Vd-intervju Moberg Pharma

Moberg Pharma har visat stark omsättningstillväxt senaste året vilket ackompanjerats av en kraftig lönsamhetsförbättring. Med låg skuldsättning och bra kassaflöden i verksamheten finns finansiella muskler för att gå vidare och på egen hand genomföra en fas III-studie med MOB-015 samt för att genomföra ytterligare förvärv som stärker OTC-verksamheten.   

Cherry - Yggdrasil Reveals Significant Potential

Alexander Petterson, the new CFO, has commenced a buying spree in Cherry owning now approximately 10000 shares, buying 5000 two days ago (three days before the 30-day buying halt for insiders). Fredrik Burvall previously sold some of its shares (approx. 25 percent) for personal reasons where executives themselves within Cherry bought his shares. The strong insider buying along what is currently happening with the company is likely well-connected. In this text we want to highlight the significant performance of Yggdrasil.

Senaste Bolagskommentarer

  • Cherry
  • Saniona
  • Caperio Holding
  • Sensys Gatso Group
  • LIDDS
  • Peptonic Medical
  • Karo Bio
  • Hexatronic Group
  • Genovis
  • Lagercrantz Group
Ledning
8.5
Ägarskap
8.5
Tillv.utsikt.
7.0
Lönsamhet
4.0
Finans.styrk.
8.0

Alexander Petterson, the new CFO, has commenced a buying spree in Cherry owning now approximately 10000 shares, buying 5000 two days ago (three days before the 30-day buying halt for insiders). Fredrik Burvall previously sold some of its shares (approx. 25 percent) for personal reasons where executives themselves within Cherry bought his shares. The strong insider buying along what is currently happening with the company is likely well-connected. In this text we want to highlight the significant performance of Yggdrasil.

Sanionas ledning ökar sitt engagemang i emission

Igår tillkännagav Saniona att vd Jörgen Drejer och vice vd Thomas Feldthus har förvärvat ytterligare 8.000 respektive 40.000 nytecknade aktier (BTA) i pågående nyemission. I prospektet framgår att de gett teckningsförbindelser om vardera 7.140 aktier.

Caperio får kontrakt i Kalmar län

Kalmar län väljer Caperio som leverantör för deras hårdvara. Det är svårt att säga hur marginalmässigt betydelsefullt detta kontrakt är men det är positivt att bolaget fortsätter öka sin närvaro i den trögrörliga offentliga sektorn.       

Det tar sin lilla tid för Spago Nanomedical

Arbetet med Spago Pix går framåt, men att nå fram till en slutlig produktkandidat tar längre tid än vad vi tidigare räknat med. Vi skjuter fram prognoserna med ett halvår och förväntar oss nu att första kliniska studierna inleds mot slutet av nästa år. Bolagets läkemedelsprojekt, Tumorad, uppskattar vi utvecklingsmässigt ligger cirka ett år bakom Spago Pix.

Nya beställningar för Sensys Gatso Group

Igår meddelade Sensys Gatso att bolaget fått ytterligare en avropsorder från det svenska Trafikverket om 55 MSEK. Precis som förra året innefattar ordern 300 nya system men en stor skillnad för i år är att antalet gamla system som byts ut är betydligt lägre, vilket förklarar skillnaden mot förra årets orderbelopp på 93 MSEK. Vi hade räknat med att fler system skulle bytas ut och vår 2016-prognos på 656 MSEK i försäljning framstår därmed som något mer offensiv än innan. Å andra sidan har vi tidigare bara räknat med 200 system under 2017.

Extern analys stärker bilden för LIDDS

Under morgonen meddelade LIDDS att den externa analys som genomförts från den utökade fas IIa studien, inkluderat 5 patienter, bekräftar positivt resultat för Liproca vid behandling av prostatacancer.

