Bättre Q3 än väntat för Avega Group

Q3 är säsongsmässigt ett svagt kvartal, så även i år, men försäljningen på 84 miljoner kronor var starkare än väntade 79.  Även rörelsemarginalen var starkare om 6,6% mot förväntade 5,3%. Det var ett resultat av att alla segment går med vinst, även det senast tillkommande området, Region Väst. Ser vi till bolagets utdelningsambition sänker vår förväntan från SEK 1,75 till 1,00 per aktie. Vi har dock inte gjort någon förändring av vår rating.

Fortsatt starka siffror ifrån DGC One

DGC:s resultat för det tredje kvartalet var som väntat starkt. Även om försäljningen var något lägre än vad vi räknat med så var rörelsemarginalen på 16 procent i nivå med våra förväntningar. Utrullningen till Svenska Spel fortsätter att gå enligt planerna och ska till stora delar vara avslutad under fjärde kvartalet. Det är viktigt att DGC får upp farten i nyförsäljningen av framförallt större affärer för att kunna fylla tomrummet som utrullningen till Svenska Spel lämnar. Positivt i rapporten var även att IT-driften fortsätter att visa en mycket stark lönsamhet. Det negativa är att DGC uppger att de har svårt att vinna telefoniaffärer då konkurrensen på marknaden uppges vara hård, speciellt utgör prisnivåerna inom mobildata en utmaning. Vi har inte gjort några förändringar i ratingen efter rapporten och för tillfället handlas aktien över vårt motiverade värde.

Senaste Bolagskommentarer

  • North Chemical
  • Formpipe Software
  • Xvivo Perfusion
  • Dibs
  • Ericsson
  • Pledpharma
  • Cybercom
  • Net Entertainment
  • Hexatronic
  • Bioinvent International
Ledning
6.5
Ägarskap
9.0
Tillv.utsikt.
5.0
Lönsamhet
5.0
Finans.styrk.
5.0

Nu på morgonen meddelades att Carl-Johan Steifeldt, som är koncernens CFO och tillika VD i dotterbolaget Aktiv Kemi, har sagt upp sig.

Fortsatt starka siffror ifrån DGC One

DGC:s resultat för det tredje kvartalet var som väntat starkt. Även om försäljningen var något lägre än vad vi räknat med så var rörelsemarginalen på 16 procent i nivå med våra förväntningar. Utrullningen till Svenska Spel fortsätter att gå enligt planerna och ska till stora delar vara avslutad under fjärde kvartalet. Det är viktigt att DGC får upp farten i nyförsäljningen av framförallt större affärer för att kunna fylla tomrummet som utrullningen till Svenska Spel lämnar. Positivt i rapporten var även att IT-driften fortsätter att visa en mycket stark lönsamhet. Det negativa är att DGC uppger att de har svårt att vinna telefoniaffärer då konkurrensen på marknaden uppges vara hård, speciellt utgör prisnivåerna inom mobildata en utmaning. Vi har inte gjort några förändringar i ratingen efter rapporten och för tillfället handlas aktien över vårt motiverade värde.

North Chemical - Koncernens CFO slutar

Idag meddelades att Carl-Johan Steifeldt, North Chemical koncernens CFO, har sagt upp sig. Orsaken är att han blivit erbjuden en tjänst som VD för ett annat bolag i en annan bransch. Under uppsägningstiden kommer Carl-Johan Steifeldt kvarstå i sin tjänst på North Chemical, till dess att en ersättare har rekryterats. Eftersom han även var VD i dotterbolaget Aktiv Kemi AB söker man troligen två olika personer som ersättare. Situationen innebär förstås en viss utmaning och osäkerhet men samtidigt tror vi inte att North Chemical kommer att ha några svårigheer att attrahera nya talanger.

Profitability down for Formpipe

Formpipe's sales in its traditionally seasonally weaker 3rd quarter have slightly beaten our expectations. After adjusting for the acquisition of British GXP Ltd. (GXPi) effective July 1st, we expected sales around 79 MSEK for the quarter, while Formpipe delivered 81.9 MSEK. This amounts to a 9.8% YoY growth excluding the revenue contribution from GXPi (16.5% including this effect). EBITDA-margin was down at 21.3% as a result of continued expansion and build-up of the Swedish delivery organization. Both Formpipe's EBITDA of 17.5 MSEK and net profit of 2 MSEK in the period have been below our expectations due to increased sales- and other operating expenses.

