AllTele är på bättringsvägen

AllTeles Q2:a visade oväntat svaga 196,6 MSEK i intäkter och EBITDA om 11,6 MSEK (väntat 202,2 och 22,7 MSEK). Det finns dock indikationer på att bolagets länge efterlängtade turnaround snart kan ske. Privatsidan tog in 5400 kunder netto och ökade ARPU från Q1 trots momseffekten. Efter alla besvikelser krävs dock att AllTele visar svart på vitt att verksamheten har vänt. Vi bedömer dock att jämförelsesiffrorna i H2 blir tuffa så även om bolaget, som vi anger i rubriken, ser ut att tillfriskna så riskerar aktien att fortsätta vara död under ett halvår framöver. Läs mer i analysen nedan. 

Vem tar över taktpinnen för North Chemical?

Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling med stagnerad och nu till och med något negativ tillväxt. Rörelseresultatet sjönk till minus 2 MSEK, medan vi hade räknat med ett nollresultat. På styrelse och ägarnivå sitter North Chemical i en oangenäm situation då bolaget har polisanmält sin tidigare VD, som alltjämt är styrelsemedlem och storägare.

Senaste Bolagskommentarer

  • SyntheticMR
  • Spago Nanomedical
  • SyntheticMR
  • Systemair
  • Allenex
  • Senzime
  • CybAero
  • Sprint Bioscience
  • Allenex
  • West International
Ledning
6.5
Ägarskap
10.0
Tillv.utsikt.
5.5
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
5.0

Rapporten kom in i närheten av våra förväntningar och det mesta verkar gå i enlighet med de planer bolaget kommunicerat tidigare. Samarbetet med GE Healthcare har kommit igång med de första licenserna och produkten är numera godkänd i Europa och liksom tidigare även i Japan. Vi betraktar rapporten som en bekräftelse på att bolaget är på rätt väg och vi kommer troligen inte göra några större förändringar av våra prognoser. Vårt motiverade värde inför rapporten var 90 kronor per aktie, vilket är en betydande uppsida från dagens nivåer.

Avvaktande öppning

Det var en stor optimism efter USA:s starka BNP-statistik med efterföljande uppgångar på den amerikanska marknaden under gårdagen och de asiatiska marknaderna under morgonen. Ledande svenska terminer indikerar en avvaktande börsöppning.

The Beginning of a New Era for Cherry

Cherry reported a Q2 which delivered above expectation of 107 million kronor (estimate 98 million kronor). EBIT resulted in a loss of -5.2 million kronor (estimate: loss of -4.5 million). The negative EBIT was burdened by other expenses primarily. The online casino, achieved excellent performance both by growth of SEK 65.5 million kronor (expected 60.6) and improved profitability. 

Doro takes Care of margins

Doro’s Q2 sales and EBIT of SEKm 425.8 and 29.3 respectively was slightly better than our prognosis of SEKm 408.0 and 22.0. To put it short, Doro is following Q1 already back at 7 percent EBIT margin, without not yet even improving the gross margin. 
 

En ok Q2-rapport för Catella, men ingen kioskvältare

Q2-rapporten var fullt godkänd även om resultatet inte riktigt nådde vår prognos. Rörelseresultatet 44 MSEK var i princip oförändrat mot fjolårets Q2, medan vi hade räknat med cirka 65 MSEK. Flera av verksamheterna är inne i en expansion eller förändringsfas vilket medfört vissa extrakostnader.

Ytterligare ett kvartal i stiltje för Senzime

Ytterligare ett kvartal i stiltje, så kan man enklast beskriva Senzimes resultat för det andra kvartalet. Senzimes hitintills enda kommersialiserade produkt,BioSenz, har initialt visat sig vara en besvikelse. Nettoomsättningen uppgick till 0,03 (0,12) miljoner kronor samtidigt som kostnaderna ökar. Nu vänds blickarna mot utvecklingen av ett kliniskt instrument som enligt bolaget bör nå marknaden 2016.

Costly transition period for CybAero

Financial H1 has as expected not yielded significant income statement results. The firm’s activity during the last months has been centered around the delayed acceptance tests for the Chinese customs delivery and scaling up the firm towards production start of the first 5 AVIC systems in the near future. 

