Increased sales for Orexo indicate strong Q4-numbers

Zubsolv tablets market share were up 0.14 percentage points w/w to 6.02% according to Wolters Kluwer. The rolling four week buprenorphine/naloxone products unit sales showed y/y growth of 11.1%. Ahead of next week Q4 numbers, which will be released the 29th of January, we have trimmed our estimates and are now expecting SEK 244.5 (233.0) million in net sales. EBITDA is expected to come in at SEK 58.9 (50.6) million and EBIT of SEK 56.4 (48.1) million. We forecast a strong Q4 for Zubsolv with net sales to reach SEK 94.8 (83.3) million. Estimates changes are presented on page 5. Our fair value remains unchanged at SEK 170. Read the full analysis below.

Positiv känsla i Peptonic!


Peptonic Medical som börsintroducerades 2014 ser i år bland annat fram emot resultat från fas II-studien av Vagitocin, vilket är ett preparat för behandling av det vanligt förekommande klimakteriebesväret vaginal atrofi. Vi går i denna videointervju igenom hur bolaget kommer att gå vidare med bland annat försäljning och finansiering.  

Senaste Bolagskommentarer

  • Respiratorius
  • Addnode
  • Hansa Medical
  • Bioinvent International
  • Hexatronic
  • Cybercom
  • Hexatronic
  • Sensys Traffic
  • Crown Energy
  • Orexo
Ledning
5.0
Ägarskap
7.0
Tillv.utsikt.
5.0
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
0.0

De första resultaten från Respiratorius cancerstudie presenteras inom kort i en vetenskaplig tidskrift. Datan bekräftar teorin att projektet VAL-001 har en dubbelverkande effekt på cancerceller.

Respiratorius - Första data på människa för VAL-001

De första resultaten från Respiratorius cancerstudie presenteras inom kort i en vetenskaplig tidskrift. Datan bekräftar teorin att projektet VAL-001 har en dubbelverkande effekt på cancerceller. Respiratorius meddelar i dag att resultatet från fas I-delen av bolagets VALFRID-studie har blivit godkänt för publikation i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Hematology and Oncology. VAL-001 har en hämmande effekt på de epigenetiska HDAC-proteinerna, vilket är en annan väg för ett läkemedel att ta död på cancerceller. Dessa dubbelverkande effekter studeras nu på DLBCL-patienter i fas IIa-delen av studien. Bolaget räknar med att ha data på studien färdigt för presentation vid mitten av året. VAL-001 framstår som en intressant kandidat för att stärka effekten på ett av världens bäst säljande läkemedel.

Addnode positionerar sig för förvärv

Ny förvärslånefacilitet om 200 miljoner kronor, samt nyanställning, indikerar fortsatt tillväxt. Addnode Group meddelade den 20 januari att de har tecknat en förvärslånefacilitet med Nordea på totalt 200 miljoner kronor. Avtalet har en löptid på fyra år och krediten kan avropas successivt. Förhoppningsvis kommer de fortsätta sin internationella expansion av affärsområdet Design Management. Addnode tog sitt första internationella steg under 2014 genom att förvärva Symetri i Storbritannien. Symetri är den största Autodesk-återförsäljaren till den brittiska tillverkningsindustrin och olje- & gasmarknaden. Sammantaget förstärker nyheten vår syn på bolaget och dess fokus på tillväxt och förvärv.

Framgång för Hansa Medical i första fas II-studien

IdeS fortsätter generera lovande klinisk data. Data från den första av två fas II-studier visar att samtliga åtta högsensitiserade patienter som inkluderats snabbt nådde transplanterbara nivåer av HLA-antikroppar efter att behandlats med IdeS, vilket skapar möjlighet för ett negativt korstestutfall (möjlighet till transplantation). De åtta högsensitiserade patienterna behandlades med IdeS intravenöst till dosen på 0,12 eller 0,25 mg/kg en eller två gånger inom två dagar. Den positiva utvecklingen för IdeS ger oss anledning att justera upp våra estimat, vilket har en positiv effekt på vårt motiverade värde med 10 kronor.

