Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Frontalkrock i Iowa för Sensys Gatso

EBITA i Q1 uppgick till -12 MSEK (väntat -3) efter -57 procents negativ intäktstillväxt, men den stora bomben var att Sensys Gatso i väntan på domstolsprövning tvingas stänga ned kamerorna vid Iowas motorvägar. Iowa-programmet motsvarar 37 procent av bolagets operatörsintäkter för 2016. Sänkta estimat och en nedreviderad Redeye Rating ger kraftigt sänkt värdering i samtliga scenarion.
 

aXichem: Novel Food-godkännande förväntas på plats vid halvårsskiftet

aXichems Q1-rapport innehöll inte några större överraskningar, men bolaget uppger att de i dagarna kommer gå in i slutfasen i rekryteringen av ny VD. Detta ser vi som positivt då en långsiktig VD blir en viktig resurs när det förväntade Novel Food-godkännandet är på plats. 
 

Senaste Bolagskommentarer

  • Axichem
  • Hansa Medical
  • Axichem
  • Senzime
  • Waystream Holding
  • ZetaDisplay
  • Waystream Holding
  • Nanologica
  • Hansa Medical
  • Xvivo Perfusion
Ledning
7.0
Ägarskap
8.0
Vinstutsikt
5.0
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
1.0

aXichems rapport för det första kvartalet innehöll inte några större överraskningar. Bolaget uppger att de i dagarna kommer gå in i slutfasen i rekryteringen av ny VD, vilket vi ser som positivt. En långsiktig VD blir en viktig resurs när det förväntade Novel Food-godkännandet är på plats.

Teckningstid inledd i Idogen

Idag onsdag 24 maj är första teckningsdag i Idogens företrädesemission. Kursen är 6,00 kr och teckningsperioden pågår till 12 juni. För prospekt, teckningssedel och mer information, klicka nedan.

Value expansion continues in Cherry

Cherry started 2017 in the same way as they ended 2016, at a high phase. The company continues to impress us and following the strong report we have made some positive forecast adjustments which result in an increased estimated Base case value. We believe that the market continues to underestimate Cherry's long-term prospects.
 

Hansa - Preklinisk data med IdeS inom cancerterapi

Hansa Medical meddelade igår att prekliniska resultat med IdeS som förbehandling inom cancerterapi publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Molecular Cancer Therapeutics. Resultaten och konceptet är intressanta och ger indikationer på det stora användningsområdet för en produkt som IdeS.

Öppning kring nollan

De amerikanska börserna utvecklades positivt under tisdagen, medan Asien fått se överlag nedgångar. Ledande terminer indikerar på en öppning kring nollan för OMXS30.

Se presentationerna från Investor AW 23 maj

Medverkade gjorde Bredband2, Moberg Pharma, Promore och Heliospectra och eventet går nu att se i efterhand för dig som är eller blir medlem, vilket är gratis och bara tar bara några sekunder att bli.
 

aXichem inför Q1

Imorgon, onsdag 24 maj publicerar aXichem sin första kvartalsrapport för året. Vårt fokus ligger inte på de rapporterade siffrorna utan istället hoppas vi framförallt på information angående Novel Food och hur nära bolaget är ett godkännande.

Senzime – I väntan på CE-märkning

Dagens Q1-rapport bjöd inte på några större överraskningar. Senzime befinner sig för närvarande i slutfasen av processen för CE-godkännande och inväntar resultat från ett par kliniska studier i Europa och USA. Vi tror att intresset för bolaget kommer öka när försäljningen för TetraGraph startar.
 

Paynova is gaining momentum

Paynova is gaining sales momentum which is of highest importance this year. Both new clients (Tågkompaniet and Fredells) are a perfect fit with relative high “ticket size” and stable revenues. New members of the Board will also contribute with valuable experience and help the company in its journey. As stated in our Q1 comments we have however lowered our estimates for 2017 which results in a new, slightly lower, fair value range.
 

Waystream Q1 - En första kommentar

Waystreams rapport för det första kvartalet visar på en försäljning som vida överträffar våra prognoser, tillväxten uppgick till hela 43 procent jämfört med samma period förra året. Likt tidigare är det fortsatt den skandinaviska marknaden som driver försäljningen. Sammantaget är det en stark rapport från Waystream.

