Investor Forum 17 mars hos Redeye

Tre av de fyra medverkande bolagen till mars månads Investor Forum är nu klara. Dessa är Invisio, Cortus och Cantargia (som aldrig tidigare presenterat på Investor Forum). Starttid är 17:30. Varmt välkommen att anmäla dig! Klicka för att läsa mer om eventet nedan.

Intervju: Högt tempo för Bredband2

Förutom en utökad privatkundskampanj håller Bredband2 även tempot på företagssidan. Vi har intervjuat VD Daniel Krook om vilket fokus bolaget kommer att ha under 2015.

Senaste Bolagskommentarer

  • Sensys Traffic
  • Hexatronic
  • Peptonic Medical
  • Respiratorius
  • North Chemical
  • Moberg Pharma
  • Oniva Online Group Europe
  • Moberg Pharma
  • Sprint Bioscience
  • North Chemical
Ledning
6.5
Ägarskap
2.0
Tillv.utsikt.
6.5
Lönsamhet
2.5
Finans.styrk.
8.0

Sensys meddelade i går, måndag, att bolaget fått en order om 3,5 MSEK, från Förenade Arabemiraten. Mellanöstern, och då särskilt Förenade Arabemiraten där Sensys har sin näst största installerade bas, utgör Sensys andra hemmamarknad efter Sverige. Ordern kommer från en av landets befintliga kunder och den här typen av beställningar är därmed något som vi sedan tidigare räknat med i våra estimat. Orderstorleken till trots så skriver Sensys i pressmeddelandet att ordern befäster bolagets position i Mellanöstern. Även om vi inte drar lika stora växlar av denna order så kan vi hålla med om att ordern indikerar att ansträngningarna i Mellanöstern bär frukt. Trots att Sensys orderingång är volatil över kvartalen noterar vi att Sensys, med 30 MSEK i orderingång, efter att tre månader av året passerat, bara är 5 MSEK från 2014 års internationella orderingång och mer än halvvägs från att slå 2013 års utländska orderinång på 57 MSEK. Fortsätter Senysys i samma takt kan 2015 bli ett ännu roligare år än våra estimat på 201 MSEK i intäkter och 58 MSEK i EBIT. Aktien har den senaste månaden legat rätt stabilt runt 1,1 SEK efter en stark uppgång sedan Q4-rapporten. Då ingenting förändrats i caset upprepar vi vårt motiverade värde på 1,4 SEK. Vi bedömer att det lär behövas en eller två ytterligare beställningar, av lite större karaktär, för att dra upp kursen till denna nivå.

Ytterligare förvärv för Hexatronic

Hexatronic meddelande idag ett ytterligare förvärv. Förvärvsobjektet är Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB, förkortat TD Fiberoptik. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till 80 MSEK, varav 70 MSEK erläggs kontant och 10 MSEK genom apportemission. Den kontanta delen finansieras genom en förvärvskredit från Nordea på 40 MSEK kombinerat med en företrädesemission på 41 MSEK som är fullt ut säkerställd. TD Fiberoptik hade, för det brutna räkenskapsåret 13/14, en omsättning på närmare 75 MSEK med en EBITDA på närmare 6 MSEK, vilket motsvarar en marginal på ungefär 8 procent. En omsättning på 125 MSEK motsvarar en tillväxt för TD Fiberoptik på 39 procent, av detta ungefär 12 procent organiskt. Förvärvet av TD Fiberoptik kommer att konsolideras från och med Q3, alltså per 2014-03-02. Vi kommer efter förvärvet att ändra våra estimat för Hexatronics Q3 och Q4.

Studien löper enligt planen för Peptonic Medical

I dagens bokslutskommuniké bekräftas att den pågående fas IIb-studien med Vagitocin (vaginal atrofi) löper enligt plan. Total ska 240 patienter inkluderas i studien och sista patient beräknas gå ur studien i juni i år. Första resultaten från studien ska därmed kunna presenteras i september i år. Under fjärde kvartalet 2014 uppgick omsättning till noll. Rörelseresultatet hamnade på -3,6 miljoner kronor, vilket var i linje med vår förväntan. Likvida medel uppgick vid årsskiftet 2014/15 till 10,5 miljoner kronor, vilket var en minskning med 4,7 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Den finansiella ställningen är allt annat än robust och kan vara en förklaring till den låga handelsaktiviteten i aktien. I nuläget ser vi ingen anledning till att göra några större förändringar i vår värderingsmodell.

