Post entry

Commodity Quest: Mejlsvar från vd

Är aktien i finansmannen Bernhard von der Osten-Sackens investmentbolag Commodity Quest något att ha?

Om Bernhard von der Osten-Sacken

Von der Osten-Sacken gjorde sig väl känd när han sprutade med dyr champagne på Stureplans-krogar i Stockholm för ett antal år sedan.

Tydligen var det champagne-sprutandet som fick Ekobrottsmyndigheten att börja utreda om han gjort sig skyldig till insiderbrott.

Osten-Sacken var då storägare i börsnoterade fastighetsbolaget Allokton där han även satt i styrelsen.

Men insiderutredningen tvingade honom att sälja av Allokton-aktierna och lämna styrelsen där.

I slutändan blev han friad från alla misstankar om insiderbrott.

Och med facit i hand var hela händelseförloppet positivt för Osten-Sacken eftersom det i efterhand visade sig att han tvingades sälja ut sina Allokton-aktier på toppnivåer för Alloktons börskurs (år 2007?). Därefter började Alloktons börskurs falla kraftigt pga den begynnande allmänna finanskrisen etc.

Dvs om Osten-Sacken aldrig hade misstänkts för insiderhandel och haft kvar sina Allokton-aktier etc, skulle han förmodligen varit betydligt mindre välbeställd än idag?

Commodity Quest: affärsidé, huvudägare

Osten-Sackens nuvarande huvudprojekt sedan en tid är bolaget Commodity Quest vars affärsidé är att investera i råvarurelaterade bolag.

Han sitter inte själv i Commodity Quests styrelse men hör enl bolagets ägarlista till en av Commodity Quests största aktieägare med en ägarandel på ca 10% (per sista sept 2011): http://www.commodityquest.se/investor-relations/aktieagare/

CQ-aktien är noterad på alternativa småbolags-börsen Aktietorget http://www.aktietorget.se/ och kan väl där köpas/säljas på vanligt sätt via bank/aktiemäklarfirma.

Någon stor handel i CQ-aktien tycks det inte vara. I fredags (16 mars 2012) verkar det inte ha handlats en enda CQ-aktie. Köp- och säljkurserna slutade i fredags i 0,14-0,15 kr och eftersom det finns totalt ca 170 miljoner utestående CQ-aktier är bolaget värt kring 25 miljoner kr på Aktietorget.

På Aktietorget finns en mer uppdaterad ägarlista (per sista dec 2011) där det framgår att Bernhard von der Osten-Sacken (via sitt bolag Tindrin Ltd) verkar ha sålt CQ-aktier så att hans ägarandel i CQ minskat från 9,7% i slutet av sept 2011 till 7,3% i slutet av dec 2011: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000548281

Osten-Sackens ägarandel i CQ är därmed värd under 2 miljoner kr vilket säkert är en ganska försumbar del av hans totala förmögenhet.

Däremot är CQ:s enskilt största aktieägare det schweiziska depåförvaringsinstitutet SIX SIS AG som ökat sin ägarandel i CQ från 14,7% i slutet av sept 2011 till 16,6% i slutet av dec 2011.

SIX SIS AG (som tydligen har kopplingar till schweiziska aktiebörsen i Zürich; SIX Swiss Exchange http://en.wikipedia.org/wiki/SIX_Group) förvarar alltså aktieinnehav åt olika aktörer, och frågan är om Osten-Sacken även äger aktier i CQ via SIX SIS AG?

Osten-Sackens affärspartner Joakim Christiansson har ökat sin ägarandel i CQ från 10,5% i slutet av sept 2011 till 11% i slutet av dec 2011.

Commodity Quest-aktien kraftigt undervärderad?

Utifrån CQ:s resultatrapport för q4/2011 http://www.commodityquest.se/fileadmin/user_upload/Commodity_Quest_COMQ_20120229_16.pdf verkar CQ-aktien vara kraftigt undervärderad vid nuvarande börskurs.

