Bra slutrapport för Botnia Exploration

Botnia Exploration har skickat en pressrelease om de slutsatser som LTU kommit fram till om den processmineralogiska undersökningen de har utfört. Studieresultatet ökar sannolikheterna för brytning av Fäbodtjärn och att bolaget är på rätt väg med diverse tillståndsansökningar samt kontakter med berörda parter i samhället, som markägare och Sameby. Vid en provbrytning anser vi att intäkter i regionen av 10-12 miljoner kr är sannolika under 2015. Det finns en mycket hög potentiell uppsida till vårt motiverade värde. Klicka för att ladda ned PDF-analysen.

Goda prospekteringsresultat för Kopy Goldfield

Kopy Goldfield presenterade under veckan en första uppdatering kring det viktiga prospekteringsprogrammet som har inletts tillsammans med GV Gold. Allt tyder på att Krasny-mineraliseringen innehåller stora mängder Guld och andra viktiga mineraler. Om allt stämmer enligt deras beräkningar bör Kopy värders mycket högre än idag, vilket ger en potentiell uppsida på 130%. Klicka för att ladda ned PDF-analysen.

Senaste Bolagskommentarer

  • Botnia Exploration
  • Kopy Goldfields
  • Moberg Pharma
  • Enea
  • Immunicum
  • Multiq
  • Bioinvent International
  • Pledpharma
  • Cybercom
  • Sensys Traffic
Ledning
7.0
Ägarskap
6.0
Tillv.utsikt.
4.5
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
0.0

Botnia Exploration har i ett pressmeddelande rapporterat de slutsatser som LTU kommit fram till i den processmineralogiska undersökningen de har utfört. Resultaten ses som positiva.

Hexatronic ett lågvärderat tillväxtföretag

Hexatronic verkar på en marknad med allt högre kapacitetskrav på grund av bland annat en ökning av antalet strömmande tjänster. Även satsningarna på bredbandsutbyggnad bör göra företaget intressant för investerare anser bloggaren Player.

Valet ingen stor händelse för investerarna

Veckans stora händelse, valet till Sveriges riksdag, togs till synes emot med en axelryckning av investerarna. Även om finansmedia enträget försöker att måla upp valutgången som en potentiell katastrof går börsen upp. Veckans affärsförslag blir Holmen-aktien där utvecklingen ser lovande ut.

Stora framgångar för Moberg Pharma med MOB-015

Bolaget släppte imorse resultat från sin fas II-studie med MOB-015. Det var genomgående starka resultat som visar på en mykologisk läkning på hela 54 % utan tecken på systematiska biverkningar av behandlingen. Effektdata är åtminstone i nivå eller klart bättre än vad som visat för exempelvis Jublia (Valeant) och Kerydin (Sandoz, Anacor), trots att mer svårbehandlade patienter inkluderats i studien. Dagens resultat bör definitivt förbättra läget för Moberg Pharma. Vårt motiverade aktievärde ger trots dagens kursuppgång en uppsida på omkring 80 %. Klicka för att ladda ned analysen.

Ljusare för Enea på den amerikanska tjänstemarknaden

Enea meddelade idag att bolaget tecknat ett tjänsteavtal i USA värt 9,2 MSEK. Avtalet är på fem månader och slöts med en kund inom flyg- och försvarsindustrin. Bland annat sköter man programhantering och leverans av ett visningsprogram för flygelektronik. Aktiekursen har stigit med ungefär 4 procent till 58 SEK sedan Q2-rapporten och den handlas över vårt motiverade värde. Klicka för att ladda ned PDF-analysen.

Spago Nanomedical lågt värderad

Fokus för bolaget ligger på projektet Spago Pix som är ett kontrastmedel vid MR-undersökningar. Projektet befinner sig i preklinisk fas och verifiering pågår som vi beräknar kommer att slutföras i år. Efter nyemissionen i vår är bolaget finansierat till och med första halvåret 2015, vilket skall räcka för att ta Spago Pix till kliniska studier. Vår värdering på aktien ger en uppsida på 135 % jämfört med nuvarande kurs, men vi bedömer att det behövs tydliga signaler om de kliniska studierna nästa år innan en omvärdering sker. Klicka för att ladda ned PDF-analysen.

