Formpipe överraskar

Formpipe Softwares rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar, det första kvartalet är dock nästan alltid svagt, skriver Redeyes Erik Kramming.

Herr Grön vårstädar

Mr Green gör en vårstädning i bolagsstrukturen och utnyttjar sin option att förvärva samtliga aktier i DSRPTV, ägarbolaget till mobilsatsningen Garbo.com, dessutom förvärvar de resterande 58,15 procent av Social Holdings, skriver Redeyes Henrik Senestad.

Senaste Bolagskommentarer

  • Formpipe Software
  • Mr Green & Co
  • Bioinvent International
  • Moberg Pharma
  • Axis
  • Botnia Exploration
  • Arise
  • Crown Energy
  • Invisio
  • Aerocrine
Ledning
7.0
Ägarskap
4.0
Tillv.utsikt.
6.0
Lönsamhet
6.0
Finans.styrk.
4.0

Formpipe Softwares rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar.

Märklig situation i Bioinvent

Huvudägaren Van Herk Investments B.V. har sålt nästan 90 procent av sina teckningsrätter, vilket går stick i stäv med de teckningsförbindelser som de ställt upp enligt emissionsprospektet. För att tillrättalägga det som skett avser Van Herk Investments, under kontrollerade former, köpa 3,2 miljoner aktier över marknaden under en 60-dagarsperiod.

Uppdukat för godkännande i Xvivo

Det viktigaste just nu är att FDA godkänner HDE-ansökan, vilket skulle utgöra startskottet för lansering av varmperfusion vid lungtransplantationer i USA. Tio av tio i expertpanelen röstade till produktens fördel i alla tre omröstningarna.Därför talar inget för att utfallet skulle bli npgot annat, skriver redeyes björn Olander.

Positiv börsinledning

USA-börserna noterade breda uppgångar igår efter en volatil handelsdag. Asienbörserna handlas i ett positivt territorium nu på morgonen efter stöd från bla positiv kinesisk statistik. Ledande terminer indikerar en positiv öppning på Stockholmsbörsen idag.

Grön obligation från vindkraftsbolag

Trenden med gröna obligationer tycks fortsätta sin positiva utveckling, senast i raden av bolag som flörtar med kapitalmarknaden på det relativt nya sättet återfinns i Vindkraftssektorn.

Positivt från Medivir

"Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot en fortsatt god försäljningsutveckling för simeprevir och den ökande royaltyintäkten som bestäms av vårt licensavtal", säger Medivirs vd, Maris Hartmanis.

"Aktier inget för den osäkre"

Om man likt Maud Olofsson är osäker på hur man värderar företag samt gärna vill glömma allt kring en dålig affär är det nog bäst att hålla sig till indexfonder, skriver bloggaren Whimsical.

Överdriven oro

Investerarna våndas över Nasdaq-indexets nedgång och jämförelserna med 1999 haglar allt tätare. Även om en vändning uppåt skulle dröja ytterligare framstår relationen mellan risk och potential som fördelaktig, skriver Redeyes Dawid Myslinski.

Opportunistiskt förvärv från Moberg Pharma

För endast 1 miljon kronor kontant, förvärvar Moberg Pharma en oral formulering av smärtlindrande substans, från det danska bolaget Oracain II Aps. Målet är att snabbt genomföra en fas II-studie inom indikationen oral mukosi. Oral mukosit är vanligt förekommande vid cancerbehandling, men idag saknas orala läkemedel mot smärtan som är vanlig vid mukosit, skriver Redeyes Klas Palin.

Insiders visar vägen i Hexatronic

Hexatronics gedigna ledning, väntade höga tillväxt i kombination med fin lönsamhet, möjliga förvärvspipeline är alla faktorer som talar för att man ska äga aktien, tycker bloggaren Liverpool2.

"Cellavision kan göra en Vitrolife"

GARP eller "Growth at a Reasonable Price" är en etablerad investeringsstrategi som går ut på att hitta tillväxtbolag med rimlig värdering i motsats till många älskade tillväxtbolag som värderas högt. CellaVision är just ett sådant bolag, med möjlighet att växa intäkterna med minst 15% i flera år men med en prislapp som lyser rött: 11,5x vinsten för 2015, skriver bloggaren LaBull.

