Redeye Tech-rapport till Premium imorgon torsdag

Den utförliga Tech-rapporten innehåller observationer kring trender i marknaden, förväntningar och värderingar i ett globalt perspektiv samt en grundlig genomlysning av IPO-marknaden. Vårt universum av bolag har också skärskådats utifrån fyra unika investeringsstrategier. Rapporten har tidigare varit exklusiv för institutioner, men släpps nu även i sin helhet till Premium den 19/1. Vissa delar kommer också att bli tillgängliga för vanliga medlemmar på fredag.

Arise: Ny huvudägare och intressant värderingsjämförelse

De senaste dagarna annonserades ett par större ägarförändringar och en branschkollegas riktade emission ger en intressant värdeindikation av Arise. Vi kan nu också konstatera att Q4 bjöd på riktigt goda vindar och hög produktion, vilket dock pressade certifikatpriserna. 

Senaste Bolagskommentarer

  • Arise
  • Neonode Inc
  • Hexatronic Group
  • Cherry
  • Bioinvent International
  • Hexatronic Group
  • Stillfront Group
  • Bioinvent International
  • Heliospectra
  • Vicore Pharma Holding
Ledning
7.0
Ägarskap
7.0
Vinstutsikt
6.0
Lönsamhet
5.0
Finans.styrk.
4.0

De senaste dagarna annonserades ett par större ägarförändringar som innebär att Jan Barchan är ny huvudägare i Arise. Vi noterar även att branschkollegan Rabbalshede Kraft skall genomföra en riktad emission som ger en intressant värdeindikation av bolaget. Vi kan nu också konstatera att Q4 bjöd på riktigt goda vindar och hög produktion, men baksidan av detta mynt är att certifikatpriserna har pressats.

Neonode - Autoliv's zForce DRIVE deals derisks the case

At CES 2017 Autoliv demonstrated the Neonode-based zForce DRIVE steering wheel. Autoliv stated that it has already closed zForce DRIVE deals with two car manufacturers and are negotiating with even more.

Hexatronic Group - Outstanding first quarter

Today Hexatronic released their report for the first quarter of the split financial year of 2016/17. The company outperformed, yet again, our estimates on all counts.

Cherry: No drama due to CEO departure

Today Cherry announced that the CEO, Fredrik Burvall, will not continue in his current role due to his family situation. The Board of Directors has appointed Anders Holmgren, board member, as Acting CEO until a permanent has been recruited.

Bioinvent: Särläkemedelsstatus i EU-tilldelat projekt

Projekt TB-403 (anti-PlGF) har beviljats särläkemedelsstatus av Europa Kommissionen inom indikationen medulloblastom. Detta innebär stärkt skydd för läkemedelskandidaten vid ett godkännande och förbättrad myndighetsprocess för att nå fram till ett godkännande. 
 

Senzime: Fokus på nya licensavtalet i Japan

Senzime ingick i början av december ett exklusivt licensavtal med Fukuda Denshi för den japanska marknaden. Därtill har intäkter och kostnader överraskat positivt de senaste två kvartalen, vilket sammantaget leder till uppjusterade intäktsestimat på kortare sikt och höjt värde i Base case.

Orexo: Slightly lower market share for Zubsolv week 1

The overall market (buprenorphine/naloxone) showed a y/y growth rate of 8.6% (10.9%) (4-week rolling average unit sales). TRx showed a y/y growth rate by 8.2% (9.6%) (4-week rolling average).
 

Uppdaterad analys av Xvivo Perfusion blickar framåt

Försäljningen i det för Xvivo historiskt svaga tredje kvartalet kom in under våra förväntningar, med skillnader hänförliga både till försäljning av engångsartiklar och kapitalvaror. Vi ser dock ljusglimtar i de nya kontrakt som slutits och en stor uppsida erbjuds i bolagets forskningsportfölj.

Hexatronic Group Q1 Preview - Solid quarter expected

The sales momentum remains strong and that the order intake, at the beginning of September, was 30% higher compared to the same period last year, should be a good indicator of a strong quarter. Hexatronic reports for their first quarter for the split financial year of 2016/17 on the 18th of January. 

Stillfront: KPIs strengthening in Q4

Today Stillfront released statistics over their most important KPIs during Q4’16. As we had expected, we saw a high growth in player volume, compared to Q3, and continuously high player loyalty.

