Orexo - Zubsolv update for week 50

The latest Wolters Kluwer data shows a decline in w/w buprenorphine naloxone scripts. The overall market declined to 182,200 scripts (down from 191,114 last week). Y/y scripts were up 8.8%. Zubsolv tablets sales were also lower for the week. However, the Zubsolv market share continues to grow. The four week rolling average reached 5.68% (up from 5.60% last week). Zubsolv scripts declined to 9,806. As for the tablets sales, the scripts market share shows a positive trend and the four week rolling average were up to 5.19%. Zubsolv market share growth have exceeded our expectations in Q4. We are reviewing our Zubsolv estimates.

Nytt sälj- och distributionsavtal för Hexatronic i Kanada

Hexatronic meddelade Idag att de fortsätter bredda sin närvaro utomlands genom att ha tecknat ett sälj-och distributionsavtal med Toronics, Kanada. Toronics kommer att representera hela Hexatronics produktportfölj och tillhandahålla utbildning i Ribbonet® och Micronet(TM). Toronics kommer även erbjuda service av Ribbonet® installationsutrustning. Kanada är ett land som anses besitta en stor potential då fiberutbyggnaden i landet ännu inte är direkt utbrett. Organisationen FTTH menar att omkring 20% av befolkning kommer att ha tillgång till fiber år 2022, alltså är tillväxtmöjligheterna för utbyggnad av fiberinfrastruktur stor i landet. Vi fortsätter att anse att Hexatronic värderas lågt givet sina goda förutsättningar.

Senaste Bolagskommentarer

  • Hexatronic
  • Cortus Energy
  • Scandidos
  • Xvivo Perfusion
  • Mr Green & Co
  • Dibs
  • Orexo
  • Pledpharma
  • Dibs
  • Doro
Ledning
7.0
Ägarskap
9.0
Tillv.utsikt.
5.0
Lönsamhet
4.0
Finans.styrk.
8.0

Hexatronic meddelade Idag att de fortsätter bredda sin närvaro utomlands genom att ha tecknat ett sälj-och distributionsavtal med Toronics, Kanada. Toronics kommer att representera hela Hexatronics produktportfölj och tillhandahålla utbildning i Ribbonet® och Micronet(TM). Toronics kommer även erbjuda service av Ribbonet® installationsutrustning.

Senarelagd årstämma för Cortus

Cortus meddelar idag att de senarelägger årsstämman till 16 mars. Gissningsvis för att då även kunna fatta beslut kring en kommande nyemission. Ordinarie bolagsstämma flyttas från 18 februari till 16 mars. Anledningen är enligt Cortus att: ”Senareläggningen möjliggör en bättre synkronisering av informationsgivningen till aktieägarna kring verksamheten i Köping och progressen för projekten i Italien. Det är ingen hemlighet att bolaget kommer behöva någon form av kapitaltillskott för att genomföra investeringarna i Italien.

Bättre än väntat från Scandidos

Scandidos lyckades slå våra förväntningar ordentligt i Q2 2014/15 (augusti-oktober). Vi ser det som ett första steg för bolaget att återfå aktiemarknadens förtroende efter två svaga rapporter i rad. Vårt motiverade värde som inför rapporten låg på 18 kronor per aktie kommer troligen inte förändras särskilt mycket eftersom den långsiktiga bilden är relativt intakt, men det utgör en betydande uppsida från nuvarande nivåer. Försäljningen i Q2 blev 9,8 (9,8) miljoner kronor och det var betydligt bättre än våra förväntningar på 7,2 miljoner kronor. Under Q4 och Q1 backade försäljningen med 39-44 procent jämfört med motsvarande perioder förra året. Vi hade räknat med att Q2 skulle innebära en nedgång med 26 procent, så det är mycket positivt att återhämtningen redan nu är tillbaka på samma nivå som förra året.

