Post entry

Africa Oil kan flerdubblas 2015 - Triggers

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Africa Oil kan vända lika snabbt som den rasat ner i avgrunden. Resultat från flera borrningar, starter av provborrningar samt positiva rekommendationer borde snart lyfta kursen. Dessutom bedömer SEB att oljepriset snart kommer att lyfta ordentligt, i en färsk analys.

Africa Oil (AOIL) får rekommendationen ”Starkt Köp” av Swedbank, som sätter riktkursen 55 kronor. Banken menar att den som köper aktien nu (17-18 kronor), får hela prospekteringsportföljen gratis plus en kraftig rabatt i kursen. Den borde ligga högre eftersom AOIL har många spännande projekt på gång, resonerar Swedbank.

Det finns dessutom ett antal potentiella triggers i närtid, som kan lyfta kursen rejält. Jag presenterar några av dem.

Resultat från en utvärderingsborrning i Kenya, i källan Ngamia 5, borde nå marknaden vilken dag som helst. I januari väntas resultat från utvärderingsborrningar för de kenyanska källorna Ngamia 6 och 7.

Bolaget presenterar en resursuppdatering tidigast kring nyår. Möjligen kan den dröja ända till mars, men förmodligen kommer den någon gång i januari.

Därtill ska AOIL påbörja borrningar (spudda) i Epir och Engomo i Kenya. Från borrningen i Epir kommer i bästa fall resultat före jul eller i alla fall före nyår. Engomo ska spuddas i slutet av året, så resultat därifrån kommer nog först i februari 2015.

Andra triggers är uppköpsrykten eller rentav uppköp av AOIL, men det ter sig nog mindre sannolikt i nuläget. Men det är inte omöjligt. Nordea avvisar bestämt att AOIL skulle köpas upp i nuläget och tror i stället på nyemission. Det är dock inte säkert att en sådan skulle pressa kursen. Den kan lyfta kursen om AOIL presenterar tydligt att man vill använda pengarna till konstruktiva och offensiva satsningar.

Insiderköp är en annan potentiell trigger. Så håll koll på uppgifter om sådana i exempelvis Dagens Industri och på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se.

Skattelättnader i Kenya är ytterligare en trigger. Den kenyanska regeringen avser att höja skatten på såväl resultat som reavinster vid försäljningar, för utländska oljebolag. Men detta kan ändras och AOIL:s ledning lobbar friskt för att få ner den faktiska eller effektiva skatten på sin verksamhet och vid en eventuell försäljning av bolaget.

AOIL har hamnat i en negativ trend. Sedan en tid tillbaka tolkar marknaden det mesta negativt. När aktiekurser rasar kraftigt resulterar det också i en serie tvångsförsäljningar i belånade placerares portföljer. Det spär på nedgången ytterligare.

Oljepriset har också gått ned kraftigt i några månader. Det påverkar naturligtvis oljebolag som AOIL, eftersom priset bestämmer hur lönsamt det är att över huvud taget borra efter olja.

Nu handlas Brent-oljan under 70 dollar fatet och WTI-oljan 2-3 dollar lägre per fat; Brent-olja är söt och lätt råolja från Nordsjön. Brent-oljan är lätt att göra bensin och medeltunga destillat på. WTI-olja är nordamerikansk olja med låg svavelhalt.

SEB räknar dock med att OPEC tvingas dra ner produktionen för att stimulera priset, i början av januari 2015. Banken menar också att det nuvarande låga oljepriset kommer att leda till minskade investeringar i oljefält & oljeproduktion – företrädesvis okonventionella sådana (produktion av skifferolja mm). SEB räknar med ett snittpris för Brent-olja på 92,50 dollar fatet 2015.

En obekräftad uppgift (Dagens Industri den 1/12-14) indikerar att OPEC-medlemmarna Iran och Venezuela skulle samarbeta med Ryssland (icke-OPEC-medlem), för att få upp priset. Skälet skulle vara att det nuvarande relativt låga priset är ohållbart för många producenter och länder, däribland de ovan nämnda.

Sammantaget innebär detta att AOIL inom kort kan bli en kursraket. Frågan är dock var bottnen finns, eftersom aktien nu är i en negativ spiral. Den tekniska analysen indikerar ett stöd kring 13-14 kronor. Lägre än så borde den inte sjunka. Tvärtom skulle den av fundamentala skäl lyfta direkt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?