Öppning runt nollan

Börserna i New York stängde igår kring oförändrade nivåer medan vi i Asien fått bevittna breda nedgångar nu på morgonen. Ledande terminer indikerar en öppning runt nollan för OMXS30.

Ett steg i rätt riktning för Prevas

Prevas rapport för det första kvartalet nådde upp till våra förväntningar. Bäst resultat levererar bolaget just nu i Danmark samt storstadsregionerna. Prevas har inlett ett förbättringsprogram som bedöms sänka kostnaderna på årsbasis med minst 20 MSEK. Programmet förväntas vara kostnadsneutralt under 2016 och först ge full effekt 2017. Vi anser att bolaget tar steg i rätt riktning och justerar upp våra långsiktiga estimat något.

Senaste Bolagskommentarer

  • Genovis
  • Fingerprint Cards
  • Cinnober Financial Technology
  • Arise
  • Senzime
  • North Chemical
  • DGC One
  • LIDDS
  • Respiratorius
  • Cinnober Financial Technology
Ledning
6.5
Ägarskap
7.5
Vinstutsikt
6.0
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
2.0

Genovis rapporterade under dagen resultatet för det förstakvartalet. Försäljningen kom in något lägre än vår förväntan men uppvisar fortfarande stark tillväxt på cirka 32 %. Försäljning kom in på 3,8 (2,8) miljoner kronor mot våra högt ställda förväntningar på 4,4 MSKEK. Höga övriga kostnader, hänförda av legala avgifter tippar rörelseresultatet i negativ riktning. Framöver förväntar vi oss stabil tillväxt genom hela produktportföljen med höga bruttomarginaler som drivkraft för lönsam tillväxt.

Vår positiva bild av Respiratorius är intakt

Rapporten för det första kvartalet var förhållandevis odramatiskt och resultatet kom in strax över vår förväntan på -1,0 MSEK mot förväntat -1,5 MSEK. Respiratorius verksamhet drivs fortsatt framåt med låga kostnader. Analys av preliminära resultat från kliniska studier av VAL-001 presenterat under förra veckan visade på synergieffekter med VAL-001 och R-CHOP. 1-års överlevnad var 100 % och 2-års på 95 %, en märkbar förbättring jämfört med enbart behandling med R-CHOP.  Vi justerar upp förväntningarna för VAL-projektet och höjer vårt motiverade värde, dock med förbehåll att kapitalanskaffning kan bli aktuellt för att finansiera framtida fas IIb-studier. 

Sjätte kvartalet i rad med stabil tillväxt för Genovis

Genovis rapporterade under dagen resultatet för det första kvartalet. Försäljningen kom in något lägre än vår förväntan men uppvisar fortfarande stark tillväxt på cirka 32 %. Försäljning kom in på 3,8 (2,8) miljoner kronor mot våra högt ställda förväntningar på 4,4 MSKEK. Höga övriga kostnader, hänförda av legala avgifter tippar rörelseresultatet i negativ riktning. Framöver förväntar vi oss stabil tillväxt genom hela produktportföljen med höga bruttomarginaler som drivkraft för lönsam tillväxt.

Fingerprint Cards long term financial targets do not surprise us

Fingerprint cards communicated today its financial targets for the period 2016-2018. The company targets a revenue growth at a 3-year CAGR of around 60 percent, arriving at revenues of close to SEK 12 billion in 2018. The targets differ significantly from market consensus where average and median revenue in 2018 stand at SEK 8.5/9.8 billion respectively.

Tillväxtresan tar sin början för Waystream

Redeye inleder härmed bevakning av Waystream. Waystream är ett svenskt bolag som säljer accesswitchar och edge routrar för bredbandsnätverk baserade på fiber. Bolaget lanserar nu en ny produktplattform (edge router) MPC480 och har en internationell expansion som mål dem närmsta åren. Dessa faktorer är de stora värdedrivarna när vi blickar framåt. I vårt basscenario räknar med vi med en CAGR på 17 procent för försäljning och en genomsnittlig EBIT-marginal på 11 procent under perioden 2015-2025. Läs mer i analysen.

