Post entry

CYXONES nya substans Rabeximod - vad är den värd?

Rabeximod har enligt Venture Valuations beräkningsmodell ett potentiellt värde idag på dryga 250mkr. Med dagens bv på 88m kronor i Cyxone borde kursen uppvärderas kraftigt. Sett till antal utestående aktier i bolaget bör kursen ligga mellan 13-20kr i dagens läge med potentiell uppsida vid lyckad Fas IIb-studie.

Cyxone meddelade i onsdags att man avser förvärva Rabeximod från Oxypharma som är en substans mot ledgångsreumatism. Substansen genomgick 2009 en fas2 där signifikant effekt uppvisades efter 16 veckor. Då studien på den tiden var begränsad till 12 veckor så blev det således inte en godkänd fas2 men effekten fanns likväl där. I samband med detta så höll en annan substans på att utvecklas mot ledgångsreumatism och Oxypharma fick av sina rådgivare rådet att invänta resultaten av den andra substansen innan man fortskred med utvecklingen av Rabeximod. Åren gick och 2013 var den andra substansen utvecklad och man upptäckte att den inte alls var så bra som man trott. Vid denna tidpunkt hade Oxypharma mer eller mindre lagt ner verksamheten och kvar stod man med en substans med signifikant effekt. 

Leif Lundblad, ägare av Oxypharma till 95%, lät alltså substansen ligga vilandes i väntan på rätt tillfälle och rätt person/företag att driva den vidare. Kjell nämner i pm att han sedan ett decennium följt Rabeximod och när jag har pratat med honom sa han att man aldrig hade förvärvat substansen om man inte trodde den skulle kunna öka värdet för Cyxone. Kjell pratade också om sin vänskap med Leif, som han känt sedan 90-talet, och bekräftade även att Kjell är uppfinnaren som står bakom sedelautomaten som används i mer eller mindre alla bankomater. Leif har inte kunskapen, eller åldern, på sin sida för att driva detta projekt själv men hyser ett stort förtroende för Kjells kunskap om att driva Rabeximod framåt. Detta förklarar varför man får förvärva Rabeximod så pass ”billigt”, flera aspekter spelar alltså in i denna affär.

Detta förvärv ligger helt i linje med den uttalade planen som Cyxone från början kommunicerat till marknaden. Med inte bara en, utan två, substanser inom autoimmuna sjukdomar så är man på god väg att skapa en produktportfölj i världsklass. Om jag var förväntansfull på en försäljning av T20K så är jag exalterad över en möjlig försäljning av en produktportfölj bestående av dessa två substanser. En möjlig försäljning blir troligtvis inte bara enklare med två substanser inom liknande område utan prislappen bör bli betydligt högre. Med dessa två substanser adresserar man en marknad värd 50 miljarder dollar per år och den växer ständigt, år 2024 når vi troligtvis en marknad på 60 miljarder dollar enligt analyserna. 

Cyxone avser även studera vilka synergieffekter som finns mellan Rabeximod och T20K med målet att stärka respektive substans med kunskap från den andra. Genom denna utveckling är det möjligt att uppnå ett ännu bättre läkemedel och förhoppningsvis öka värdet ytterligare på Cyxone som bolag. 

Cyxone avser göra en Fas2b-studie på 24 veckor, med samma utfall som i förra studien finns det goda chanser att se en lyckad fas2b och med det en rejäl värdeökning. 

”Värdet av OxyPharmas tillgångsportfölj har beräknats av den oberoende värderingskonsulten, Venture Valuation i Zürich. Slutsatsen är att nuvärdet för Rabeximod kan komma att tredubblas om Cyxone slutför en positiv fas 2b-studie och motsvara mer än 20 gånger Cyxones beräknade kostnader för att genomföra den kliniska studien.” (1) 

Detta finns att läsa i pm som rör värderingen av Rabeximod. Här finns nuvärde nämnt vilket gör att man genom en ekvation kan utlösa ett potentiellt värde på substansen i dagens skede. Jag har gjort en kalkyl på detta och ska göra mitt bästa för att förklara vad detta innebär på ett sätt som alla förhoppningsvis förstår. 

