Doro

Redeye Rating

Ledning: 8.0 Ledning: 8.0
Ägarskap: 5.0 Ägarskap: 5.0
Tillv.utsikt.: 6.5 Tillväxtutsikter: 6.5
Lönsamhet: 7.5 Lönsamhet: 7.5
Finans.styrk.: 6.0 Finansiell styrka: 6.0
Om Redeye Rating