Bayer fortsatt i fokus för Sprint Bioscience

Som sig bör gällande bolag aktiva inom läkemedelsutveckling uteblev nyheter i samband med Sprints rapport för det andra kvartalet. Fokus riktas fortsatt mot det avtal Sprint tecknat med Bayer Healthcare, ett avtal vilket Sprint är ensam om bland dagens bolag i tidig utvecklingsfas.

Inför Allenex Q2-rapport

Allenex släpper sin kvartalsrapport klockan 13 imorgon och vi förväntar oss fortsatt tillväxt med en EBIT-marginal nära 20 procent. Minst lika intressant som kvartalssiffrorna blir dock att höra vad de har att säga om lanseringen av realtids-PCR, vilket blir ett nytt spännande område för bolaget. Vi behåller våra estimat oförändrade och har ett motiverat värde 2,7 kronor per aktie.

Inför West Internationals Q2-rapport

West International kommer med sin rapport för Q2 2015 på fredag den 28 augusti. Vi förväntar oss fortsatt god försäljningstillväxt men i en lägre takt än de senaste kvartalen. Vi förväntar oss att tillväxten primärt kommer från kortterminalsidan. Hittills har bolaget annonserat affärer inom kortterminaler till ett värde på närmare 11 MSEK för leverans under Q2 vilket är en indikation på en stark rapport enligt oss.

Inför Systemairs Q1-rapport

Systemair håller sin bolagsstämma den 27 augusti och släpper i samband med denna även Q1-rapporten för det brutna räkenskapsåret 2015/16. Vi räknar med intäkter omkring 1 540 MSEK och ett rörelseresultat på 115 MSEK. Resultat före skatt bör då hamna runt 110 MSEK. 

Immunicum I händelsernas centrum

Uppföljningsresultat från de första fas I/II-studierna med Intuvax inom mRCC och HCC ser så här långt lovande ut. Mest imponerande är överlevnadsdata som rapporteras för patienter med dålig prognos i mRCC-studien, där medianöverlevnaden med råge passerat vad som kan förväntas av dagens standardbehandling utifrån historiska data. 

Awaiting Contract Momentum for AVTECH

AVTECH reported a quarter with somewhat lower revenues than expected at SEK 3.9 (Estimated SEK 4.6) million. However, Descent revenues was the primary contributor to the reported revenues of likely SEK 2-2.5 million which was in line with our estimates of SEK 2.1 million.

Stark hårdvaruförsäljning för Caperio

Caperios Q2-rapport levererade över våra förväntningar rent omsättningsmässigt som uppgick till 283,3 miljoner kronor (förväntat 230 miljoner kronor). Bruttomarginalen blev något lägre än förväntat om 18,4 procent (förväntat 21 procent) till majoritet drivet av den högre andelen tjänsteförsäljningen. EBIT blev 2,7 miljoner kronor mot förväntade 2 miljoner kronor lett av huvudsakligen den lägre försäljningen. Bolaget har genomgått ett antal ledningsförändringar i år och rent fundamentalt fortsätter optimeringsprocesserna i kundstocken samt succesiv övergång mot att öka tjänsteleveransen. Läs mer i analysen nedan. 

Åtgärderna fortsätter för Oniva

Oniva rapporterade i Q2 sämre försäljning än förväntat om 48,3 miljoner kronor (förväntat: 56). EBIT blev även sämre än förväntat om -10,6 miljoner kronor (förväntat: -2 miljoner kronor) varav -5,6 miljoner var kostnader av engångskaraktär. Bolaget är fortsatt i en övergångsperiod till lönsamhet där fokus kommer vara att få ordning på verksamheterna. Intensiva genomgångar av bolagets struktur har lett till operationella effektiviseringsåtgärder under kvartalet som pågått nu under över ett år. Vårt DCF värde sänks eftersom de långsiktiga estimaten dras både ner utav förväntad aktieutspädning och sänkta tillväxtantaganden. Läs mer i den fullständiga analysen nedan.

Strong development for Cherrys online casino!

The company surpassed our expectations especially noticeable was the online casino hitting SEK 65.5 million on an organic basis versus our estimate of SEK 60.6 million. Furthermore, Yggdrasil delivered 2.2 MSEK post internal revenues showcasing the continued good development in its start-up phase. The latest game Chibeasties is described as a sucesss something we have also witnessed across operators. More quality games and operators releasing their full portfolio of games should mean strong growth coming quarters. An updated analysis will be published in due course.

