Axichem presenterar positiva resultat i fältstudie

Axichem presenterade idag preliminära resultat från sin genomförda fältstudie i samarbete med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University. Resultatet är positivt för aXiphen-feeds förebyggande effekt mot salmonella samt förbättrad viktökning hos kycklingar. Vi ser dagens nyhet som positiv för aXichem och ser framemot när det mer detaljerade resultatet presenteras mot slutet av augusti.

Vitrolife förvärvar med laserprecision

Vitrolife förvärvar de två tyska bolagen Octax och MTG som bland annat säljer laserprodukter som används vid uttag av biopsier. Förvärvet kompletterar och förstärker Vitrolifes befintliga erbjudande. Eftersom köpen kommer in redan i Q2 har vi inkluderat dem i våra estimat. Än så länge är den finansiella informationen knapphändig men vår preliminära bedömning är att försäljningen lyfts med cirka 15 procent för 2017E. Vi höjer därför vårt motiverade värde efter att ha inkluderat förvärvet. 

Senaste Bolagskommentarer

  • Axichem
  • Catella
  • Xvivo Perfusion
  • Immunicum
  • Senzime
  • Avtech Sweden
  • Nanologica
  • Hansa Medical
  • DGC One
  • Immunicum
Ledning
7.0
Ägarskap
8.0
Vinstutsikt
5.0
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
1.0

Axichem presenterade idag preliminära resultat från deras genomförda fältstudie i samarbete med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University. Resultatet är positivt gällande aXiphen-feeds förebyggande effekt mot salmonella samt förbättra viktökningen hos kycklingar.

Catella - Visa Inc.s förvärv av Visa Europe får klartecken

Affären som annonserades tidigare i år har nu fått klartecken från myndigheterna. För Catellas del bli engångsintäkten ännu lite högre än vad som kommunicerats innan. Utfallet som meddelades idag är 17,9 MEUR kontant samt 5,9 MEUR i preferensaktier. Alltså väsentligt mer än väntat up-front. Förväntad tilläggsköpeskilling är däremot lägre, ca 1,5 MEUR. Totalt sett är utfallet ändå ett par miljoner euro bättre än tidigare uppskattning och pengarna kommer redan nu i år. Nyheten motiverar en kursuppgång på cirka 2%, allt annat lika. Dagens kursrörelse är således lite i överkant, men vi tycker fortfarande att aktien är ganska snålt värderad.

Turn-around efter Bongs storstädning

Bong slutförde nyligen ett mycket omfattande omstruktureringsprogram som gör att resultatet nu har lyfts över nollstrecket. Trots detta har aktien backat 25 % sedan årsskiftet och handlas nu till rekordlåga 30 % av eget kapital. Trenden på kuvertmarknaden pekar fortsatt nedåt och är extremt prispressad. Bong har skaffat sig ett visst andrum och vi räknar med uthållig lönsamhet även om marginalerna är fortsatt tunna. Jämför man vårt basscenario med aktiekursen finns en uppsida på omkring 50 %.

Xvivo Perfusion - första cancerbehandlingen utförd

Bolaget har tidigare talat om potentialen för in vivo lung perfusion där lokal cancerbehandling av lunga utförs genom att cirkulera Steen Solution tillsammans med ett läkemedel. Nu har den första patienten behandlats och vi betraktar metoden som en intressant breddning av Steen Solution till nya områden. Än så länge väljer vi att betrakta det som en intressant uppsida i våra estimat och vår värdering av bolaget.

Immunicum stärker finanserna

Igår kom beskedet om utfallet från genomförd företrädesemission, där det framgår att den blev fulltecknad. Det var inte helt oväntat eftersom den redan innan var fullt garanterad. Det positiva beskedet i går var dock att garantier inte behövts användas och att emissionen övertecknats, varför merparten av överteckningsoptionen även kunnat utnyttjas.

Senzime stärker sin kassa och ökar aktiviteten

Under morgonen presenterades utfallet i Senzimes företrädesemission där teckningsandelen hamnade på 92,6 procent. Därmed kan Senzime nu helt fokusera på de milstolpar som behövs innan instrumentens planerade lansering i slutet av innevarande år. Vi anser att kassan räcker ca 2 år framåt även om det kommer påverkas av ett antal andra faktorer.

