Addnode förvärvar ett tyskt bolag

Addnode meddelade idag på morgonen, den 2 juli, att de förvärvar det tyska bolaget Transcat-PLM. Transcat är verksamma inom PLM och omsatte under 2014 närmare 450 MSEK med en EBITDA på ca 23 MSEK. Total köpeskilling på skuldfri basis blir 16,48 MEUR, vilket motsvarar en EV/EBITDA 2014 på 6x och EV/Sales 2014 på 0,3x. Transcat har historiskt levererat en hög organisk försäljningstillväxt, vidare ser vi det som sannolikt att marginalerna i bolaget kan lyftas under de närmaste åren genom att Addnode kan addera egentutvecklade produkter med goda marginaler till Transcats erbjudande. Genom förvärvet tar Addnode ett första steg in på den stora tyska marknaden, vilket är helt i linje med bolagets norden plus strategi.

Acquisition with potential for Cherry

The announcement today marks what Cherry historically have been very successful in achieving: acquiring businesses for great prices that have rewarded shareholders significantly. Fundamentally the company is now closer than ever before for an impending revaluation of the company’s share as profitability is expected by Q3. The market is anticipated to be significantly and positively surprised as it currently trades as a less profitable online casino operator which we deem is most likely unwarranted.

Senaste Bolagskommentarer

  • Hexatronic Group
  • Addnode Group
  • Cherry
  • Oniva Online Group Europe
  • Hexatronic Group
  • CybAero
  • Cortus Energy
  • Systemair
  • Arise
  • Spago Nanomedical
Ledning
7.0
Ägarskap
9.0
Tillv.utsikt.
6.0
Lönsamhet
5.0
Finans.styrk.
7.0

Hexatronic’s report for the third quarter was in line with our expectations. The company reported a slightly higher revenue growth, but a little lower EBITDA margin than we had expected. The acquisition of TD Fiber seems to be on track and the subsidiary presented a higher revenue level than we had expected. Hexatronic now also have an expanded product range that is approved by Skanova, this is very positive as it will create new customers and a likely higher organic growth in the future. The underlying organic growth was negative, as expected, the adjusted EBITDA-margin was also slightly below our estimate. This will likely lead to some smaller margin assumption adjustments to our forecast. Overall, we find the report as a good one and we still find the share’s of Hexatronic as attractively priced given the likely future prospects for the company. We expect to release a research update in the beginning of next week.

Onivas emission i linje med förväntningarna

Oniva Online Group utförde idag en välbehövlig emission i linje med våra tidigare tankar. I vår förra analys uttryckte vi behovet av en nyemission och estimerade en nyemission om cirka 2 miljoner aktier. Teckningskursen för nyemissionen blev 8,28 kronor per aktie och den finansiella ställningen stärks med cirka 21 miljoner kronor efter estimerade emissionskostnader, därav 9 miljoner kronor går till kvittning av fodran för brygglån. Nu bör bolaget ha tillräckligt med likvida medel för att kunna driva det stegvis mot lönsamhet även om det är lång väg kvar.

Vd-intervju Pledpharma

Pledpharma presenterade i förra veckan ytterligare data från PLIANT-studien, där bolagets läkemedelskandidat gavs till patienter som förbehandling till cellgiftsregimen FOLFOX för att reducera dess allvarliga biverkningar. Vi har mot bakgrund av detta intervjuat bolagets vd Jacques Näsström.

Expectations for Hexatronics Q3

Hexatronic presents their report for Q3-2014/15 on Friday the third of July. We expect a topline growth of 3 percent, mainly driven by the TD acquisition, and an EBITDA of about 18 MSEK. We regard information about the transition to IFRS accounting, NWC development, the TD acquisition and discussion about the future listing on NASDAQ Stockholm Small Cap as a likely focus in the report.

Demo system to AVIC - a good sign for CybAero

In addition to the major order of minimum 70 systems by Chinese AVIC, the customer also ordered a demonstration system for demonstrations to prospect clients of the Chinese corporation. The completed process for the delivery of this demonstration system serves as an indicator for the readiness of CybAero's processes when it comes to delivering the first systems from the big order likely in fall 2015.

Cortus räddningsemission lyckades

Idag meddelades utfallet i Cortus företrädesemission. Teckningsgraden var 82 procent, vilket innebär att finanserna är säkrade åtminstone året ut. Cortus var tvingade att få minst 80 procent anslutningsgrad i sin senaste emission som avslutades i förra veckan. I annat fall hade inte aktiekapitalet blivit återställt och framtiden hade varit i allra högsta grad osäker. Utfallet blev nu alltså 82 procent och bolaget tillförs drygt 17 MSEK, före emissionskostnader. Därmed är likviditeten säkrad året ut och en bit in på 2016.