MIRIS arbetar för ett FDA-godkännande

Miris som är listad på aktietorget har skickat in en föransökan om HMA till Amerikanska FDA. Bolaget arbetar bland annat med kompletterande produkter för mjölkanalys. Produkten man vill få FDA-godkänd är Human Milk Analyzer (HMA). "Det känns fantastiskt roligt att vi nu fått igång FDA-projektet på allvar. USA har en väl utbyggd neonatalvård och därmed finns en stor marknadspotential för Miris inom området individuell nutrition. Vi får kontinuerligt intresseförfrågningar från amerikanska läkare om vårt HMA-instrument", säger Ulf Boberg, vd för Miris Holding.

Bilmotorer stor potential för SinterCast

Enligt rykten skall det snart bli något av en revolution inom motorindustrin och SinterCast kan få en viktig plats i detta med sin tillverkning av kompaktgrafitjärn (CGI). Enligt bloggaren Bengtsson bör det snart bli en uppvärdering för aktien.  

Nytt intresse för Diamyd Medical

Nya rön om ett gammalt vaccin mot Diabetes 1 kan betyda ett uppsving för Diamyd Medical enligt bloggaren Bjaen. Genom att kombinera vaccinet med andra preparat är det tänkt att få en positiv effekt och en studie startades i höst.

Bättre utsikter för Genovis

De viktigaste beskedet för det andra kvartalet var att tillväxten visar tecken på att accelerera igen för bolaget efter två svaga kvartal i ryggen. Trots en högre omsättning har vi justerat ned förväntningarna då även kostnaderna gått upp. Även om vi har en mer försiktig inställning till omställningarna som bolaget gör handlas aktien på attraktiva nivåer. I skrivande stund finns en uppsida på drygt 63 % jämfört med vårt motiverade värde. Klicka här för att ladda ned PDF-analysen. 

Fortsatta förbättringar för Immunicum

Bolaget kommer idag att presentera uppföljningsresultat från den pågående njurcencerstudien med Intuvax. Resultaten visar förbättrad överlevnad hos patienterna. Vi förväntar oss även att få interimresultat från Intuvax-studien inom levercanser mot slutet av året. Aktien är intressant och vårt motiverade värde visar en potentiell uppsida på 37 %. Klicka för att ladda ned PDF-analysen. 

Saniona bryter ny mark

I början av 2016 väntas Saniona starta studier på människor med sitt första projekt AN363 mot nervsmärta. Lika viktigt är att se nästa projekt, AN346, avancera mot samma mål. Bolaget bryter ny mark inom inflammationsbehandling och belöningen kan bli riklig. Ett starkt avtal med storindustrin kan vara möjligt redan 2017. Vårt motiverade värde ger en uppsida på omkring 42 % jämfört med dagens aktiekurs. Klicka för att ladda ned PDF-analysen.

God tillväxt för Allenex

Försäljningstillväxten för Allenex ligger på 16 % enligt Q2-rapporten, vilket var marginellt högre än vi räknat med.Tillväxten i lokal valuta låg på 11-13 procent i USA och Europa. Vi gör relativt små estimatförändringar i positiv riktning. Vårt motiverade värde gör att det finns en uppsida på 25 % i skrivande stund. Klicka här för att ladda ned PDF-analysen.

Investor Forum: Starkt nyhetsflöde att vänta från Interfox Resources


Interfox Resources är ett nytt prospekteringsbolag som letar efter naturgas och olja i västra Sibirien. De har nått ned till måldjupet och kommer snart att komma med många resultat. Här kan du se videon från Interfox presentation. 