Hexatronic - The international perspective

Hexatronic delivered a good report. The turnover was almost in line with our estimate but fell a bit short on the margin levels. Overall the company delivered on their financial goals of an EBITDA margin of 10%. The share price has declined after report with almost -14%, this reaction is not justified as the long term prospects are still intact. Comparing to other international fiber companies the multiple valuation is low. Peers trade at EV/EBITDA (TTM) of about 12.6x and Hexatronic at EV/EBITD2014/15E of 8.3x. Our estimated fair value is revised to to a small degree. Still we find that the market has overreacted and Hexatronic is still considered good value especially with an international perspective. Click and read the full analysis below.

Nytt utvecklingsavtal för Bioinvent

I går presenterade Bioinvent att de ingått ett utvecklingsavtal kring projekt BI-1206 (blodcancer) med Cancer Research UK, Cancer Research Technology och Leukaemia & Lymphoma Research, vilket avser genomförande av en fas I/II-studie. Enligt avtalet har Bioinvent möjlighet att köpa loss studiedata som genereras i studien. Villkoren kring avtalet offentliggörs inte, men vi bedömer att det handlar om relativt förmånliga villkor (vår bedömning) jämfört med ett liknande avtal med en kommersiell spelare (CRO). Vi förväntar oss att det kommer ta omkring 2 år att genomföra studien, men att det finns möjlighet att utvärdera data tidigare än så. Vårt motiverade värde på 4,9 kronor påverkas positivt med drygt 10 procent och ökar till 5,4 kronor. Jämfört med dagens aktiekurs ger detta en potentiell uppsida på omkring 90%. Läs mer om bolaget i vår senaste analys nedan.

Varning för stark sektor

Allt annat än nya toppnivåer för Stockholmsbörsen skulle vara en stor överraskning. Det finns dock en stark sektor där en rekyl snart kommer att bli kännbar. Dawid Myslinski går i sin krönika igenom det aktuella börsläget och har även två förslag på intressanta aktier.

Jays - Omotiverat kursfall?

Marko Moshtaghi anser i en medlemsanalys att kursfallet i Jays är omotiverat. På tolv månader har aktien gått ned omkring 68 %. Framförallt verkar multiplarna och siffrorna för bolaget vara fördelaktiga jämfört med dagens börsvärde.   

MultiQ får en order på 6,4 MSEK

MultiQ har skickat ett pressmeddelande om att de fått en order på 6,4 MSEK från en kund inom spelbranschen. Ordern är på bildskärmar med inbyggda mediaspelare som skall förstärka spelupplevelsen. Det är sannolikt Svenska spel som gör ytterligare beställningar och för att konkurrera inom onlinespel är det viktigt med attraktiva spelmiljöer och därför är val av bilskärmar av stor betydelse. Läs gärna vår senaste analysuppdatering för att få mer information om bolaget i länken nedan.

Intervju: Cybercom satsar på tillväxt via nyckelkunder

Cybercom på sista tiden vunnit flera affärer, men konkurrensen är fortfarande stor på flera områden. Vi har intervjuat bolagets vd Niklas Flyborg för att få mer information om deras syn på framtiden.

Orexo - New sales numbers for week 2

Latest Wolters Kluwer Rx data, released today, shows increasing Zubsolv tablets market share compared to last week, up to 5.88% from 5.45%. The rolling four weeks market share were slightly lower w/w with 0.01 percentage points, reaching 5.72%. Zubsolv TRx reached a new record at 10,037 scripts. This corresponds to a market share of 5.27%. The rolling four weeks average TRx were 5.20% (down 0.03 percentage points from last week). Buprenorphine/naloxone unit sales continues to show steady double digit growth. For the week the y/y rolling four weeks average grew by 11.2%.

Ett första intryck av Hexatronics Q1-rapport

Hexatronic levererade en bra rapport för sitt första kvartal och försäljningen landade på 146,3 MSEK. Detta var något under vår prognos om 158 MSEK, en avvikelse på runt -7,5 procent. Vi tar dock denna avvikelse med ro då detta är det första Q1-kvartal som bolaget rapporterar i dess nya form, således är en jämförelse med föregående års Q1 inte praktiskt möjlig vilket leder till att exakta prognoser är svåra att uppnå. Bolaget handlas nu på en EV/EBITDA (TTM) om 7,9x och EV/EBITDA15E på 7,6x. Vi finner inte att denna värdering som utmanande för ett bolag med så pass goda framtidsutsikter som Hexatronic. Vi återkommer så snart som möjligt med en sedvanlig analysuppdatering.