Bioinvent: Den kliniska portföljen utökas

Första patienterna har doserats i en fas II-studie inom indikationen diabetiskt makulaödem för projekt THR-317, som drivs tillsammans med samarbetspartnern Thrombogenics. Bioinvent äger 40 procent av projektet, vilket vi ännu inte inkluderat i vår värdering, men som kan representera ett betydande värde.

Trumpen marknad för Sensys Gatso

Donald Trumps oväntade seger i presidentvalet kommer enligt vår bedömning leda till en utmanande trafiksäkerhetsmarknad över en tid framöver både i USA och Mellanöstern. Sensys Gatso ser hittills inte ut att ha förlorat marknadsandelar, men för fjärde gången i rad reviderar vi ned våra kortsiktiga estimat.

Updated financial projections of Paynova

The consumer credit service for Paynova's largest client SJ has now been fully operational for almost two full quarters. This has given us indications of growth in sales and margin development for the new business model. In this report, we have modified our long-term financial projections and motivated fair value accordingly.

Heliospectra: The Board appoints Ali Ahmadian as new CEO

Ahmadian will take office February 1, 2017 and Heliospectra's current CEO Staffan Hillberg will continue to support the company as a Strategic Advisor, mainly on IR related questions.

Orexo: Latest Zubsolv Rx Data week 52

Market share and sales for Zubsolv tablets and prescriptions has been published, showing declines during the last week of the year. The overall market segment grew with around 10 percent.

InDex Pharma: Svensk version av vår initialanalys

InDex Pharmaceuticals är ett bolag med stor potentiell uppsida från dagens kurs. InDex har inte lyckats fånga intresset från långsiktiga investerare sedan IPO:n den 11 oktober 2016. Investerare har visat på oro över bolagets brokiga historia, men vi anser att InDex faktiskt är mycket lovande. InDex förefaller vara en investering med mycket värde att hämta till goda odds.

Vicore Pharma - Kommentar gällande tillfällig finansiering

Vicore stärker sitt rörelsekapital genom att styrelse-ordförande Göran Wessman lånar ut 250 000 aktier via hans bolag Protem Wessman. Lånefinansieringen är enligt vår mening enbart en kortsiktig lösning som troligen utmynnar i något av tre alternativ längre fram.

Saniona: Resultat från fas IIa-studie, vi höjer Base case

Idag släppte Saniona resultat från fas IIa-studien, där Tesomet under tolv veckor getts till patienter med typ 2-diabetes (T2D). Dataanalysen av studien är ännu inte helt klar och vi räknar med fler detaljer senare i år, men vårt intryck är positivt och vi höjer värdet i basscenariot från tidigare 50 kronor.

Acconeer mot börsen och kommersialisering 2017

Acconeer är ett innovativt radarbolag som avser notera sig under första halvåret 2017. I en intervjun från Redeye Technology Seminar förklarar vd Lars Lindell vad som gör företaget unikt samt vilka funktioner och användningsområden deras produkt har.
 

Osäkerhet pressar aktien i Orexo, potential för kursdubbling i nytt Base case

Utfallet i patenttvisten mot Actavis har satt djupa spår i aktiekursen, som även pressas av osäkerhet kring de två nya depåformuleringar av buprenorfin som väntas nå marknaden 2018. Vi anser dock att marknaden har en överdrivet pessimistisk syn gällande dessa faktorer.

Powercell - Krattat för genombrott 2017

Under hösten har Powercell tagit en rad nya affärer som visar på ett brett intresse för bolagets produkter. Både geografiskt och inom en mängd olika applikationsområden. Då Powercell ännu inte har kommit igång med serieleveranser sänker vi nu försäljningsprognoserna något för 2016-17. Vi har däremot höjt prognoser och värdering för vårt Bull case.

Fingerprint Cards: Good fing - temporary glitch, we revise our fair value range

Fingerprint Cards' share has taken a beating following a softer than expected H2 2016 and the surprise profit warning earlier in December. We expect an additional disappointment in Q1, though we believe FPC will get back on its growth track in Q2 2017. At the current share price we believe there is considerable upside and limited downside.

Betydelsefullt avtal på plats för Bioinvent

Bolagets avtal med Pfizer omfattar forskning inom det heta immunonkologiområdet. Det handlar om nystartad forskning inriktad på att ta fram antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. Vi bedömer att det är minst 3-5 år innan projekt inom samarbetet kan avancera till kliniska studier.