Post entry

Transcom: en snabbväxare!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Transcom är ett snabbväxande callcenter och inkassobolag med 56 servicecenter i 28 länder. Med en estimerad vinst/aktie på 4,75kr för 2007 och ett P/E tal på 18 hamnar vi på en börskurs runt 85-90 kr.

Vi börjar med en snabb finansiell översikt. Transcom hade 2006 en försäljningsökning på 21% och en vinstökning före skatt på 16%. Nettoresultat på 28,2 miljoner euro för helåret 2006 (24,5). Per aktie blev resultatet 0:38 euro (0:34). Resultatet före skatt blev 37,9 miljoner euro (32,7) under perioden. Nettoomsättningen steg till 540 miljoner euro (445).Positivt är också att bolaget växer utan hjälp från enbart Kinnevikrelaterade bolag. Under 2006 ökade omsättningen från icke Kinnevikrelaterade bolag med hela 29% vilket är mycket högre än genomsnittet i branschen.

Transcoms något trista kursutveckling de senaste året kan till stor del bero på oro över Tele2s vilja att sälja av delar av sin verksamhet och därav riskera att Transcom förlorar framtida kontrakt med de nya ägarna. Tele2 står idag för ca 65-70% av intäkterna och övriga Kinnevikbolag ca 4%.

Observera dock att Tele2’s försäljning till SFR i Frankrike förra året inte ledde till några kundförluster utan SFR kommer fortsatta med Transcom (ca 7% av Transcoms intäkter ligger då via SFR). Jag anser att oron för kundförluster är överdriven då de nya ägarna kommer inse kundnyttan i Transcoms kompetens.

Transcom har som mål att utöka inkassoversamhetens betydelse för företaget.(högre marginaler inom inkasso) För 2007 var målet att 50% av intäkterna skulle komma just från inkassosidan. Detta skulle bland annat ske via förvärv. VD Keith Russel meddelade vid bokslutet att viljan är hög att förvärva existerande inkassobolag men att prisbilden på dessa i dagsläget var något för hög. Detta anser jag vara ett sunt tänkande och bevisar att när de väl köper ett bolag kommer det att vara ett genomtänkt köp. Med den ökade börsturbulensen i Q1 kan förhoppningsvis priserna komma ned till bättre nivåer.

Med en estimerad vinst/aktie på 4,75kr för 2007 och ett P/E tal på 18 hamnar vi på en börskurs runt 85-90 kr. I det korta perspektivet kan ett inkassobolagsköp leda till en fin uppjustering av kursen. Från dagens kurser kring 64,75kr för Transcom B ser jag ingen större fara för ytterligare fall. I dagsläget spelar den mellan 62-67kr pga börsturbulensen. När börsen sansat sig lite ser jag en potentiell uppgång till 72kr innan 1 Maj.

Nu flyger jag till Karibien och är tillbaka lagom till 1 Maj. Jag behåller mina Transcom under tiden. :-)

W
w
Member since Jul 20 2005

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?