Vd-intervju Eurocine

Eftersom teckningsperioden i Eurocine Vaccines nyemission snart går nu mot sitt slut (den 28 april är sista dagen) har vi passat på att intervjua bolagets VD om kapitalanskaffningen och den fortsatta utvecklingen av vaccinet ImmunoseTM FLU.

Investor Forum den 28:e april

Vi avslutar april med ett extrainsatt Investor Forum med Life Science-fokus. Vi har bjudit in fyra bolag ifrån sektorn som kommer att presentera sig och sitt case under kvällen den 28:e april. Deltagarna är Peptonic Medical, Scandidos, Senzime och ADDvise Lab Solutions

Senaste Bolagskommentarer

  • Oniva Online Group Europe
  • Addnode Group
  • Avtech Sweden
  • Immunicum
  • Botnia Exploration
  • Invisio Communications
  • Formpipe Software
  • Orexo
  • Ericsson
  • Bioinvent International
Ledning
2.0
Ägarskap
4.0
Tillv.utsikt.
4.5
Lönsamhet
2.0
Finans.styrk.
4.5

Inför rapporten på onsdag för Oniva Online Group förväntar vi oss vissa tecken på förbättringar lett av åtgärdsprogrammet. Försäljningen estimeras till 59 miljoner kronor med en EBITDA på -3 och EBIT på -5 miljoner kronor.

Addnode inför Q1 2015

Addnode Group rapporterar för det första kvartalet 2015 på tisdag nästa vecka den 28 april klockan 11.00. För det första kvartalet förväntar vi oss en försäljning på omkring 446 MSEK och en EBITA på 38 miljoner SEK. Detta motsvarar en försäljningstillväxt på 8 procent och en EBITA marginal om 8,6 procent.

AVTECH is still on track

Revenues for the quarter came in somewhat lower than expected at 3.1 MSEK versus our estimate of 5.4 MSEK including activated costs, consultancy and descent revenues. We expect that the revenues before other revenues and activated costs are in its majority attributable to the SWA contract as management states in its reports. As the Descent solution revenues is a key component in determining the future value of AVTECH this report does not differ from our long-term view. In other words the 1.9 MSEK (prediction: 1.9 MSEK) is likely in its majority attributable to SWA Descent.

Snart slut på teckningsperioden i Eurocine

Teckningsperioden i Eurocine Vaccines nyemission går nu mot sitt slut (28 april är sista dagen). Bolaget tar in pengar för att finansiera den fortsatta utvecklingen av vaccinet ImmunoseTM FLU. Det huvudsakliga målet är att få fram ett influensavaccin för barn mellan 6 månader och 2 år, ett segment där det i dag saknas effektiva vacciner utan betydande biverkningar, samtidigt som det är den grupp som drabbas hårdast av influensa. Genom att själva ta kontroll över utvecklingen av ImmunoseTM FLU ökar Eurocone Vaccines andel i värdekedja och antal potentiella samarbetspartners blir betydligt fler. Även nya investerare har möjlighet att delta i nyemissionen där Redeye agerar finansiell rådgivare till bolaget.  Klicka på länken nedan för att läsa mer. 

Immunicum uppdaterar pågående HCC-studie

Åtta patienter med diagnosen HCC (primär levercancer) plus en patient med gallgångscancer har hittills inkluderats och behandlats i denna fas I/II-studie med öppen design. Två patienter har dock endast delvis genomgått behandling, då de avled innan de fått sista dosen av Intuvax.

Nya fyndigheter för Botnia

Botnia har hittat ett trettiotal mineraliserade block med halter upp till 12% bly, 7% zink och 500ppm silver. Blockfynden täcker en yta på cirka niohundra meter vinkelrätt över istransportriktningen. Tack vare de nya undersökningstillstånden Storforsen 6, Bjurbäcksliden 2 och Stormyran 3 har Botnia nu ett heltäckande undersöknings- och bearbetningstillstånd i Vindelgranseleområdet, vilket är strategiskt viktigt för bolaget. Bolaget håller ny en väldigt intressant portfölj av undersökningstillstånd som inte enbart baseras på guld utan även basmetaller samt silver.

Dollarn drar upp bruttomarginalerna för Invisio

Invisios Q1-rapport var väldigt stark sett till EBIT-marginalen på 25 procent som slog våra förväntningar på 21 procent, trots att försäljningen på 62 MSEK kom in 5 MSEK lägre än väntat. Anledningen är den imponerande förbättringen av bruttomarginalen som uppgick till 56 procent (jämfört med 50 % i Q4 och 43 % i Q3). 