Nasdaqträff den 29 januari i Stockholm

Torsdagen den 29 januari välkomnar Redeye och Nasdaq dig till en börskväll som bjuder på både bolagspresentationer och insikter kring noteringsåret 2014. Varför det blev ett sådant rekordår och hur ser förväntningarna inför 2015 ut? Medverkande bolag är Anoto, Immunicum, Arise Windpower, Avtech och Hexatronic. Vi börjar med kaffe och registrering kl 17.00 och stänger börsen kl 17.30. Vi fortsätter sedan med talare från både Nasdaq och Redeye. Kvällen avslutas med ett gemensamt mingel, anmäl dig redan idag!

Pågående nyemission och steg 1 avklarat för Kopy Goldfields

Bolaget har kommit med två ytterligare uppdateringar kring utvecklingen av Krasny-projektet sedan vår senaste analys. Resultatet från steg 1 ses som positiva och indikerar en ökad potential av fyndigheten. Bolaget genomför även en nyemission för att stärka finanserna. Krasny-projektet utvecklas över förväntan och vi finner det sannolikt att steg 2 kommer påbörjas. Detta ökar sannolikheten att Kopy erhåller tilläggsköpeskillingen om 2 MUSD från GV-Gold. Rubel försvagningen påverkar Kopy positivt och guldpriset räknat i rubel står idag på toppnivåer, detta är något som vi finner att marknaden har förbisett. Att makroekonomiska risker finns är dock självklart. Vårt motiverade värde efter nyemissionen uppgår till omkring två gånger dagens aktiekurs. Klicka på länken nedan för att läsa hela bolagsanalysen i PDF-format. 

Ännu ett avtal för Cybercom inom finsk offentlig sektor

Cybercom meddelade i dag att bolaget slutit ännu ett avtal i den offentliga sektorn i Finland. Avtalet löper mellan 2015-2017 och kommer i intäkter ge 2 – 2,5 miljoner euro. Avtalet, som följer bara en månad efter avtalet med finska befolkningsregistercentralen, gäller den finska regeringens e-identifieringstjänster. Cybercom får i och med avtalet ansvar över administrering av de roller och behörigheter som kopplas till dessa digitala identifieringstjänster. Vi ändrar dock inte våra estimat då man befinner sig i en nedtrappningsfas. Till detta kommer den senaste tidens försvagning av euron. Vi ändrar inte vårt motiverade värde, vilket jämfört med dagens kur innebär en potentiell uppsida på 23 procent.

Förvärvsintegration i fokus inför Hexatronics Q1-rapport

På fredag presenterar Hexatronic sin delårsrapport för det första kvartalet för det brutna räkenskapsåret 2014/15. Vi finner det intressant då detta är det första kvartalet som Proximion förvärvet syns i siffrorna vilket kan indikera på framtida försäljningspotential för Proximion. Vidare hoppas vi på kommentarer kring marknadsutvecklingen, diskussioner kring framtida förvärvsplaner och utvecklingen av rörelsekapitalet. Tillväxten från föregående kvartal kommer självklart vara hög. Vi räknar med en försäljningstillväxt på närmare 500 procent jämfört med Q1 föregående år. Bolagets handlas nu relativt nära vårt motiverade värde om 24.8 SEK per aktie.

Ny order och det mest intressanta läget på två år för Sensys Traffic

Svenska Trafikverket har lagt en order på 2 MSEK omfattande installationsmaterial. Materialbeställningar av den här typen avropas som tidigare angetts löpande. Denna materialorder gäller de nya systemen i Trafikverkets order från november 2014 på 93 MSEK. Vi förvånas över att aktien i dag handlas i 0,92 SEK jämfört med 1,22 SEK innan den stora Trafikverket-upphandlingen vanns. Det är anmärkningsvärt att se att aktien i dag handlas runt 33 procent lägre än innan Trafikverket-upphandlingen vanns under första halvåret 2013. Ytterligare en medelstor genombrottsbeställning utgör enligt oss en sannolik katalysator för en uppvärdering av kursen mot vårt motiverade värde på 1,3 SEK. Risken i bolaget har dessutom gått ned sedan Sensys under 2014 visat att man klarat av upprampningen av Trafikverket-ordern utan problem.