Orexo - Zubsolv sales week 8

Latest data from Wolters Kluwer shows a w/w decline in Zubsolv tablets market share of 0.04 percentage points to 5.93%. However, the four week rolling average rose to 6.00%, which represents 313,057 sold tablets. Zubsolv TRx market share for the week were up 0.14 percentage points to 5.55% and the four week rolling average rose to 5.45%. The overall buprenorphine/naloxone market (unit sales) continues to show steady growth of 15.6% (four week rolling average). Since the beginning of 2015 we notice an interesting trend where branded products are gaining market share to generics. Market share gains is evenly distributed between the branded products. We also notice that Bunavail launch continues to underperform the launch of Zubsolv. Read more in the analysis below.

Rapporten ger förhoppningar för Respiratorius

Respiratorius kommunicerade inga nyheter av betydande karaktär då bolaget idag släppte sin rapport för det fjärde kvartalet. Kostnaderna sett över helåret ökade något hänfört av ökade forsknings och utvecklingskostnader vilka uppgick till cirka 1,7 (1,2) miljoner kronor med tillhörande ökade administrativa kostnader på 1,8 (1,5) miljoner kronor. Kostnaderna var något lägre än vad vi räknat med dock inga större avvikelser. För projekten VAL-001 och RESP-3000 har utvecklingen gått framåt. Respiratorius har en tydlig road map för inledande förberedelser om Oprhan Drug status samt patentstrategi av VAL-001. Respiratorius är konfidenta att man ska kunna patentskydda såväl kombinationen som indikationen av VAL-001. Bolaget hade vid utgången av året en kassa på dryga 3,2 miljoner kronor. Respiratorius genomförde en nyemission i januari 2014 som finansierar verksamheten i dryga 7-12 månader. Före rapporten gav vårt fundementala värde, jämfört med aktiekursen, en uppsida på dryg 31 procent.

Cinnober säkrar tidigt orderingången

Bolagets levererade en rapport i stort sett linje med våra förväntningar. Omsättningen för Q4 blev 66 miljoner kronor mot förväntade 70 miljoner kronor före valutaförändringar. EBIT blev något sämre under kvartalet med -6,2 miljoner kronor (förväntat -1,5 miljoner kronor). Differensen är främst relaterad till något lägre omsättning samt något högre personalkostnader. Intäktsvisibiliteten för 2015 enligt oss är säkrad i och med de senaste annonserade ordrarna. Euronext avtalet kan sannolikt leda till fler clearinghus implementation av real-time clearingsystem tekniken. Bolaget petade även nyligen ut NASDAQ OMX tradingssystem för ASX vilket ökar sannolikheten för fler order inom denna kategori framöver. Vår Rating förblir oförändrad med en diskonteringsränta om 11,8 procent, men vi har höjt vårt motiverade värde. Läs mer i PDF-analysen nedan.  

Svagare än väntat för North Chemical

Bokslutet blev svagare än vi hade räknat med, både intäkts- och resultatmässigt. Försäljningen ökade förvisso, men inte i den utsträckning vi hade hoppats på och resultatet tyngdes av omstruktureringskostnader. Under det fjärde kvartalet visar North Chemical en försäljningstillväxt på 3%, medan vi hade räknat med närmare 10%. Enligt kommentarerna från bolaget var oktober och november svaga medan december har varit en bra månad. Sammantaget är ledningen uppenbarligen själva inte nöjda med utvecklingen. Vi återkommer med sedvanlig analysuppdatering efter att ha varit i kontakt med bolagsledningen.

