Mycronic har en orderbok på över 700 miljoner

Mycronics försäljning blir för det tredje kvartalet extra osäker att bedöma på grund av årets många maskritar-ordrar. Klart är dock att de fem maskritare som beställts för leverans under 2014 beräknas bli levererade under det andra halvåret, vilket kommer att leda till en hög försäljning och ett starkt resultat för helåret. Vi uppskattar att orderboken efter Q3 kommer att uppgå till 705 MSEK. I dagsläget är vårt motiverade värde 18 SEK, men om fler ordrar skulle komma in kan det bli en större förändring.  

Fyndköpare letar lägen på en farlig börs

Fyndköparna har tagit över på börsen. De stora rörelserna är inte förbi och risken är fortsatt hög. Dawid Myslinski ser här närmare på exempelvis Ericsson, Hennes & Mauritz och Balder.

Senaste Bolagskommentarer

  • Mycronic
  • Aerocrine
  • Kopy Goldfields
  • Pledpharma
  • Orexo
  • Bredband2
  • Anoto
  • Enea
  • Multiq
  • Anoto
Ledning
6.0
Ägarskap
7.5
Tillv.utsikt.
5.5
Lönsamhet
5.5
Finans.styrk.
7.5

Mycronics försäljning blir för det tredje kvartalet, vars rapport kommer på tisdag nästa vecka, lite extra osäker att bedöma på grund av årets många maskritar-ordrar. Klart är dock att de fem maskritare som beställts för leverans under 2014 beräknas bli levererade under det andra halvåret, vilket kommer att leda till en hög försäljning och ett starkt resultat för helåret. Det stora utropstecknet i rapporten kommer dock att bli orderbok och orderingång efter de två Prexision-ordrarna i augusti och september. Vi uppskattar att orderboken efter Q3 kommer att uppgå till 705 MSEK.

Aerocrine senarelägger upp sin Q3-rapport

Att bolaget senarelägger sin Q3-rapport bjuder in till spekulation. Ifall det beror på finanseringsfrågor är det något Aerocrine bör lösa innan aktien kan ta fart på allvar. Återigen måste det påpekas att risknivån just nu är relativt hög. Det nya datumet är den 27 november klockan 08.00. En annan möjlighet är att förändringen beror på något positivt för aktien så som en förestående strukturaffär eller ett uppköp. I vår tidigare publicerade PDF-analys går vi igenom olika triggers och den ekonomiska situationen för Aerocrine.

Kopy Goldfields kommer med nya lovande resultat

Ytterligare borresultat fortsätter att bekräfta den geologiska modellen för Krasny. Förutom att de nya borresultaten bekräftar Krasny-modellen så har borrningarna även lett till att nya mineraliseringar har påträffats. Enligt de preliminära beräkningar som bolaget gjort indikerar de nya mineraliseringarna en ökning av guld med 6,6 procent och en minskning av den genomsnittliga guldhalten med 4 procent jämfört med tidigare antaganden för fyndigheten. Totalt är nu 56 % avklarat av borrprogrammet, som krävs för att man skall kunna fortsätta till nästa fas. Att man med ett bra resultat kommer till nästa steg är mycket viktigt för bolagets värdering. Till vårt motiverade värde finns en potentiell uppsida på drygt 240 % i skrivande stund. 

Pledpharma har nått full patientrekrytering för PledOx

Före börsens öppning idag meddelade Pledpharma att patientrekryteringen till PLIANT-studien (tjocktarmscancer) redan är i mål, vilket är nästan två månader före tidigare kommunicerad målsättning. Läkemedelskandidaten PledOx ges som förbehandling till cellgifter, för att minska allvarliga biverkningar, och nu har 126 patienter inkluderats i studien. Det främsta orosmomentet har varit om PledOx även skyddar tumörer och inte bara friska celler. Än så länge finns inget som tyder på detta, utan snarare tvärtom. Nästa steg är att bolaget släpper sin Q3-rapport på fredag. I vår tidigare ingående PDF-analys har vi gått igenom viktiga triggers för aktien och motiverade aktievärden beroende på dessa scenarier.

Intervju: Sprint Bioscience berättar om Vps34-projektet

Noteringsaktuella Sprint Bioscience meddelade igår att de har erhållit positiva data från djurstudier för Vps34-projektet. VD, Anders Åberg, svarar på några frågor kring detta.

Höga förväntningar på Bredband 2

Vi förväntar oss att Bredband2 fortsätter att visa en stark tillväxt och därmed nå en försäljningsökning på 15 procent. Framförallt bör de öka inom företagsmarknaden, där deras främsta tillväxt bör ske. Tack vare att aktiekursen handlats ned, under den allmänna börsnedgången, finns en uppsida på omkring 21 % till vårt motiverade värde. 

Weak sales for Anoto but strong outlook

Anoto’s Q3 sales was disappointing, as expected, but we are looking forward to the web conference tomorrow to get some more details regarding the progress with the large OEM. We expected Anoto’s Q3 figures to be weak, and the outcome was slightly poorer than our estimates. Our prognosis was SEK 30 million in sales, but the result came in at SEK 27 million. What is more important is the progress in the negotiations with the large OEM. The highlight of the report was the outlook with expectations of “significant improvement in revenues” in Q4 2014 and Q1 2015.

Video: Kopparberg Mineral 14 oktober

Kopparberg Minerals vd Per Storm presenterar bolaget på Investor Forum i Göteborg. Bland annat pratar han om prospekteringsresultaten ifrån Copparstone och de stora fyndigheter som man hittat där.