Pebbles indicate high quality asset for Interfox

We find the recent news about the quality level of Interfox’s main asset license 71-1 as highly important. Recent studies show that the reservoir has absolute permeability with high quality hydrocarbons present, thus we see a likely premium valuation of the asset. Interfox currently has 38 mmboe of C1+C2 reserves under registration; this registration makes the valuation of the company less uncertain as a range of values for these reserves can be assessed.

Systemair får ny vd och koncerchef

Roland Kasper blir ny koncernchef och efterträder Gerald Engström som övergår till att bli styrelseordförande. Således en intern lösning som borde borga för god kontinuitet. Tronskiftet kommer att ske i samband med årets bolagsstämma den 27 augusti. Roland Kasper har tidigare arbetat hos konkurrenten FläktWoods samt på ABB Ventilation Products. Han ser med andra ord ut att ha en mycket lämplig bakgrund för att ta över ledartröjan på Systemair.

Ny försäljning för Arise

Arise har tecknat avtal om försäljning av vindkraftparken Ryssbol med total effekt 12 MW. Parken byggs och levereras under 2016 och därefter ansvarar Arise även för löpande drift och förvaltning. Affären liknar den med BlackRock (Brotorp 46 MW) som Arise för närvarande håller på att bygga, men Ryssbol är alltså avsevärt mindre.  Arise uppgav tidigare att denna typ av affär kan väntas ge en positiv resultateffekt som ungefär motsvarar 1 MSEK per MW. För Ryssbol blir det i så fall cirka 12 MSEK.

Spago når viktig milstolpe

Bolaget har fått sin patentansökan för Spago Pix godkänd av den amerikanska patentmyndigheten USPTO. Patentet sträcker sig till 2032 och är kopplat till de nanopartiklar som ligger till grund för Spago Pix-projektet. Det är speciellt positivt att det handlar om ett godkännande för den amerikanska marknaden, som är den kommersiellt i särklass viktigaste marknaden för projektet.

Ytterligare data från PLIANT-studien förstärker bilden för Pledpharma

Idag inleds konferensen MASCC/ISOO 2015 Annual Meeting i Köpenhamn där Pledpharma håller presentation av data från PLIANT-studien. Materialet till presentationen, som finns publicerats på bolagets hemsida, bekräftar tidigare kommunikation att PledOx som förbehandling till FOLFOX minskar risken för att patienter ska drabbas av nervskador. Därtill indikerar data att av de patienter som förbehandlats med 5 µmol/kg Pledox och ändå utvecklar nervskador, så sker det klart senare i behandlingen.

Mycronic får FPS-order

Mycronic fick igår en FPS-order med ett värde på mellan 1,5 och 4 MUSD, vilken ska levereras nästa år. Vi delar bolagets syn på att denna marknad uppgår till en eller max ett par FPS per år. Ordern är även med i våra förväntningar sedan innan.

Scandidos har fått nya fantomen godkänd

Scandidos meddelar idag att Delta4 Phantom+ har fått sitt CE-märke. Godkännandet har dragit ut på tiden och därmed är det extra glädjande att produkten nu kan börja säljas. Inför det nyligen rapporterade fjärde kvartalet (som omfattade perioden februari-april) förväntade vi oss att en stor andel av kunderna låtit bli att köpa den gamla produkten i väntan på att den nya skulle bli godkänd. Effekten blev inte riktigt lika dramatisk som vi hade räknat med, men det är troligt att det finns en uppdämd efterfrågan för den nya produkten.

Formpipe - Tieto acquires Norwegian competitor

This morning, IT consultant firm Tieto announced its acquisition of Norwegian Software Innovation, a provider of Enterprise Content Management solutions similar to Formpipe. The acquisition multiples are in the range of Formpipe's valuation, and it will be interesting to see what synergies the company can leverage. In this sector, it can be of help to have an established consulting organization that sells the acquired firm's software products in through its existing customer relations.

Sensys blir marknadsetta när de köper konkurrent

Sensys Traffic annonserade igår, tisdag, att bolaget, förutsatt ett godkännande på extrastämman i dag, kommer att köpa den nederländska konkurrenten Gatso till ett pris om cirka 278 MSEK. Eftersom det saknas en del information, bland annat rörande siffror under EBITDA-nivå för Gatso, ser vi det som svårt att komma med någon ny värderingsansats innan prospektet kommer, i runt slutet av juli månad. Detta gäller särskilt med tanke på Gatsos betydande investeringar i operatörsverksamheten, även om Sensys anser att puckeln nu är passerad. Vi vill dock med denna korta text lyfta fram våra viktigaste inledande reflektioner på förvärvet.