Är Opcon på väg mot en turn around?

Industriföretaget Opcon är förhoppningsvis nära en turn a round, men de brottas fortsatt med en svag ekonomi. Besparingar har lett bolaget närmare en break-even samtidigt som intäkterna så sakteliga har börjat öka, skriver bloggaren J.P.C.

Redeye tar upp North Chemical

North Chemical är en kemteknisk koncern med inriktning mot rengöringsmedel och underhållsprodukter. Tillverkningen sker i egna fabriker i Sverige och kunderna är främst stora distributörer och detaljhandelskedjor i Norden.

Fondförvaltare: "Jag älskar lönsamma bolag"

Finansteorin säger ju att högre risk ska medföra högre förväntad avkastning. Men finansteorin har ofta fel och här är den helt bortkommen, skriver Alf Riple.

Redeye inleder bevakning av Karo Bio

Karo Bio har idag en portfölj bestående av tre projekt, vilka förväntas avancera till kliniska studier 2015. Sedan två år tillbaka är målet att nå neutralt kassaflöde i verksamheten, något som vi anser är inom räckhåll i år. Det krävs dock ett nytt licensavtal för att uppnå målet. Framförallt är det bolagets projekt ERbeta MS som vi bedömer ligger bra till för ett avtal. Bolaget uppger att de för diskussioner med ledande aktörer inom området. Vårt fundamentalt motiverade värde uppgår till 1,0 kronor per aktie, vilket ökar till 1,3 kronor per aktie vid ett partneravtal kring ERbeta MS, skriver Redeyes Klas Palin.

Axis svajar

Vi hade redan innan beskedet blev offentligt en relativt tveksam inställning till aktien, vårt DCF-värde innan rapporten summerade till 190 kronor - vilket är väsentligt lägre en dagens kurs, skriver Redeyes Greger Johansson.

Vd-intervju: Karo Bio i samband med emission

I samband med Karo Bios pågående emission träffade Redeye vd Per Bengtsson för att få höra hur han ser på bolagets situation.

C-rad jobbar på i det tysta

Försäljningen går bra, faktiskt enormt bra och det kommer att synas redan i nästa rapport. Jag kommer fortsätta att köpa på mig urbilliga C-rad aktier för den här chansen kommer sällan. Kursen står alltså nu i 17 - 18 kronor. Nedsidan är väldigt liten och uppsidan enorm, skriver bloggaren Mr. Smith.

Rekordförsäljning väntas från Lucara

Intresset är stort och ett rekordresultat väntas när gruvbolaget Lucara Diamond på torsdagen håller årets första försäljning av stora och ovanliga rådiamanter, skriver bloggaren CashNoProblem.

Bild från Göteborgs Hamn

Bild från Göteborgs Hamn

Lyckad investerarträff i Göteborg

Redeye var under förra veckan nere i Göteborg för ett Investor Forum där ett par bolag presenterade sina respektive verksamheter. Den presenterande kvartetten bestod av en blandning från olika sektorer. Från tekniksektorn närvarade HMS Networks och Cybercom, från Life Science återfanns Xvivo Perfusion. Därtill presenterade även North Chemical. För att se filmerna från eventet, klicka på rubriken.

Bra drag men sämre priser för Arise

Efter en vindmässigt svag inledning på året blev mars desto bättre. El- och certifikatpriserna har däremot varit pressade, skriver Redeyes Henrik Alveskog.

Framåt för Botnia

Botnia Exploration har presenterat resultatet av sin utförda BOT (bottenmoränprovtagning) bolaget har även kommit ut med ett VD-brev. Bottenmoränprovtagningarna är gjorda över nya områden i Jägarliden, Åströms och Forsheden med goda resultat, vidare diskuterar VD för hur samarbetet med den potentiella partnern fortlöper, kommenterar Redeyes Kristoffer Lindström.

Snart slut på nedgång

Dawid Myslinski ser ett slut på den nedgång som amerikanska Nasdaq upplevt. Beteendet hos några av de riktiga tungviktarna talar för att rekylen snart kan vara över.