Post entry

Dignitana - bokslut, 400 % tillväxt

Efter att ha läst bokslutet för 2011 är den enda möjliga slutsatsen - mitt favoritbolag Dignitana står i startgroparna för stordåd. En omsättningsökning från 4 till 20 miljoner 2011 med ett resultat på 2,3 miljoner är bra, men bara början. 2012 är året det händer.

Även om 400 % i omsättningstillväxt är fantastiskt är det mindre än vad jag hoppats på. Förklaringen ligger i problem med tillverkningen hos Kitron. Det finns en lösning på problemet. Så här ser siffrorna ut i sammandrag:

Omsättning under perioden 20 384 tkr (3 943 tkr)

Resultat efter finansiella poster 2 308 tkr( -21 556tkr)

Kassa och bank 848 tkr(12 785 tkr)

Resultat per aktie 0,29 kr (-2,73 kr

Sifrorna inom parantes avser 2010.

Så här kommenterar VD Waleij Kitron:

"Tyvärr försenas vi återigen på grund av problem som ligger hos vår underleverantör Kitron. Dignitana har nu en back log på ca 20 system enheter på grund av detta. Detta är självklart besvärande men vi måste måna om kvalitén på våra produkter. Försenad försäljning är visserligen tråkigt men det är betydligt lättare att reparera än ett rykte om dålig kvalitet. Våra partners är väl införstådda med problematiken och vi för konstruktiva samtal om hur vi på ett smidigt sätt ska lösa problemen. Vi har upparbetat tre olika alternativ för framtida produktion och kommer att kunna ge mer information om både detta och vår dotterbolagssatsning i samband med en kapitalmarknadsdag den 7 mars i Stockholm. Dignitana har ett lager vid årsskiftet samt en kommande batch om mer än 50 system. Dessa är till stor del förutbetalda, då samtliga dessa system är bokade för leveranser som förväntas starta under första kvartalet. Vi ser därför inte att en låg likviditet kommer att utgöra ett problem utan prognostiserar ett positivt kassaflöde under innevarande år för vår kärnverksamhet inom onkologi."

Därmed kan vi lägga spekulationer om nyemission i byrålådan.

Nu till de riktigt roliga bitarna. Vi kan i bokslutet läsa:

"Första order till en betydande europeisk industriell partner i Tyskland. Dignitana har bedrivit kliniska studier i samarbete med en industriell partner under ett avtal om klinisk studie och ett LOI (”letter of intent”) om distribution i Centraleuropa. Resultaten av studien är lovande. Bolagets lanseringsstrategi i Europa kommer att kommuniceras inom det första halvåret 2012."

Med andra ord kommer den hemlighållna Europeiska partnern att avslöjas inom kort.

Nästa godbit som bäddar för en spännande höst:

"Den pågående USA / FDA PMA- processen, där vi har kommit långt med små medel,betydligt längre än motsvarande PMA-processer drivna av flertalet andra medicinteknik bolag."

Brain Cooling:

"Inom projektet brain cooling har vi produktapplikationen i kliniska studier och har kommit långt i specifikationen av det semiportabla kylsystemet samt att vi i projektet åtgärdat flera av de tekniska problem vi erfarit med DigniCap systemet utvecklat med Kitron."

Och det som borgar för att det är nu tåget går i Dignitana-aktien:

"Inom affärsutveckling skall nämnas att Dignitana under året slutfört ett avtal och påbörjat leveranser till Konica Minolta Medical & Graphic. Avtalet omfattar Japan, Kina och Indien och har även utökats genom att teckna ett avtal för ytterligare en marknad, Taiwan. Samarbetet innehåller betydande garanterade volymer. En framtida motsvarande stark partner i Europa skapar en solid plattform för framtida tillväxt. Som en följd av detta kan bolaget delvis arbeta om sitt partnernätverk. Prioritet 1 ligger inom dessa samarbeten då de även innebär flera andra potentiella samarbetsområden både i leverantörsledet och vid lansering av framtida produkter. Dignitana har tagit sin första order om 10 system till vår stora industriella partner i Europa där den pågående studien är på väg att avslutas. Studien visar på mycket goda resultat i Tyskland på kemoterapiregimer med hög dos och ett gradvis ökat intresse från onkologer baserat dels på produktens resultat och dels på nöjda patienter. Vi har under året slutit ett antal partneravtal och har ett starkt växande intresse för vår produkt.

En jämförande studie av DigniCap mot två konkurrerande system för skalpkylning pågår sedan sommaren vid Royal Marsden Cancer Centre i London. Detta cancerinstitut är världsledande inom forskning, diagnos och behandling av cancer. Denna jämförande studie har initierats på eget initiativ av Royal Marsden och drivs som en helt oberoende studie.

Under 2012 kommer Dignitana att medverka till att flera av de internationella studierna, i bl. a. Tyskland, Frankrike, England, Japan och USA, börjar presenteras på betydande cancerkongresser och möten och publiceras i prestigefyllda medicinska tidskrifter."

Jag kan inte se annat än att Dignitana står inför en explosionsartad försäljningstillväxt med en stark partner i Asien och en lika stark (snart avslöjad) i Europa.

Dessutom tycker jag mig kunna läsa mellan raderna att det är grejer på gång inom Brain Cooling som förhoppningsvis på ett tydligt sätt kan lyfta fram det betydande värdet.

Dagens aktiekurs strax under 20 kronor är ett extremt bra köpläge i mitt tycke.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?