Post entry

ANPASSNING OCH ÖDMJUKHET I MARKNADEN

”Trading har blivit svårare med åren” är en mening som jag har hört ganska så frekvent från olika traders på sistone. Marknaden har förändrats och det finns inte lika mycket ”gratispengar” att hämta längre.

De snabba datorerna och dess algoritmhandel har gjort det svårare att läsa flödena och hitta arbitragemöjligheter. Samtidigt har den minskade ticksizen gjort det svårare att agera market maker (d v s stå uppe på både bid och offer med ett ”fair value” som riktmärke) samt försöka ta ett par snabba spreadar genom att handla aggressivt och slå/ta vissa nivåer. Ja, det var bättre förr. Eller...?

Det som jag tror skiljer traders som inte håller i längden mot traders som finns med i dag och fanns även med för tio år sedan, är att de traders som håller i längden har en ödmjuk inställning till marknaden och samtidigt besitter en förmåga att hela tiden anpassa sig efter denna. Att se marknaden som ett levande väsen helt enkelt. Det som fungerade igår behöver nödvändigtvis inte att fungera idag. Så enkelt (hårt...) är det tyvärr.

Den trader som brukade vara duktig på att ta ett par spreadar genom att vara market maker har i dag sannolikt ändrat sin tradingstil. Den som frontade/ryggade flöden får idag vara mer uppmärksam om det kan vara algoritmer (eller traders...) som manipulerar orderboken.

Trading handlar kort och gott om att anpassa sig. Att hela tiden förändra sin tradingstil och strategier efter marknaden och alltid ligga ett steg före denna.

Hur gör man då det?

Mitt bästa tips är att använda sig av en ”tradingjournal” där du varje dag skriver ned dagens vinst/förlust, antal affärer/tranasaktioner, courtagekostnader, nettovinst samt det viktigaste; en kommentarkolumn. I denna antecknar du efter varje dag vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Vad har varit dina styrkor respektive svagheter? Vad kan du förbättra till kommande dag?

Gå sedan tillbaka, exempelvis en gång i månaden, och kolla på dina antecknar. Du kommer att relativt enkelt se vad som har fungerat bra respektive mindre bra. Du ser vad dina styrkor är och du ser framför allt vad dina svagheter är och vad du behöver jobba på inför den kommande månaden. Du får helt enkelt en bra översikt på vad som fungerar och inte fungerar. Därefter får du börja anpassa din handel så att du alltid försöker att ligga ett steg före marknaden.

Inte det lättaste, men kanske nyckeln till att vara lönsam i det långa perspektivet.

Med vänlig hälsning
Michael Canborn
IG Markets Morgonrapport

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?