För att få bättre klarhet i detta skickades häromveckan följande mejl med frågor till CQ:s vd Pål Mörch:

_Hej, hur står det till. Är det här rätt förstått:

• Enl Commodity Quests resultatrapport för q4/2011 ägde bolaget i slutet av 2011 100% av Benchmark Oil & Gas Holding.
• Ägarandelen var bokförd till 41 miljoner kr 31 dec 2011 enl q4-rapporten.
• Enl q4-rapporten har Commodity Quest efter årsskiftet sålt 26% av det tidigare helägda bolaget Benchmark Oil & Gas Co för 18 miljoner kr.

1) Ska man tolka det som att Commodity Quest äger 100% av Benchmark Oil & Gas Holding som numera äger kvarvarande 74% av Benchmark Oil & Gas Co?

2) Kan man tolka det som att om 26% av Benchmark Oil & Gas Co är värt 18 miljoner kr, så borde 100% av Benchmark Oil & Gas Co vara värt 68 miljoner kr?

3) Och då borde Commodity Quests kvarvarande 74% av Benchmark Oil & Gas Co vara värt ca 50 miljoner kr?

4) Hur kom köparen av de 26%:en fram till att Benchmark Oil & Gas Co totalt är värt 68 miljoner kr? Har ni tagit del av någon skriftlig värdering av Benchmark Oil & Gas Co till det beloppet? Finns det möjlighet att få titta på den skriftliga värderingen i så fall?

5) "Köpare (av de 26%:en) är en Singapore-baserad investmentgrupp." Kan man få veta namnet på köparen? Vem/vilka står bakom köparen? Är det helt/delvis eller direkt/indirekt någon/några som är involverad i/kring Commodity Quest?

6) I Commodity Quest finns det totalt ca 170 miljoner utestående aktier och börskursen ligger i 0,15 kr, dvs Commodity Quest är värt 25-26 miljoner kr på börsen?

7) Hur kan Commodity Quest vara värt bara 25-26 miljoner kr på börsen om Commodity Quests ägarandel i Benchmark är värd ca 50 miljoner kr plus att Commodity Quest därutöver äger en rad andra tillgångar (bokförda till 26 miljoner kr)?

I och för sig verkar Commodity Quest ha en nettoskuld på 12-13 miljoner kr (kassa 4 miljoner kr minus kortfristiga räntebärande skulder 12 miljoner kr minus konvertibla skuldebrev 4 miljoner kr), men det förklarar ju långt ifrån hela skillnaden?

Commodity Quest verkar ju vara värt:_
ägarandel i Benchmark 50 miljoner kr
plus övriga tillgångar 26 miljoner kr
• _minus nettoskuld 12,5 miljoner kr
=summa värde 64 miljoner kr.

Dvs om bolaget är värt 25-26 miljoner kr på börsen innebär det en rabatt på ca 60%?
Vad kan det bero på?

Även om alla tillgångar utom Benchmark anses värdelösa blir Commodity Quest totalt värt ca 38 miljoner kr, dvs då innebär börsvärdet 25-26 miljoner kr en rabatt på 32-33%?

Dvs har jag missat något? Är det något som är fel i ovannämnda resonemang?
Har tex Benchmark stora investeringsbehov framöver som gör att Benchmark behöver kapitaltillskott? Hur mycket i så fall?

8) Om allt ovan är rätt tänkt och beräknat, avser ni då vidta några åtgärder för att minska substansrabatten? Vad?

Stort tack & bästa hälsningar_

Så här svarade Pål Mörch bla på mejlet (hans svar i fetstil):

**Jag är på affärs resa i USA och Canada fram till 20 Mars. Jag kommenterar dina synpunkter nedan, annars kan jag berätta mer när jag kommer tillbaka.

Best Regards,

Paul Morch
CEO
Commodity Quest**

_Hej, hur står det till. Är det här rätt förstått:

• Enl Commodity Quests resultatrapport för q4/2011 ägde bolaget i slutet av 2011 100% av Benchmark Oil & Gas Holding.
• Ägarandelen var bokförd till 41 miljoner kr 31 dec 2011 enl q4-rapporten.
• Enl q4-rapporten har Commodity Quest efter årsskiftet sålt 26% av det tidigare helägda bolaget Benchmark Oil & Gas Co för 18 miljoner kr.

