Post entry

Avtal, alternativt marknadsgodkännande runt hörnet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det finns flera anledningar till att jag nu åter har valt att ta plats i Oncology Venture.

Så, vilka är då dessa anledningar?

1. Börsvärde (230mkr) kontra det som bolaget sitter på. Man har idag hela sex läkemedelskandidater i klinisk fas, inom olika former utav cancer. Man sitter Dessutom på det AI-baserade och framgångsrika precisionsverktyget DRP (Drug Response Prediction). Med detta verktyg kan man förutse vilka patienter som kommer att dra nytta utav ett läkemedel. Det handlar alltså om precisionsmedicin. 

2. Fusionen med Medical Prognosis Institute (MPI) i augusti 2018. Denna fusion var väldigt efterfrågad - både av aktieägare men framför allt utav stora läkemedelsbolag som OV för diskussioner med. MPI ägde DRP, vilket OV hade licens att få använda till sina kliniska läkemedelskandidater. Numera är alltså OV och MPI ett och samma bolag. Intressant är att innan fusionen skett, så hade de båda bolagen ett sammanlagt börsvärde på mer än 500mkr. Dagens börsvärde är 230mkr. I samband med fusionen så flyttade man även upp från AktieTorget till First North. 

3. Övertecknad nyemission utan garanter. 80mkr @4kr i maj månad 2019. Detta innebär att inga garanter har tilldelats extra billiga aktier som då skulle sänkt kursen, än mer än vad som redan skett. Många ägare har idag ett GAV på 4-10kr eller mer. Dagens kurs är 3,06kr. Alltså cirka 25% billigare än i emissionen! Ett ypperligt fint läge att ta plats nu. 

4. Få ägare hos Avanza (1.103 st) är också positivt vid en kommande uppvärdering. Jämför med till exempel SpectraCure, som idag har närmare 10.000 ägare genom Avanza. SpectraCure sitter dessutom bara på En enda kandidat (fas 2) och har ett börsvärde på hela 2,5 miljarder. (Dock en läkemedelskandidat och teknik med väldigt lovande resultat! Det ska jag inte sticka under stol med.) 

5. Framgångsrika studier fortlöper. Interimdata från läkemedelskandidaten LiPlaCis (metastaserad/spridd bröstcancer) visar till exempel en responsgrad på hela 40% hos de patienter som identifierats som sannolika att svara på behandling. Det är väldigt bra resultat och kan jämföras med den senaste produkten som godkändes av FDA, Halaven, vilken uppnådde en responsgrad på 12%. LiPlaCis utvärderas också i en pågående fas II-studie i patienter med prostatacancer. Kandidaten har även visat goda resultat vid tester på patienter med lungcancer. 

6. Man intensifierar takten med utlicensiering utav läkemedelskandidaten Dovitinib TKI-hämmare (njurcancer) genom att anlita välrenomerade Destum Partners. En NDA‑ansökan (New Drug Application) har lämnats till FDA för marknadsgodkännande av Dovitinib. Biostatistiska analyser av kliniska data för Dovitinib i njurcancer stödjer en direkt ansökan om godkännande baserat på att läkemedelskandidaten inte är sämre än den marknadsförda standardbehandlingen idag. Bayer hade till exempel en försäljningssiffra för Nexavar (sorafenib) på ca 7 miljarder kronor under 2018. Nu sitter OV på en motsvarande dito, som dessutom visar bättre effekt! 

Det som är mest kittlande är tanken på att vid första utlicenciering/avtal, då kommer snöbollen att vara i rullning - och den kommer att rulla/växa snabbt! Detta bolag är ett sovande monster med en potentiell uppsida på 1000-tals procent. I Edison's senaste analys sätter man ett motiverat nuvärde på ca 15kr/aktie, och då har de inte räknat in tekniken DRP! Här och nu så anser de alltså att vi har en rimlig uppsida på ca 500%. OV är undervärderat så det skriker om det. Det finns ingen tvekan om den saken!

När som helst så kan vi alltså få PM om utlicensiering, försäljning utav kandidat eller marknadsgodkännande. Ett bud på hela bolaget är inte heller orimligt.

När jag tittar på dagens kurs så kan jag inte låta bli att tänka på när jag ivrigt tipsade om Crunchfish på 3kr på Aktieraketer. CF hade genomfört en emission på 5kr och kursen hade sedan dalat ned till 3kr, trots många fina nyheter. Saken var den att marknaden inte fick upp ögonen för CF förrän nyheten om Swish landade. Då rusade kursen ca 800% på drygt en månad. Jag ser nu åter igen en kurs, långt under emissionsnivå, i Oncology Venture - ett bolag som marknaden ännu inte fått upp ögonen för.

Det finns så mycket mer att skriva men en rekommendation är att läsa igenom Edison's analyser och uppdateringar och därefter göra en egen analys.

Med reservation för eventuella faktafel.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?