingen i Ryssland som oroar i det korta perspektivet.
Systemairs första kvartal omfattar sommarmånaderna maj-juli som är en relativt lugn period. Områden av särskilt intresse är bolagets bedömning av den ryska marknaden, status kring tyska Menergas turn-around samt mer information om det senaste förvärvet, Airwell i Frankrike.

Cybercom + Tele2 = Sant

Igår meddelade Cybercom att bolaget har ingått ett strategiskt samarbete med Tele2, de två bolagen ska tillsammans gå till marknaden med ett gemensamt erbjudande inom tjänster för maskin till maskin-kommunikation, så kallad M2M, skriver Redeyes Viktor Westman

Q2: Inga överraskningar för Spago Nanomedical

Dagens kvartalsrapport var relativt fri från några större nyheter. Vissa framsteg skall dock ha skett i bolagets två huvudprojekt. Kassaflödet för den löpande verksamheten inkluderat investeringar under det andra kvartalet uppgick till -3,9 miljoner kronor.  Vårt motiverade värde uppgår till 22 kronor per aktien och bedömer inte att detta kommer förändras efter dagens rapport.

Låga förväntingar på Moberg Pharmas studieresultat

Resultaten ifrån den pågående fas II-studien med MOB-015 förväntas i september. Vi ser stora potentiella värden i projektet vid bra resultat. Trots lovande interims-resultaten i slutet av förra året framstår dock marknadens förväntningar som mer eller mindre obefintliga på projektet. Motiverat värde uppgår till 60 (62) kronor per aktie.

Alltele tar nya tag med Mark Hauschildt som VD

Omsättningen i Q2 blev 223 MSEK, vilket låg lite under våra förväntningar. Engångsposter inom omstruktureringen (6 MSEK) gjorde att EBITDA på 21 MSEK låg under vår prognos på 29 MSEK. AllTele tror att företagssegmentet vänder till lönsamhet under slutet av 2014, vilket tyder på att det snart är slutstädat. I våra bull och bear scenarier finns en estimerad upp- respektive nedsida på 94 och 41 procent.

Positivt resultat för Exini Diagnostics

Delårsrapporten från Exini visade på en omsättning på 6,8 miljoner kronor, vilket var något under vår förväntan. Även resultatet hamnade under vår prognos och rörelseresultatet uppgick till 1,1 miljoner kronor. Finansiellt är ställningen svag och vid halvårsskiftet hade bolaget en kassa på 1,0 miljoner kronor.

Pledpharma: Forsatta goda resultat för PledOx

I den amerikanska delen av PLIANT-studien, som inkluderat fem patienter, uppvisades inga oväntade biverkningar relaterat till PledOx. Utöver det indikeras även en positiv effekt med PledOx på blodbildsförändringar jämfört med förväntat utfall.

Stark rapport från Catella

Utfallet i Q2 var lite bättre än vi hade räknat, även om avvikelserna är relativt små. Vårt motiverade värde har efter rapporten stigit till omkring 13 kronor per aktie.

Doro gör en stark comeback

Försäljningen under Q2 låg på 277 miljoner och EBIT hamnade på 15 miljoner. Överlag var Q2 en bra revansch för Doro när man jämför med svaga Q1. I vårt bull scenario finns nu en uppsida på hela 110 % för aktien .