1) Ska man tolka det som att Commodity Quest äger 100% av Benchmark Oil & Gas Holding som numera äger kvarvarande 74% av Benchmark Oil & Gas Co?_

Vi äger 74% av Gas &Oil Co. Som igen äger 100% av Holding

2) Kan man tolka det som att om 26% av Benchmark Oil & Gas Co är värt 18 miljoner kr, så borde 100% av Benchmark Oil & Gas Co vara värt 68 miljoner kr?

Försäljningen innebar at vi ska investera delar av likvidbeloppet tillbaks i Benchmark. Med dessa pengar så ökar värdet på Benchmark oerhört.

3) Och då borde Commodity Quests kvarvarande 74% av Benchmark Oil & Gas Co vara värt ca 50 miljoner kr?

Ja

4) Hur kom köparen av de 26%:en fram till att Benchmark Oil & Gas Co totalt är värt 68 miljoner kr? Har ni tagit del av någon skriftlig värdering av Benchmark Oil & Gas Co till det beloppet? Finns det möjlighet att få titta på den skriftliga värderingen i så fall?

Vi har en reservrapport som visar värden på långt över dessa belopp, men gamla fält och mer pengar behövs för att nå våra mål. Reserv rapporten är utvurderad av Ralph E Davies i (väl känd värderare i Texas)

5) "Köpare (av de 26%:en) är en Singapore-baserad investmentgrupp." Kan man få veta namnet på köparen? Vem/vilka står bakom köparen? Är det helt/delvis eller direkt/indirekt någon/några som är involverad i/kring Commodity Quest?

2 bolag som inte på någon som helst sätt är involverade med COMQ. Ser ingen anledning för att avslöja namnen på bolagen. Revisorer etc. har fått reda på namnen.

6) I Commodity Quest finns det totalt ca 170 miljoner utestående aktier och börskursen ligger i 0,15 kr, dvs Commodity Quest är värt 25-26 miljoner kr på börsen?

Vi har gjord 2 emissioner på senaste tiden, vilket ökar aktieantal något (tror ca 210 mill aktier nu, så aktivärdet blir ca 30 MSEK.

7) Hur kan Commodity Quest vara värt bara 25-26 miljoner kr på börsen om Commodity Quests ägarandel i Benchmark är värd ca 50 miljoner kr plus att Commodity Quest därutöver äger en rad andra tillgångar (bokförda till 26 miljoner kr)?

Det är ganska vanligt att en aktie handlas till rabatt på bokförda värden. Dog tycker jag rabatten är oerhörd hög. Det er ett ordval som säger att evigt ägas kun ett dåligt rykte. COMQ har tidigare haft huvudägare som överskuggat bolaget totalt. Personen i fråga har numera en investering i COMQ värd mindre än 3 MSEK eller 8% av aktier i bolaget. Hoppas att marknaden kommer fatta snart att COMQ är ett bolag med en duktig styrelse och management som inte har något med tidigare ägare att göra.

I och för sig verkar Commodity Quest ha en nettoskuld på 12-13 miljoner kr (kassa 4 miljoner kr minus kortfristiga räntebärande skulder 12 miljoner kr minus konvertibla skuldebrev 4 miljoner kr), men det förklarar ju långt ifrån hela skillnaden?

Skulden ligger i Benchmark och vi äger 74% av denna. Vi har en stor kassa nu med emission likvid, försäljning likvid, och lägre skuld.

Commodity Quest verkar ju vara värt:
ägarandel i Benchmark 50 miljoner kr
plus övriga tillgångar 26 miljoner kr
• _minus nettoskuld 12,5 miljoner kr
=summa värde 64 miljoner kr.

Dvs om bolaget är värt 25-26 miljoner kr på börsen innebär det en rabatt på ca 60%?
Vad kan det bero på?_

Se punkt 7 eller senast Realtid artiklar om COMQ

Även om alla tillgångar utom Benchmark anses värdelösa blir Commodity Quest totalt värt ca 38 miljoner kr, dvs då innebär börsvärdet 25-26 miljoner kr en rabatt på 32-33%?

Med Benchmark och kassa så är vi nog värda mer än så.

