Doro -3.62%

Redeye Rating

Ledning: 7.5 Ledning: 7.5
Ägarskap: 5.0 Ägarskap: 5.0
Tillv.utsikt.: 5.5 Tillväxtutsikter: 5.5
Lönsamhet: 7.5 Lönsamhet: 7.5
Finans.styrk.: 8.5 Finansiell styrka: 8.5
Om Redeye Rating