Försäljningsfas ger sämre intäkter för Cinnober

Cinnober kom in med en rapport som var sämre än vad vi väntat oss. Omsättningen kom in på 83,2 miljoner kronor (inklusive aktiverat arbete 5,5 miljoner kronor), mot förväntade 95 miljoner kronor. EBIT landade på 1,7 miljoner kronor. På grund av den höga belastningen i kundprojekten har Cinnober varit tvungna att anlita ett antal externa konsulter vilket påverkat lönsamheten negativt under kvartalet.

Enea börjar bygga de nya nätverken

Eneas EBIT på 26,9 MSEK tangerade våra förväntningar. Intäkterna på 120,8 MSEK (väntat 123,5) renderade i en EBIT-marginal på 22 procent, vilket innebar att bolaget lyckats med bedriften att expandera marginalen 18 kvartal i rad. Att Eneas verksamhet i grunden är så välskött och lönsam underlättar teknikskiftet mot open source och NFV. Eneas VD anger att NFV-teknikskiftet händer just nu och tar som exempel pressmeddelanden från Tele2 och Broadcom. På grund av främst ovanstående har vi reviderat upp våra medellånga och långsiktiga estimat.

Arise har stilje bland gungorna men snurr på karusellerna

Q1-rapporten var inte så pjåkig trots att perioden bjöd på mycket svagare vindar än normalt. Detta vägdes upp av bra vinster och kassaflöden i projektutvecklingen. Sammantaget blev resultatutfallet i det första kvartalet ungefär som vi hade väntat oss. På aggregerad nivå redovisar koncernen 136 MSEK i nettoomsättning och minus 7 MSEK i resultat före skatt. Resultatet råkade faktiskt pricka vår prognos medan omsättningen var högre. Skillnaden beror på högre intäkter i segmentet Utveckling och förvaltning.

Senzime gör ett strategiskt förvärv

Senzime meddelade under morgonen att man förvärvar Acacia Designs, vars ledande personer kommer ta en aktiv roll i Senzimes styrelse och genomför en företrädesemission i samband med förvärvet. Förvärvet ger ett bra komplement till nuvarande verksamhet och skapar synergieffekter i flera led.

Emissionsvillkoren klara för North Chemical

Finansieringen av förvärvet av Lahega Kemi är nu klar och det blir en relativt stor företrädesemission, 62 MSEK. Det positiva är att den är fullt ut garanterad. Den totala köpeskillingen i förvärvet uppgår till 120 MSEK. North Chemical finansierar detta genom en företrädesemission: 5 nya aktier (teckningskurs 2 SEK) för 2 gamla aktier. Samt ett banklån på 50 MSEK. Förutom företrädesemissionen görs även en riktad emission till säljarna av Lahega, om 7,5 miljoner aktier. Förhoppningsvis kan bolaget ge mer information om vad förvärvet av Lahega kommer att innebära.

DGC One fortsätter växa IT-driften genom förvärv

DGC meddelade idag att de gör ytterligare ett förvärv inom affärsområdet IT-drift genom att förvärva Delta IT Services Drift i Stockholm. Vi skrev redan i vår förra analysuppdatering http://www.redeye.se/analys/update/dgc-one-fortsatt-fiberfokus-under-2016 om att vi skulle se det som positivt om DGC fortsatte att växa genom förvärv inom IT-driften och det är precis vad de nu gör.

Cereno Scientific ökar takten

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen och Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodproppar som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Genom  emissionen, som pågår t.o.m. den 19:e maj, skall man accelerera det kliniska programmet. Vi har samlat all information på vår emissionssida. 

LIDDS ger positiva besked från djurstudie

LIDDS meddelade under eftermiddagen att man framgångsrikt genomfört en placebokontrollerad preklinisk studie med docetaxel. LIDDS har med sin NanoZolid-plattform en ny teknologi för att generera nya läkemedel snabbare och kostnadseffektivare än vad som är möjligt med traditionell läkemedelsutveckling.Vi ser det därför som klart positivt att LIDDS avancerar med ytterligare projekt utöver Liproca och vi anser att dagens nyhet validerar NanoZolids potential.

