Sjuttonde kvartalet med marginalexpansion för Enea

Eneas EBIT-marginal för det fjärde kvartalet uppgick till 25,6 procent, långt över våra förväntningar på 20,1 procent. Den viktiga bruttomarginalen kom in på 70,2 procent (väntat 68,9 %) och det var därmed främst lägre FoU och försäljningskostnader som utgjorde skillnaden mot våra estimat. Försäljningen på 126,2 MSEK innebar en tillväxt på 6 procent men bara 1 procent valutajusterat, vilket dock var precis vad vi väntade oss. Det bör uppmärksammas i sammanhanget att Q4'14 var ett ganska tufft jämförelsekvartal. 

Godkänd Q4-rapport från Nokia, men svagare marknad

Nokia kom med sin kvartalsrapport nu på morgonen och Q4-siffrorna var godkända men å andra sidan påpekar bolaget att Networks i Q1’16 kommer visa på en svagare marknad än förväntat, speciellt i Kina. Detta är negativt och vi kommer att justera ned våra estimat framöver och vårt DCF-värde kommer troligen hamna på 6 euro/aktie eller cirka 57 kronor/aktie. Nokia-aktien kommer troligen att sjunka något idag, trots att aktien har fått mycket stryk den senaste tiden.

Senaste Bolagskommentarer

  • Enea
  • Nokia Oyj
  • Prevas
  • Verisec
  • Arise
  • Bredband2
  • Formpipe Software
  • LIDDS
  • Prevas
  • Bredband2
Ledning
8.0
Ägarskap
1.0
Vinstutsikt
7.5
Lönsamhet
8.5
Finans.styrk.
7.0

Eneas EBIT-marginal för det fjärde kvartalet uppgick till 25,6 procent, långt över våra förväntningar på 20,1 procent. Den viktiga bruttomarginalen kom in på 70,2 procent (väntat 68,9 %) och det var därmed främst lägre FoU och försäljningskostnader som utgjorde skillnaden mot våra estimat. Försäljningen på 126,2 MSEK innebar en tillväxt på 6 procent men bara 1 procent valutajusterat, vilket dock var precis vad vi väntade oss. Det bör uppmärksammas i sammanhanget att Q4'14 var ett ganska tufft jämförelsekvartal.

Godkänd Q4-rapport från Nokia, men svagare marknad

Nokia kom med sin kvartalsrapport nu på morgonen och Q4-siffrorna var godkända men å andra sidan påpekar bolaget att Networks i Q1’16 kommer visa på en svagare marknad än förväntat, speciellt i Kina. Detta är negativt och vi kommer att justera ned våra estimat framöver och vårt DCF-värde kommer troligen hamna på 6 euro/aktie eller cirka 57 kronor/aktie. Nokia-aktien kommer troligen att sjunka något idag, trots att aktien har fått mycket stryk den senaste tiden.

Dyster öppning

Börserna i Asien faller under morgonen medan börserna i New York stängde gårdagen i olika riktningar. Ledande terminer indikerar en svag öppning i Stockholm.

Videopresentation: Prevas bokslutskommuniké

Vi filmade när Prevas CEO Karl-Gustav Ramström presenterade bolagets bokslutskommuniké hos Redeye idag. Förutom Q4-resultatet fick vi även veta mer om vad man kommer att fokusera på framöver. Efter presentationen blev det en frågestund med Redeyes analytiker Kristoffer Lindström. Klicka på länken nedan för att se presentationen.

Prevas - Många jämförelsestörande poster

Prevas rapport för det fjärde kvartalet kantades utav diverse jämförelsestörande poster så som projekt- och goodwillnedskrivningar, reserveringar samt en fortsatt återhållsam marknad på ett flertal orter. Försäljningen och justerat resultat var i linje med våra förväntningar.

Expectations before Verisecs Q4-report

Verisec is expected to report SEK 21 million during its fourth quarter, representing 22 percent growth. EBIT is expected to improve somewhat relative to last quarter to approximately SEK 0 million with a gross margin of 71 percent. The order today with virgin media business for UK councils - signifies the long-term growth trajectory, albeit, it will take time to gain traction. The continous roll-out among its existing customers such as BBVA for Freja ID solution should mean an enhanced growth going forward.