Xvivo Perfusion förlorade skiljedomen

Tvisten mellan Xvivo och professor Stig Steen och hans bolag har avgjorts till Xvivos nackdel. Xvivo stämde Vivoline enligt ett pressmeddelande daterat 11 oktober 2013. Anledningen var att de ansåg sig äga rättigheterna till vidareutvecklingen från produkter som Xvivo har licensierat från professor Stig Steen. Idag meddelar parterna att en skiljenämnd beslutat att Xvivo inte har rätt till de tre patent/ansökningar som professor Stig Steen med bolaget Igelösa överlåtit till Vivoline.  De finansiella konsekvenserna för Xvivo är begränsade. De juridiska processerna har ingen påverkan på Xvivos nuvarande försäljning. Betydelsen för Vivoline är desto större och det återspeglas i dagens initiala aktiekursreaktioner.

Mikael Pawlo avgår som VD för Mr Green

Mr Green annonserade idag att Mikael Pawlo kommer avgå som VD för holdingsbolaget i Juni 2015, vilket sannolikt har ihop med att bolaget nu går in en annan period av mer tillväxtfokusering och lämnar entreprenörsstadiet. Mikael Pawlo har varit en viktig del i vad Mr Green är idag men den välfungerande operativa ledningen i Malta med Bo Wänghammar & co anser vi att fortsatt hög tillväxt är fullt möjlig. Bolaget fortsätter handlas runt vårt bear case scenario vilket förefaller omotiverat, i förhållande till vårt base case scenario och Peer-värdering och med de förutsättningar Mr Green har ser bolaget ut att ha en stor uppsida.

Immunicum - Positiv data från Intuvax höjer estimat

Intuvax är ett unikt cancervaccinkoncept och data ser riktigt lovande ut, speciellt hos mRCC patienter med den sämsta prognosen. Senaste uppdateringen indikerade även en positiv utveckling inom den svårbehandlade cancerindikationen HCC. Ett viktigt steg är att den amerikanska patentmyndigheten, USPTO, avser godkänna en till patentansökan kring cancervaccinteknologin. Aktien har repat visst mod sedan bottennivåerna i mitten av oktober i år. Vi ser dock en ytterligare uppsida för aktien och har höjt vårt motiverade värde till 30 (25) kronor, vilket ger en potentiell uppsida på omkring 46 %. Läs den fullständiga analysen i länken nedan.

Acceptfristen ytterligare förlängd för Dibs aktieägare

Nets informerade igår om att de ytterligare förlängt acceptfristen för aktieägare i DIBS. Acceptfristen gäller budet från 29e oktober om SEK 82,50 per aktie och skall nu sluta den 23e december kl 15.  Det finns inte någon mer information kring varför processen fortfarande pågår, eller om det uppstod problem, så vi antar i nuläget att detta är en vanligt process som tar tid att genomföra. Nets meddelar även att budet hittills har accepterats av 75,8 procent äv aktieägarna, som tillsammans med Nets innehav om 9,99 procent ger bolaget 85,7 procent av aktier i DIBS.

Orexo bör med råge nå svarta siffor för Q4

Försäljningen av Abstral utvecklas starkt i Europa och har nu passerat en årlig försäljningsnivå på 60 miljoner euro, vilket är i linje med den prognos Kyowa Hakko kommunicerade i senaste delårsrapporten (försäljning på nästan 70 MEUR för 2014). Den uppnådda försäljningsnivån aktiverar en delmålsbetalning på nästan 60 miljoner kronor till Orexo. Delmålsbetalningen innebär att Orexo med råge kommer nå svarta siffror och positivt kassaflöde under innevarande kvartal. Vi förväntar oss att omsättningen för det fjärde kvartalet i år stiger till 233,0 (99,5) miljoner kronor och når ett rörelseresultat på 48,1 miljoner kronor. Till vårt motiverade värde finns i skrivande stund en potentiell uppsida på 46 %.

Pledpharmas företrädesemission övertecknad

Nu på morgonen offentliggjorde Pledpharma att deras företrädesemissionen har övertecknats. Nyemissionen tillför bolaget nästan 72 miljoner kronor efter transaktionskostnader utöver de drygt 40 miljoner kronor som fanns i kassan vid utgången av tredje kvartalet. Emissionen ger bolaget finansiering för att ta det nya projektet Aladote (paracetamolförgiftning) genom klinisk fas II och för att avsluta pågående fas II-studie (PLIANT) med PledOx (minska biverkningar av cellgifter). Utifrån de lovande resultat som hittills rapporterats räknar vi med att aktien kommer spekuleras upp ytterligare inför dessa besked när nu emissionen är avslutad. Jämför man dagens aktiekurs och vårt motiverade finns en potentiell uppsida på omkring 59 %.

