Axis är dyrt

kvartalsrapport redan kända. Lite positivt var dock att bruttomarginalen höll sig över 50 procent. Vi har inte gjort några större förändringar på våra estimat och vårt DCF-värde är oförändrat 185 kronor per aktie.

Bloggare hittar köpvärd trio

En svalare småbolagsmarknad det gångna kvartalet gör att storbolagen dragit ifrån i uppgången. Tre intressanta eftersläntrare bland småbolagen är riskkapitalbolaget Naxs, medicinteknikbolaget Episurf samt miljöteknikbolaget Recyctec.

Senaste Bolagskommentarer

  • Axis
  • Ericsson
  • Xvivo Perfusion
  • Vitrolife
  • Pledpharma
  • Ericsson
  • Micronic Mydata
  • Sensys Traffic
  • Ericsson
  • Orexo
Ledning
8.0
Ägarskap
8.5
Tillv.utsikt.
7.5
Lönsamhet
9.5
Finans.styrk.
8.0

Efter Axis vinstvarning den 10 april var de viktigaste uppgifterna i dagens kvartalsrapport redan kända. Lite positivt var dock att bruttomarginalen höll sig över 50 procent. Vi har inte gjort några större förändringar på våra estimat och vårt DCF-värde är oförändrat 185 kronor per aktie.

Vi sänker Ericsson

De negativa aspekterna överskuggade det positiva i gårdagens rapport, vi har således justerat ned våra estimat något och vårt nya DCF-värde är 75 kronor per aktie, skriver Redeyes Greger Johansson.

Positiv börsöppning

USA-börserna stängde ned igår och Asienbörserna noterar mindre rörelser nu på morgonen. Efter USA-börsernas stängning kom både Facebook och Apple in med varsin stark kvartalsrapport. Ledande terminer indikerar en öppning på Stockholmsbörsen idag inom positivt territorium.

Xvivo övertygar

Försäljningen i Q1 växte med 12 procent, vilket var bättre än vi förväntat oss och det förklaras framför allt av en god utveckling för STEEN Solution. EBIT kom in nära våra förväntningar på grund av att en högre bruttomarginal kompenserade för att de operativa kostnaderna var något högre än våra estimat, skriver Redeyes Björn Olander.

Vinstexplosion i Vitrolife

Den kraftiga marginalexpansionen fortsätter till och med snabbare än vi vågat hoppas på. Trots en lägre försäljning kom EBIT in hela 27 procent bättre än vi förväntat oss. Vi hade räknat med att EBIT-marginalen skulle expandera till 19,1 procent från förra årets nivå på 16,2 procent, men den kom  in på hela 25,1 procent. Vi kommer troligen höja vårt motiverade värde som låg på 140 kronor per aktie inför rapporten, skriver Redeyes Björn Olander.

Pledpharma går vidare även i USA

Bolaget meddelar, inte helt oväntat, att de nu även fått klartecken att gå vidare med patientrekrytering i USA efter att en oberoende expertpanel gått igenom första patientdata från en mindre förstudie på tre patienter.

Nedjusteringar efter Ericssonrapport

Sammantaget anser vi att rapporten var något oroande och vi kommer i spåret av den att justera ned våra estimat något. Vårt nya DCF-värde kommer sannolikt att hamna runt 75 kronor per aktie, tidigare 77 kronor per aktie, vilket således inte indikerar någon uppsida, skriver Redeyes Greger Johansson.

Rekyl öppnar för oljebolag

Commodity Quest heter ett litet oljebolag som rönt framgångar under nye vd:n Pål Mörch. Aktiekursen har ökat från, som lägst, 2 kr under 2012 till som mest 14 kr under början av 2014. De senaste månaderna har emellertid inneburit lite av en rekylfas, skriver bloggaren Glepar.

Etanolbolag kan rusa

Bloggaren Mikael_J har uppdaterat sin triggerlista för det relativt blygsamma cleantechbolaget och det är framförallt USA som spelar en nyckelroll.

Lönnershow kan ge 50 gånger pengarna i Karo

När Anders Lönner, år 1999, tog över vd-stolen för Meda startades en närmast unik framgångssaga. Börsuppgången lät heller inte vänta på sig. Aktieägarna femtio-faldigade sina insatser inom loppet av bara en handfull år och snart kan nästa resa börja.