Det första intrycket av Moberg Pharmas Q4-rapport

För fjärde kvartalet 2014 rapporterar Moberg Pharma en nettoomsättning på 44,5 miljoner kronor, vilket var något bättre än vår förväntan som uppgick till 43,9 miljoner kronor. Omsättningen under perioden ökade med 21 procent jämfört med samma kvartal 2013. Rensat för milstolpsbetalningar hamnade tillväxten på imponerande 38 procent. En del av detta kan dock förklaras av förvärv och rensar vi för detta hamnade tillväxten på 18 procent, vilket även det är riktigt bra. På produktnivå är det framför allt Kerasal Nail/Nalox som sticker ut positivt relativt våra förväntningar. Försäljningen steg till 23,6 (15,3) miljoner kronor mot vår förväntan på 21,2 miljoner kronor. Utfallet för lönsamheten hamnade även det något över våra förväntan. EBITDA uppgick till 3,6 miljoner kronor mot väntade 3,5 miljoner kronor och EBIT uppgick till 1,4 miljoner kronor mot väntade 1,0 miljoner kronor.  Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 62,5 miljoner kronor och räntebärande skulder till 16,7 miljoner kronor. Kring MOB-015 framkom inget nytt i rapporten. Diskussioner uppges fortsätta med industriella och finansiella partners. På måndag kl 14 håller bolaget telefonkonferens, där vi hoppas få mer tydlighet kring status i dessa diskussioner.

Ett högt spel med dina pengar?

Ett flertal spelbolag har haft stora framgångar på Stockholmsbörsen på sistone. Frågan är dock om de fortfarande är vinnare när röken efter skattetvister och marknadsregleringar lägger sig. Konkurrensen ser även ut att hårdna på ett par marknader. Att vi får se en reglerad svensk spelmarknad inom en snar framtid verkar dock relativt säkert. Tills dess skapar situationen en viss osäkerhet för bolagen då man inte vet exakt vad förändringarna kommer att innebära.

Redeyes Internet of Things Seminarium 2015

Den 19e februari genomförde Redeye ett seminarium om Internet of Things med ett antal spännande bolag som presenterade sig för utvalda investerare. Filmerna från eventet hittar du i länken nedan.

A bright future for Cherry

Cherry reported a Q4 which exceeded our revenue expectations for both the online casino as well as the restaurant casino. Revenue resulted in 56.8 million kronor (expected: 51.3 million kronor), predominately due to high client and marketing activity. Operating income resulted in a loss of 6.6 million kronor before non-recurring expenses (estimate: loss of 5.6 million). The result was burdened by higher staff expenses than expected, non-recurring costs of around 4 million kronor, as well as high outgoing bonus payments during the quarter.The restaurant casino announced a good quarter as a result of a seasonally strong quarter, the JPC Casino acquisition and further capitalization of new payment systems. The turnover was 42.1 million kronor (expected: 41.4). The current transaction environment in the gaming industry, the expectation of Yggdrasil’s development as well as the positive development of the online casino prompted an upward revision of estimates. Read more in the analysis below.

Fortsatta lönsamhetsproblem för Prevas

Försäljningen kom in i linje med våra estimat på 187 miljoner kronor, men rörelseresultatet var klart under vår förväntan på en miljon kronor. Visserligen finns det vissa engångskostnader som belastar, men även borträknat dessa var resultatet svagare än väntat. Problemet i Prevas har framförallt legat i att de har haft svårt att nå upp till en godkänd lönsamhet i affärsområdet produktutveckling. I detta kvartal var även lönsamheten i det normalt stabila affärsområdet Industrisystem svag, vilket var en överraskning och den stora förklaringen till resultatavvikelsen. Vi justerar ner våra estimat efter rapporten och sänker vårt motiverade värde. Trots förändringen finns en uppsida jämfört med dagens aktiekurs. Läs mer i analysen nedan.  

Ett kvartal med nedskrivningar för Oniva

Oniva online Group rapporterade ett kvartal fyllt med nedskrivningar av diverse natur. Den största härrör våran tidigare föraning om Goodwill nedskrivningar med -147 mkr under kvartalet. Bolagets webbhostingssegment, som är en mycket viktig komponent rent värderingsmässigt rapporterade ett något sämre kvartal men inte signifikant. Försäljningen blev sämre än förväntat vilket i huvudsak förklaras av onlinemarknadsföringssegmentet men den faktiska anledningen är mer oklar.