Ökad försäljning för Xvivo Perfusion

Q3-rapporten kom in något bättre än våra förväntningarna när det gäller den underliggande verksamheten. Efter FDA-godkännandet under kvartalet särredovisas kapitalvarorna, men de har endast en liten resultatpåverkan. Därmed bekräftar rapporten vår positiva syn. Vårt motiverade värde inför rapporten låg på 55 kronor per aktie och vi kommer troligen inte göra några dramatiska förändringar med anledning av dagens rapport. Försäljningen i Q3 ökade med 34 procent till 22,4 miljoner kronor (16,8), vilket var 1,4 miljoner kronor högre än våra förväntningar (21,0). Jämfört med dagen aktiekurs finns en potentiell uppsida på runt 25 %.

DIBS - bättre resultat än väntat

DIBS Q3-rapport var lite bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4 miljoner kronor (+13%), vi hade räknat med 44,7 miljoner kronor. EBITDA-marginalen kom in på 27,8%, vilket var i nivå med våra estimat. Bolaget har därmed nått sina finansiella mål med en årlig tillväxt över 10% och en EBITDA-marginal över 25% även i detta kvartal. Mest positivt var att alla områden visade tillväxt i kvartalet. Periodens rörelseresultatet uppgick till 7,1 MSEK istället för väntade 7,6 MSEK, som delvis beror på att vi räknat med något högre skatt. DIBS är ett fortsatt stabilt bolag med en ledande position i den nordiska marknaden för digitala betalningar.

Sista dagen att teckna Sprint Bioscience

Idag är den sista dagen för att teckna Sprint Bioscience. Teckningskursen är 15 SEK per aktie och emissionsbeloppet är 22,5 MSEK. Bolaget har sedan 2009 arbetat med tumörmetabolism. För två av deras projekt bedrivs diskussioner med större läkemedelsbolag kring licensavtal. Sprint Bioscience arbetar med att ta fram läkemedelsmolekyler och processerna kring detta. Till skillnad från många andra bolag är de inte specialiserade kring en viss typ av målprotein eller biologisk verkningsmekanism.

Bra tillväxt för Ericsson men stora valutaeffekter

Ericssons Q3-rapport bjöd på blandade tongångar med en försäljning som var bättre än väntat men resultatet något sämre än förväntat. Bruttomarginalen kom dock in precis som vi hade hoppats på. Valutaeffekter belastade resultatet med 1,3 miljarder kronor, vilket delvis kan förklara det något svaga resultatet. Vi tror trots allt att aktien ändå kommer klara sig hyggligt då både försäljningen och bruttomarginalen var godkända. Man har haft bra försäljning i Kina, Ryssland och Mellanöstern medan USA var lite svagt. Sammanfattningsvis så anser vi att rapporten ändå innehöll mer positiva saker än negativa och vi kommer troligtvis justera upp våra estimat något. Det verkar dessutom som om tillväxten är tillbaka inom telekombranschen (om än låg) vilket är positivt. Vårt nya DCF-värde indikerar en mindre uppsida.

Pledpharma vill ta in 75 MSEK

Dagens Q3-rapport har hamnat i skuggan på grund av att bolaget avser att driva det nya PP-100-projektet (paracetamolförgiftning). För att finansiera en fas II-studie i projektet avser Pledpharma att genomföra en företrädesemission på sammanlagt 75 MSEK. Vi återkommer med en närmare analys om detta då det inte finns någon möjlighet att bedöma projektet ännu utöver vad bolaget kommunicerat. Siffrorna i rapporten var annars bättre än väntat och likvida medel bör räcka för finansiering till mitten av 2015. Inför rapporten var vårt motiverade värde 34 SEK.