Inga stordåd i sikte från Ericsson

Under morgondagen rapporterar ett flertal bolag, bland annat telekomjätten Ericsson. Vår inställning till bolaget inför rapporten är fortsatt tveksam. Vi spår en negativt tillväxt på omkring 4 procent och ett resultat som ligger i linje med konsensus samlade estimat, skriver Redeyes Greger Johansson.

"Universe" och glad påsk!

Det pågår en hel del utvecklingsarbete på Redeye, bland annat utformar vi ett nytt "universe" där bolagen vi bevakar återfinns. Än så länge är det bara medlemmar och prenumeranter som har tillgång till dessa sidor. Är du inte medlem eller prenumerant är det således ett ypperligt tillfälle att bli det. För att nå dessa sidor kan du när du är inloggad klicka på knappen "universe" i menyvalet eller på rubriken till denna text.

Vi vill även passa på att önska en glad påsk!

Vi justerar ned Orexo inför rapport

Våra estimat justeras ned något inför rapporten som släpps den 25 april. Det handlar framför allt om en något svagare marknadsandelsutveckling för Zubsolv än vi hade räknat med, vilken senaste veckorna planat ut, skriver Redeyes Klas Palin.

Formpipe överraskar

Formpipe Softwares rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar, det första kvartalet är dock nästan alltid svagt, skriver Redeyes Erik Kramming.

Herr Grön vårstädar

Mr Green gör en vårstädning i bolagsstrukturen och utnyttjar sin option att förvärva samtliga aktier i DSRPTV, ägarbolaget till mobilsatsningen Garbo.com, dessutom förvärvar de resterande 58,15 procent av Social Holdings, skriver Redeyes Henrik Senestad.

Märklig situation i Bioinvent

Huvudägaren Van Herk Investments B.V. har sålt nästan 90 procent av sina teckningsrätter, vilket går stick i stäv med de teckningsförbindelser som de ställt upp enligt emissionsprospektet. För att tillrättalägga det som skett avser Van Herk Investments, under kontrollerade former, köpa 3,2 miljoner aktier över marknaden under en 60-dagarsperiod.

Uppdukat för godkännande i Xvivo

Det viktigaste just nu är att FDA godkänner HDE-ansökan, vilket skulle utgöra startskottet för lansering av varmperfusion vid lungtransplantationer i USA. Tio av tio i expertpanelen röstade till produktens fördel i alla tre omröstningarna.Därför talar inget för att utfallet skulle bli npgot annat, skriver redeyes björn Olander.

Grön obligation från vindkraftsbolag

Trenden med gröna obligationer tycks fortsätta sin positiva utveckling, senast i raden av bolag som flörtar med kapitalmarknaden på det relativt nya sättet återfinns i Vindkraftssektorn.

Positivt från Medivir

"Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot en fortsatt god försäljningsutveckling för simeprevir och den ökande royaltyintäkten som bestäms av vårt licensavtal", säger Medivirs vd, Maris Hartmanis.

"Aktier inget för den osäkre"

Om man likt Maud Olofsson är osäker på hur man värderar företag samt gärna vill glömma allt kring en dålig affär är det nog bäst att hålla sig till indexfonder, skriver bloggaren Whimsical.

Överdriven oro

Investerarna våndas över Nasdaq-indexets nedgång och jämförelserna med 1999 haglar allt tätare. Även om en vändning uppåt skulle dröja ytterligare framstår relationen mellan risk och potential som fördelaktig, skriver Redeyes Dawid Myslinski.

Opportunistiskt förvärv från Moberg Pharma

För endast 1 miljon kronor kontant, förvärvar Moberg Pharma en oral formulering av smärtlindrande substans, från det danska bolaget Oracain II Aps. Målet är att snabbt genomföra en fas II-studie inom indikationen oral mukosi. Oral mukosit är vanligt förekommande vid cancerbehandling, men idag saknas orala läkemedel mot smärtan som är vanlig vid mukosit, skriver Redeyes Klas Palin.

Insiders visar vägen i Hexatronic

Hexatronics gedigna ledning, väntade höga tillväxt i kombination med fin lönsamhet, möjliga förvärvspipeline är alla faktorer som talar för att man ska äga aktien, tycker bloggaren Liverpool2.