Orexo - Zubsolv Prescription Data week 23

Latest data from Symphony Health Solutions, released last Friday, shows a w/w decline in tablets (volume) market share (4-week rolling average) by 0.05 percentage points to 5.46%. Compared with last week’s numbers the market share were down by 0.14 percentage points to 5.27%. From last week, Zubsolv TRx market share declined by 0.02 percentage points to 5.36%. The w/w 4-week rolling average were down by 0.04 percentage points to 5.48 %. The overall market (buprenorphine/naloxone products) grew by 6.7% (4-week rolling average) compared with last year. TRx shows a y/y 4-week rolling average growth rate of 7.8%.

AVTECH - First phase with EasyJet

Today AVTECH announced our most important catalyst for this quarter (Q2), the deployment of Aventus Nowcast with EasyJet, one of the largest low-cost airlines in Europe. In the initial phase of the contract, EasyJet will evaluate the solution in real flights. This test period will begin in a small scale in Switzerland. The question is how long it will take before this gives a ripple effect in the industry, particularly in the low cost carrier segment. 
 

Nanologica breddar produktportföljen

Nanologica breddar sin produktportfölj till att även inkludera kolonner. Det är dock för tidigt att utvärdera hur stor potentiell uppsida detta ger för bolagets långsiktiga tillväxt. Sammantaget tar Nanologica ett steg i värdekedjan och bekräftar vår bild att man växer med sina kunder.

Photocat´s CEO - "We have great growth opportunities at our hands"

Photocat just closed a deal with a pan European roofing manufacturer which is expected to generate orders in the near future. We had the opportunity to ask CEO Michael Humle a few questions.

Growth in Mr Green's house

This is a report with special focus on some of the perceptions about Mr Green among investors. We believe some of the concerns are ill-founded and are clouding the intrinsic value of Mr Green’s operations and future growth possibilities. We believe that the mispricing of Mr Green is also the reason for the high activity of insider buying recently. Our comprehensive review of Mr Green’s operations has led us to adjust our financial projections. We have also raised our estimated Fair value. Insiders seem to know it, we at Redeye know it and when you read this report, you will also; Mr Green is clearly undervalued.

Polygiene kan bli nästa svenska exportsuccé

Härmed inleder Redeye bevakning av Polygiene. Polygiene bygger ett varumärke baserat på funktionaliteten permanent odörkontroll (Polygiene Odor Control Technology). Strategin bygger på ett Ingredient Brand, likt Gore-Tex, Windstopper etc. Lyckas bolaget erövra samma position inom de nyare segmentsatsningarna Livsstil, Skor, och Hemtextiler finns stora chanser att nästa svenska exportsuccé samt stora varumärke kan vara ett litet bolag listat på First North. Bolaget är lönsamt sedan 2013. Vårt motiverade värde i basscenariot ligger drygt 30 % över aktiekursen. 

Ytterligare data bekräftar vår positiva syn av Hansa Medical

Igår kväll presenterade professor Stanley Jordan data från de första 10 av upp till 20 patienter som ingår i fas II-studien som utförs vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles. Slutsatsen är att behandling med IdeS är effektivt sätt att göra högsensitiserade njurpatienter transplanterbara. Resultaten bekräftar tidigare data och vi gör inga förändringar av vår positiva syn på bolaget. Vi behåller vårt motiverade värde i basscenariot.

Teckningsperioden i LIDDS företrädesemission har startat

LIDDS genomför en företrädesemission, med teckningsperioden 14-28 juni, för att fortsätta driva sin forskning inom prostatacancer med produkten Liproca som har visat goda resultat. Företagets målsättning är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter med mindre biverkningar mot olika cancersjukdomar. Kapitaltillskottet uppgår till cirka 19,3 MSEK efter emissionskostnader och ska användas till den planerade kliniska Fas IIb-studien för Liproca samt för att utvärdera om läkemedelskandidaterna doxorubicin och docetaxel kan leda fram till Fas I studier. Resterande del av likviden kommer att användas för att säkerställa bolagets löpande kostnader. 

