Bredband2 redovisar snabbaste tillväxten någonsin i Q2

Här kommer våra första intryck från Q2-rapporten från Bredband2. Intäkterna blev 90 MSEK mot väntade 88 MSEK. EBIT och EBITDA-marginalerna uppgick till 5 och 10 procent mot väntade 6 och 11 procent. Skillnaden mot våra förväntningar beror helt och hållet på att privatsidans tillväxt på 28 procent var betydligt snabbare än vi väntat oss. 

Positiv öppning

USA-börserna var starka under gårdagen efter ett lugnare sentiment hos kineserna och starka inhemska bolagsrapporter. Det var något negativt sentiment på de asiatiska storbörserna med Shanghai Composite i spetsen. Ledande svenska terminer indikerar på en positiv öppning för Stockholmsbörsen.

Senaste Bolagskommentarer

  • Bredband2
  • Invisio Communications
  • Sprint Bioscience
  • Cherry
  • Bredband2
  • CybAero
  • Enea
  • Bioinvent International
  • Addnode Group
  • Nolato
Ledning
8.0
Ägarskap
7.0
Tillv.utsikt.
5.5
Lönsamhet
6.0
Finans.styrk.
7.5

Här kommer våra första intryck från Q2-rapporten från Bredband2. Intäkterna blev 90 MSEK mot väntade 88 MSEK. EBIT och EBITDA-marginalerna uppgick till 5 och 10 procent mot väntade 6 och 11 procent. Skillnaden mot våra förväntningar beror helt och hållet på att privatsidans tillväxt på 28 procent var betydligt snabbare än vi väntat oss. Företagssidan växte "bara" med 23 procent. På koncernnivå växer Bredband2s intäkter med 25 procent, vilket är bolagets överlägset bästa kvartal någonsin tillväxtmässigt.

Ett tredje land på väg mot IVSO-produkter i reguljära armén

Invisio meddelade i dag, tisdag, att bolagets partner Rheinmetall Canada har fått tilldelning i det kanadensiska programmet Integrated Soldier Systems (ISS). Efter den inledande kvalificeringsfasen väntas Kanada under 2016 lägga en första order, vilken omfattar 1 632 Invisio-system till ett värde av 20-25 MSEK. Efter den första beställningen finns även en option på ytterligare 2 512 system. Vi bedömer att ersättningsbeställningar av kablar, öronproppar etcetera tillkommer så småningom.

Sprint Bioscience: I mål med MTH1

Sprint Bioscience annonserade under morgonen att man ingått ett avtal med läkemedelsgiganten Bayer kring sitt MTH1-projekt. Bolaget som varit offensiva i sin kommunikation lever nu upp till förväntningarna. Det sammanlagda avtalsvärdet uppgår till 190 miljoner euro. Avtalet innefattar även prekliniska milstensbetalningar som vi förväntar oss att Sprint kan infria redan under första halvåret 2016.

Opus Tilldelas Koncession i Chile

Opus Inspections dotterbolag i Chile kommer att tilldelas en koncession för att utforma, bygga och driva bilprovningsstationer i O'Higgins-regionen.

Cherry is bolstering Its Nordic Affiliate Presence

As a step to efficiently strengthen its Nordic affiliate presence and achieve profitability, Game Lounge through Cherry, has decided to acquire online casino related affiliate sites focused upon the Finnish market since 2011. The acquisition will lead to a projected increase of EBITDA increase of minimum 600 thousand euro on an annual basis (which is around 180-200 euro per customer after personnel expenses if you assume around 3000-3300 depositing customers per year).

Bredband2 väntas förstärka bruttomarginalen i Q2

Inför Bredband2s Q2-rapport, på onsdag, väntar vi oss att bolaget ska ha återställt bruttomarginalen med två procentenheter från föregående kvartal allteftersom de 16 000 rabatterade kunderna från H2 i höst/vinter-kampanjen nu börjat betala fullt pris. Vi räknar med en total försäljning på 88,4 MSEK, vilket skulle innebära en årlig tillväxttakt på 22 procent.

