Post entry

Tillväxten kan komma att explodera under 2016

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Dignitanas tillväxtutsikter ser väldigt gynnsamma ut då bolaget har fått en fin start på äventyret i USA. Dignitanas VD Jan Richardsson meddelade under förra veckan att intresset för Dignicap är över förväntan och att patienterna har fullbokat det system som är igång på The Angeles Clinic.

Kontrakten

Fram till dags datum har Dignitana meddelat att de skrivit kontrakt med 10 kliniker och vi vet att vissa av dessa kliniker har avtal gällande flera enheter. Vad som är ännu mer intressant och lovande är att Dignitana har skickat ut ett hundratal offerter till kliniker i USA. I ett normalt företag kanske dessa offerter genererat 10-20 ytterligare kontrakt men vad vi ska komma ihåg är att Dignitana inte är ett normalt företag då de är ensamma på marknaden i USA. Det ligger med andra ord inga konkurrerande offerter i samma hög. Jag tänker sticka ut hakan och säga att under 2017 tror jag att Dignitana skrivit ett hundratal kontrakt i USA. Intresset fortsätter att öka så även om inte alla offerter som ligger på klinikernas bord idag blir kontrakt så kommer Dignitana att skicka ut nya offerter löpande under året. En hitrate på offerterna över 50% är nog inte omöjligt då konkurrenter saknas

Ekonomi

Dignitana redovisade för Q4 ett negativt rörelseresultat på -5,3 miljoner kronor och i kassan fanns vid årsskiftet knappt 19 miljoner kronor. Bolaget tog under 2015 in 28 miljoner kronor i en riktad nyemission till amerikanska investerare men dessa pengar ser ut att ta slut under 2016 om inte försäljning och lönsamhet ökas.

2016

Vad kan vi förvänta oss under 2016?

NE - Min önskan är att vi kommer att få se en riktad NE till amerikanska investerare likt den som var 2015. Detta för att snabbt kunna producera enheter till den amerikanska marknaden som kommer att skrika efter enheter i slutet av 2016/början av 2017 om mina prognoser slår in. Dignitana kommer antagligen att kunna avstå från en NE men enligt mig vore en riktad NE bra för att snabbare plocka marknadsandelar.

Europa - Den europeiska marknaden har inte varit Dignitanas och kommer nog aldrig heller att vara det. Det kommer säkert att ske en ökad försäljning under året i och med den uppmärksamhet som bolaget får i USA men ekonomiskt kommer Europas betydelse för Dignitana att minska under 2016.

Asien - Asien är oerhört svårbedömt och en joker i leken som kan bli väldigt lönsam. Jag själv väljer att bortse från denna marknad tills vidare och hänvisar till det Jan Richardsson skrev i senaste rapporten ”I Kina fortsätter arbetet med att söka nödvändiga godkännanden gällande ersättningsnivåer. Distributören Konica Minolta sägs "arbeta tålmodigt" med myndigheter och sjukhus i landet och har även påbörjat en process för att få regulatoriskt godkännande i Japan.”

USA – Inte under 2016 men väl någon gång under 2017 tror jag att Dignitana har ett hundratal kontrakt gällande 130-180 enheter i USA. Jag bygger detta på att Dignitana inte har konkurrenter på marknaden och att en hitrate på offerterna runt 50% då inte är omöjlig. Idag har Dignitana 10 underskrivna kontrakt och ”ett hundratal” offerter ute som borde kunna generera ytterligare 50 påskrivna avtal.

Lönsamhet

Här börjar det roliga. Dignitana leasar systemen till klinikerna i USA för en avgift som ej är känd och som jag därför bortser ifrån tills vidare. Patienterna betalar sedan en avgift per behandling som varierar beroende på vilken klinik behandlingen utförs på. Mellan 13 000kr – 17 000kr kostar det totalt för patienten att genomföra 4-8 behandlingar. Vad Dignitana tar för avgift per behandling är oklart men vad som är uppenbart bara av att titta på siffrorna är att avgiften är mindre per behandling för den som genomför 8 behandlingar än för den som genomför 4. Genom att bl.a titta på vad de olika klinikerna tar betalt har jag gjort ett antagande att Dignitana tar ca 2000kr per behandling (upp till behadling 4). Observera att denna siffra är en gissning från min sida som jag är tvungen att göra för att kunna fortsätta räkna på caset.

