Lägre kostnader för Kopy Goldfields

Kopy Goldfields kom idag med en operativ uppdatering kring borrprogrammet för Krasny-projektet. Tack vare den försvagade rubeln har kostnaderna för steg 1 varit väldigt låga vilket har lett till att kostnaderna ligger under budget. Tillföljd av detta har somliga aktiviter som var planerade under steg 2 inletts. Vidare fortsätter resultaten att bekräfta Krasny-modellen. Dagens pressmeddelande är väldigt positivt. GV Gold har alltid haft möjligheten att avbryta programmet efter steg 1, att de nu har inlett visa aktiviter som skulle innefattas av steg 2 minskar enligt oss drastiskt risken för ett avbrott av borrprogrammet. Idag är hela Kopy Goldfields marknadsvärde på omkring 14.8 MSEK ungefär lika mycket som den sannolika tilläggsköpeskillingen vilket vi finner vara en alldeles för konservativ värdering av bolaget. Vårt motiverade värde ligger flera gånger över dagens aktiekurs.

Orexo - Weekly Zubsolv update

Wolters Kluwer latest Rx data from today shows a steadily increase in market share for Zubsolv tablets, reaching 5.61% for the week. The rolling four weeks average rose to 4.91% and was up 0.37 percentage points from previous week. The number of Zubsolv scripts recorded 9,220 (marginally decreasing 78 since last week’s numbers), equivalent to a market share of 5.15%. The rolling four week average increased 0.37 percentage points to a market share of 4.42%. Buprenorphine/naloxone scripts volumes for the week were down 6,318 from the previous week and amounted 179,160. Y/y scripts were down by 0.5 percentage points since last week.

Senaste Bolagskommentarer

  • Kopy Goldfields
  • Saniona
  • Botnia Exploration
  • Mycronic
  • Opus Group
  • Sensys Traffic
  • Eurocine Vaccines
  • Anoto
  • Opus Group
  • Bredband2
Ledning
5.5
Ägarskap
7.0
Tillv.utsikt.
4.0
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
0.0

Kopy Goldfields kom idag med en operativ uppdatering kring borrprogrammet för Krasny-projektet.

Saniona går mot nyemission

Sanionas rapport för årets tredje kvartal kom in ungefär som väntat. Trots bolagets höga aktivitet inom flera områden låg kassaförbrukningen i stort sett kvar på samma nivå som under andra kvartalet. Några jämförelser med fjolåret finns inte redovisade eftersom den nuvarande koncernstrukturen bildades den 30 januari i år. Kassaförbrukningen under andra kvartalet var 4,7 miljoner kronor, vilket lämnade kvar en kassapostion om 14,2 miljoner kronor per den sista september. Vi behåller tills vidare våra prognoser för 2014 som ska tillåta bolaget att visa en kassaposition om 10 miljoner kronor vid årsskiftet. Sannolikheten för en nyemission under första halvåret 2015 måste därför ses som hög. Vi bedömer vidare att en milstolpsbetalning ligger närmare till hands i Janssen-samarbetet än i Pfizer-samarbetet.

Botnia vill påbörja brytning av guldfyndighet

Vi kan inte direkt finna några överraskningar i Botnias Q3-rapport. Det vi finner som det mest intressanta i rapporten är målsättningen att påbörja en småskalligbrytning utav Fäbodtjärns guldfyndighet, detta är något som bolaget tidigare har kommunicerat och det är en väldigt vital del för bolagets framtid. Annan information i rapporten som kommer att påverka vår värdering något är återlämningen av Harpsund tillståndet, förändring i antalet aktier samt de nya räntebärande lånen. Vi återkommer med en sedvanlig kvartalsuppdatering så snart som möjligt.

Kursfall för Mycronic

Efter Mycronics kapitalmarknadsdag igår har aktien fallit fritt med 10 procent från toppen på cirka 23 SEK. Vi bedömer att vinsthemtagningar ligger bakom. Mycronic har haft en sagolik utveckling i år och inte minst sedan fem veckor tillbaka. Mycronic steg under denna femveckors-period med nästan 40 procent från 16,5 SEK till 23 SEK, innan raset efter kapitalmarknadsdagen som inleddes igår. Ser man till vad som rapporterats i press från kapitalmarknadsdagen så var det främst skuldsättnings-nivån och tidsplanen för tillväxtmålet som uppmärksammades. Det var även något som var kommunicerat och känt sedan länge (Q4 2013). Redeye återkommer om kort med en längre redogörelse över insikterna från kapitalmarknadsdagen.