Cybercom vänder till tillväxt

Inför det tredje kvartalet hade vi räknat med att Cybercom skulle visa en rätt beskedlig tillväxt på 2 %. Omsättningen blev dock hela 287 MSEK och tillväxten sker över samtliga linjer. Den oväntat starka försäljningen i Sverige är det som slår igenom mest på våra estimat. Rörelseresultatet blev 12 MSEK istället för 10 MSEK. Till vårt motiverade värde finns i skrivande stund en uppsida på 17 % efter en uppgång på nästan 7 % hitintills idag.

Starkt kvartal för NetEnt

NetEnt visade återigen upp ett starkt kvartal. Bolaget presenterade en rörelsemarginal på 33,8 % samt en intäktsökning på 41,8 %. Intäktförbättringen kan främst förklaras genom fortsatt bra utveckling för NetEnts kunder, där bland annat MrGreen och Cherry ingår. Detta leder oss att tro på bra kvartal även för dessa bolag. NetEnts höga rörelsemarginal kan även förklaras genom starkare Euro i förhållande till kronan. Vi kommer även att följa Betsson rapport imorgon den 24:e och Unibets rapport den 29 oktober för mer information kring speloperatörnas tillväxt. För närvarande har både Mr Green och Cherry rört sig under och nära inpå på våra bear case scenarion, vilket indikerar stor uppsida till våra base case scenarion.

Vi förväntar oss ett svagare kvartal från Hexatronic

På måndag släpper Hexatronic sitt årsbokslut för det brutna räkenskapsåret 2013/14 och presenterar resultatet för bolagets Q4. Bolaget har tidigare indikerat att det fjärde kvartalet skulle bli något svagare än Q3 till följd av säsongseffekter i branschen. På lite längre sikt förväntar vi oss en fortsatt stark underliggande marknadstillväxt som bör gynna Hexatronic. Enligt våra estimat kommer resultat efter skatt ligga på omkring 6 MSEK. Vilket motsvarar en VPA för kvartalet som uppgår till ungefär 0,23 SEK. Till vårt motiverade värde, i PDF-analysen, finns en uppsida på ungefär 33 %.

Ökade intäkter för Bioinvent

Morgonens Q3-rapport från Bioinvent visar som förväntat stigande intäkter under perioden, vilket är ett resultat av att plattformspartnern Bayer under perioden tagit en ytterligare en antikropp som är utvecklad från n-CoDeR till kliniska studier. Omsättningen för perioden hamnade på 11,1 MSEK och EBIT på -10,6 MSEK. Likvida medel uppgår till 70,4 MSEK, vilket ger finansiering till mitten av nästa år om vi inte räknar med några nya intäkter. Vi kommer att se över våra estimat och återkomma med en mer utförlig uppdatering. Enligt våra tidigare beräkningar var det motiverade aktievärdet 6 SEK.

Mycket bra Q3-rapport ifrån Nokia

Imorse kom Nokia med sin Q3-rapport som var mycket bra. Inom Networks har man haft en tillväxt på 13 procents och 13,5 procents rörelsemarginal. Tillväxten kom i huvudsak ifrån Mobile Broadband som ökade med hela 33 procent. Vi kommer att behöva justera upp våra estimat rejält för bolaget efter rapporten. Nokias totala försäljning i Q3 kom in på 3,3 miljarder euro mot väntat 3,0 miljarder euro och rörelseresultatet före engångskostnader hamnade på 457 miljoner euro (väntat: 357 miljoner euro).

Bättre än väntat från Orexo

På morgonen släpptes bolagets Q3-rapport som var något starkare än vad vi räknat med i våra nyligen nedreviderade estimat. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 130,7 MSEK mot förväntade 120,7 MSEK. Det är bättre siffror för Abstral och Zubsolv som ligger bakom detta och avvikelsen är relativt jämt fördelad på dessa två produkter. Bolaget kan även redovisa ett nytt exklusivt avtal, denna gång med Wellcare. Vi anser att rapporten var bra med positiv signaler om framtiden.  