I dagsläget har Dignitana kontrakt med 10 kliniker. Antalet system är ej känt men det är känt att vissa kontrakt gäller ett flertal system. Jag väljer därför att räkna med 1,5 system per kontrakt. Vi vet att den Dignicap som står på The Angeles Clinic är fullbokad. Vad vi inte vet är hur det ser ut på andra håll eller om fullbokad innebär att kliniken inte kan ta fler patienter eller att systemet inte klarar fler patienter. Varje Dignicap klarar av att behandla två patienter samtidigt vilket gör det möjligt att behandla 4 patienter per dag och system men då det är tveksamt om klinikerna i övrigt klarar av detta och vi inte vet bokningar på övriga kliniker så kommer jag att räkna med 2 patienter per dag och system.

2000kr per behandling

2 patienter per system och dag

15st Dignicaps

Enkel matematik ger oss då att Dignitana med dessa siffror på 10 kontrakt kan räkna med intäkter på 1,26 miljoner i månaden (21 dagar). Om vi då återgår till mina tankar runt en riktad NE så ser vi att den troligtvis inte är nödvändig då Dignitana med dessa initiala kontrakt har ökat intäkterna med nästan 4 miljoner per kvartal. Däremot så vidhåller jag att en riktad NE kan vara bra av andra orsaker som jag återkommer till senare. Dignitana visar alltså fortfarande inte ett positivt resultat med dessa 10 kontrakt men vad som händer om mitt antagande med 100 kontrakt under 2017 slår in är det nu vi ska titta på.

Alla andra siffror lika så ger 100 kontrakt intäkter på 12,6 miljoner i månaden eller ca 150 miljoner per år. Nu kommer inte resterande 90 kontrakt att komma in samtidigt vilket gör att vi kommer att få se intäkterna öka stadigt framöver. Dessa siffror kan verka stora men vi får komma ihåg att med 200 000st bröstcancerfall årligen motsvarar dessa siffror ca 16% av marknaden. Marknaden kan dessutom komma att utökas då Dignitana jobbar för ett utökat godkännande. Att Dignitana inom några år tagit 30% av marknaden är ej omöjligt, det som skulle kunna förhindra det är att bolaget blir uppköpta innan dess och gör det under ett annat namn.

Risker

Det finns givetvis risker med Dignitana och jag tänkte resonera hur jag tänker runt de två största.

Konkurrenter – I dagsläget finns ingen FDA-godkänd konkurrent på den amerikanska marknaden men Paxman genomför för närvarande studier för att så småningom nå ett godkännande. Det är också anledningen till att en riktad NE vore bra då det gäller att ta marknadsandelar när det inte finns konkurrenter. Paxman rekryterar fortfarande patienter och vi vet av erfarenhet att FDA processen är långsam så att Paxman skulle ha godkänt innan slutet av 2017 får ses som osannolikt. Om deras studie kan vi läsa mer här https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01986140 . Där står ” May 2017 (Final data collection date for primary outcome measure)” och det får väl anses vara den tidpunkt då Paxman kan färdigställa sin ansökan som sedan ska behandlas av FDA. I övrigt finns manuella ej FDA-godkännda kylmössor på marknaden, prisskillnaden är inte jättestor och att dessa skulle utgöra ett hot mot Dignitana ser jag ej.

Betalningsvilja – Det finns en risk att patienterna inte vill betala för behandlingen då den inte är livsnödvändig. Dignitana jobbar för att behandlingen ska täckas av försäkringar men redan nu finns det välgörenhetsorganisation som uttalat sig om att de avser hjälpa kvinnor som ej har råd med behandlingen själva. Även utan ekonomisk hjälp finns det betalningsvilja för behandlingen enligt Dignitana då de gjort marknadsunderökningar innan etableringen. Då The Angeles Clinic är fullbokad så visar detta på att Dignitana verkar ha rätt.

Övriga funderingar

Att Dignitana idag är så lågt värderad (under 300 miljoner) beror enligt mig till stor del på tidigare VD Martin Waleij som kom med prognoser som ej infriades. Dagens VD Jan är betydligt mer återhållsam men har än så länge levererat över förväntan. Om Dignitana levererar detta år så är det möjligt att vi under året får se en flerdubbling av börsvärdet. Dignitana växer så det knakar och med den lönsamhet som USA ser ut att bjuda på så finns det enligt mig inte många liknande case på börsen. Jag har förresten knappt nämnt ordet uppköp men det är Dignitanas mål att etablera sig USA för att sedan bli uppköpta.( 05,35 in i denna video https://vimeo.com/119522980 )

Texten ovan ger min syn på Dignicap och varför jag valt att investera Dignitana. Gör din egen research och ta ett eget beslut då alla ansvarar för sina egna investeringar. Siffrorna och uträkningarna är antaganden från min sida och inga absoluta sanningar. Jag äger aktier i bolaget.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?