Q1 sämre än väntat för Ericsson

Ericssons Q1-rapport bjöd i huvudsak på besvikelser. Resultatet, bruttomarginalen och kassaflödet var klart sämre än förväntat. Dock var den totala försäljningen okej, Global Services visade på uppmuntrande siffror medan Networks blev svagt. Eftersom aktien har gått starkt den senaste tiden samt att rapporten var svag, gör att vi tror att aktien kommer handlas ned mot 100-105 kronor. Vi tycker fortsatt att aktien är för högt värderad.

Formpipe continues to show strong performance

Formpipe Software's report for Q1 2015 shows that the company has started the new year in the same way it closed the last one. Sales came in at 94 mSEK (19% YoY growth) with an EBIT result of 10 mSEK (10.6% margin). Both is beating the previous two years' comparable Q1 performance and slightly above our already optimistic forecasts of sales of 91.5 mSEK (16% YoY growth) and EBIT of 8.9 mSEK (9.7% margin). The stock is opening at several percent above previous day closing.

Orexo under förväntan för Q1

Morgonens rapport för första kvartalet 2015 var klart svagare än vi räknat med och nettoomsättningen uppgick till 149,0 (101,9) miljoner kronor mot vår förväntan på 181,1 miljoner kronor. Det är framför allt försäljningen av Zubsolv som var svagare än vi väntat oss och den uppgick till 94,5 (32,6) miljoner kronor jämfört med förväntade 124,2 miljoner kronor. En förklaring till att vi inte alls lyckats fånga utvecklingen i vår prognos, finns i att den faktiska efterfrågan från grossister varit klart lägre än de förskrivningssiffror från Wolter Kluwer som vi följer och bygger våra estimat utifrån.

Genovis är på rätt väg

Tillväxten visar tecken på att accelerera igen och omsättningen steg under kvartalet till 2,9 (2,0) miljoner kronor, vilket var över vår förväntan. Resultatet belastas av ökade juridiska kostnader och sjönk till -5,0 (3,9) miljoner kronor. Vi har uppdaterat våra prognoser efter rapporten för första kvartalet. Förändrade prognoser ger ett visst positivt utslag på vår värdering och vi har höjt vårt motiverade värde.

Hög lönsamhet under radarn för Sensys Traffic

Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna (väntat: 56,8 MSEK och 32,4 %). Den internationella orderingången täcker nu de fasta kostnaderna på rullande 12 månader, vilket vi ser som positivt. Vi håller fast vårt motiverade värde efter något höjda estimat på kort sikt, men även ett höjt avkastningskrav på grund av VD-byte och förändringar i själva ratingmodellen. Katalysatorer finns i form av APMS, utökade avrop från Trafikverket samt beställningar från Mellanöstern och Asien. Läs mer i analysen nedan. 

Ökad klinisk aktivitet för Bioinvent

Rapporten för första kvartalet bekräftade behovet av den nyemission som inom kort ska inledas. Omsättningen var låga 0,6 (1,8) miljoner kronor och relaterat till intäkter från partners som utnyttjar bolagets antikroppsbibliotek, n-CoDeR. Rörelseresultatet hamnade på -21,8 (-19,1) miljoner kronor. Siffrorna innebär inga större överraskningar.

Orexo - Uppföljningsstudie med Zubsolv

Idag går bolaget ut med resultat från OX219-008-studien, en uppföljningsstudie med Zubsolv som primärt gått ut på att utvärdera säkerhet och effekt vid underhållsbehandling av opiatberoende. Resultaten förstärker tidigare studier med Zubsolv att det är en effektiv och säker produkt.

Q1 för Sensys Traffic var i linje med väntat resultat

Sensys presenterar i dag en omsättning för Q1 på 54,3 MSEK att jämföra med vår prognos om 56,8 MSEK. EBIT-marginalen uppgick till 31,6 procent att ställa mot 32,4 procent i vår prognos. Rapporten var överlag i linje även om vi räknat med en i Q1 tillfälligt förhöjd bruttomarginal på grund av APMS och avskrivet saudi-lager.

Q1 enligt förväntningarna för Xvivio

Q1-rapporten levde upp till våra förväntningar med något högre försäljning och något högre kostnader och sammantaget var EBITDA bara 0,8 miljoner kronor under vår prognos. Det ser inte ut som vi behöver göra några större förändringar i våra estimat efter den här rapporten.