Mycronic har en orderbok på över 700 miljoner

Mycronics försäljning blir för det tredje kvartalet extra osäker att bedöma på grund av årets många maskritar-ordrar. Klart är dock att de fem maskritare som beställts för leverans under 2014 beräknas bli levererade under det andra halvåret, vilket kommer att leda till en hög försäljning och ett starkt resultat för helåret. Vi uppskattar att orderboken efter Q3 kommer att uppgå till 705 MSEK. I dagsläget är vårt motiverade värde 18 SEK, men om fler ordrar skulle komma in kan det bli en större förändring.  

Fyndköpare letar lägen på en farlig börs

Fyndköparna har tagit över på börsen. De stora rörelserna är inte förbi och risken är fortsatt hög. Dawid Myslinski ser här närmare på exempelvis Ericsson, Hennes & Mauritz och Balder.

Aerocrine senarelägger upp sin Q3-rapport

Att bolaget senarelägger sin Q3-rapport bjuder in till spekulation. Ifall det beror på finanseringsfrågor är det något Aerocrine bör lösa innan aktien kan ta fart på allvar. Återigen måste det påpekas att risknivån just nu är relativt hög. Det nya datumet är den 27 november klockan 08.00. En annan möjlighet är att förändringen beror på något positivt för aktien så som en förestående strukturaffär eller ett uppköp. I vår tidigare publicerade PDF-analys går vi igenom olika triggers och den ekonomiska situationen för Aerocrine.

Kopy Goldfields kommer med nya lovande resultat

Ytterligare borresultat fortsätter att bekräfta den geologiska modellen för Krasny. Förutom att de nya borresultaten bekräftar Krasny-modellen så har borrningarna även lett till att nya mineraliseringar har påträffats. Enligt de preliminära beräkningar som bolaget gjort indikerar de nya mineraliseringarna en ökning av guld med 6,6 procent och en minskning av den genomsnittliga guldhalten med 4 procent jämfört med tidigare antaganden för fyndigheten. Totalt är nu 56 % avklarat av borrprogrammet, som krävs för att man skall kunna fortsätta till nästa fas. Att man med ett bra resultat kommer till nästa steg är mycket viktigt för bolagets värdering. Till vårt motiverade värde finns en potentiell uppsida på drygt 240 % i skrivande stund. 

Pledpharma har nått full patientrekrytering för PledOx

Före börsens öppning idag meddelade Pledpharma att patientrekryteringen till PLIANT-studien (tjocktarmscancer) redan är i mål, vilket är nästan två månader före tidigare kommunicerad målsättning. Läkemedelskandidaten PledOx ges som förbehandling till cellgifter, för att minska allvarliga biverkningar, och nu har 126 patienter inkluderats i studien. Det främsta orosmomentet har varit om PledOx även skyddar tumörer och inte bara friska celler. Än så länge finns inget som tyder på detta, utan snarare tvärtom. Nästa steg är att bolaget släpper sin Q3-rapport på fredag. I vår tidigare ingående PDF-analys har vi gått igenom viktiga triggers för aktien och motiverade aktievärden beroende på dessa scenarier.

Intervju: Sprint Bioscience berättar om Vps34-projektet

Noteringsaktuella Sprint Bioscience meddelade igår att de har erhållit positiva data från djurstudier för Vps34-projektet. VD, Anders Åberg, svarar på några frågor kring detta.

Höga förväntningar på Bredband 2

Vi förväntar oss att Bredband2 fortsätter att visa en stark tillväxt och därmed nå en försäljningsökning på 15 procent. Framförallt bör de öka inom företagsmarknaden, där deras främsta tillväxt bör ske. Tack vare att aktiekursen handlats ned, under den allmänna börsnedgången, finns en uppsida på omkring 21 % till vårt motiverade värde. 

Weak sales for Anoto but strong outlook

Anoto’s Q3 sales was disappointing, as expected, but we are looking forward to the web conference tomorrow to get some more details regarding the progress with the large OEM. We expected Anoto’s Q3 figures to be weak, and the outcome was slightly poorer than our estimates. Our prognosis was SEK 30 million in sales, but the result came in at SEK 27 million. What is more important is the progress in the negotiations with the large OEM. The highlight of the report was the outlook with expectations of “significant improvement in revenues” in Q4 2014 and Q1 2015.