Något nedjusterade estimat för Enea

Inför Eneas rapport, på torsdag, har vi justerat ned våra estimat något och förväntar oss intäkter på 104 (112) MSEK och ett rörelseresultat på 19,4 (28) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 19 procent. Trots ändringarna har bolaget en bra rörelsemarginal på en hård marknad. Eftersom Enea är ett mjukvarubolag kan mycket hända och verksamheten kan lätt anpassas. 

Video: Anoto 14 oktober

Anotos vd Stein Revelsby presenterar bolaget på Investor Forum i Göteborg. Bland annat går Stein igenom fördelarna med deras digitalpennor och vad de kan användas till.

Medlemsintervju med 203 Web Group

Alexus i vår Community har intervjuat VDn på 203 Web Group Jonas Söderqvist. Eftersom bolagets största varumärke idag är ett socialt nätverket för mat och matlagning handlar frågorna främst om vad som händer med myTaste.

Norgeaffär för MultiQ

På morgonen meddelades att MultiQ tagit ytterligare en affär, denna gång är det till en norsk detaljhandelskedja. Detta är en del av deras internationella expansionsstrategi som resulterat i affärer i Tyskland, Nordamerika och Norge. Den senaste affären är på en miljon kronor och skall levereras under 2014. Man skall leverera skärmar med touchfunktion som skall sitta i butikernas kassasystem. För mer detaljerad information om företaget har vi en omfattande PDF-analys.

Video: Sprint Bioscience 14 oktober

Sprint Bioscience vd Anders Åberg presenterar bolaget på Investor Forum i Göteborg. Bland annat går Anders igenom vad de gör, hur de skall tjäna pengar och läkemedelsutveckling.

Interfox - Naturgas på kommersiell produktionsnivå

Idag gick Interfox Resources ut med en nyhet att ett oavbrutet flöde av gas har påträffats, efter stimulering antas gasflödet kunna nå kommersiell produktionsnivå. Dagens nyheter från bolaget ses som positiv, förut hade bolaget bekräftat kolväten och nu ser det ut att finnas kommersiellbara produktionsvolymet på licensen. Riskerna för bolaget verkar därmed lägre än tidigare och till vårt motiverade värde finns i skrivande stund en uppsida på omkring 40 %.

Låg tillväxt för Axis

Axis Q3-rapport visade ett sämre resultat än vad både marknaden och vi förväntat oss. Försäljning och rörelseresultat var sämre än väntat medan den viktiga bruttomarginalen var bättre än förväntat. Vi kommer på grund av resultaten justera ned våra estimat marginellt och vi tror att aktien kommer handlas ned några kronor. Det kan bli ett köpläge om aktien når 180-185 SEK.

Event med Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel inom cancer med särskilt fokus på tumörmetabolism där bolaget har ett gediget kunnande och en världsledande position. Sprint Bioscience genomför nu en spridningsemission som väntas inbringa 22,5 mkr och avser att uppta aktien till handel på NASDAQ OMX First North den 7 november. I emissionen föreligger teckningsförbindelser från befintliga ägare och nya investerare om sammanlagt 11,1 mkr.

Cybercom förnyar sitt ramavtal med Sida

Cybercom har fönyat sitt ramavtal med Sida. Avtalstiden är fyra år och avser IT-styrning, IT-arkitektur och basplattform. Ordervärdet är 6 MSEK per år, men det ändrar inte våra estimat för bolaget.

Investor Forum Stockholm 21 oktober

Tisdag 21 oktober så är du varmt välkommen till oss på Redeye för en kväll med både bolagspresentationer och mingel. Du ges möljighet att ta del av fyra intressanta presentationer och har då även möjlighet att ställa frågor till bolagens ledning. Medverkande bolag är North Chemical, Anoto, Kopparberg Mineral och ännu onoterade Sprint Bioscience (noteras på First North i november). Klicka för att se programmet!

Börsen letar stöd

Nedgången på börsen framstår som bottenlös men bör inom kort locka fram fyndköparna. Åtminstone kortsiktigt. I sin senaste krönika går Dawid Myslinski igenom några av de senaste trenderna.

Anoto is redrawing the map

Anoto är ett globalt hård- och mjukvaruföretag med en ledande position inom digital skrift. Bolaget har ändrat fokus från att digitalisera dokument till att erbjuda lösningar inom interaktiva väggar och redigerbara bildskärmar, tillsammans med industriella licensparterns, såsom exempelvis Panasonic. Konkurrensfördelarna gör Anotos produkter intressanta för professionella användare inom industriell design. Redeye ser en uppsida från dagens kurs på minst 30 procent.
 

Tryck här för att se Redeyes initialanalys av Anoto

Nya beställningar för Invisio

Enligt ett pressmeddelande från idag har Invisio fått ytterligare två NATO-uppföljningsordrar på totalt 5,3 MSEK. Aktien har trots det av någon anledning fallit. Vi har i våra estimat för i år inte räknat med dessa ordrar. Vi kommer att göra en djupdykning i vår digitala tidning Trends på torsdag.

Orexo: ny FDA ansökan för Zubsolv

Bolaget har lämnat in en ansökan till FDA för utökad användning av Zubsolv. Tanken är att läkemedlet skall användas redan från första behandlingsdagen, vilket är en möjlighet som konkurrenterna saknar. Aktiekursen har rasat en del på den senare tiden, vilket förklaras av minskad riskvilja och osäkerhet om konjunkturen. En annan förklaring är att aktien är känslig för veckostatistiken över förskrivning av Zubsolv. Vi råder dock att man ser utvecklingen över en längre period.

Intervju: Sprint Bioscience till First North

Bioteknikbolaget Sprint Bioscience, som utvecklar läkemedel inom cancer, offentliggjorde i måndags att bolaget genomför en spridningsemission samt avser att notera sig på NASDAQ First North. Grundaren och VDn, Anders Åberg, svarar på några frågor om bolaget.