Arise - Elproduktionen borgar för ett bra underliggande resultat

Bokslutsrapporten släpps på morgonen den 12 februari. Elproduktionen noterade en ny toppnivå i Q4 och borgar för ett bra underliggande resultat. Bolaget gjorde som bekant stora nedskrivningar i samband med Q3-rapporten i höstas. Med med VD-byte och helårsbokslut ser vi fortfarande en viss risk för ytterligare nedskrivningar, framför allt i projektportföljen. Intjäningsförmågan i vindkraftsbranschen har knappast ljusnat den senaste tiden. 

Bredband2 fördubblar sin utdelning

Intäkter och EBIT för Q4 på 95,7 och 5,2 MSEK var i linje med väntade 96,7 och 5,3 MSEK. Antalet nya kunder blev kring 7 600, vilket var över våra förväntningar på 4 000. Det kanske största glädjeämnet i rapporten var att utdelningen höjs från 0,01 SEK till 0,02. Den föreslagna utdelningen innebär en förväntad direktavkastning på 3,3 procent. Kassaflödet före förändringar av rörelsekapital för helåret 2015 innebär en kassaflödesyield på över 7 procent, eller inverterat en kassaflödesmultipel på 14x. Vi återkommer med vår sedvanliga analysuppdatering.

Formpipes Q4-report were below expectations, but..

Today's report by Formpipe is the sort that should be studied very carefully, and also set in the context of the long-term development of the business. The firm decided to report the part of the business separately which it earlier communicated to be discontinued. This makes a comparison of our estimates to the reported numbers in actuals terms rather useless, since we're talking about 10% of net sales. So we're focusing on the relative developments, adjusted for discontinued operations, instead: sales Q4 grew 7.1% (our estimate 7.9%) and for FY 2015 13.8% (our estimate 11.8%); EBIT margin Q4 came in at 9% where we expected 12.4%. A more detailed analysis will, as ususal, be available soon.

LIDDS levererar enligt våra förväntning

Resultatet för Q4-rapporten kom in enligt förväntan och var i övrig förhållandevis händelsefattig. Även om LIDDS tog in pengar i en riktad emission och vi räknar med låga kostnader första halvåret 2016 känner vi en viss oro över LIDDS finansiella situation. En investering i aktien i hög grad av binär karaktär vilket gör att aktien kan gå mot såväl bull som bear case.  LIDDS har enbart ett projekt i klinisk fas. Risken är således överhängande att lejonparten av marknadsvärdet står och faller på Liproca. 

Orexos share is under pressure

The fourth quarter report were in line with our expectations and consensus on both sales and profitability. Although we thought there was nothing dramatic in the quarterly report, the share price still fell.

Förhoppningarna inför Prevas Q4-rapport

Prevas rapporterar för det fjärde kvartalet 2015 på onsdag den 10 februari. Detta blir det första kvartal som bolaget rapporterar enligt den nya organisationsstrukturen.

Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt för Bredband2

Inför Bredband2s bokslutskommuniké på torsdag väntar vi oss en fortsatt stark intäktstillväxt på 20 procent, drivet av privatsidan med totala intäkter på 96,7 MSEK. EBITDA och EBIT väntas ni 10,1 och 5,3 MSEK, vilket motsvarar marginaler på 10 respektive 5 procent. EBITDA-marginalen på rullande 12 månder ligger redan nu på strax över 10 procent men på lite sikt väntar vi oss att den fina skalbarheten på fasta kostnader börjar slå igenom helt. Bredband2 offrar just nu lite på bruttomarginalerna för att boosta tillväxten, vilket känns korrekt med tanke på den starka marknadstillväxten inom fiber.

Anotos three acquisitions explained

We had the opportunity to interview Anotos CEO Stein Revelsby about their latest acquisitions and their strategy going forward.

Mycronic - Starkt jobbat PG

EBIT för Q4 kom in på 251 MSEK (väntat 235), drivet av en stark försäljning inom PG som även stoltserade med de bästa bruttomarginalerna någonsin. Vi uppskattar den totala orderboken (inkl. ordrar i jan) till strax under 1200 MSEK. SMT-sidan genomled dock en negativ organisk tillväxt om 11 procent men på helåret steg orderingång och total SMT-försäljning med 10 respektive 14 procent på en marknad som beräknats ha fallit med 19 procent, vilket verifierar vår tidigare bedömning om att Mycronic tar marknadsandelar. Läs mer i analysen nedan. 