Odramatisk Q2-rapport från Hansa Medical

Dagens rapport sammanfattade de framsteg som gjorts under kvartalet, men det mesta har kommunicerats löpande under kvartalet. Kostnadsnivån var exceptionellt hög, men en stor del är relaterade till engångskostnader. Vi är positiva till att bolaget från och med nu på ett tydligare sätt redovisar statusen i de olika projekten och även kommer arrangera en investerar- och forskningsdag senare i höst. Från de hysteriska aktiekursnivåerna inför emissionen i början av året halverades aktien före sommaren. Vi upplever att bolaget gör planenliga framsteg i utvecklingen och att det mesta går åt rätt håll. Bolagets ambitioner har också blivit mer realistiska och de redovisas på ett tydligare sätt. 

Peptonics operativa chef minskar sitt innehav inför studieresultat

Den operative chefen och före detta VDn, Dan Markusson, har sålt aktier. Ingen bra signal några veckor innan bolaget ska presentera sin kanske viktigaste nyhet, resultaten från den pågående fas IIb-studien med Vagitocin. De flesta av de bolag som nu strömmar till de mindre listorna är väldigt dåligt bevandrade i hur aktiemarknaden fungerar. Ett flagrant bevis på detta kom i går då det meddelades att Peptonics operative chef och f.d. VD, Dan Markusson sålt 2910 stycken aktier. Försäljningen, värd 51 000 kr och gjordes den 20 augusti, är ett mysterium, men en klockren signal till marknaden. Gårdagens nyhet är ett bevis på hur okänsliga för aktiemarknadens funktion de mindre bolagen oftast är.

Sista kvartalssiffrorna från Sensys Traffic tiden

På torsdag kommer den sista rapporten för Sensys Traffic som numera heter Sensys Gatso Group. Från och med Q3 kommer nämligen Gatso-förvärvet att inkluderas i kvartalssiffrorna. Bolaget gick nyligen ut med att Sensys Gatso delas i två affärsområden; systemverksamheten i Systems och operatörs- och tjänsteverksamheten i Managed Services. Vi väntar oss att Sensys Traffic-historien får ett lyckligt slut med intäkter på 56 MSEK och en EBIT-marginal på 30,8 procent. Aktien slaktades under gårdagens turbulens där få aktier gick förskonade från de branta marknadsnedgångarna. Man kan nu köpa aktien på 13 procent lägre nivåer än i slutet av förra veckan.

Godkänt från Catella, men inte mer

Utfallet i Q2-rapporten är vid en första anblick anständigt, men bolaget fick inte riktigt utväxling i resultatet på det sätt vi hade hoppats på. Catella redovisar stigande intäkter och ett i stort sett oförändrat rörelseresultat. Intäkterna under Q2 steg till 419 MSEK (348 i Q2-14), vi hade dock räknat med cirka 450 MSEK. Rörelseresultatet var 46 MSEK (45 i Q2-14), medan vår prognos var 65 MSEK. Avvikelserna låg inom både Corporate Finance och Asset Management. Utfallet var sammantaget lite sämre än vi hade räknat med, men ingen stor dramatik. Vi återkommer med sedvanlig analysuppdatering inom kort.  

Cinnober väntar på nästa stororder

Bolaget levererade en rapport som var något under våra förväntningar. Omsättningen för Q2 blev 70,4 miljoner kronor mot förväntade 72 miljoner kronor före övriga rörelseintäkter. EBIT blev något sämre under kvartalet med -3,1 miljoner kronor (förväntat -0,5 miljoner kronor). Differensen mot våra estimat är främst relaterad till lägre omsättning samt något högre personalkostnader. Intäktsvisibiliteten för 2015 är enligt oss säkrad i och med de senaste annonserade ordrarna. Läs mer i analysen nedan. 

En första kommentar på Avega Groups Q2 rapport

Avega rapporterade en omsättning på 111,3 MSEK samt en EBIT om 8,3 MSEK. Både omsättningen och lönsamheten ökade under kvartalet jämfört med föregående år.

Återställd lönsamhet för Opus

Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering: 94 MSEK, +5% mot ifjol och det var 10% bättre än vi hade räknat med. Höga avskrivningar och valutaeffekten i finansnettot medförde att redovisat resultat på sista raden som väntat hamnade strax under noll. Aktien har återigen halkat ner till nivåer där vi ser god potential till vårt motiverade värde runt 12-13 kronor per aktie. Läs mer i analysen nedan.