_Dvs har jag missat något? Är det något som är fel i ovannämnda resonemang?
Har tex Benchmark stora investeringsbehov framöver som gör att Benchmark behöver kapitaltillskott? Hur mycket i så fall?

8) Om allt ovan är rätt tänkt och beräknat, avser ni då vidta några åtgärder för att minska substansrabatten? Vad?_

**Bygga förtroende i marknaden.

Vi är ett bolag med spännande tillgånger och utfodringar. Våran olja behöver mycket jobb och pengar, men visar förhoppningsvis bra lönsamhet snart. Med Kopy innehavet och sand projektet så är vi lite diversifiserad, men också många höga risker. Vi har kassa att göra nya investeringar nu också. Det är klart att vår aktie är under värderad i dag, och förhoppningsvis kan jag öka substans värdet samtidigt som rabatt mot bokförda värden sjunker. Då får vi en bättre aktiekurs åtminstone.

Mvh,

Pål Mørch**

Kopy-innehavet, sand-projektet

• Med "Kopy-innehavet" avses CQ:s ägarandel i ryska guldgruvbolaget Kopylovskoye, eller numera heter det tydligen Kopy Goldfields: http://www.kopygoldfields.com/

I CQ:s q4-rapport uppges CQ:s ägarandel på 8% av Kopy vara värd 4-5 miljoner kr (av CQ:s tillgångar som totalt uppges vara värda 67 miljoner kr).

Kopy Goldfields är börsnoterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North och är där värt ca 50 miljoner kr vid nuvarande börskurs 5,40 kr. Då stämmer det att CQ:s ägarandel på 8% är värd 4-5 miljoner kr.

Kopy-aktiens kursutveckling ser inte rolig ut i ett flerårsdiagram: http://www.bloomberg.com/quote/KOPY:SS/chart Börskursen hade en toppnivå på över 30 kr i okt 2010 och har sedan dess alltså fallit till nuvarande kursnivå på 4-5 kr. Särskilt föll aktien kraftigt från över 20 kr i maj/juni 2011 till under 5 kr i aug 2011. Bla kom Kopy med ett pressmeddelande i juni 2011 om hur det gått med bolagets guldletning i Ryssland, vilket verkar ha blivit en besvikelse för aktieinvesterare:

http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=4288&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css

http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=4294&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css

I juni och juli 2011 kom besked om att två styrelseledamöter samt Kopys investerarkontakt lämnar bolaget: http://www.kopygoldfields.com/press/

I juli 2011 kom nytt besked om Kopys guldletning som bolaget beskrev som "uppmuntrande": http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=4393&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css

I aug 2011 kom besked om kapitaltillskott till Kopy:

http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=4431&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css

http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=4457&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css

Vd för Kopy är ryssen Mikhail Damrin som intervjuats av Redeye i flera videoklipp om bolaget: http://www.redeye.se/bolag/kopy-goldfields/webcasts

• Med "sand-projektet" avses CQ:s ägarandel i filippinska bolaget IMCC (Ilocano Minerals & Construction Corporation) som har en rätt att utvinna sand ur ett stort sandtag på Filippinerna: http://www.commodityquest.se/index.php?id=144 I CQ:s q4-rapport uppges CQ:s ägarandel på 19% av IMCC vara värd 17 miljoner kr.

• Benchmark är ett oljebolag i USA med oljefyndigheter i Texas. Enl CQ:s hemsida uppgick Benchmarks oljefyndigheter till 1,25 miljoner fat olja i början av 2011: http://www.commodityquest.se/index.php?id=214

Signaturen glepar på Di.se:s aktieforum "Börssnack" räknar med att Benchmark kommer att nå en produktionstakt (olje-upp-pumpnings-takt) på 400 fat/dag under 2012.

Det ger intäkter på 8-9 miljoner kr/månad till Benchmark (=108 miljoner kr/år). Det gäller vid nuvarande oljepris på 110 dollar per fat som Benchmark får ut just nu (trots att marknadspriset för USA-olja ligger lite lägre; 107 dollar per fat för Nymex light sweet crude http://tools.boerse-go.de/commodities/).

Redan inom några veckor räknar glepar med att Benchmark har nått en produktionstakt kring 200 fat/dag.