Bredband2 inför Q1-rapporten

Tisdag den 28 april kommer Bredband2 med sin Q1-rapport. Vi ser framför oss en EBIT-marginal på 5,1 procent och intäkter på 84,8 MSEK, motsvarande en försäljningstillväxt på 19 procent. Vi räknar med att ett fortsatt gott, kampanjdrivet inflöde av nya privatkunder ska ge en intäktstillväxt från 2013 på privatsidan om 21 procent. Aktiens värderingsgap har nu helt stängts i förhållande till vårt motiverade värde på 0,58 SEK till följd av insiderköp i bolaget.  Meddelandet om Rolf Johanssons ökning från 0 till 1 000 000 aktier markerade starten på uppgångsfasen den 12 februari. Därefter drev Anders Sandbergs köp om totalt 3 000 000 aktier i mitten av mars upp kursen till dagens nivåer där kursen legat hyfsat stabilt de senaste fem veckorna. 
 

Senzime förvärvar MB Biomedical

Bolaget meddelade under förmiddagen att man förvärvar MD Biomedical. Bolagen som tidigare har haft ett strategiskt samarbete där MD Biomedicals kateter tillsammans med Senzimes instrument OneSenz använts i prekliniska studier. Studiens visade att OneSenz kan användas vid automatisk och kontinuerlig mätning av laktat i samband med Ischemisk magsäck. För Senzime är detta en strategisk investering som kommer att ge stora synergier för produktutveckling samt förbättrar produkterbjudandet betydligt. Senzime förvärvar nu bolaget för köpeskillingen 200.000 nya aktier samt ersättning vid uppnådda milstolpar vilket berättigar ytterligare 200.000 aktier i Senzime. 

Xvivo Perfusion inför Q1-rapporten

Xvivo publicerar sin Q1-rapport imorgon. Vi är särskilt intresserade av att höra mer om hur försäljningen av produkter för varm perfusion utvecklar sig. Osäkerheten så pass tidigt under lanseringen är relativt stor, men det är betydligt viktigare att få en känsla för hur utvecklingen under de närmaste åren kommer bli. Vi förväntar oss försäljning på 27,8 (18,3) miljoner kronor varav 8,8 miljoner kronor från Steen Solution och 15,0 miljoner kronor från Perfadex. Vi har lagt in 4,0 miljoner kronor i försäljning av kapitalvaror (XPS).  Vi räknar med att EBITDA kommer in på 3,6 (3,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal på 12,2 (17,0) procent. Marginaljämförelsen blir dock lite missvisande med tanke på XPS-försäljningen som har en bruttomarginal nära noll procent.

Positiv operativ uppdatering för Crown Energy

Crown Energy kom idag med en operationell uppdatering kring deras licenser. Framförallt handlar det om utvecklingen för Block 2B i Sydafrika. Efter myndighetsgodkännandet i Sydafrika har licensen Block 2B beviljats en första förläggningsfas på två år. Att arbetsprogram kommer nu att inledas för att klargöra volymerna av hydrokarboner som har identifierats inom licensen. Arbetsprogrammet omfattar en teknisk utvärdering och kommer att resultera ibland annat en ny CPR. 

Large orders from Pen Generations for Anoto

Anoto has received a larger order from the Korean joint venture partner Pen Generations of 50 000 digital pens, which we estimate to a revenue of SEK 15 million. Even though the volumes are high, the margins are considerably lower than Anoto's other business. This is why Anoto disclosed a "net margin" of SEK 2 million, meaning a margin of somewhat 13 percent. Anoto is optimistic and refers to the order as an early sign of the large potential of the Pen Generations partnership. The end customer is one of the largest publishers in the region. We estimate the total earnings potential to at lest SEK 40  million.

Inga överraskningar från Plepharma

Morgonens rapport för första kvartalet 2015 innehåller inga ytterligare data från PLIANT-studien, utan tidigare kommunikation återupprepas. Rörelsekostnaderna under första kvartalet visar en sjunkande trend jämfört med fjärde kvartalet 2014 och hamnade på 12,3 miljoner kronor mot 17,7 miljoner kronor. Det handlar framför allt om lägre projektkostnader, vilka minskade till 7,5 miljoner kronor under perioden mot 13,6 miljoner kronor under fjärde kvartalet i fjol. Detta är i linje med att intensiteten i PLIANT-studien avtar vad gäller patientuppföljning. Finansieringen är bra och vid utgången av första kvartalet uppgick likvida medel till 86,1 miljoner kronor.

The latest ownership changes for Formpipe

New ownership data released late last friday reveals that several known investors have taken new or increased their ownership stakes in the firm. Formpipe is the leading provider of enterprise content management solutions in Sweden and Denmark, focusing on public sector clients and also trying to increase its foothold in the Life Science sector. The company is scheduled to release its Q1 earnings this thursday, April 23, and hold its annual general meeting the day after in Stockholm. We see the increased ownership by Handelsbanken as a positive signal, although the company is not engaged as an active owner in the firm. Also the investment by e.g. Martin Gren, founder and board member at Axis Communications, is noteworthy.