Post entry

Denna analys är sammanställd som ett inlägg i debatten om personligt ansvar och engagemang för ledamöter i Svenska bolagsstyrelser och annan ledning.

Ändamålet med analysen är att visa exempel på hur ett bra personligt ansvar och engagemang kan se ut.

En Långsiktig och Engagerad ledning av företaget. ZetaDisplay grundades 2003 och noterades på First North under 2011. Grundarna av ZetaDisplay är fortfarande aktiva i Styrelsen. Mats Johansson är arbetande styrelsemedlem. Martin Gullberg som arbetat som Key Account Manager sedan starten 2003, har sedan ett år tillbaka valt att sluta sin anställning i bolaget. Han har under sina 14 år som KAM, ansvarat för flera storkunder. Martin Gullberg arbetar vidare i Styrelsen. Källa: *

Här följer en förteckning över de största ägarna, hämtad från Redeye den 15/3 2017. Mats Johansson 14.7% Martin Gullberg 8.5% Anders Pettersson 7.7% Magari Venture AS (tidigare Pronto Holding AS) 7.6% Anders Moberg 5.9% Mats Leander 5.8% AMF Försäkring & Fonder. 4.8% Bernt Larsson 3.7% Leif Liljebrunn med familj. 1.8% Mikael Hägg 1.6%

Styrelsen. Jag har gått tillbaka till årsstämman 11/05 2015 och konstaterat att dagens styrelse och styrelsen 2014 består av samma ledamöter. Mats Johansson, Martin Gullberg, Anders Moberg, Mats Leander, Ingrid Jonasson Blank och Anders Pettersson. Källa:*

VD och CEO Leif Liljebrunn, idag Verkställande direktör och Koncernchef. Började som Vice VD i ZetaDisplay 2007-01-01. Källa:* Min kommentar. Anställd 10 år och avancerat från Vvd till VD och Koncernchef med ett ökande aktieinnehav (se listan nedanför), tycker jag tyder på en tro på företaget och framtiden.Som daglig ledare är han den som först och bäst känner av företagets status.

Insiders köp och engagemang senaste 3 veckorna. Hämtat från Finansinspektionen / Insynshandel

Andra händelser som visar detta är utställandet av tecknings och emissionsgarantier inför nyemission gällande förvärvet av Pronto TV Norge. ZetaDisplay har erhållit teckningsförbindelser från ett antal av bolagets större aktieägare, inklusive Anders Pettersson, Anders Moberg, Mats Leander, AMF Småbolagsfond, om totalt ca 2,65 MSEK, motsvarande ca 25 procent av emissionen. Därutöver har ZetaDisplay ingått avtal om emissionsgarantier med Anders Pettersson och Anders Moberg om totalt ca 5,3 MSEK, motsvarande 50 procent av emissionen, som kan tas i anspråk vid bristande teckning. Bolaget har därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt ca 7,95 MSEK, motsvarande ca 75 procent av emissionen. Källa:*

Koncernledning Anpassning till de förändringar som skett, och kraft att kunna hantera kommande förändringar. Personer som ingår i koncernledningen med deras funktioner och specialkompetens.

Bolagets koncernledning består numera av: · Leif Liljebrunn, CEO · Paula Hjertberg, CFO · Oscar Arp, Deputy CEO & Area Manager Sweden · Jens Helin, Area Manager Finland · Stein Rognerud, Area Manager Denmark · Ola Saeverås, Area Manager Norway · Ben Lindgren, Vice President R&D · Johanna Webb, Vice President Media.

Oscar Arp, Ola Saeverås, Ben Lindgren och Johanna Webb har tillkommit till koncernledningen. Oscar Arp har tidigare arbetat som affärsområdeschef på Däckia och dessförinnan som försäljningschef på Swereco Group. Han inledde sin karriär på Thule där han arbetade under sju år, som controller och två år som produktchef. Ola Saeverås är sedan tidigare VD för ProntoTV. Bolaget förvärvades av ZetaDisplay under hösten 2016. Ben Lindgren hade tidigare rollen som R&D Manager inom ZetaDisplay. Johanna Webb arbetade tidigare som Director of Projetcs & Media inom ZetaDisplay. Källa:*

Min kommentar Denna anpassning visar att Zeta Display har förstått vikten av att agera i “nuet”. De förändringar och expansioner som skett senaste tiden kräver många “rätta beslut” De besluten fattas bäst av de personer som sitter i händelsernas centrum. Stora förändringar har skett, och stora förändringar har följaktligen skett i koncernledningen. Med denna grupp, har man skapat ett kraftfullt redskap för både “nuet” och en bra grund för framtiden. Flera i Koncernledningen återfinns med köp, på listan.över insynshandel.

Min slutkommentar. Jag tycker att ZetaDisplay:s Styrelse och Koncernledning visar det ansvar och engagemang som efterlyses i många Svenska bolag.

*Informationen är publicerad på Internet av ZetaDisplay mellan 2003-2017

Plusfakta

0 comments

You need to login to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?