Ökningen av produktionstakten till 400 fat/dag kräver att Benchmark gör investeringar på 18 miljoner kr, men det är pengar som Benchmark har enl glepar.

Glepar gissar att Benchmarks produktionskostnad ligger kring 60 dollar per fat olja, vilket med intäkter på 108 miljoner kr/år (vid ett oljepris på 110 dollar/fat) skulle ge Benchmark ett nettokassaflöde på ca 50 miljoner kr/år (exkl investeringskostnader, övriga centrala kostnader, räntekostnader och skatt etc).

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2067078#msg13817536

Följdfråga till CQ:s vd

Ett nytt mejl har skickats till Pål Mörch med följande följdfråga:

I ditt mejl skrev du bla följande:

_"Det er ett ordval som säger att evigt ägas kun ett dåligt rykte. COMQ har tidigare haft huvudägare som överskuggat bolaget totalt. Personen i fråga har numera en investering i COMQ värd mindre än 3 MSEK eller 8% av aktier i bolaget. Hoppas att marknaden kommer fatta snart att COMQ är ett bolag med en duktig styrelse och management som inte har något med tidigare ägare att göra."

Vad heter den personen du skriver om där?
Och specifikt vad är det den personen har gjort som "överskuggat bolaget"?_

Bästa hälsningar

Bakgrundsdetaljer om CQ etc

Commodity Quest är baserat i Stockholm och hade 6 pers anställda i slutet av 2011 (enl bolagets resultatrapport för q4/2011).

Norrmannen Pål Mörch (som fyller 36 år i år) är CQ:s vd sedan i år (2012). Så här beskrivs hans bakgrund på bolagets hemsida:

"Pål Mörch kommer närmast från Remium Nordic AB där han jobbat inom affärsområdet Equities. Pål har lång erfarenhet inom finans och har bl a arbetat i 8 år inom private banking i Schweiz, varvid Pål var med och finansierade flera projekt inom olja och råvaror. Han var bland annat styrelseledamot i Tomsk Refining, där han ansvarade för finansieringen."

http://www.commodityquest.se/om-commodity-quest/styrelseledning/

Dvs han har tydligen finansbakgrund, senast från aktiemäklarfirman Remium.

Juristen Petter Elmstedt (fyller 31 år i år) som var CQ:s tidigare vd är tydligen fortfarande styrelseledamot i CQ. Han har en ägarandel på drygt 2% av CQ. (Hans ägarandel är värd 700 000-750 000 kr med nuvarande kursnivå 0,14-0,15 kr för CQ-aktien.) Under sin vd-tid jobbade Elmstedt nära Osten-Sacken.

Så här beskrivs Commodity Quest på Aktietorgets hemsida:

"Commodity Quest har som affärsidé att med en väl diversifierad portfölj av investeringar i råvaru- och energisektorn skapa ökande och bestående värde för aktieägarna.

Bolaget har idag större delen av sina investeringar i aktier i företag verksamma inom guld, sand samt olja och gas."

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000548281

Här är Pål Mörch inkl foto på sin Linkedin-sida: http://se.linkedin.com/pub/pål-mørch/16/997/360 Där framgår att han före Remium bla var aktiemäklare på schweiziska (men svenskägda) aktiemäklarfirman ACH. ACH kraschade efter finanskrisen 2008: http://www.realtid.se/ArticlePages/200910/20/20091020113902_Realtid017/20091020113902_Realtid017.dbp.asp?Action=Print

Commodity Quest-aktiens börskurs har en klart fallande trend i ett flerårsdiagram: http://www.bloomberg.com/quote/COMQ:SS/chart I början av 2011 låg aktiekursen i över 0,30 kr varifrån den föll till en bottennivå på 0,08 kr som lägst i början av 2012. Därefter har aktiekursen repat sig något och slutade i fredags (16 mars 2012) i 0,14-0,15 kr (som köp- och säljkurs).

En källa

En initierad källa som vill vara anonym avråder bestämt alla aktieinvesterare från att köpa aktier i Commodity Quest. "Jag skulle inte ens ta i CQ med tång", säger källan.