Vd-intervju: Caperio satsar på organisk tillväxt

Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer IT-lösningar till privata företag, kommuner, landsting och och organisationer i Norden. Caperios erbjudande är inriktat på PC-försörjning, dokumenthantering, server- och lagringslösningar, lösningar inom nätverk och kommunikation, telefoni samt licenshantering och finansieringslösningar. Vi har intervjuat bolagets vd Tomas Wanselius om, bland annat, deras strategi och utveckling på personalsidan.

Investor Forum 13:e oktober i Göteborg

Träffa spännande bolag på vårt Investor Forum i Göteborg den 13:e oktober, presentationerna börjar från 18.00. På plats finns Addvise, Avega Group och IMINT.

Vad hände med alla IPOs?

Efter semestern har vi kunnat läsa i det rosa bladet att en tsunami av börsnoteringar skall äntra stockholmsbörsen under hösten. För någon månad sedan tror jag att jag såg siffran ”40 börsintroduktioner” i höst. Och då talar vi om de större bolagen som skall lista sig på den officiella listan. Hittills har vi knappt sett röken av dem trots att vi nu går in oktober. Vad är det som händer?

Skördetiden närmar sig för SyntheticMR

Vi anser att SyntheticMR fick sitt genombrott för ett år sedan när avtalet med GE Healthcare tecknades. Än så länge syns det inte i försäljningssiffrorna, men vi räknar med att det från och med nu kommer bli allt tydligare. Q2-rapporten var nära våra förväntningar och vi ser ingen anledning att förändra vår positiva syn på bolagets utveckling. Vi behåller vårt motiverade värde, vilket ger en betydande uppsida från nuvarande aktiekurs. Vi räknar med att bolaget är lönsamt redan nästa år och att värderingsmultiplarna kommer se betydligt attraktivare om bara ett par år. Läs mer i analysen nedan.

Peptonic Medical åter från de döda

Peptonic kom i förra veckan med glädjande nyheter, vilket innebär att bolagets produktkandidat, Vagitocin, nu är uppe på banan igen. Förpackningsproblem anges som orsaken till de otillfredsställande resultat som rapporterades för en knapp månad sedan från bolagets fas IIb studie. Bolaget planerar en ny studie med ny förpackning och kommer inför denna att säkra en finansiering.

Karo Bio håller ångan uppe med nytt förvärv

Knappt har bläcket torkat på avtalet avseende köpet av Apropharm förrän Karo Bio kommer med nästa företagsförvärv. Denna gång köper man Swereco Group, ett företag med ett brett sortiment av OTC-och medicinstekniska produkter som marknadsförs främst till apotek och direkt till sjukvården. Tillsammans med Apropharm får Karo Bio nu en verksamhet som omsätter c:a 200 mkr med en rörelsevinst på c:a 30 mkr. Det senaste förvärvet sker till multiplarna 2x respektive 14x, baserat på försäljning respektive EBITDA, inte direkt billigt men Karo Bio får en färdig distributionsstruktur.

Vd-intervju Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultföretag som för kunders räkning utvecklar tjänster, applikationer, system, produkter och programvara. Vi har fått möjligheten att intervjua vd Niklas Flyborg om bland annat nedstängningen i Åbo, underkonsulter och tillväxtpotentialen i Polen.

Hexatronic fortsätter framåt i USA

I förra veckan meddelade Hexatronic att de startar upp ett dotterbolag i USA för att bättre kunna etablera sig på den amerikanska marknaden och idag meddelar bolaget att de har slutit ett distributionsavtal med Amherst Photonics, en leverantör av produktlösningar för FTTx installation i USA. Hexatronics produkter har redan sålts/säljs i USA genom Ericsson men i och med etableringen blir satsningen mer tydlig och för en mer storskalig försäljnings krävs sannolikt en lokalnärvaro. Marknaden i USA är väldigt stor och enligt de flesta bedömare under en stark tillväxt under många år framöver. 