Venture Valuations värderingsformel blir i ekvationsform följande:

Nuvärde x 3 = Cyxones kostnad för kliniska studien x 20 (mer än 20 gånger står det men för att få en riktkurs väljer jag x20)

Detta är formeln vi kan utgå ifrån vid en lyckad fas2b men hur ser värdet ut i dagens skede? Kan vi räkna ut detta? Såklart vi kan! Vi har ju nuvärde som en term i ekvationen. Det vi behöver göra för att få veta nuvärdet för Rabeximod är först och främst veta kostnaden för den kliniska studien. I pm meddelade Kjell att en fas2 för T20K ligger på mellan 40-50mkr (2). Jag valde att försöka få ett spann för vad Rabeximod kommer kosta och ringde Kjell, fick svaret att det ligger i samma spann. I exemplet kan vi alltså sätta Cyxone kostnad för kliniska studien = 40mkr. 

Då vi vill veta nuvärde behöver vi få nuvärde-termen fri på ena sidan, detta gör vi enklast genom att dividera med ”3” på båda sidorna av likhetstecknet. Se bild nedan för en tydligare förklaring för ekvationen, ”N” står för nuvärde och ”K” för kostnaden för den kliniska studien. 

Ekvationen ser nu ut enligt följande:

Nuvärde = (40mkr x 20)/ 3 = 800/3= 266mkr

Nuvärdet ligger alltså på 266mkr, Rabeximod är alltså i dagens skede värderat till 266mkr av Venture Valuation förutsatt att kostnaden för kliniska studien är 40mkr. Bara för att få perspektiv kan vi räkna på att kostnaden för kliniska studien är 20mkr vilket ger oss följande:

Nuvärde= (20mkr x 20)/3 = 400/3= 133mk

Vi kommer framgent använda 266mkr som riktvärde i denna analys då det är siffran som jag tror speglar verkligheten bäst. Rabeximod-värdet + nuvarande börsvärde ger 266mkr + 88mkr= 354mkr, detta är vad Cyxone borde ha i börsvärde just nu enligt mig om man utgår ifrån Venture Valuations värdering. Det finns i dag 15.3m aktier i bolaget, Rabeximod förvärvas genom en riktad emission på drygt 1.9m aktier vilket ger oss 17.2m aktier i bolaget. 

Med dessa siffror skulle kursen landa på 354mkr/17.2m aktier = 20.5kr/aktien. Detta är alltså vad Cyxone borde vara värt just nu med tanke på värdet av T20K samt värdet av Rabeximod. Det man dock ska komma ihåg här är att det med största sannolikhet kommer krävas ytterligare kapital för att kunna ta Rabeximod genom den kliniska studien. Leker vi med tanken att man tar in 40mkr till en kurs om 5.3kr får vi 7.5m nya aktier (40/5.3) vilket adderat med den nuvarande aktiestocken ger 7.5+17.2= 24.7m aktier. Kurs blir således 353mkr/ 24.7m aktier = 14.3 kr per aktie. 

En uppsida från nuvarande nivå (5.85) på 144%, en uppsida som alltså redan borde vara inprisad. Skulle man nå lyckade fas2b-studie, vilket man har goda chanser till, pratar vi om en kurs runt 35kr/aktien med ytterligare uppsida pågrund av T20K som fortsatt är huvudkandidat för Cyxone. Det är alltså en potentiell värdeökning på 600% från dagens kurs, inom drygt 7-8 månader. 

Lägg märke till att jag i denna analys enbart utgått ifrån kommunicerad information från Cyxone och inte hittat på några egna siffror. Siffrorna knyter alltså väl an till verkligheten och jag tror siffrorna ligger nära verkligheten. 

Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och råder alla att kontrollera de uppgifterna jag framför. Ni hittar källorna nedan samt intressant läsning.

Källor:

1. http://investor.cyxone.com/pressmeddelanden/cyxone-undertecknar-forvarvsavtal-av-lakemedelskandidat-i-fa-59166

2. https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/06/12/cyxone-ser-ett-bra-terapeutiskt-fonster-for-t20k-vd.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?