Orexo: Zubsolv Rx data week 29

According to latest Wolters Kluwer Rx data released today Zubsolv w/w tablets market share were down 0.18 percentage points to 5.99%. However, the four week rolling average continues higher to new highs and the market share rose to 6.10%, up 0.02 percentage points from last week. The four week rolling average market share trend is positive and this rose to 5.65%. 

Sentimentet i botten för Orexo

Rapporten för andra kvartalet blev en besvikelse för oss. Det var framför allt försäljningen av Zubsolv som överraskade negativt och uppgick till 91,1 MSEK mot väntade 104,2 MSEK. Den svaga utvecklingen slog på lönsamheten som kom in klart lägre än vi räknat med (EBITDA -74,2 MSEK mot väntade 47,3 MSEK). Den stora nedgången som vi sett för aktien hittills under året anser vi redan prisar denna svaga utveckling och bygger på låg förväntningar om framtiden för Zubsolv. 

Raised expectations for Anoto

This is a short update following not only the revealing of the aspiring OEM partner (HP). During only the last few weeks Anoto has made several other positive announcements. The recent news with the Penvision acquisition, Optika Display and the TStudy exclusivity agreement has made us even more positive towards Anoto’s business operations.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sensys Traffic AB (publ)

Förvärv av Gatso Beheer B.V.Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag om att förvärva samtliga aktier i Gatso Beheer B.V., att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5 så.. 

Adjusting for impact of ongoing equity issue in CybAreo

We have adjusted our model for the effect of the ongoing share issue, and are accordingly updating our estimated fair value calculations.
Yesterday’s extraordinary general meeting of CybAero’s shareholders has agreed to the firm’s proposal regarding the equity issue of around 65 mSEK.

Enea växer återigen tvåsiffrigt med EBIT-rekord

Q2 bjöd på intäkter och rörelseresultat om 120,2 respektive 26,5 MSEK (väntat 125,5 och 25,4 MSEK) jämfört med förra årets 104,0 och 22,7 MSEK. Intäkterna växte 16 procent totalt men 8 procent efter valutan som även förklarar diffen mot prognoserna. Software går starkt på alla led och drev bruttomarginalen (71 %) samt tillväxten tack vare nytt avtal med Nokia om 140 MSEK och 30 procents tillväxt på rullande 12 månader på kunder utanför Ericsson och Nokia. Dagens kurs innebär EV/EBIT 12x för 2015 på våra estimat, vilket om bolaget kan hålla uppe de senaste kvartalens goda tillväxt inte ser alltför dyrt ut.
 

Positiv öppning

Bolagsrapporterna var återigen i investerarnas fokus under gårdagen. Amerikanska index föll tillbaka under kvällen då flera tunga bolagsrapporter var en besvikelse. Vi har fått se de asiatiska börserna avancera nu på morgonen efter positiva signaler från Japan. Ledande svenska terminer pekar just nu på en öppning i positivt territorium.

Inget uppseendeväckande i Bioinvents rapport

Rapporten för andra kvartalet innehöll, som sig bör, inga större nyheter utöver det rent finansiella. Under perioden visade Bioinvent en nettoomsättning på 3,7 (32,4) miljoner kronor, vilken utgörs av intäkter från partners som använder bolagets antikroppsbibliotek. Den ökade intäkt vi ser jämfört med de 0,6 miljoner kronor från första kvartalet bedömer vi är relaterat till en initial betalning från nya partnern som är aktiv inom CART-området.

Ett första intryck av Q2-rapporten för Addnode

Addnode Group har presenterat sin rapport för det andra kvartalet 2015. Försäljning var i linje med vår prognos men resultatet var lägre än väntat. Avvikelsen berodde främst på ett svagt resultat inom PLM.