Enl källan utgörs CQ:s investeringar av tidigare aktieinnehav från ACH som folk bakom ACH nu vill dumpa på intet ont anande aktieinvesterare, samtidigt som ACH-folket kan sälja av.

Källan uppger bla att sandtagsbolaget IMCC tidigare utmålades ha jättepotential med guldutvinning som sidoverksamhet i sandtaget vilket enl källan blev totalfiasko.

"Alltid när Andreas Forsell, Olof Hedengren och Pål Mörch försöker göra något, så blir det bara pannkaka av alltihop", säger källan. Hedengren var tidigare ACH:s frontfigur.

Enl källan har inte Osten-Sacken någon jätteroll i CQ, utan snarare är i så fall Joakim "Jocke" Christiansson mer tongivande och har en större förmögenhet än Osten-Sacken.

Signaturen på All_in_dirr på Di.se:s aktieforum "Börssnack" anser inte att källan är riktigt korrekt bla vad gäller att CQ:s aktieinnehav skulle komma från ACH: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2067078#msg13817389

- - -

Tillägg 19 mars 2012

Commodity Quest är på väg att få in 5 miljoner kr till kassan som en restbetalning efter försäljningen av CQ:s ägarandel i ryska oljeraffinaderibolaget Tomsk Refining, enl signaturen Glepar på Di.se:s aktieforum "Börssnack": http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2067438#msg13820446 Dvs 5 miljoner kr är inte helt försumbart i relation till att CQ är värt 33-34 miljoner kr på börsen (med ca 210 miljoner utestående CQ-aktier och en börskurs för CQ-aktien på 0,16 kr i skrivande stund).

- - -

Tillägg 20 mars 2012

Enl signaturen "glepar" på Di.se:s aktieforum "Börssnack" ska Benchmark nu borra efter mer olja: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2067665#msg13822697

Glepar har lagt upp länkar till Benchmarks borrtillstånd och borrkarta på glepars hemsida: http://glepar.se/comhand1.htm

- - -

Tillägg 21 mars 2012

Enl signaturen "glepar" på Di.se:s aktieforum "Börssnack" hade Benchmark en oljeproduktion på bara 60 fat om dagen i dec 2011, och förhoppningen är nu att de nya borrningarna ska kunna möjliggöra att oljeproduktionen kan utökas till 180 fat om dagen.

Enl glepar gör Benchmark en vinst på minst 50 dollar per producerat fat olja, vilket därmed bör göra att bolaget totalt sett kan öka resultat med minst 1 miljon kr/månad genom att öka produktionstakten från 60 fat/dag till 180 fat/dag.

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2068305#msg13828535

- - -

Tillägg 22 mars 2012

Blogginlägg av signaturen Glepar om Commodity Quest: http://www.redeye.se/aktiebloggen/commodity-quest-och-borrningarna

- - -

Tillägg 29 mars 2012

Uppdatering av Benchmark oljeproduktionstakt enl signaturen Glepar på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2070835#msg13853426

- - -

Tillägg 29 mars 2012

Även om Bernhard von der Osten-Sacken friades från insiderbrott så har han dömts till fängelse för skattebrott: http://www.realtid.se/ArticlePages/201203/28/20120328133532_Realtid753/20120328133532_Realtid753.dbp.asp

- - -

Tillägg 30 mars 2012

• Kopy Goldfields (där Commodity Quest är delägare) vill ha in 27 miljoner kr i kapitaltillskott genom utgivning av nya Kopy-aktier via nyemission: http://www.bequoted.se/investor/company/documents/kopygoldfields_press_120330.pdf Aktierna ska säljas ut för 3,80 kr styck. Kopy-aktiens börskurs idag -9% till 4,80 kr. Kopy ska använda kapitaltillskottet till att fortsätta leta guld i Krasny-fyndigheten i Ryssland.

• Även storaffär i CQ-aktier idag. Affären omfattade nästan 4 miljoner CQ-aktier (jämfört med att det totalt finns ca 170 miljoner utestående CQ-aktier): http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2071404#msg13859250 Spekulation om att det är Bernhard von der Osten-Sacken som säljer ut sina CQ-aktier.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?