Post entry

Årets stora möjlighet del 2

Enligt styrelseordförande Anders Lönner blir år 2016 ett mycket viktigt år. För första gången sedan bolaget grundades pekar framtida delårsrapporter mot ett successivt mycket lönsamt bolag. Transformeringen sker samtidigt som bolagets pipeline och triggerlista svällt till nivåer som aldrig tidigare skådats. Under de senaste fyra åren har Karo, vid fyra tillfällen, stigit omkring 200 procent. Kraften kan därför bli stor när spekulanter och värdeinvesterare nu står sida vid sida.

Triggerlista 2016

1. Milestone från 1,7 mdr avtalet Ror-gamma, alternativt försäljning av hela projektet.

2. Licens-Avtal Er-Beta MS, alternativt projektförsäljning.

3. Licens-Avtal Er-Beta Cancer, alternativt projektförsäljning.

4. Nyheter kring övriga tidiga forskningsprojekt alternativt försäljning.

5. Lansering Tango Nasal.

6. Utlicensiering Tango Nasal.

7. Expandering av egna varumärken, främst Triolif, Allévo, Mabs och Vagisan*.

8. Lansering nya produkter från förvärven av Swereco, Apropharm, MedCore.

9. Förvärv nya spektakulära produkter.

10. Förvärv nya spektakulära bolag.

11. Kommande delårsrapporter och bokslut för 2016.

12. Bolaget finner en lösning på hur de kan utnyttja förlustavdragen på ca 2 miljarder kronor.

13. Generell omvärdering av börsnoterade bolag inom bioteknik- och läkemedelssektorn.

14. Officiell omvärdering av bolaget genom publikationer och analyser, såväl FA som TA.

15. Bolaget kan komma att säkra bankfinansiering för fler och större förvärv.

16. Kapitalströmmar från avslutad Meda-affär.

17. Större investerare tar plats, både privatpersoner och fonder.

18. Insiders ökar sina aktieinnehav.

19. Listbyte till Mid Cap.

20. Giganten Anders Lönner drar fram ytterligare ess ur rockärmen.

Det är upplagt för ett högintressant år och det är svårt att hitta intressantare case som både kan erbjuda trygghet i form av stark kassa, annalkande lönsamhet i kombination med högexplosiva möjligheter.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?