Aventus Nowcast Descent will make up most of Avtechs revenue

AVTECH is releasing its report by the 12th february and is expected to report a revenue level of SEK 3.8 million. This is primarily led by Aventus Nowcast Descent revenues estimated to be 1.8 MSEK led primarily by the SWA contract. Other revenue items are SEK 0.2 million in consultancy revenues and SEK 1.2 in activated costs. COGS are expected be approximately 0.8 million reflecting its RSA agreement with Panasonice for its Aventus NowCast descent solution. EBIT is expected to be SEK -4.5 million.

Anoto has a good position on the market

Anoto in conjunction with its Q4 report announced that it is making three acquisitions. While we have not fully grasped the full value chain implications of the acquisitions it is important to notice that these are all joint venture partners and subsidiaries, meaning that they are probably not actions of recklessness as Anoto has been following these companies for many, many years now and thus should have a good understanding of the eco system.

Så påverkas GWS Production av att samarbetet med G4S Risk Consulting avslutas

En stor nyhet i onsdags var att samarbetet med G4S Risk Consulting kommer att avslutas och vi har intervjuat bolagets VD Andreas Rodman om hur detta påverkar GWS.

Mindre avvikelser i Addnodes Q4-rapport

Addnode presenterade sin Q4 rapport idag på morgonen. På det stora fanns det enbart mindre avvikelser, på koncernnivå, jämfört med våra estimat. Bolaget rapporterar en nettoomsättning på 614 MSEK (629 MSEK i prognos) och ett EBITA-resultat på 70 MSEK (mot vår förväntan om 76 MSEK). EBITA-marginalen kom in lägre än under samma period föregående år, vilket var helt i linje med förväntningarna då bolagsmixen ser annorlunda ut efter det stora Transcat förvärvet.

Vitrolifes marginaler imponerar

Sammantaget var försäljningen i linje med våra förväntningar, även om den starka utvecklingen i Asien kompenserade för att Europa och Amerika inte nådde upp till vår prognos. Marginalutvecklingen är återigen mycket imponerande och det bidrar till att EBIT nästan fördubblades och att marginalen expanderade med nästan 9 procentenheter. Vi kommer åtminstone behöva höja våra marginalantaganden ytterligare, särskilt som bolaget efter årsskiftet dessutom genomför ett effektiviseringsprogram.

Bra siffror från Nolato, men svag telekomprognos

Nolato rapporterade idag ett fjärde kvartal som var något bättre än förväntat. Det var framförallt telekomsegmentet som stack ut. Å andra sidan indikerade bolaget att just telekomsegmentet kommer utvecklas klart svagare under Q1’16 vilket fick aktien att tappa. Vi kommer att revidera våra estimat marginellt och P/E-talet för 2016p blir då cirka 14-15x samt EV/EBITDA för samma år cirka 8-9x. Således tycker vi att värderingen är någorlunda rimlig och vårt nya DCF-värde kommer sannolikt sänkas något.

Moberg has room for expansion

The issuance of a five-year bond loan of SEK 300 million gives Moberg Pharma a strong financial position without further dilution. This opens up for taking on new acquisitions to expand its US OTC business. The challenge, we believe, will be in finding assets at attractive multiples. It will be important to deliver on acquisitions of new products, as we expect sales growth from existing OTC products to decline considerably in 2016 and show a 5% growth rate compared to an expected growth rate of 42% in 2015. We have lowered our fair value, read more in the analysis below.

Mycronics aktie slaktas på godkänd Q4-rapport

Orderingången på 838 MSEK blev som väntat och då ingår som sagt inte de två avancerade PG-systemen som beställdes i januari. EBIT uppgick till 251 MSEK (väntat 244). Försäljningen på 621 MSEK blev bättre än väntade 585 MSEK på grund av att vi underskattat valutaeffekterna på PG-sidan. Morgonens rapportpresentation bekräftar vår positiva syn på bolaget, i synnerhet vad gäller PG-sidan. Bolaget kom med en helårs-guidance för 2016 på 1 900 MSEK att jämföra med vår prognos på 1 898 MSEK. Kassan uppgår efter Q4 till snudd på 900 MSEK, också i linje med väntat. Däremot höjdes inte den totala utdelningen.