Bong gör vinst på sista raden

Bong hade en bra inledning på året och marknadsläget och utvecklingen följer i huvudsak tidigare trender. Våra prognosjusteringar är enbart marginella, men ett lite lägre avkastningskrav gör att motiverat värde ökar något.
 

Ökat intresse för Hansa Medicals IdeS

Bolaget har fått en bra start på året, med EMA PRIME-status för IdeS samt ökat intresse hos experter. Mathias Spinnars justerar kostnadsestimat och avkastningskrav i uppdateringen.

Analysuppdatering av Spago Nanomedical

Huvudprojektet SpagoPix kan vara redo för kliniska studier i början av 2018. Aktien handlas klart under vårt motiverade värde idag, med studiedata och framtida finansiering som katalysatorer.

ZetaDisplay inleder året med att kraftigt öka försäljningen

ZetaDisplay uppvisar ett starkt kvartal med en tillväxt på 76 procent där omsättningen uppgick till 44,7 MSEK medan vi estimerade 48,3 MSEK. EBITDA-resultatet kom in på 4,8 MSEK, där resultatet belastades med 1,8 MSEK på grund av den pågående listningsprocessen till Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Ett par pusselbitar på plats i Opus Group

Opus hade en bra inledning på året och Q1-rapporten var genomgående lite bättre än vi räknat med. I februari presenterades en ny ambitiös tillväxtplan för kommande fem år och vi har redan sett ett par steg tas på vägen mot det långsiktiga målet. Vi har finjusterat prognoserna och gjort små förändringar i rating och avkastningskrav, men behåller vår värdering i princip oförändrad med drygt 35 procent uppsida till Base case.
 

Waystream Q1 - våra förväntningar

Inför Waystreams rapport imorgon 23 maj räknar vi med en försäljningstillväxt på 16,0 procent och en EBITDA-marginal om 19,0 procent. För den internationella expansionen är vi mest intresserade av DACH-regionen, men även Malaysia, Irland och Indien är intressant.
 

Svagare start än väntat för Nanologica i Q1

Nanologicas rapport bjöd inte på några större nyheter, men förtydligade bakgrunden till det ökade fokuset på applikation- och marknadsutveckling. Efter svag försäljningsutveckling och framskjuten prognos för lönsamhet kommer vi att sänka vårt motiverade värde.

Hansa Medical - IdeS tilldelad PRIME-status

Hansa Medical meddelade i dag att IdeS blivit tilldelad PRIME-status av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter. Detta är ett stort steg i rätt riktning för bolaget och skvallrar om en positiv framtid.

Xvivo Perfusion - FDA panel recommendations

An FDA advisory panel has recommended market approval for TransMedic’s device used to perfuse lungs prior to transplantation. We believe that Xvivo Perfusion has a stronger product offering and see no reason to revise our estimates due to the event

Losses likely to postpone Stockholm listing for Neonode

The majority of our error was once again on the AirBar side while automotive and printers both had a decent growth adjusted for non-recurring items. Following a visit to the production site we are convinced that the AirBar production delays are no longer an issue. The major problem is instead cash and half of our new, reduced base case is related to a higher required rate of return due to a lower financial strength rating. 
 

Polygiene: Stark tillväxt - höga kostnader

I denna uppdaterade analys synar vi Polygienes första kvartal i sömmarna. Q1 visar på en stark försäljningstillväxt som överträffar våra prognoser, men innehöll samtidigt en större förlust än väntat. Vi justerar upp våra kostnadsestimat för 2017 samt 2018 med cirka 11 procent.
 

ZetaDisplay inför Q1'17

Nu på måndag släpper ZetaDisplay sin rapport för det första kvartalet och vi räknar med en kraftigt ökad försäljning i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol. Försäljningsökningen väntas främst vara driven av ProntoTV-förvärvet. Lönsamhetsmässigt förväntar vi oss att bolaget fortsätter på den positiva trenden från framförallt slutet av 2016.

Immunicum - Bättre tempo i patientrekryteringen

Morgonens rapport för Q1 visar på något högre kostnader än vad vi räknat med, pga ökad aktivitet i MERECA-studien och kostnader inför listbyte. Positivt är att patientinflödet till MERECA-studien för Intuvax förbättrats och totalt har nu 58 utav total 90 patienter inkluderats.