Kursstegring första noteringsdagen för C-rad på Nasdaq

C-RAD är ett bolag som utvecklar lösningar för bland annat tumörlokalisering och strålbehandling. De har idag bytt aktielista från First North till Nasdaq OMX Stockholm Small Cap, vilket ofta brukar leda till en viss kursstegring och i skrivande stund har den gått upp drygt 9 %.   

Acceptfristen förlängd för Dibs aktieägare

Den 29e oktober lämnade Nets ett erbjudande till Dibs aktieägare om 82,50 SEK per aktie. Sedan dess har Nets även förvärvat drygt 9,99 procent av aktierna i Dibs. Nu meddelar Nets att acceptfristen för budet på Dibs har förlängts och slutar den 17e istället för den 15e december. Detta sker på grund av att Dibs innehar tillstånd från Finansinspektionen (FI) som innebär att FI måste godkänna en förvärv av mer än 10 procent av bolagets aktier av en ny direkt eller indirekt ägare.

Börsrekylen söker botten

Förra veckans affärsförslag i Pricer har stigit med 1,8 procent efter en tillbakagång till stödet vid 1,80 kronor. Denna vecka lyfter Dawid Myslinski fram biometribolaget Precise Biometrics.

Doro acquires Caretech AB

Doro announced today that the Company will acquire Caretech AB, a company within the Care segment. The general strategy to make acquisitions within the Care segment and the potential synergies is interesting. The questions is whether the price of SEK 240 million (including no debt) is fair. The estimated EBIT of SEK 30 million indicates an EV/EBIT-multiple for 2015 of 8x.

Inför Scandidos Q2-rapport

Scandidos släpper sin rapport för det brutna räkenskapsårets andra kvartal på fredag. Vi räknar med att försäljningen försiktigt vänt uppåt och räknar med drygt fem miljoner i förlust på EBIT-raden. Efter två svaga rapporter tror vi att att aktiemarknaden kräver ett tydligt bevis på att utvecklingen vänt uppåt innan aktien kan närma sig vårt motiverade värde på 18 kronor per aktie, vi räknar med det behövs ett par bra rapporter och åtminstone en påbörjad lansering av Delta4 Discover innan aktien kommer handlas till de nivåerna.

Formpipe extends agreement with Skatteverket

Formpipe just announced the extension of a support and maintenance agreement worth 13.7 million SEK with a contract period of 5 years. The fourth quarter is traditionally strong for Formpipe, and together with a series of smaller order announcements so far in December, this is a good signal and further reinforcing the market position of Formpipe's solutions. The deal is regarding an existing Platina ECM (enterprise content management) solution with the Swedish Tax Authority (Skatteverket). Its signing follows several smaller contracts announced during the recent weeks, many of which contain significant recurring revenue streams.

Nytt avtal för Cybercom

Cybercom meddelade i dag att bolagets finska verksamhet vunnit ett avtal hos Befolkningsregistercentralen. Löptiden i avtalet blir till och med 2017 och värdet uppges vara mellan 2,2 och 2,75 MEUR. Avtalet gäller implementering av servicevyer för digitala tjänster i den nationella tjänstearkitekturen KaPA. Med detta program kan medborgare, företag med flera i en personlig servicevy söka efter tjänster som de har behov av, se sina registreringuppgifter, kommunicera med myndigheterna med mera. Aktien handlas nu kring 14 procent under vårt motiverade värde på 3,2 SEK, efter en uppgång på över 20 procent sedan botten för 2 månader sedan.

Aerocrine kan återuppta försäljningen i Kina

Under en stor del av 2014 har Aerocrine inte fått sälja Niox Mino till nya kunder i Kina, men däremot har befintliga kunder kunnat köpa nödvändiga förbrukningsvaror. Återregistreringen av Niox Mino är nu genomförd, vilket innebär att produkten åter får marknadsföras och säljas i Kina. Därmed kan bolaget och dess partners åter satsa på att öka kännedomen om metoden och växa den installerade basen. I tre provinser finns det möjlighet till kostnadsersättning vid användandet av produkten. I ett antal andra provinser finns det möjlighet för läkarna att ta betalt av patienterna.