Under förväntan för Opus Group

Utfallet i Q3-rapporten levde inte riktigt upp till våra förväntningar. Främsta orsaken är dock av allt att döma tillfälliga effekter till följd av att bolaget har implementerat sitt nya IT-system i den svenska bilprovningsverksamheten. Opus hade under det tredje kvartalet intäkter om 361 MSEK och EBITDA 63 MSEK. Vi hade räknat med 370 respektive 70 MSEK.  Uppenbarligen har stora delar av besiktningsstationerna stått stilla i samband med IT-implementeringen. Längre ned i resultaträkningen redovisar Opus 55 MSEK i resultat före skatt. Det är avsevärt högre än de 30 MSEK som vi hade räknat med. Orsaken är positiva valutaeffekter i finansnettot. Vi återkommer inom kort med sedvanlig analysuppdatering.

Ny order för Sensys Traffic

Sensys har meddelat att bolaget fått en order från Mellanöstern uppgående till 12 MSEK. Sensys ser en stor potential på denna marknad. Aktien reagerade med en 6-procentig uppgång, vilket emellertid är långt från någon återhämtning från den senaste månadens kursnedgång. Aktiekursen, krig 0,87 SEK, handlas fortfarande inte mycket högre än strax över de nivåer som den låg på innan Trafikverket-avtalet blev helt klart, vilket är anmärkningsvärt. Vi bedömer att ytterligare ordrar av den här storleken, eller större, kommer att få aktien att röra sig mot vårt motiverade värde, vilket skulle ge en potentiell uppsida på 50 %.

Partneravtal verkar närma sig för Eurocine

Morgonens Q1-rapport innehöll även denna gång tydliga signaler från bolagets VD om att ett partneravtal är mycket nära och bör kunna förväntas runt årsskiftet. Däremot är underförstått att det fortfarande kan komma hinder i vägen, vilket leder oss att tro att det återstår en del kritiska trösklar att överkomma innan ett avtal är på plats. För övrigt rapporterades inga signifikanta händelser. Likvida medel uppgår till 8,1 (11,4) miljoner kronor vilket bör räcka fram till sommaren 2015 alternativt fram till ett partneravtal. Vi kommer att se över vår värdering av bolaget och inom kort återkomma med en uppdaterad prognos och eventuellt ett uppdaterat motiverat värde för aktien.

Videointervju med Scandidos

Vi har gjort en intervju med Scandidos Vd Görgen Nilsson om deras nya produkter och vad de gör för att förbättra försäljningen. Med tanke på de två rapporter man tidigare presenterat behövs nämligen ett lyft i försäljningen.   

Videointervju med Pledpharma

Vi har intervjuat Pledpharmas Vd Jacques Näsström om deras PLIANT-studie med PledOx och om den nya läkemedelskandidaten Aladote.  

Starkt kvartal för MultiQ

MultiQ följde upp det starka andra kvartalet med ett ännu starkare tredje kvartal. Omsättningen uppgick till 31 miljoner kronor (förväntat var 24) med hjälp av fortsatt god orderingång. Bruttomarginalen uppgick till 45,2 procent (förväntat var 47 procent). EBIT blev hela 4,9 miljoner kronor (förväntat 2 miljoner kronor) på grund av lägre R & D, administration- och försäljningskostnader. MultiQ har nu en rekordstark finansiell ställning och kan sannolikt utföra förvärv om rätt tillfälle ges. Våra estimat på kort sikt höjs på grund av den starka orderingången och ökad kostnadseffektivitet. Enligt vår DCF-Modell uppgår det motiverade värdet till 0,85 kronor per aktie (mot tidigare 0,8). I vår PDF-analys går vi igenom viktiga värdedrivande faktorer.  

Ny affärsmodell i fokus för Exini Diagnostics

Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7 miljoner kronor samma kvartal i fjol. Siffrorna var något bättre än de 4,7 miljoner kronor vi räknat med. Det är dock värt att poängtera att huvuddelen av intäkterna utgörs av förutbetalda intäkter från avtalet med Fujfilm RI Pharma. I Europa införs en ny ersättningsmodell på nyförsäljning som innebär att kunden betalar per analys och inte köper en hel programvarulicens. Detta ska på sikt leda till en högre andel återkommande intäkter. Någon sorts kapitalanskaffning behövs dock relativt omgående. Vårt motiverade värde uppgår till 9,0 (9,6) kronor per aktie, i vår PDF-analys har vi med viktiga värdedrivande faktorer. 