Riktigt bra Q2-rapport av Nolato

Nolato rapporterade idag ett andra kvartal som klart bättre än förväntat. Alla segment var bättre än förväntat men det var framförallt telekomsegmentet som stack ut. Å andra sidan indikerade bolaget att just telekomsegmentets starka försäljning var tillfällig. Vi kommer dock att justera upp våra estimat.

Saniona presenterar ny data på kongress i höst

Bolaget har fått klartecken att hålla två presentationer på Society for Neurosciences årliga kongress, Neuroscience 2015, som går av stapeln 17-21 oktober i Chicago. 

Eneas rörelseresultatet slår våra Q2-prognoser

Eneas rörelseresultat i Q2 på 26,5 MSEK slog både vår prognos och de övriga konsensus-prognoser vi känner till. Vi hade dock lagt ribban för intäkterna något högt då intäkterna blev 120,2 MSEK, efter en valutajusterad tillväxt på 8 procent, mot väntade 125,5 MSEK. En stark bruttomarginal på 71 procent (väntat 69 %) resulterade i att rörelsemarginalen kom in på 22,1 procent, nästan två procenteheter bättre än våra estimat på 20,2 procent.

Peptonic närmar sig sanningens minut

Peptonic meddelade i fredags (17 juli) att sista patienten nu gått ur bolagets pågående fas 2b-studie. Studien undersöker effekterna av behandling med bolagets produktkandidat, Vagitocin, hos kvinnor i eller som passerat klimakteriet och som lider av vaginal atrofi. Vagitocin är en gelformulering av peptidhormonet oxytocin. Slutliga studieresultat väntas under september. Det verkar som om marknaden positionerat sig för ett positivt resultat från studien.

Inför Eneas Q2-rapport där fokus riktas mot Worldwide Software Sales

Inför Eneas Q2-rapport på tisdag väntar vi oss intäkter på totalt 125,5 MSEK och en EBIT-marginal 20,2 procentenheter. Det vi fokuserar på och helst vill se är växande intäkter inom Worldwide Software Sales, det vill säga mjukvarukunderna utanför Ericsson och Nokia. Med tvåsiffrig tillväxt under de tre föregående kvartalen är det denna del som är det stora tillväxthoppet även om Worldwide Software Sales intäkter i absolta tal ännu inte är särskilt höga.

Inför Addnode Groups Q2-rapport

Addnode Group rapporterar för det första kvartalet 2015 på tisdag nästa vecka den 21 juli klockan 11.30. Vi förväntar oss en bra rapport med framförallt förvärvsdriven tillväxt, något svagare marginaler samt ytterligare information kring förvärvet av Transcat.

Slut på negativa nyheter för Cybercom?

Intäkterna i Q2 på 329,2 MSEK växte något mer än väntat med 5,4 procent, tack vare en stark tillväxt i Sverige på 7,8 procent. EBIT-marginalen på -0,9 procent (väntat 2,0 %) tyngdes dock av nedläggningen av Åbo men även södra Sverige och underkonsulterna fortsatte att pressa. När nu Ericsson, Åbo och södra Sverige diskonterats i kursen så sänks vårt nya motiverade värde på bolaget som dock ger en god uppsida för den nedtryckta aktien på cirka 40 procent. 

Lagercrantz levererar resultat på ny toppnivå

Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten var relativt små. Rörelseresultatet nådde den nya toppnoteringen 79 MSEK, 23% högre än Q1 ifjol och lite över vår prognos på 75 MSEK. Den tidigare positiva trenden håller alltjämt, där flera av de egna lönsamma produktbolagen forsätter växa och bidrar till att lyfta marginalerna. Nyförvärvet Cue Dee hade ett riktigt starkt kvartal och bidrog högst väsentligt till resultatförbättringen. Sammantaget är våra prognosjusteringar små och påverkar bara värderingen marginellt.