Approval for higher dosage strengths of Zubsolv

Orexo has gained approval from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) of two higher dosage strengths of Zubsolv, 8.6 mg and 11.4 mg buprenorphine. The 8.6 mg dosage is expected to be launched in early 2015. We believe the new dosages will have a positive impact on Zubsolv sales and market share. Zubsolv tablets continues to gain market share in the buprenorphine/naloxone market. The rolling four weeks average rose to 5.60% according to the latest data from Wolters Kluwer. Buprenorphine/naloxone scripts volumes rose to 191,114 which represents an y/y increase of 8,7%. Read our latest analysis below. 

Hög potential för Railcare?

Railcare är ett lönsamt bolag som arbetar med underhåll av järnvägsinfrastruktur. Vinsterna växer kraftigt och resultatet fyrdubblades under Q3 2014. Socialdemokraternas utspel om förstatligande under valrörelsen skrämde investerarna. Det står idag klart att något förstatligande inte kommer att ske. Enligt en medlemsanalys av Alpha_Hunter bör bland annat detta göra bolaget intressant för investerare.

Aerocrine - Avvisat bud och fokus på nyemission

Aerocrines styrelse har under de senaste veckorna utvärderat ett indikativt bud, men kommit fram att avbryta diskussionerna. Därmed är det fullt fokus på nyemissionen och nu har näst största ägaren, Investorägda Invifed, deklarerat att de kommer rösta för nyemissionen. Däremot har de inte förbundit sig att teckna sin andel. Operationellt går det mesta åt rätt håll för bolaget, men osäkerheten i aktien lär fortsätta på grund av nyemissionen.

Genovis etablerar ett dotterbolag i USA

I en pressrelease meddelade Genovis idag att de etablerar ett helägt dotterbolag i USA och på så vis ökar sin lokala närvaro i landet. Etableringen är en del i processen att gå från att jobba med distributörer till att jobba med egen försäljning. Tidigare har Genovis verkat på den amerikanska marknaden via agenter. För att kunna växa snabbare och ta större marknadsandelar krävs lokal närvaro med lager och kundsupport på plats, samt leverans inom 24 timmar. Genovis aktiekurs har fallit på senare tid efter nyheterna om ett patentintrång på den amerikanska marknaden. Aktien handlas idag till ett pris på 2 kronor efter att ha varit nere på sitt årslägsta tidigare i veckan. Vårt motiverade värde på bolaget indikerar en potentiell uppsida på 45 %.

Viktig order för Cinnober

Cinnober fortsätter att ta mark inom clearingsystem med en order från Euronext som är en av de större operatörerna för både derivat- och aktiemarknaden i Europa. Detta ser vi som en början och katalysator för implementation av konkurrenskraftiga clearingsystem i Europa. Vi anser att denna order kan befinna sig mellan en stor och medel order sett till dess storlek och vidd, vilket är i linje med vår prognos för 2015. I sin helhet är denna clearingorder en katalysator, som vi nämnt i initialanalysen, för att bolaget nu får fler beställningar på clearingsystem. Vårt motiverade värde för bolaget kommer att påverkas positivt om trenden håller i sig.   

Authorization for issuing of shares ended a rapid upswing for Anoto

Anoto, today in a press release, invited the owners to an Extraordinary General Meeting in the beginning of 2015. The Board of Directors proposes that the General Meeting resolve to authorize the Board of Directors to issue shares and/or convertible bonds, worth of USD 4 million. The chairman of the Anoto board, Jörgen Durban, refers to this as ”prudent corporate housekeeping”. The purpose is to increase the financial flexibility.Redeye believes that authorizations like this is a non-controversial standard on the market. The share is currently down 6 percent and is traded at SEK 0.3. We believe that the rapid movements in the share is due to some underwriters selling shares, since they received about 25 percent of the shares in the rights issue. Yesterday the share was traded at Redeyes fair value of SEK 0.33, which is the equivalent of a market cap of SEK 239 million.