DGC One tar ny betydande telefonikund inom offentlig sektor

Denna gång är det Arbetsförmedlingen som valt DGC:s kontaktcenter- och växeltjänster. Än så länge är detta bara ett tilldelningsbeslut och avtal kan tecknas först efter en period av två veckor under vilket beslutet kan överklagas, vilket tyvärr snarare är regel än undantag. Detta är en affär som är mitt i DGC:s sweat spot och helt i linje med bolagets långsiktiga strategi. Vi kommer justera upp våra prognoser för affärsområdet telefoni när vi ser att avtalet är tecknat. 

Immunicum släpper förbättrad uppföljningsdata för Intuvax

Igår släpptes ny uppföljningsdata från fas I/II-studien, där Intuvax ges som behandling till patienter med metastaserad njurcancer (mRCC). Sedan den förra uppdateringen i slutet av januari i år har överlevnadsdata fortsatt att förbättras för hela patientpopulationen, men även i de två undergrupperna. Som vi konstaterat många gånger tidigare framstår överlevnadsdata från fas I/II-studien som mycket lovande, men det är som alltid viktigt att komma ihåg att det är få patienter i studien och att det saknas kontrollgrupp. Vi gör inga ändringar av våra estimat och håller därmed fast vid vårt motiverade värde (inkl. fulltecknad nyemission) i basscenariot.

Powercell finjusterar utsikter

Powercell deltog igår vid Redeyes årliga evenemang Småbolagsdagen. Vid presentationen noterade vi framför allt att ledningen skjuter fram tidpunkten då de räknar med att deras serieleveranser drar igång inom både bränslecellstackar och Powerpac. För bränslecellstackarna S1 och S2 var siktet tidigare inställt på serieleveranser under 2016, och nu ser det snarare ut att bli år 2017. Beträffande PowerPac säger bolaget nu att serieleveranserna förskjuts från år 2017, som de tidigare hade räknat med, till år 2018. 

Idag är sista dagen att teckna Senzime digitalt

Senzime utvecklar system som möjliggör mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat. Bolaget har förvärvat Acacia Designs BV och genomför en fullt  garanterad företrädesemission på 15,2 MSEK. 

Idag är sista teckningsdagen i Immunicums företrädesemission

Immunicum är ett forskningsbolag inom immunonkologi som nu finansierar pågående studier för behandling av njurcancer och malignt melanom. Kapitalanskaffningen uppgår till cirka 111 MSEK, med en övertilldelningsoption på cirka 20 MSEK. 

Saniona är redo att dela ut innehav

Skattemyndigheter i Danmark och Sverige har gett Saniona klartecken att kunna dela ut innehavet om 60 procent i Initiator Pharma A/S till sina aktieägare, så att det inte beskattas förrän vid försäljning av innehavet, lex ASEA. Vi förväntar oss att Initiator söker en notering under tredje kvartalet i år på Aktietorget.

Allgon, not all gone

Former stock market darling Allgon has resurfaced after antenna manufacturer Smarteq in January this year completed an acquisition of Åkerströms, a specialist in industrial remote control, and readopted the Allgon name. Allgon intends to build a strong group of companies in wireless communication, and we see an interesting opportunity to join a growth journey with more acquisitions planned.

Sista dagen att teckna North Chemical digitalt på söndag

North Chemical genomför ett strategiskt förvärv av Lahega Kemi och det sammanslagna bolaget kommer få en marknadsledande position på den skandinaviska marknaden inom kemtekniska produkter. Läs mer på vår emissionssida där det även finns länkar för att teckna. 

Lönsamhetsmålet i fokus för Systemair

Bokslutsåret 2015/16 avrundades starkare än vi hade räknat med. I Q4 redovisades 4% organisk tillväxt och EBIT 62 MSEK, medan vi hade räknat med nolltillväxt och EBIT omkring 30 MSEK. Systemair sjösätter nu ett omstruktureringsprogram som beräknas kosta cirka 45 MSEK och ge årliga besparingar i samma storleksordning. Därutöver sker även en total översyn av kostnaderna i koncernen med siktet inställt på att nå EBIT-marginalmålet 10%. Även om vi ännu inte har sett resultatet är det tydligt att fokus har förskjutits från expansion till lönsamhet. Prognosförändringarna är relativt små denna gång då vi redan tagit höjd för kommande strukturkostnader. Våra långsiktiga antaganden för tillväxt och lönsamhet är oförändrade.