Nya toppnivåer för Moberg Pharma inför Q4-rapporten

Imorgon är det dags för Moberg Pharma att avlägga rapport för det fjärde kvartalet 2014. Inför rapporten har vi putsat lite på estimaten för att bland annat justera för valutaeffekter. Utöver själva siffrorna riktas intresset på MOB-015 och vad bolaget har att säga om partnerintresse samt andra alternativa strategier för att driva projektet mot marknad. Vi hoppas även få något mer information kring lansering av Kerasal Nail i Sydostasien. EBITDA räknar vi med i våra nya antaganden hamnar på 3,5 miljoner kronor för kvartalet mot tidigare 1,6 miljoner kronor. EBIT förväntar vi oss uppgår till 1,0 miljoner kronor mot tidigare -0,9 miljoner kronor. Aktien har en stark period i ryggen och har senaste månaderna närmat sig vårt motiverade värde som inför morgondagens rapport uppgår till 60 kronor. För att lyfta kursen ytterligare, i ett kort perspektiv, anser vi det behövs positiva signaler kring MOB-015.

Q4 helt enligt planerna för Sprint Bioscience

Bolagets rapport för det fjärde kvartalet innehöll inga betydande nyheter. Sprint Bioscience följer sin plan om att arbeta mot utlicensiering av minst ett projekt de närmsta 12 månaderna. Det fjärde kvartalet karakteriseras av ökade utvecklingskostnader hänförda av tilltagande aktiviteter kring bolagets långt skridna projekt samt förstärkning av personal. För projekten VPS34 och MTH1 har utvecklingen gått framåt, dock har inga viktiga milstolpar uppnåtts under kvartalet. Ambitionen kvarstår att ingå partneravtal med minst en av de två ovannämnda kandidaterna under 2015, vi anser att Sprints möjligheter att ingå avtal inom 12 månader är oförändrade sedan vår senaste analys. Bolaget hade en kassa om dryga 14 miljoner kronor vid utgången av 2014, vilket ska finansiera verksamheten åtminstone 12 månader. 

North Chemical inför Q4-rapporten

Bokslutsrapporten släpps på morgonen fredag den 27 februari. Vi räknar med bättre fart i försäljningen men den planerade produktionsflytten från Alingsås till Rörvik kan medföra extrakostnader som tynger resultatet. Vi räknar med intäkter omkring 35 MSEK, ett bruttoresultat om 15 MSEK och EBITDA runt 2 MSEK. EBIT och resultat före skatt bör då hamna omkring nollstrecket. Det är i så fall på samma nivå som årets två första kvartal och klart bättre än Q3 som innehöll en försäljningssvacka under sommaren. Vi tror inte att bolaget kommer ge någon utdelning i år. De har varit tydliga med att pengarna skall användas till expansion de närmaste åren.

Senzimes Q4-rapport i linje med våra förväntningar

Försäljningen kom in som förväntat på dryga 0,6 miljoner kronor för helåret och minskade med dryga 50 procent jämfört med föregående år. Senzime redovisar dessvärre inte resultat eller balansräkning per kvartal, varav resultat enbart kan jämföras på halv och helårsbasis. Som förväntat uteblev nyförsäljningen av BioSenz under 2014, varav året som helhet varit ett svunnet år för BioSenz. Vi gör troligtvis inga större estimatförändringar efter rapporten. Jämfört med aktiekursen bör det därmed fortfarande finnas en potentiell uppsida.

Investor Forum 10 mars Göteborg

Äntligen så kan vi presentera vilka bolag som medverkar på årets första Investor Forum i Göteborg. Dessa är Cortus, Eurocine Vaccines Spago Nanomedical och Opus Group. Klicka för att läsa mer om eventet!