Första intrycket av Respiratorius Q1

Respiratorius presenterade resultatet för Q1 under eftermiddagen. Respiratorius har under de senaste dagarna presenterat interimsanalys av VALFRID-studien samt ansökan om patent för ny formulering av VAL-001. I övrigt innehöll Respiratorius rapport för årets första kvartal inga stora överraskningar.

Cinnober kan överraska

Cinnober har börjat leverera på allvar under de senaste kvartalen, samtidigt som man har bevisat sin teknologiska expertis med ett gäng prestigefylla uppdrag till de största kunderna i branschen. Vi tror det positiva momentum Cinnober upplever kan fortsätta och att rapporten kan komma in starkare än väntat.

Cherry – ComeOn acquisition

Cherry have announced an agreement to acquire 49 % of ComeOn Malta Ltd with an option to buy the remaining 51 %. We find both the acquisition price and target as attractive, and expect a positive reaction when the trading resumes in Cherry’s stock.

Bra inledning på året för Photocat

Photocat släppte nyligen sin delårsrapport för årets första kvartal som visar att bolaget definitivt är på rätt väg. Affärsvolymerna har ökat markant och tillväxten ser ut att accelerera under det kommande året. Under Q1 levererades över 10 ton fotokatalytiskt material. Det är lika mycket som levererades under hela 2015. Flera av de nya kontrakt som togs i vintras kommer taktas upp under året, och kan sannolikt öka i omfattning under flera års tid. Vi har höjt vårt motiverade värde. Den bifogade analysen är en uppdaterad version av vår initialanalys av Photocat som publicerades den 11 april 2016. Kommentarer kring Q1-rapporten återfinns på sidorna 24-25.

CybAeros pre-flight checklist is still not completed

After CybAero delayed the publishing of their annual report recently, we now know why: the company was in the process of securing a bigger short-term loan financing. This was necessary as the factory acceptance tests (FAT), whose successful completion would have incurred the first payment from the Chinese customs delivery, have not been successfully completed yet.

Investor Forum i Lund den 19:e maj!

På kvällen den 19:e maj bjuder vi på Redeye in till Investor Forum i Lund. På plats blir det presentationer av LIDDS, Spago Nanomedical, Cereno Scientific och ett ännu icke namngivet bolag. Efteråt uppmuntrar vi till nätverkande över ett glas vin och snittar med representanterna från bolagen, Redeyes analytiker och andra investerare. 

Fingerprint Cards - A few comments following Synaptics fiscal Q3 2016 report

Synaptics released its fiscal Q3 2016 report yesterday, April 28. Synaptics CEO commented on the soft smartphone market, especially in the high-end mobile device segment. The design wins from Chinese smartphone OEMs that Synaptics CEO mentioned have caused some speculation today and a short comment is mandated.

First comments on Mr Greens Q1, increased profitability

Mr Green’s report for the first quarter was largely in-line with our estimates, with a somewhat slower game win growth but stronger profitability. Overall we find the report as satisfying and believe we will see strong growth rates in the upcoming quarters due to increased marketing activity.

Positive margin improvement for Heliospectra, but sales come in below expectations

Heliospectra's report for the first quarter 2016 came in below our expectations. On the positive side, the margins start picking up and GM came in at 29 percent, one percentage point below our estimate but 21 percentage points above the gross margin of 8 percent in Q4 2015. Net sales came in at SEK 4.8 million, 27 percent below our estimate of SEK 6.5 million. Heliospectra's cash flow during the quarter was SEK -11.7 million, leaving the company with a little over SEK 7 million in cash by the end of March.

Orexo - Zubsolv Prescription Data week 16

According to latest Symphony Health Solutions Rx data, Zubsolv tablets market share (4-week rolling average) declined to 5.57 %. W/w market share declined by 0.14 percentage points to 5.52 %. Zubsolv TRx market share (4-week rolling average) was down to 5.65 %. Compared to last week the w/w market share declined by 0.16 percentage points to 5.54 %. The overall market (buprenorphine/naloxone products) shows a y/y growth rate of 7.5 % (4-week rolling average) and TRx a y/y growth rate of 8.6 % (4-week rolling average).