Crown Energy - Tullow borrar inte i Madagaskar

Tullow Oil meddelade idag att de sänker sina prognoser för framtida CAPEX relaterat till prospektering med 200 MUSD. Detta är relaterat till det förändrade marknadsläget med lägre oljepriser. Tullow hade tidigare annonserat att bolaget skulle utföra en borrning i Madagaskar på licensen 3111 som ligger nära Crown licens 3108, men planerna för borrningen i Madagaskar skjuts fram i tiden, i alla fall några år. I Crowns senaste rapport fanns diskussionen att ett positivt resultat för Tullow skulle gynna värderingen av Crowns licens och vi finner dagens meddelande från Tullow som negativt för Crown. Nyheter kring bolagets licens i Sydafrika är det som vi finner mest sannolikt i närtid som kan gynna värderingen utav Crown.

Actavis vill lansera en kopia av Orexos Abstral

Idag på morgonen meddelar Orexo att generikabolaget Actavis lämnat in en ansökan (ANDA) till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om att få sin kopia av Abstral godkänd för försäljning. Orexo meddelar att man tillsammans med partnern Galena Biopharma utvärderar ansökan för att inom 45 dagar ta beslut om respons. Vi förväntar oss att en stämningsansökan kommer att lämnas in. Dagens besked är dock av ytterst ringa betydelse för Orexo-aktien anser vi. Första avsluten visar på nedgång med 3 procent, vilket i våra ögon är en orimligt stor kursreaktion.

Tillväxten driver marginalerna för Allenex

Försäljningsutvecklingen av de nuvarande produkterna är stark, nya produkter kommer lanseras och dessutom förväntar vi oss kraftigt positiva valutaeffekter under de närmaste kvartalen. Vi räknar med hela 19 procent tillväxt under 2015E. Efter det marginalmässigt svaga andra kvartalet var det en lättnad att försäljningen i Q3 överträffade våra förväntningar samtidigt som marginalerna expanderade till hela 22 (10) procent. Vi justerar upp våra prognoser, bland annat på grund av valuta, och höjer vårt motiverade värde. Det innebär en potentiell uppsida på omkring 20 % jämfört med dagens aktiekurs. Läs mer om värdedrivande faktorer i PDF-analysen nedan.

Europeiska kommissionen ger finansieringstöd till Cinnober

Cinnober annonserade idag att de kommer få finansieringsstöd på upp till 2,5 miljoner euro (cirka 24 miljoner kronor med rådande valutakurs) för implementation risk- och clearingsystem till europeiska och internationella banker. På senare tid har Cinnober haft en händelsefull utveckling med avgörande ordrar. Nu när Euronext avtalet är live är det en tidsfråga innan andra aktörer kommer behöva sig för att bibehålla konkurrenskraft. Vårt motiverade värde förblir dock oförändrat.

Sensys Traffic storsatsar internationellt under 2015

Vi har intervjuat Johan Frilund, vd på Sensys Traffic, om vilken syn han har på det nya året och bland annat kommer man satsa en hel del på internationella affärer. Bolaget har sedan tidigare verksamhet i Nordamerika och Mellanöstern.

Prishöjning och uppdatering från Opus Group

Idag släppte bolaget en statusuppdatering kring aktuella program i USA. Det viktigaste beskedet var att införsäljningen av hyreskontrakt i Kalifornien varit lyckosam. Uppgraderingen av testutrustning till marknaden i Kalifornien har som bekant skett genom att Opus erbjudit verkstäderna att leasa istället för att köpa utrustningen. Det första steget omfattar ett lite enklare system under benämningen OBD-DAD. Här adresseras ca 8000 verkstäder varav omkring hälften varit Opus kunder sedan tidigare. Hittills har bolaget tecknat 4100 hyreskontrakt och antalet kommer öka ytterligare fram till slutdatumet för implementeringen som är 9 mars i år. Opus har även justerat upp sitt svenska pris som nu ligger i nivå med övriga aktörer. En vanlig besiktning kostar nu 395 kronor hos Opus, mot 350 kronor under fjolåret.