Nordic Leisure satsar österut

Är Nordic Leisure (NLAB) ett spelbolag för framtiden? Efter att bolaget sålt Redbet satsar man nu främst på den östeuropeiska marknaden. Det är en potentiell kursdubblare om verksamheten tar fart enligt bloggaren festis_jr.

Novo Nordisk stiger efter rekommendation

Efter att en expertpanel rekommenderat amerikanska FDA att godkänna Novos preparat liraglutide steg aktien till nytt kursrekord. I genomsnitt förväntas den årliga försäljningen av preparatet, om den godkänns, att uppgå till drygt 13,5 miljarder. Dagens aktiekurs gör att Novo Nordisks marknadsvärde uppgår till närmare 900 miljarder kronor.

Bra patientrekrytering till Pledpharmas PledOx-studie

Den nuvarande takten när det gäller rekrytering av patienter till fas IIb-studien av PledOx indikerar att full nivå skall kunna uppnås mot slutet av året, varför vi förväntar oss de första resultaten i studien under det första kvartalet 2015. Vårt motiverade värde är attraktivt jämfört med sektorkollegor och vi förväntar oss att aktien spekuleras upp desto närmare vi kommer resultat i PLIANT-studien. Klicka här för att läsa PDF-analysen.

MultiQ får en order i Tyskland från en ny bransch

Idag meddelade MultiQ om affären som har ett ordervärde på drygt en miljon kronor. Ordervärdet i sig var inte speciellt anmärkningsvärt utan det är snarare att kunden kommer ifrån medicinbranschen som är det spännande. Huruvida detta har potential att bli ett femte fokusområde är något tidigt att spekulera i men skulle kunna vara en möjlighet på sikt. MultiQ lägger nu mycket säljfokus på marknaderna utanför Sverige som Norge, Tyskland och England. Klicka här för att ladda ner PDF-analysen.

Bioinvent får ett nytt projekt i klinisk fas

Idag meddelar bolaget att ytterligare ett partnerprogram kring antikroppsplattformen n-CoDeR har avancerat vidare till klinisk fas I och att en första patient doserats i studien. Denna händelse aktiverar en milstolpsbetalning till Bioinvent som vi uppskattar ligger inom intervallet 5-10 miljoner kronor. När vi ser till värdering av jämförbara bolag tycker vi värderingen av Bioinvent framstår som attraktiv. Läs mer om vårt motiverade värde genom att klicka för att få analysen som PDF-fil.

Stor uppsida hos Aerocrine som är på rätt väg

Även om förlusterna fortfarande är stora för Aerocrine har de förbättrat siffrorna och försäljningstillväxten är på rätt väg. Vi räknar med ett positivt rörelseresultat under 2017. Uppsidan är betydande, men timingen är svår på grund av nyemissionsrisken. Klicka här för att ladda ned PDF-analysen.

Ny order för Mycronic

I måndags fick Mycronic en order på en Prexision-80 maskritare, vilket är bara en månad efter den förra ordern. Båda bör vara värda omkring 200 miljoner vardera. På grund av detta blir det en rejäl uppvärdering av vår estimat för 2015. Klicka här för att ladda ned PDF-analysen.

Intervju: Pledpharma får en utmärkelse

Mycket händer just nu med Pledpharmas huvudprojekt PledOx som är i en fas IIb-studie inom indikationen tjock- och ändtarmscancer. Vi har därför passat på att intervjua Jacques Näsström, vd för Pledpharma.

FDA-godkännandet ger lägre risk för Xvivo Perfusion

Att Steen Solution och XPS fått ett FDA-godkännande är av stor betydelse för Xvivo Perfusion. De har redan använts kostnadsfritt i kliniska studier, vilket bör ge fördelar framöver. Tack vare FDA-beskedet, och en emissionen som tillförde omkring 70 miljoner under sommaren, finns idag avsevärt lägre risk för investerare. Vi har därför höjt vårt motiverade värde för aktien. Klicka här för att ladda ned PDF-analysen.