Videointervju med Interfox Resources

Vi har intervjuat Interfox Resources Vd Jens Bruno och bland annat frågat honom om oljepriset inklusive bolagets pågående borrningar.

Storbolagen driver börsen

Efter en två veckor lång tvekan tog så slutligen Stockholmsbörsen mod till sig och avancerade till nya toppnivåer. Uppgången kommer trots en negativ utveckling på en veckas sikt för indextunga bolag som Teliasonera, Volvo och Nordea. Efter att ha tittat på dessa aktiers kursgrafer bedömer Dawid Myslinski oddsen som goda för att även de utvecklas positivt.

Anoto saves 4 million SEK annually

Anoto, today in pressrelease, announced that the Company will save SEK 4 million per year due to a new property rental agreement. Anoto will move to the new, smaller premises, from Q3 2015. Our assessment is that these savings is a part of the cost savings program earlier announced this autumn where OPEX was said to decrease by 15 percent. Thus we make no changes in our earnings estimates or the burn rate for 2015. For 2015 we still expect EBITDA to be SEK -26 million. Redeyes fair value of Anoto remains the same: SEK 0.33. In our latest PDF-analysis we included bull and bear scenarios.

Fortsatt resultatlyft väntas för Opus

Q3-rapporten släpps på morgonen den 21 november. Av allt att döma kommer det tredje kvartalet bjuda på ett fortsatt rejält resultatlyft. Ökade avskrivningar tar dock bort en del av effekten längre ned i resultaträkningen. Våra prognoser för Q3 är intäkter på 370 MSEK och EBITDA runt 70 MSEK. Det innebär i så fall att EBIT hamnar omkring 40 MSEK och resultatet före skatt 30 MSEK. Avskrivningsnivån har stigit markant efter förvärvet av Envirotest där de immateriella tillgångarna skrivs av under relativt kort tid. Bilprovningsbranschen är som bekant stabil till sin karaktär och det är främst säsongsmönster som gör att intäkterna varierar på kort sikt. Jämfört med samma period ifjol förväntar vi oss ett rejält lyft, vilket i första hand förklaras av tillskottet Envirotest.

Goda tillväxtutsikter för Bredband2

Efter en ledningsträff med Bredband2 bedömer vi att det finns goda tillväxtmöjligheter för bolaget, både inom privata bredbandskunder och den nyare företagsaffären. I förra veckan skrev vi i vår digitala börstidning trends om vårt möte med Bredband2:s VD Daniel Krook. Intaget av nya privata bredbandskunder under Q3 såg bra ut för Bredband2:s del med tanke på deras över 6 000 nya kunder i öppna nät. Konkurrenten Bahnhof var förvisso snäppet vassade med 7000 nya , men då är Avesta stadsnät inkluderat, vilket motsvarar runt hälften av de nya kunderna. Värderingen av Bredband2 lider enligt oss av en mycket låg likviditet i aktien. Endast 2 600 SEK har omsatts hittils i dag och igår såg det inte mycket bättre ut. Aktien står i dag i 0,44 SEK. Vi höjde nyligen efter en solid Q3-rapport vårt motiverade värde från 0,52 SEK till 0,54 SEK.

Beställningarna väller in för Invisio

Invisio har fått tre stycken uppföljningsbeställningar på 5,3 MSEK från militära kunder. Leverans beräknas ske under Q1 2015. Vi räknar med både betydligt fler och större ordrar framöver. Delar av dessa tre ordrar omfattar sådan underliggande orderingång med belopp på under 1-2 MSEK som bolaget vanligen inte pressmeddelar om. Bland alla TCAPS-ordrar och större NATO-ordrar glöms det ibland bort att Invisio även har en underliggande orderingång i form av flertalet mindre beställningar från äldre kunder. I samband med vår analysuppdatering efter kvartalsrapporten för två veckor sedan höjde vi vårt motiverade värde till 17 SEK efter en bedömning om att vi tidigare hade underskattat tillväxtutsikterna. Vi ser gott om katalysatorer för aktiekursen, vilka vi bland annat går igenom i vår senaste PDF-analys.