Hard work seems to pay off for Doro

37 municipalitites, including large ones such as Borås, Helsinborg and Lund has signed deals with Caretech according to Doro’s press release of yesterday, Tuesday. 20 of those municipalities was quite expected following the competitor, Tunstall’s, sudden exclusion from the SKL framework agreement. The strong Caretech development indicates, in our estimates, quarterly Caretech sales of at least SEK 36 million only from the Swedish and Norwegian subscription fees going forward. This is almost two times the average levels of 2013 and a 33 percent growth from the information provided by Doro in the announcement of the deal in Q4 2014. 

Reviderade prognoser för Orexo inför Q2-rapporten

Orexo är ett av de första bolagen att släppa sina siffror för det andra kvartalet och Q2-rapporten förväntas före börsens öppning fredagen den 10 juli. Vi har inför Q2-rapporten reviderat ned våra estimat och räknar nu med att bolaget visar en nettoomsättning för perioden på 139,8 MSEK mot tidigare 147,1 MSEK. Detta är relaterat till Zubsolv som vi nu förväntar oss visar en nettoförsäljning på 104,2 MSEK mot tidigare 111,6 MSEK under kvartalet. Vi har även justerat upp kostnadsestimaten. Läs mer i analysen nedan. 

Vd-intervju Eurocine

Efter vårens nyemission stegar Eurocine Vaccines nu vidare mot kliniska studier, som beräknas starta under nästa år. Ett viktigt steg på denna resa var gårdagens nyhet om att bolaget säkrat en leverantör av influensaantigen. Vi har intervjuat bolagets vd Hans Arwidsson om Eurocines närmaste planer. 

Senzime presenterar kliniska studieresultat för OneSenz

Senzime presenterade tidigare under dagen att bolagets instrument OneSenz använts i en klinisk studie vid Uppsala Universitet. Studien ämnade till att mäta om/hur sömnbrist påverkar insulinkänsligheten. Sömnbrist kan på sikt orsaka Typ 2-diabetes och övervikt. Med mätning av kontinuerliga blodsockernivåer inom forskning kan man analysera hela kurvan istället för enstaka glukosvärden.

Scandidos Q4 var inte lika illa som befarat

Försäljningen i Q4 som omfattar perioden februari-april blev 7,5 (8,1) miljoner kronor jämfört med våra förväntningar på 3,8 miljoner kronor. Anledningen till våra låga förväntningar var att försäljningen av den nya produkten Delta4 Phantom+ inte kommit igång och vi såg en risk att kunderna invänta den produkten. Uppenbarligen blev inte den effekten så kraftig som vi befarade. En faktor som dämpat nedgången är en särskild kampanj för att sälja ut den gamla produkten. Man bör dock komma ihåg att förra årets kvartal var häpnadsväckande svagt och trots det backade alltså försäljningen med 6,4 procent.

CybAero - Directed share issue

CybAero announced after market close yesterday that they have started a process for a potential share issue, directed at a limited number of Swedish and international institutional and strategic investors. This is possible under an authorization from the AGM earlier this year to issue up to 3 million new shares. As of this morning, the company informed that the process has been extended over the initially planned deadline (today, 8:45 am), without naming a new deadline, since negotiations with a number of international investors in different timezones are still ongoing. 

Inför Scandidos Q4-rapport

Imorgon bitti släpper Scandidos sin rapport för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal som sträcker sig över perioden februari-april. Det har varit en händelserik period då bolaget framgångsrikt genomfört en nyemission. Vi har försökt att ta hänsyn till risken för svag försäljning i Q4 och räknar med 3,8 miljoner kronor i försäljning. Osäkerheten är stor och man bör inte dra alltför långtgående slutsatser av avvikelser (positiva eller negativa) från våra förväntningar i det här kvartalet. Den svaga försäljningen i kombination med hög aktivitet innebär också att vi förväntar oss ett svagt resultat.

Orexo: Zubsolv sales week 24

Wolters Kluwer data for week 24 shows a w/w increase in market share for Zubsolv tablets by 0.24 percentage points, reaching 6.20%. The four week rolling average reached 6.05%, which were up 0.03 percentage point since last week. Zubsolv TRx market share were up by 0.12 percentage points to 5.60%. The four week rolling average market share were at 5.47% (up 0.01 since last week). Monthly buprenorphine/naloxone unit sales shows a y/y growth rate of 8.1%. The monthly TRx shows a y/y growth rate of 5.1%.