Orexo - Zubsolv sales update week 39

Wloters Kluwer Rx data show an increased Zubsolv tablets market share by 0.01 percentage points, now totaling 6.41 %. Four week average increased by 0.07 percentage points compared to previous week, now adding up to 6.29%. The 4-week rolling TRx average increased by 0.07 percentage points and now totaling 5.79%. The overall market for buprenorphine/naloxone products recorded 8.3% y/y growth (4-week average). TRx (4-week average) showed a y/y growth of 7.5%.

Investor Forum 6:e oktober Stockholm

Träffa spännande bolag på vårt Investor Forum i Stockholm den 6 oktober, presentationerna börjar från 18.00. På plats finns Scandidos, Cherry, Lidds och Prevas.

Reducerade kostnader för Genovis

Genovis meddelade under förra veckan att man lägger ner verksamheten i dotterbolaget GeccoDots, en nyhet som gav mindre påverkan på aktiekursen. Bolaget kommunicerade tidigare under året att man ämnade att knoppa av dotterbolaget från den säljande delen av verksamheten bestående av enzym-produkter. Vi har tidigare kommunicerat och vidhåller en positiva syn på omstruktureringen och att Genovis fokuserar på säljande verksamhet för att snabbare nå svarta siffror.

Lagercrantz köper Landauer Nordic

Landauer Nordic startade sin verksamhet 1986 under namnet Gammadata Mätteknik. År 2009 köptes de upp av amerikanska Landauer Inc som är noterade på NYSE. Verksamheten uppges idag omsätta cirka 40 MSEK med god lönsamhet. I deras senaste årsredovisning hos PRV (bokslutsåret som avslutades september 2014) var omsättningen 37 MSEK och rörelsemarginalen hela 24%. Bolaget är baserade i Uppsala men uppger att deras kunder finns över hela världen.

Pledpharma - While we're waiting

The most important announcement in the latest interim report was that an end-of-Phase II meeting will be held with the FDA (PLIANT study) in the autumn. What comes out of this meeting, in terms of the number of studies required and their scope, will be decisive for the partnership process intended to commence later this year. The ideal scenario would require a study involving only a couple of hundred patients with similar primary endpoint as in Phase II. The second quarter report confirms that, as partnership negotiations approach, the financial situation is stable, with a cash position amounting to SEK 70 million at the end of June. Read more in the analysis below. 

Interview with Sanionas CEO

We have interviewed CEO Jørgen Drejer about the investment case Saniona. On the agenda was, among other things, the current rights issue and the development of the company´s drug research. There will for exemple be a Phase 2a study with Tesomet  initiated in the first half of 2016 and there could be new parterships for different projects.  

Photocat på väg till First North

Photocat A/S är ett danskt miljöteknikföretag som utvecklat en ledande metod för luftrening genom fotokatalys. Tekniken används för att bryta ned bl a utsläpp från bilar i form av kväveoxider (NOx) som annars kan orsaka smog och sura nedfall. Genom att titandioxidpartiklar (TiO2) träffas av ultraviolett ljus bryter dessa ned NOx partiklar som istället som bildar näring till naturen. På vår sajt har vi samlat all information och har även en videogenomgång av bolaget från en analytiker. 

CEO-interview Verisec

Verisec is positioned as a security software player within digital identity and information security in the Nordics, and is expanding its business in EMEA. We have interviewed the company´s CEO Johan Henrikson. They are, among other things, focusing on increasing their market presence and their expansion plans.  

Stora förändringar i Scandidos styrelse

I kallelsen till bolagsstämman som skickades ut idag framgår valberedningens förslag till ny styrelse. Det är bara en person som är kvar och resten byts ut, men två av dem har suttit i styrelsen tidigare. Ordförande föreslås bli Olof Sandén som bland annat har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom Elekta. Vi är positiva till att det ”byts in en ny femma” till styrelsen och hoppas att det kan utgöra en vitalisering av bolaget som hoppas på viktiga produktgodkännanden.