AllTele - Oro inför momseffekter

Intäkterna för Q3 uppgick till 219 MSEK, jämfört med vår prognos på 223 MSEK. Även EBITDA på 26 MSEK kom in i linje med våra förväntningar på 25,5 MSEK. Trots den totalt sett hyfsade rapporten så verkar det som om det ännu dröjer innan AllTele får ordning på företagssidan. AllTeles aktie har handlats ned efter rapporten, vilket vi bedömer beror på oro inför momseffekterna. Nuvarande nivåer på 21-22 SEK närmar sig vårt bear case på 18 SEK, med en bra uppsida till vårt nedreviderade motiverade värde på 30 SEK (32). AllTele bör dock först komma med information om ett åtgärdsprogram när det gäller momsen. I vår PDF-analys går vi igenom de viktiga värdedrivande faktorerna för bolaget. 

Startskott för Xvivo Perfusion

FDA-godkännandet i augusti innebar startskottet för kommersialiseringen på den viktiga USA-marknaden. Q3-rapporten kom in nära våra förväntningar och vi ser fram en fortsatt stark utveckling framöver. Vi gör mindre estimatjusteringar efter rapporten och har kvar vårt motiverade värde på 55 kronor per aktie. Dagens höga multiplar sjunker betydligt de närmaste åren om bolaget lyckas leva upp till våra förväntningar. Risknivån har kommit ned betydligt på grund av FDA-godkännande och en välfylld kassa. Vi går igenom olika värdedrivande faktorer i PDF-analysen, inklusive Bull och Bear scenarier.

Första fas I-studierna närmar sig för Saniona

Saniona presenterade idag den första djurdatan på AN363, bolagets projekt för behandling av neuropatisk smärta. Presentationen hölls på ett möte i kinesiska Suzhou, International Drug Discovery Science & Technology. Datan visar på en intressant profil jämfört med föregångaren Neurosearchs tidigare projekt inom området. Liksom tidigare substanser inom området binder AN363 vid och modulerar olika underenheter (subreceptorer) på den komplexa GABA-receptorn. Alla data för den prekliniska läkemedelsutvecklingen av ett smärtstillande medel stärker vårt antagande om hög sannolikhet för att man kommer att inleda fas I-studier på människor med AN363 senast i första kvartalet 2016. Vårt motiverade värde för aktien är 19 kronor, varav värdet för AN363 utgör 5 kronor.

Respiratorius väntar på ett postivt besked

Förhandlingarna med Genovis om en utlicensiering av RESP-3000 drar ut på tiden, vilket vi delvis tillskriver externa faktorer. Produkten är positionerad för en intressant marknad och ett positivt besked fortsätter att vara vårt huvudscenario. Rekryteringen av patienter till VALFRID-studien med VAL-001 pågår, även om takten förföll låg i det senaste kvartalet. I denna rapport diskuterar vi också konsekvenserna av att Novartis fick underkänt för sin HDAC-hämmare. Vårt motiverade värde för aktien på 50 öre står fast och ett positivt besked kring RESP-3000 ska hjälpa till att vända den svaga aktiekurstrenden. I vår PDF-analys går vi igenom viktiga värdedrivande faktorer.

Intervju med Caperio

Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer IT-lösningar till privata företag, kommuner, landsting och organisationer i Norden. Bolaget är noterat på First North. Vd Christer Haglund anser att man skiljer sig från konkurrenterna genom bland annat närhet och engagemang. Man siktar på fler moln- och managerade tjänster.

Nedtonad delårsrapport ifrån Immunicum

Morgonens rapport, för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2014/15, bjöd inte på några nyheter. Generellt är kommunikationen i rapporten relativt nedtonad. I verksamheten är det ett fortsatt huvudfokus på att förbereda den mer omfattande fas II-studien för cancervaccinet Intuvax som planeras genomföras på patienter med metastaserad njurcancer (RCC). Finansiellt visar Immunicum på stigande rörelsekostnader under det första kvartalet som uppgick till 6,4 miljoner kronor. Verksamheten genererar ännu inga intäkter, varför kostnaderna helt slår igenom på resultatet. Vårt motiverade värde för Immunicum inför dagens rapport låg på 25 kronor per aktien och morgonens rapport ger oss ingen anledning till att ändra vår syn.