Ny order validerar Mycronics ersättningsstrategi

Mycronic har under en längre tid jobbat hårt och målmedvetet med sin ersättningsstrategi. I dag kom ett konkret bevis på att strategin ger resultat. Mycronic fick nämligen en order där en kund valt att byta ut sin gamla maskritare mot ett skalbart system, byggt på en Prexision-plattform, i princip en avskalad Prexision. Kunden har möjlighet att senare uppgradera detta system och vi bedömer att maskritaren skulle kunna få funktionalitet motsvarande en P-8. Maskritaren kommer att levereras under första halvåret 2016 och ligger i prisspannet 12-16 MUSD. Vi räknar med att många delar är identiska i de olika Prexision-modellerna och att marginalerna därför kan ligga strax över de tidigare nivåerna för LRS. Viktigt att påpeka är dock att marginalerna på den här typen av beställningar ligger en bra bit under exempelvis den P-80 som levererades under det föregående kvartalet.

DGC One stärker IT-driften genom förvärv

DGC har fått upp takten i affärsområdet IT-drift under 2014 och nu kompletterar de verksamheten genom att förvärva IT-driftbolaget Donator. Donator har ett 20-tal medarbetare och huvudkontor i Göteborg där verksamheten också bedrivs till övervägande del. Bolaget uppges omsätta cirka 36 miljoner kronor på årsbasis. Intäkterna är till väldigt hög grad repetitiva driftintäkter till medelstora bolag, vilket är en modell som DGC är vana vid och minskar risken i affären. Rörelsemarginalen uppgick under 2014 till svaga två procent men bolaget genomförde en del förändringar så redan under andra halvåret ska den ha varit betydligt bättre. DGC får nu en bättre geografisk täckning i sin IT-drift med kontor i Stockholm, Örebro och Göteborg.

Stark spurt av Catella

Året avslutades riktigt starkt. Resultatet före skatt i Q4 var 102 MSEK, dubbelt upp mot vår prognos. Avvikelsen låg främst inom Corporate Finance men resultatet lyftes också av en uppvärdering av EETI. 2014 var Catellas bästa år sedan finanskrisen och bolaget ser nu ut att vara i klart bättre form. Även om formen varierar mellan de olika enheterna så rör sig samtliga åt rätt håll och affärsklimatet är genomgående starkt. Vi har återigen justerat upp prognoserna för Catellas rörelse samtidigt som vår Rating för Lönsamhet stiger ett snäpp. Aktien har rusat och handlas nu i närheten av vårt höjda motiverade värde. Läs mer i analysen nedan.

Botnia - Those who waits for something good

The most important event during the quarter was the announcement from the board that the company will proceed with the necessary feasibility studies for Fäbodtjärn with the goal of develop and mine the mineralization. We have adjusted our NAV valuation and updated our gold price and USD/SEK exchange rate forecasts. We have also adjusted our costs and CAPEX assumptions somewhat in our valuation of Fäbodtjärn. Our Base-case fair value estimate is adjusted downwards slightly, but we still see a potential of almost 3x todays share price in our Base-case. A somewhat higher CAPEX assumptions and lower EV/oz valuation of Vargbäcken is the main reason for the change in value. The share is trading close to our Bear-Case indicated that investors’ expectations on the company is low, we see a limited down side from today’s levels and great potential. Read the full anaysis below.

Mr Green avancerar kvickt framåt

Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 28 procent på årsbasis mot förväntade 31 procent. EBIT om 1,6 miljoner kronor, före jämförelsestörande poster, blev i huvudsak drabbat av flertalet engångskostnader (förväntat 23,7 miljoner kronor). I sin helhet bidrog högre marknadsföringskostnader, övriga kostnader och kostnad för sålda tjänster i kombination med en stor jackpot under kvartalet till att bolaget rapporterad ett lägre EBIT. Bolaget uppfattar inget närliggande omsättningstak i de befintliga marknaderna vilket möjliggör den tillväxt vi räknar med framöver. Omsättningstillväxten i övriga europeiska länder är mycket stark och uppgår till hela 16 procent i jämförelse med föregående kvartal. Vår peer-värdering indikerar en uppsida om 40-60 procent för 2015E samt en uppsida om 125 – 175 procent på EV/EBIT justerad basis för 2016. Jämför man dagens aktiekurs finns en potentiell uppsida på drygt 60 % till vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan.